Toepassing verhoogde tegemoetkoming/sociaal tarief

INGneutraal
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Toepassing verhoogde tegemoetkoming/sociaal tarief

#1 , 24 nov 2022 18:04

Hallo iedereen,

mijn zus en ik zijn beiden alleenstaand zonder kinderen, we zijn alletwee arbeidsongeschikt door ziekte en we wonen samen in één huis. Mijn zus heeft verhoogde tegemoetkoming, ik nipt niet. Ik ben 55 jaar, mijn zus is 59 jaar.

We verbruiken enkel gas, dat contract staat op mijn naam. Ik vraag telefonisch aan mijn energieprovider of de verhoogde tegemoetkoming van mijn zus voldoende is om het sociaal tarief voor gas te krijgen. Die antwoordt bevestigend, als we een attest van gezinssamenstelling en een bewijs van de verhoogde tegemoetkoming voorleggen. Ik stuur de documenten op maar ineens is het sociaal tarief niet meer mogelijk omdat het contract op mijn naam staat.

Weet er iemand wat nu juist is ? Is een attest van gezinssamenstelling voldoende om recht te hebben op het sociaal tarief ? Heeft het juridisch zin om de ombudsman in te schakelen ?

Alvast bedankt voor de uitleg,

Peter

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
justice speaker
Berichten: 142
Juridisch actief: Nee

#2 , 25 nov 2022 12:22

Verhoogde tegemoetkoming word toegekend op basis van gezinstoestand en inkomen.
Indien u uw zus niet ten laste hebt dan zal uw inkomen en dat van je zus worden samengevoegd en zal waarschijnlijk het maximum inkomen bedrag overschrijden.

andoramata
Berichten: 47
Juridisch actief: Nee

#3 , 25 nov 2022 15:04

verhoogde tegemoetkoming heeft te maken met je inkomen. Als jou zus dit krijgt dan betekent dat wschlk dat zij als oudste het "gezinsinkomen" heeft en dan moet je het energiecontract op haar naam zetten. Als het gezinsinkomen twee inkomens telt overschrijdt het wschlk het plafond. Deze "plafond"bedragen kan je raadplegen via https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kos ... %A0EUR_(1).

Een eerste blik geeft +- 28.500 euro per jaar.

Reclame

jefke007
Berichten: 1750

#4 , 25 nov 2022 16:09

Soms krijgt men verhoogde tegemoetkoming op basis van de medische toestand ( bv de Katz-schaal ) en dan is het inkomen van geen belang

Marcus Aurelius
Berichten: 3176
Juridisch actief: Nee

#5 , 25 nov 2022 17:19

#4. De verhoogde tegemoetkoming is altijd verbonden aan het inkomen. Waar u het over heeft is de tegemoetkoming ten laste van de FOD Handicap of de Vlaamse Sociale Bescherming.

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van energie voor eigen gebruik (residentiële afnemer), hebben tijdelijk recht op het sociaal tarief. De maatregel wordt verlengd tot 31 maart 2023 voor personen die in 2023 (nog steeds) recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Voor wie?
Het recht op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) is in principe een gezinsrecht dat aan het hele gezin wordt toegekend op basis van een laag gezinsinkomen. Op die manier genieten alle leden van het gezin dit statuut en dus ook de residentiële klant vermeld op het contract.

Er zijn 2 mogelijkheden wanneer niet het hele gezin geniet van het RVT:

In het kader van de toepassing van de RVT, wordt voor de samenstelling van het gezin niet gekeken naar het Rijksregister, maar naar het mutualistisch gezin: de aanvrager van de RVT en diens personen ten laste (dit wil zeggen de personen ingeschreven op het ziekenfondsboekje of de levenspartner). Voor het RVT kunnen hierdoor personen ingeschreven op hetzelfde adres, als apart gezin beschouwd worden (men is niet ten laste van elkaar of men is geen levenspartner van elkaar).
Wanneer het RVT op individuele basis wordt toegekend, vanwege een specifieke status van dat gezinslid, met uitsluiting van de andere leden van het gezin (en dus niet aan de residentiële klant).
In deze situaties wordt aangenomen dat het gezin niet voldoet aan de definitie van een gezin met een laag inkomen en dat men geen deel uitmaakt van de doelgroep die beoogd wordt als beschermde residentiële afnemer die zich in een kwetsbare situatie bevindt.

Het wordt dus al dan niet toegekend aan wie het contract heeft afgesloten.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

jefke007
Berichten: 1750

#6 , 25 nov 2022 18:40

M.i. is het recht op verhoogde tegemoetkoming niet altijd afhankelijk van een inkomen, zie link naar riziv in bijlage

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kos ... osten.aspx


"Geniet u een sociale uitkering? Dan hebt u automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming.
Als u een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent het ziekenfonds u automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:

het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
de inkomensgarantie voor ouderen
de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.
de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: sinds de zesde staatshervorming is dit een bevoegdheid van de deelentiteiten. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft momenteel geen impact op het automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. In Vlaanderen is de huidige benaming van deze uitkering “zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”.

Ik ken toch mensen die het automatisch gekregen hebben , zonder inkomstenonderzoek

INGneutraal
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#7 , 26 nov 2022 02:08

Justice speaker, Andoramata, Jefke007, Marcus Aurelius: hartelijk dank voor de uitleg.
Ik ga er dan van uit dat het geen zin heeft om naar de ombudsman te stappen en dat de energieleverancier in eerste instantie verkeerde informatie heeft gegeven door te zeggen dat de afsluiter van het energiecontract geen rol speelt, zolang er maar een bewijs is dat we in hetzelfde huis wonen.
Het contract moet altijd op naam van de persoon met verhoogde tegemoetkoming/sociaal tarief staan, correct ?

Marcus Aurelius
Berichten: 3176
Juridisch actief: Nee

#8 , 26 nov 2022 16:29

#6 Ook dit is een inkomen, hier geldt de aard van het inkomen dat aanleiding geeft tot de toekenning van het sociaal tarief in de breedste zin van het woord en de verhoogde tussenkomst. In deze gevallen is het niet de verhoogde tussenkomst die aanleiding geeft tot maar de inkomensaard.
Ik ga hier echter geen polemiek over voeren.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

andoramata
Berichten: 47
Juridisch actief: Nee

#9 , 30 nov 2022 12:40

het is hoe dan ook de Ziekenkas die onderzoekt. Omdat dat in uw geval ook de verstrekker van uw inkomen(s) is zal de juiste informatie u zeker daar toekomen. De bijkomende doelgroepen voor een verlaagd energie tarief worden gegeven op basis van uw gezamenlijk inkomen als u samen 1 woning verwarmt. Uitkeringen van de ziekenkas verminderen in de tijd en dus is het mogenlijk dat wat vandaag niet kan morgen misschien wel kan. Het is echter redelijkerwijs te verwachten dat het hele energie drama zich vanzelf oplost en energie dus weer voor iedereen betaalbaar wordt. Van oorsprong was het sociaal tarief enkel voor sociale uitkeringen die altijd lager zijn dan beschreven in de tarieven tabellen.

Terug naar “Andere”