welk gerecht is bevoegd kennis te nemen

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

Re: welk gerecht is bevoegd kennis te nemen

#16 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 17:16)

Mijn buren zijn na een levenslange beroepsloopbaan in Zwitserland en Zwitsers pensioen in B verzekerd als "ingezetenen"!

Ik ben het hen gaan vragen nav de vraag van TS.
Ze hebben me hun bijdragen (zeer hoog want hoge pensioenen) aan de B mutualiteit getoond. Ze zeggen me dat in Zwitserland niets betalen voor hun ziekteverzekering. Dit is al meer dan tien jaar zo. Ze waren werknemers private sector in Zwitserland.

Ze beweren dat ze de keuze hadden ofwel in ZW verzekeren, ofwel in B als "ingezetene". Ze hebben voor dat laatste gekozen om mogelijk "gedoe" te vermijden.

De vrouw van TS is in het B stelsel persoon ten laste wegens het lage pensioen. Daarom is een internationale verrekening zelfs niet aan de orde.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
pukje
Topic Starter
Berichten: 567

#17 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 17:58)

Pensioen verzaken is geen optie dan gaat igo uitkering weigeren.
Ik heb 1 strohalm eu 883/04 24 is alleen van toepassing als in woonland geen recht op verstrekkingen zijn.
art 32 indien verstrekkingen berusten enkel op wonen telt dat niet maar riziv stelt veel eisen aan de wettelijke verzekering waaraan voldaan is voor persoon ten laste
graag Uw mening over intepretatie van die wetten.
Kan belgisch arbeidsgerecht kennis nemen als een Zwitserse prive ziekte verzekering een
rekening stuurt (verdrag brussel I)
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#18 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 18:24)

Pukje ik heb geen overzicht meer over uw situatie vrees ik...;

Doet riziv ook moeilijk?
Zijn jullie gehuwd?
Is het ZW pensioen reeds ingegaan?
Welke inkomsten had uw partner tot op heden?

IGO....dus weinig inkomsten? Kan OCMW niet mee uitzoeken?
IGO maar toch nog ten laste????? Begrijp ik niet.

Die sociale instellingen hebben toch ook juristen? Uw "probleem" lijkt me een alledaags, als ze dat al niet meer kunnen oplossen...verdorie toch.

Arbeidsgerecht kunt u enkel vatten voor toepassing Belgische sociale wetgeving. Bv. indien B uw partner ten onrechte niet meer zou willen verzekeren.

Wat is op dit ogenblik het standpunt van de Belgische ziekteverzekering?
Welke eisen qua bijdragen stellen ze?
Laatst gewijzigd door asperger op 19 jun 2019 18:41, 5 keer totaal gewijzigd.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Reclame

pukje
Topic Starter
Berichten: 567

#19 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 18:35)

was een gedeeltelijk antwoord op reactie heer Rutten.
riziv doet niet moeilijk alles OK
we zijn wettelijk samenwonend.
Ik ontvang Belgisch pensioen.
ZW pensioen is ingegaan probleem wettelijke pensioen leeftijden 64,65,66,67 jaar ons ons geval
dus ieder jaar alles omgooien.
Partner heeft totaal geen inkomen op SW pensioen na
OCMW heeft geholpen en info gehaald bij mutualiteit antwoord je hoeft je niet te
verzekeren in ZW je bent hier verzekerd.
Maar de vragen blijven lees ik verordening 883/04 art 24 en 32 goed ?
In geval van nood kan ik terecht bij arbeidsgerecht ?
Een prodeo advocaat in SW zoeken is niet zo makkelijk
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

pukje
Topic Starter
Berichten: 567

#20 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 19:31)

Voor Uw buurman enkel ingeschreven en verzekeren kan mis lopen omdat recht op verzekering kan
bestaan in Zwitserland.
Persoon ten laste van persoon volgens art 32 9 worden niet uitgesloten zoals in mijn situatie

art 32 ziektewet
15° (de personen die zijn ingeschreven) in het Rijksregister van de natuurlijke personen. <W 2007-03-26/37, art. 16, 131; Inwerkingtreding : 01-01-2008>
Zijn evenwel uitgesloten :
- de personen die recht hebben of kunnen hebben op geneeskundige verzorging krachtens een andere Belgische of buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging;
Laatst gewijzigd door pukje op 19 jun 2019 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#21 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 19:39)

Dat is niet zo voor gepensioneerden! Die kunnen kiezen tussen het stelsel van het land waar ze wonen en dat van hun "pensioenland":

"In principe hebben u en uw gezin alleen recht op volledige toegang tot het zorgstelsel in het land waar u woont. Maar als een van de volgende landen uw pensioen betaalt, hebben u en uw gezinsleden recht op volledige ziektekostendekking, zowel in dat land als in het land waar u woont:"

zie: https://europa.eu/youreurope/citizens/h ... dex_nl.htm

(onder "gepensioneerden")

Dit verklaart de keuzemogelijkheid waarvan mijn buren gebruik hebben gemaakt.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#22 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 20:15)

Je moet een onderscheid maken tussen gezondheidszorgen aan actieven en post-actieven.

Zoals ik reeds heb aangegeven kan betrokkene best haar dossier voorleggen aan het riziv.
Mijnheer A, heeft u inmiddels al een antwoord ontvangen van de Europese Commissie.

Wie heeft u meegedeeld dat mevrouw bij verzaking sowieso haar rechten op een IGO zou verliezen?

Heeft men onderzocht of u überhaupt rechten kan openen op een IGO gezien het inkomen van uw wettelijk samenwonende partner, de heer A, waarbij rekening wordt gehouden met zijn Belgisch pensioen, zijn AOW en zijn aanvullend pensioen ten laste van Nederland(bedrijfspensioen). Werden de rechten op een bedrijfspensioen überhaupt reeds onderzocht?

Als de buren van Asperger gebruik maken van de residentenverzekering, wil dit absoluut niet zeggen dat dit correct is. Er kan ook een fout gebeurd zijn door het ziekenfonds.

De bedoeling van dit forum is correcte antwoorden geven. Vandaar dat ik betrokkenen aanraad om hun dossier voor te leggen aan het RIZIV, waarbij ze een kopie(scan) bijvoegen van de beslissing pensioen ten laste van Zwitserland, de schrijvens van de ziekteverzekering in Zwitserland, de bijdrageberekening ......Duidelijk aangeven of het om een verplichte dan wel een vrijwillige en/of aanvullende verzekering gaat in Zwitserland....
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

pukje
Topic Starter
Berichten: 567

#23 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 22:06)

Wie heeft u meegedeeld dat mevrouw bij verzaking sowieso haar rechten op een IGO zou verliezen?

ocmw verplicht ons alle rechten uit te buiten voor inkomen.
pensioen dienst meld telefonisch bij weigering pensioen geen igo bij klacht ombudsman inschakelen.
we deden liever 1 a 2 jaar pensioen opschorten maar hadden geen keus.
ik hoop nog op art 2 g van zwitsers wet kvv dat meeverzekerden in buitenland vrijgesteld zijn.
tot heden is ze Meeverzekerd en ook verder
Verder wacht ik op antwoord van EC omdat zwitserland niet ieder eu land gelijk behandeld woonden wij bv in Frankrijk was geen Zwitserse verzekering nodig.
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#24 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 22:31)

Vergeet even alles wat hier allemaal geschreven is en vraag aan uw ziekenfonds om het volledige dossier voor u voor te leggen aan het RIZIV. Ik kan enkel maar constateren dat u dit best niet zelf doet maar het onderzoek laat voeren door experten in deze materie. U wijkt immers te veel van alles af en komt met argumenten die u niet helpen om een oplossing te vinden. U heeft inmiddels al discussies gevoerd met alle mogelijk instanties in België en binnen de EU. Het wordt tijd dat dit dossier tot en oplossing komt. AUB laat het nu aan het ziekenfonds en het riziv over. Het zijn immers deze instanties die het moeten oplossen. Het lijkt me best dat u voor de rest iedereen even met rust laat. Ik vrees immers dat uw fantasie met u op hol slaat.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#25 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 23:02)

In punt vier vindt u de online aanvraag om NIET in Zwitserland bijdragen te moeten betalen en u volledig in de woonstaat B te verzekeren.
https://www.kvg.org/de/antrag-und-befre ... -3097.html

Maar laat u bijstaan door uw B mutualiteit.
En vraag schriftelijke bevestiging van de eventuele kosten voor verzekering ten laste van B.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

pukje
Topic Starter
Berichten: 567

#26 , 5 maand 3 weken geleden (20 jun 2019 07:17)

bij de kvg. org loopt al de correspondentie met verzoek befteiung.
maar befteiung is alleen mogelijk als je in spanje Frankrijk Duitsland of Oostenrijk woont.
Woon je in België kan je je van die regeling geen vebruik maken.
Het hier verzekeren door betaling van een persoonlijle bijdrage gaat alleen als geen verzekering recht in buitenland kan bestaan.
Een persoon ten laste is meeverzekerd en dus verzekerd en dat moet kvg erkennen.
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#27 , 5 maand 3 weken geleden (20 jun 2019 10:08)

Ik sluit dit topic even af tot u via uw ziekenfonds van het riziv zekerheid heeft of u al dan niet bijdrageplichtig bent in Zwitserland. Het antwoord van Asperger is volledig naast de kwestie. Landen die grenzen aan Zwitserland: Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Frankrijk. Mogelijk dat er met Spanje een bilaterale overeenkomst met dit vlak werd afgesloten. De antwoorden van bepaalde leden leiden immers niet tot een positief resultaat maar brengen enkel maar meer verwarring.

Thieu Rutten
TM juridische forum
(pensioen)deskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#28 , 5 maand 3 weken geleden (20 jun 2019 13:28)

Laat ons de discussie hier stoppen.

Aangezien ik NIET kan geloven dat met een pensioen van 200 EUR VERPLICHT een premie van 500 EUR moet worden betaald heb ik wat dieper gegraven:
https://intranet.kvg.org/de/praemienver ... -1043.html

Hieruit leid ik af dat de premie niet meer dan 6 percent van het pensioen mag bedragen.....
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

pukje
Topic Starter
Berichten: 567

#29 , 5 maand 3 weken geleden (20 jun 2019 16:12)

Hieruit leid ik af dat de premie niet meer dan 6 percent van het pensioen mag bedragen.....

Ja dat hebben wij ook al gevonden de papieren hiervoor liggen hier klaar voor het
geval dat het nodig wordt.
De haak is je moet het volle bedrag aan de prive verzekering betalen en de KVG is niet de
snelste bij het goedkeuren van de premienermaesigung.
En je wilt niet weten wat voor inkomen bewijzen ze willen hebben zelfs het koopcontract van je auto.
Maar we wachten af de mutu en kvg heeft vandaag weer een aanmaning van ons gekregen waar hun
antwoord en standpunt blijft.
Als exclusief verzekerings recht bestaat in België wat blijkt uit art 32-9 en 32-17 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. moeten ze
zich er bij neerleggen
hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niets weet

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#30 , 5 maand 3 weken geleden (20 jun 2019 16:47)

Laat ons het eindresultaat weten aub!
Ik ben het mijn buren verschuldigd, want die heb ik nu ongewild een beetje bang gemaakt (zij betalen in B een "persoonlijke bijdrage" van bijna 6000 EUR per jaar aan de B mutualiteit).
Laatst gewijzigd door asperger op 20 jun 2019 16:52, 2 keer totaal gewijzigd.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Terug naar “Andere”