Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap stopgezet door eigen nalatigheid

Saranoya
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap stopgezet door eigen nalatigheid

#1 , 04 jun 2021 17:07

Beste

Ik ben een persoon met een door de FOD Sociale Zekerheid / DG Personen met een Handicap erkende handicap / vermindering van de zelfredzaamheid (11 punten). Hierdoor had ik vanaf 2011en tot voor kort recht op een integratietegemoetkoming.

Mijn recht op deze integratietegemoetkoming werd op 31 december 2020 van rechtswege herzien omwille van het evolutieve karakter van de inkomsten die ten grondslag lagen aan de vorige beslissing. Er werd mij daarbij verzocht bijkomende informatie te verstrekken aangaande mijn inkomsten van het jaar 2020.

Ik erken bij deze dat ik daarvoor niet de nodige stappen heb ondernomen. Dit zou hebben betekend dat ik informatie moest 'najagen' bij 3 verschillende ex-werkgevers (ik werk in het onderwijs, en in het jaar 2020 had ik enkel korte vervangingen bij drie verschillende inrichtende machten), de mutualiteit (want moederschapsrust van midden augustus tot eind november), en de HVW (uitkeringsgerechtigd werkloos gedurende 3 weken in januari, 3 weken in juni en de volledige maand december).

Gevolg is dat mijn tegemoetkoming met ingang van 31/5/2021 wordt stopgezet.

Mijn IT werd in 2018 voor het laatst herzien ten gevolge van mijn huwelijk (en toen verhoogd). In 2020 werd ik mama (mijn zoon is bij mezelf ten laste), en mijn inkomsten van 2020 liggen lager dan die van 2018 (ik beschik ondertussen over een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte voor de inkomsten van 2020, waar in principe alle nodige gegevens op staan). Ik denk dus dat ik in principe nog steeds recht heb op de IT.

Heeft het zin tegen deze beslissing beroep aan te tekenen, aangezien ik geen 'geldig' excuus heb voor het niet verschaffen van de gevraagde inlichtingen, anders dan dat ik die administratieve rompslomp (te lang) voor me uit ben blijven schuiven?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

De Valk
Berichten: 34
Juridisch actief: Nee

#2 , 08 jun 2021 01:22

Gevolg is dat mijn tegemoetkoming met ingang van 31/5/2021 wordt stopgezet

Als je vindt dat wij een verkeerde beslissing hebben genomen, kan je onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) een heroverweging vragen. Dit betekent dat wij zullen nagaan of er een nieuwe beslissing kan genomen worden. Je moet de heroverweging aanvragen binnen de 3 maanden nadat je onze brief hebt gekregen waarin staat uitgelegd op welke maatregelen je wel of niet recht

Saranoya
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 08 jun 2021 21:42

@De Valk.

Dat ik de beslissing kan aanvechten, weet ik ook wel. De vraag is of dat niet direct verticaal geklasseerd wordt, aangezien ik zelf 'in fout' ben (ik heb immers niet op tijd de loongegevens bezorgd waar de dienst om vroeg).

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 2470
Juridisch actief: Nee

#4 , 09 jun 2021 07:53

Misschien de link van De Valk nog eens goed lezen. Het gaat niet om een "aanvechten" van de beslissing maar om heroverweging. Je brengt vooralsnog de gegevens bij. Het gaat in feite om een herziening van de beslissing op basis van de bijgebrachte gegevens. Je kan dit best zo snel mogelijk doen. De FOD zal dan kunnen uitmaken of het dossier ab initio dan wel naar de toekomst wordt herzien. Het antwoord van de Valk is dan ook volledig correct en to the point. Volg zijn wijze raad.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Saranoya
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 09 jun 2021 08:38

De link van De Valk gaat over een heroverweging op medische gronden. De medische gronden voor de erkenning van mijn handicap zijn niet gewijzigd. Die staan niét ter discussie, en de erkenning van de handicap op zich, bijgevolg ook niet. Het antwoord van De Valk is géén antwoord op mijn vraag.

Ik kreeg een brief van de FOD. Daarin staat dat mijn integratietegemoetkoming wordt stopgezet, niét omdat ik geen handicap meer zou hebben, noch omdat men twijfelt aan mijn handicap en/of mijn handicap gerevalueerd moet worden. Wél omdat ik mijn inkomen uit werk haal, en dus potentieel in 2020 meer verdiend zou kunnen hebben dan in 2018, toen de de dienst voor het laatst de financiële voorwaarden voor mijn recht op de tegemoetkoming heeft nagekeken. Begin 2021 contacteerde de dienst mij ook al, om te vragen loongegevens van het jaar 2020 te bezorgen, zodat die financiële voorwaarden opnieuw nagekeken konden worden. Op die vraag ben ik niet ingegaan, waardoor mijn tegemoetkoming nu is stopgezet. Dit heeft niets met de erkenning van mijn handicap te maken, wél met het feit dat de dienst onvoldoende gegevens heeft over mijn inkomen.

Ik kan tegen de beslissing om mijn integratietegemoetkoming stop te zetten in principe in beroep gaan voor de arbeidsrechtbank. De vraag is of het zin heeft dat te doen, aangezien ik zelf een fout heb gemaakt door niet op tijd de nodige loongegevens bezorgen. Een fout die ik ook erken, en waar ik geen geldig 'excuus' voor heb.

Maar ik besluit dat ik het antwoord op mijn vraag hier niet zal vinden, en wellicht een advocaat moet contacteren om een correct antwoord te krijgen en vervolgens al dan niet in beroep te gaan ...

LYNX XX
Berichten: 691
Juridisch actief: Nee

#6 , 09 jun 2021 09:51

Zoals Marcus terecht opmerkt, is de bijdrage van De Valk correct.

Kijk naar situatie 3 in de link. Klik op contactformulier ===> persoon met een handicap met een dossier bij onze dienst.
Vul dit formulier in met de reden en het nieuwe bestand ( uw inkomen ). En verzendt per mail.
Wacht hun nieuwe beslissing af. Is deze negatief dan kunt u naar de arbeidsrechtbank gaan.

Is zo klaar als een klontje suiker. Juiste info verstrekt door beide boven staande reacties.

Terug naar “Andere”