benoeming als invalide

jacodepapegaai
Topic Starter
Berichten: 28

benoeming als invalide

#1 , 22 okt 2019 01:50

In 1996 werd ik ziek, na een vijftal maanden heb ik van de adviserend geneesheer toelating gekregen om maximum halftijds terug te gaan werken. Sindsdien werk ik halftijds met aanvullende invaliditeitsuitkering.
Na een aantal jaren ben ik dan toch wel van werk veranderd: ik kreeg de kans om dichter bij huis te werken, wat niet alleen een enorme tijdsbesparing maar ook goed voor mijn gezondheid was.
In 2006 startte ik als administratief bediende in een school vlakbij huis. Ik kwam dus halftijds terecht in "het onderwijs" maar nog altijd onder het stelsel van werknemer.
Na een aantal jaren dienst ben je wel TADD , wat wil zeggen dat je in aanmerking komt voor een benoeming als de mogelijkheid zich voordoet .
Vermits ik al die jaren een collega verving die gebruik maakte van een verlofstelsel was die mogelijkheid er tot nu toe niet.
Sinds vorig jaar zijn de omstandigheden veranderd: er zijn nu wel uren vacant voor benoeming en ik kom als eerste in aanmerking hiervoor.
Nu zou ik uitsluitsel willen: mag ik deze benoeming aanvragen of niet? Breng ik mijn uitkering dan in gevaar ? Het gaat wel maar over 7/36 uren maar strikt genomen val ik dan voor dat gedeelte onder het stelsel van "ambtenaar" en niet meer werknemer dus.
Ik heb al contact opgenomen met de adviserend geneesheer van de mutualiteit en ook zij kon mij niet voor 100% verzekeren dat ik bij benoeming voor 7/36 geen problemen zou krijgen met het RIZIV. De geneesheer mag alleen oordelen of ik in staat ben halftijds te werken of niet en omdat er in mijn werkschema niks wezenlijks verandert (ik word van de 18/36 die ik presteer er 7/36 benoemd, dus ga niet méér werken dan voordien) ziet zij er geen probleem in, maar leek voor de rest toch niet 100%zeker. Ik heb ook contact opgenomen met de vakbond, maar ook zij konden mij geen uitsluitsel geven vooral omdat zij eigenlijk alleen maar het ambtenarenstelsel goed kennen.
Ik dacht dat dit toch ergens wettelijk moest vastgelegd zijn. Moet ik hiervoor dan een advocaat arbeidsrecht of ander specialist consulteren? Ik kan mij niet inbeelden dat ik de enige in dit geval zou zijn. De gemakkelijkste optie zou zijn dat ik de benoeming niet aanvraag, maar dan riskeer ik binnen een 2tal jaren mijn job te verliezen ( met andere woorden opzij geschoven te worden) omdat tegen dan mijn nieuwe collega in aanmerking komt voor dezelfde benoeming. Als ik via dit forum antwoord krijg zou dit geweldig zijn, maar ik zou al heel happy zijn als iemand mij kon doorverwijzen naar de juiste instantie zodat ik 100% zeker ben dat ik mezelf geen schade berokken.
Met dank bij voorbaat.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
jefke007
Berichten: 1591

#2 , 22 okt 2019 23:10

vraag het eens aan www.riziv.be


de adviserend arts had je wel moeten doorverwijzen naar mensen die geacht worden het wel te weten
en tracht zo mogelijk iets op papier te krijgen

jefke007
Berichten: 1591

#3 , 23 okt 2019 04:47

Dat is eignelijk geen makkelijk vraag, en die het riziv of normaal ook de administratieve diensten van je ziekenfonds zou moeten kunnen beantwoorden ( indien zij over het volledig dossier beschikken)

Je " verloren" loon verandert dan bij de gedeeltelijke vaste benoeming, en die heeft mogelijk invloed op je ziekteuitkeringen afhankelijk van hoeveel het verloren loon daalt ( en of het al dan niet onder een bepaald minimum uitkering zou zakken )

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1647
Juridisch actief: Nee

#4 , 23 okt 2019 10:43

Ik kan me best voorstellen dat er niemand is die u hierop een antwoord kan geven. Ik waag mij hier dan ook niet aan een antwoord. Gezien uw medische achtergrond, stel ik mij wel vragen bij een statutaire aanstelling. Zolang de medisch adviseur u ziek erkend en de tewerkstelling is toegestaan, is er m.i. niets aan de hand. Een probleem ontstaat er m.i. wanneer u ziek wordt in uw statutaire aanstelling.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

jacodepapegaai
Topic Starter
Berichten: 28

#5 , 25 okt 2019 17:05

Aan Marcus Aurelius: wat bedoelt u met "een probleem ontstaat wanneer u ziek wordt in uw statutaire aanstelling"?
Bedoelt u als ik bv door een operatie 3 weken out zou zijn, of met een griep een week ziek in mijn bed lig?
Of bedoelt u als ik zou hervallen in mijn ziekte en helemaal niet meer zou kunnen werken?
Ik snap wel dat ik bij niet-benoeming na een maand ziekteverlof terugval op mutualiteit, de situatie waarin ik nu ook al zit en eigenlijk iedere werknemer. Bij benoeming zou ik doorbetaald worden na 1 maand... ja dat klopt.
Dus ja zover had ik nog niet doorgedacht, maar een elke gezonde mens kan morgen (zwaar) ziek worden dus zou er -als we de lijn doortrekken- niemand meer mogen benoemd worden....
Graag hoor ik toch wel uw mening hierover, ook dit kan mij helpen in mijn beslissing nemen.

Marcus Aurelius
Berichten: 1647
Juridisch actief: Nee

#6 , 25 okt 2019 17:21

Als je statutair wordt aangesteld bouw je een ziektekrediet op van 30 kalenderequivalenten per jaar met een minimum van 90 equivalenten. Indien je ziektekrediet is opgebruikt zal medex je al dan niet definitief ongeschikt verklaren. In geval van definitieve ongeschiktheid wordt je met rustpensioen gestuurd wegens ongeschiktheid. Dit rustpensioen wordt berekend op het aantal statutaire jaren. Een rustpensioen is cumuleerbaar met ziekte- of invaliditeitsuitkeringen, maar je bouwt geen verder pensioen meer op. Hoofdens je invaliditeitsuitkeringen ten laste van de mutualiteit, bouw je wel nog verder een pensioen op. In jouw situatie raad ik je eigenlijk af om je statutair te laten aanstellen.
Als ik eerlijk ben, kan ik me ook niet voorstellen dat een openbaar bestuur iemand statutair zou aanstellen die in het genot is van ziekte-uitkeringen, die dus ziek is.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

jacodepapegaai
Topic Starter
Berichten: 28

#7 , 26 okt 2019 10:15

OK dus het eerste wat ik moet doen is aan het werkstation vragen of ik wel in aanmerking kom voor een benoeming. De kans is groot dat ikzelf de beslissing niet moet nemen, maar dat de overheid dat voor mij doet...

Marcus Aurelius
Berichten: 1647
Juridisch actief: Nee

#8 , 26 okt 2019 10:44

Je hebt een totaal foute voorstelling van een statutaire aanstelling. Je wordt niet ambtshalve statutair aangesteld. Je kan enkel statutair aangesteld worden indien je gepostuleerd hebt voor en aangeworven werd in een opengestelde statutaire aanstelling. Het initiatief gaat dan ook van jou uit en niet van de aanstellende overheid. Je kan dan ook best eens te rade gaan bij de personeelsdienst van je school.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

jacodepapegaai
Topic Starter
Berichten: 28

#9 , 28 okt 2019 13:41

@ Marcus Aurelius:
Sorry, heb mij slecht uitgedrukt. Ik weet dat ik mijn benoeming zelf moet aanvragen. Ik heb sinds 2012 de anciënniteit om in aanmerking te komen. De eerste vereiste is natuurlijk dat er uren vacant zijn en die waren er tot dit jaar niet. Ik bedoelde met mijn zin "dat de overheid voor mij de beslissing zal nemen" echter dat, als de vereiste is dat men bij benoeming van enkele uren nog in staat moet zijn om ook fulltime te kunnen werken, dat ik aan die voorwaarde niet voldoe. Halftijds lukt me dat wel. Wegens mijn situatie zal ik ook nooit meer dan een halftijdse benoeming kunnen aanvragen in de toekomst. Nogmaals het is mij er vooral om te doen dat ik binnen 2 jaar niet opzij geschoven zou worden door mijn beginnende collega die dan genoeg anciënniteit zal verworven hebben om haar benoeming te verzilveren. Bij de "medische" voorwaarden vind ik alleen dat ik geen gevaar mag zijn voor de gezondheid van de kinderen, (een voorwaarde die trouwens ook als tijdelijke geldt).

Marcus Aurelius
Berichten: 1647
Juridisch actief: Nee

#10 , 28 okt 2019 17:15

Meine Güte....

Bij de "medische" voorwaarden vind ik alleen dat ik geen gevaar mag zijn voor de gezondheid van de kinderen, (een voorwaarde die trouwens ook als tijdelijke geldt).
Dit gaat om medische geschiktheid om les te mogen geven aan kinderen. Als administratief bediende mag je gewoonweg geen les geven aan kinderen.

Je moet leren een onderscheid te maken tussen medische geschiktheid om les te geven en medische geschiktheid om te kunnen werken.

Lees mijn tussenkomsten nog een goed na en vraag desgevallend aanvullende uitleg aan je vakbond.

Ik denk dat je meer dan voldoende tips hebt gekregen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Andere”