Vergissing van het OCMW

Linda001
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Vergissing van het OCMW

#1 , 28 sep 2019 14:22

Tot begin 2015 heb ik fulltime, later 3/4 gewerkt in de thuiszorg, ik maakte in die tijd veel overuren. Omwille van rugproblemen ben ik later halftime gaan werken. Ik ben alleenstaand...bovenop mijn halftijds loon kreeg ik toen ook bijkomende werkloosheidsuitkering. Helaas bleef ik het halftijds werken ook niet volhouden en werd ik eind 2015 volledig arbeidsongeschikt.
De eerste maand kreeg ik gewaarborgd loon, nadien werd dit een ziekte-uitkering. Ik was geschokt dat deze ziekte-uitkering de eerste 6 maanden een heel stuk lager lag als het wettelijk leefloon. Mijn ziekte uitkering werd berekend op mijn halftijds loon, wat ik voorheen gewerkt had werd geen rekening mee gehouden.
Omdat ik hiermee niet kon rond komen stapte ik naar het OCMW. Deze vulde mijn ziekte uitkering aan tot het gelijk lag aan een leefloon. Ik hoopte na mijn operaties terug aan de slag te kunnen maar dat ging niet meer.
Na 6 maanden ziekte kreeg ik meer ziekte uitkering en het OCMW moest toen minder uitbetalen...namelijk nog 20,87 euro per maand... mijn inkomen bleef ook na 6 maanden ziekte gelijk aan het wettelijk leefloon.

Eind 2016 werd ik opgeroepen door het OCMW, Voor het behoud van mijn "20,87 euro leefloon" moest ik deelnemen aan het "GPMI " (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie). De bedoeling is om mensen met een leefloon te motiveren om zoveel mogelijk aan het werk te gaan. Gezien mijn gezondheid en ook nog volop aan de revalidatie bezig was kon ik niet solliciteren voor een job. Er werd mij voorgesteld om vrijwilligerswerk te doen.. als ik zou weigeren zou ik die "20,87 euro" verliezen. Vermits alle beetjes helpen ben ik dan als vrijwilliger gestart bij het buurgezellenwerk.

Na enkele maanden werd het leefloon van 20,87 euro opgetrokken naar 47,17 euro en ondertussen is dit 82,20 euro. Omdat ik op de nieuwsberichten gehoord had dat de lage lonen zouden opgetrokken worden dacht ik dus ook dat dit de reden was dat ik meer leefloon kreeg.

Ook al is dat vrijwilligerswerk voor mij een hele inspanning want mijn gezondheid is er zeker niet op vooruitgegaan, desondanks was ik nu toch opgelucht dat ik dit niet geweigerd had. 82,20 euro is voor mij veel geld, zeker met al die medische kosten.

Gisteren kreeg ik echter een brief van het OCMW, Er stond in dat er mij teveel leefloon van het OCMW was uitbetaald en dat ik nu normaal recht zou hebben op 20,84 euro... zelfs 3 cent minder als wat ik in het begin had ontvangen. Men ging nu berekening hoeveel ik teveel had gekregen en nakijken hoe ze dat terug konden vorderen. Opnieuw voor mij een ijskoude douche. Ik heb ondertussen een snelle berekening gemaakt en zou ruim 1000 euro moeten terug betalen aan het OCMW.
Als ik nu maandelijks dit moet terug betalen moet ik het met minder stellen als een leefloon... ongelofelijk... en dan heb ik mijn hele leven gewerkt. Ik ben 57 jaar.

Mijn vraag... kunnen zij dit zomaar terug vorderen? Het is uiteindelijk niet mijn fout dat zij zich vergist hebben. Telkens ze mij vroegen om een attest te geven van mijn ziekte-uitkering heb ik dit ook netjes aan hun bezorgd. Regelmatig kreeg ik een brief van het OCMW als mijn beetje leefloon was aangepast... ik ging er dus van uit dat alles juist was.
Ook heb ik recht op verwarmingstoelage, maar durf dat zelfs nu niet meer indienen omdat ik bang ben dat ik het later ook nog moet terug betalen.

Ik wil ook nog meegeven dat ik geen geld ontvang voor het vrijwilligerswerk, zelfs geen kilometervergoeding, ondanks ik mij soms tot 30 km per dag moet verplaatsen.

Alvast bedankt om te reageren.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#2 , 28 sep 2019 16:54

zie:

https://primabook.mi-is.be/nl/recht-op- ... gvordering

Neem desgevallend contact op met het CAW om uw situatie te bespreken.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

wanton
Berichten: 9303
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#3 , 28 sep 2019 17:35

Marcus Aurelius, dit zijn situaties die men zich toch niet kan voorstellen. Enerzijds de lage uitkering maar anderzijds het geklungel van de diverse diensten.
Als dat OCMW ' menselijk' wil zijn, mag ze dat bedrag niet terugvorderen van betrokkene. Er zijn posities genoeg intern om zo'n bedrag te besteden. En ik versta ook niet dat ze TS hebben 'verplicht' (gratis) vrijwilligerswerk te doen.
Er wordt toch met twee maten en gewichten gewerkt, zeker als men de verschillende OCMW's vergelijkt. Gisteren ook een situatie gehoord in onze gemeente waar ik misselijk van word.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#4 , 28 sep 2019 18:36

Wanton,

Heb je de link gelezen?

Persoonlijk zou ik hier ook zeggen, geen terugvordering. Ingeval van leefloon gebeurt er immers regelmatig een sociaal onderzoek of zou toch moeten. Indien betrokkene spontaan alle wijzigingen heeft meegedeeld kan er m.i. geen sprake zijn van een terugvordering. Ik stel me echter vragen of de ziekte-uitkering correct werd uitbetaald. Waarom werd u een hoger leefloon toegekend? Is uw gezinssituatie gewijzigd? werd uw ziekte-uitkering retro-actief verhoogd? Bent u langer dan 1 jaar ziek?

zie ook:
https://primabook.mi-is.be/nl/geindivid ... rd-project

Ik zou gewoonweg afwachten of het OCMW überhaupt zal terugvorderen.

Ik reeds je aan om de maatschappelijk werker te contacteren die je dossier behandelt en te vragen of je recht zou hebben op een verwarmingstoelage. Het behoort immers tot hun deontologische plicht om u in uw dossier te adviseren en indien zij dit niet wensen of kunnen, dat zij u dan verwijzen naar een dienst die u hierover wel kan adviseren.

Je kan ook contact opnemen met de sociale dienst van uw ziekenfonds om te onderzoeken of uw uitkeringen correct werden/worden berekend.

Uitkering bij FOD laten onderzoeken? Hiervoor kan je ook terecht bij de sociale dienst van uw ziekenfonds.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

The Oscars
Berichten: 335
Juridisch actief: Nee

#5 , 28 sep 2019 19:15

Een verplichte gratis werkprestatie waar de werkzoekende niet op voorhand voor getekend heeft - onder dreiging van sancties - kan onder de noemer dwangarbeid vallen. Vakbonden en ngo’s hebben - met succes - werkzoekenden gesteund om zich tegen hun gemeenschapsdienst te verzetten en tegen de overheid te procederen bij sancties.
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieu ... -werklozen

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#6 , 28 sep 2019 20:40

Mag ik u er op wijzen dat het hier niet om werkloosheidsuitkeringen (sociale zekerheidsuitkering) gaat, maar wel om leefloon, een bijstandsuitkering. Het artikel waar u naar verwijst heeft dan ook geen enkel uitstaans met hetgeen TS schrijft.

En ook vanuit de ziekte-uitkering kan het gaan om re-integratiecontracten.

Vrijwilligerswerk wordt niet vergoed.

3. Wat is een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie?
a: Algemeen
Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie(GPMI) legt de nodige stappen en doelstellingen vast voor progressieve maatschappelijke en/of professionele integratie van iedere begunstigde van het leefloon, voor wie tewerkstelling (nog) niet onmiddellijk mogelijk of wenselijk is.

Het meest geschikte GPMI voor een persoon zal afhangen van de concrete persoonlijke situatie, verlangens en mogelijkheden op het vlak van maatschappelijke en/of professionele integratie.

De wet van 2016 preciseert dat het GPMI bij voorkeur betrekking heeft "op de inschakeling in het beroepsleven ofwel op de integratie in de maatschappij" (4).
De toekenning en het behoud van het leefloon zijn niet altijd gekoppeld aan het afsluiten van een GPMI. Zo blijft het afsluiten van een GPMI een mogelijkheid, die evenwel een verplichting wordt in verschillende hypothesen:
- indien één van de partijen (de betrokkene of het OCMW) hierom verzoekt (5)
- in bepaalde gevallen voor steunzoekers onder de 25 jaar
- sinds de wet van 2016 ook in bepaalde gevallen voor steunzoekers van 25 jaar en ouder '
(Zie "Nagaan of de afsluiting van een GPMI verplicht is" in de rubriek "Het aangesproken OCMW is territoriaal bevoegd: wat moet het doen?").

Wanneer een GPMI verplicht is maar het niet afgesloten wordt, moet het OCMW dat verklaren met gezondheids- of billijkheidsredenen (zie "Nagaan of er sprake is van gezondheids- en/of billijkheidsredenen" in de rubriek "Het aangesproken OCMW is territoriaal bevoegd: wat moet het doen?").

Voor de personen voor wie het verplicht is kan het GPMI gezien worden als een voorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te verkrijgen.

b: Bijzonderheden
Het GPMI is geen recht op zich en gaat altijd samen met een financiële steun van het OCMW: vroeger het bestaansminimum, momenteel het leefloon. (Zie ook fiche "Recht op maatschappelijke (RMI)")
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Linda001
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#7 , 29 sep 2019 01:21

Bedankt voor jullie reacties.

Ook ik stel me heel wat vragen over de financiële instellingen. Ik kan toch niet de enige zijn die zoiets heeft doorstaan.

Wat het ziekenfonds betreft ...daar zijn toen ook heel wat fouten gebeurd en ben ik heel wat misgelopen.
Blijkbaar had ik al een hele tijd recht op "verhoogde tegemoetkoming" waar ik toen helemaal niet van op de hoogte was.
Ik heb altijd gewerkt, was nooit langdurig ziek... hoe moest ik dat allemaal weten.

Toen ik dan mijn aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming indiende raakte het ziekenfonds mijn dossier kwijt.. en dat waren heel wat documenten, ook daar moest ik alles bewijzen.... en het is nog niet alles. De documenten voor de aanvraag van mijn ziekengeld waren ze eveneens kwijt geraakt...ik wist niet wat ik hoorde. Alles moest ik opnieuw indienen wat betekende dat dus alles waar ik recht op had heel wat vertraging had.
Ik stond dan voor zware operaties, had veel pijn en moest dit allemaal in mijn eentje klaren.

Eind 2015 belde ik meermalen naar het ziekenfonds om te achterhalen hoeveel ziekengeld ik zou krijgen, Ik kreeg als antwoord.... "het zijn feestdagen, velen zijn met verlof, je moet na nieuwjaar terug bellen".
Pas in februari, toen mijn eerste ziekengeld werd gestort kwam ik er achter hoeveel ik kreeg. Ik belde meteen naar het ziekenfonds want ik dacht eerst dat het een vergissing was.... niet dus. Daar kreeg ik toen te horen dat mijn ziekengeld werd berekend op mijn laatste maandloon dat ik gewerkt had en dat was toen halftijds. Ik kon het nauwelijks geloven.

Dan noodgedwongen naar het OCMW ... daar werd gezegd dat ik pas bijkomende steun zou krijgen nadat mijn aanvraag was ingediend... ze werken niet met terugwerkende kracht.

Later heb ik klacht ingediend bij het ziekenfonds... wegens hun nalatigheid was ik heel wat geld waar ik recht op had misgelopen. Ik kreeg een schadevergoeding van 700 euro.
Nu heb ik spijt dat ik dit toen heb aanvaard. Ik denk als ik toen de kracht en de middelen had om meteen naar een advocaat te stappen dat mijn schadevergoeding heel wat meer zou zijn geweest... zeker met die verhoogde tegemoetkoming. Ook al was ik er zelden voor thuis gebleven, ik was al jaren in behandeling voor mijn rug, jaren naar rugkliniek geweest, kreeg ook al jaren infiltraties en pijnstillers.. regelmatig naar de specialist. Moest dat allemaal zijn terug betaald gelijk het hoorde, dan hadden ze heel wat meer mogen terug betalen.

Nadat ik een aanvraag indiende voor een tegemoetkoming van het OCMW kwam er een sociaal assistente langs, dat was in maart 2016. Ik moest toen nog worden geopereerd. Ze heeft iedere kamer van mijn woning gezien, wellicht om te zien of ik werkelijk alleen woonde... wat toen en nu trouwens nog steeds het geval is. Ik moest ook de stand van mijn rekening laten zien, een bewijs van de bank geven. Mijn heel privé-leven moest ik prijs geven. Het was alles behalve prettig.. maar ik had geen andere keuze.
Later moest ik regelmatig mijzelf aanbieden op het OCMW om de stand van zaken door te geven.
Nu kan ik die controles van het OCMW wel begrijpen, maar toch....
Je moet het meemaken om te weten hoe dat voelt.

Toen ik mij dan ook nog eens moest aanbieden voor het "GPMI " raadde mijn vriendin me aan om met "Zorgende Handen" vrijwilligerswerk te doen, zij is gepensioneerd en doet dit er al jaren.
Bij "Zorgende Handen" krijg je een kleine vergoeding (2,5 euro) per uur alsook wat kilometervergoeding om vrijwilligerswerk te doen.
Ik ben daar toen niet op ingegaan omdat ik niet wist of ik dat vrijwilligerswerk kon volhouden.
Bij het OCMW had ik tenminste toch dat klein stukje garantie, dat stukje leefloon van 20,87 euro en ook die verwarmingstoelage (dacht ik toen).

Nu heb ik er spijt van, misschien ben ik nu wel verplicht om met Zorgende handen vrijwilligerswerk te gaan doen om die schuld bij het OCMW af te lossen.

Sinds eind 2015 ga ik door een hel. Niet alleen de teleurstelling dat ik niet meer kan werken, maar tis sindsdien ook nog de eindjes aan mekaar puzzelen.
In het begin van mijn ziekte moest ik rekeningen uitstellen, heb zelfs internet een tijd lang stil gelegd omdat het teveel was.
Het is een hele aanpassing om met een leefloon rond te komen.
Dan die operaties... revalidatie...van de ene dokter naar de andere. Ook nog noodgedwongen poetshulp moeten vragen.
Mijn autoke deel ik nu met mijn dochter, ik kan dit niet meer in mijn eentje betalen.
Nog nooit zo diep gezeten als nu en het gaat van kwaad naar erger.

En dan te bedenken dat ik geboren en getogen ben in België...gewerkt heb van mijn 17de tot mijn 53ste jaar...tot ik echt niet meer kon.
Nooit heb ik schulden gehad, nu heb ik zelfs ongewild schulden bij het OCMW.
Het zal wellicht strompelen zijn tot aan mijn pensioen en dan is nog maar de vraag of het dan beter zal zijn.

Ik heb ondertussen via mail mijn verhaal naar het CAW gestuurd, met al mijn gegevens.
Ik weet niet wat ik nog meer kan doen, alle raad is welkom.

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#8 , 29 sep 2019 08:24

Probeer rustig te blijven en wacht af of er überhaupt een terugvordering komt.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Linda001
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#9 , 29 sep 2019 17:44

Weet je wat mij nog het meeste kwetst, één van de handtekeningen onderaan de brief die ik eergisteren ontvangen heb is van deze die verantwoordelijk is voor het vrijwilligerswerk wat ik doe. Ze kent mijn situatie.
Waarom heeft ze niet eens gebeld? De mensen van het OCMW kennen me zowat allemaal, ik heb in de krant gestaan, samen met de collega's vrijwilligers ... die foto staat ook op hun website van het OCMW. Ik heb ook een poetshulp van het OCMW. Ik ben zeker geen vreemde voor hun... en mij nu dan zoiets sturen.

Linda001
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#10 , 29 sep 2019 17:56

En dan ook... hoe moeilijk kan het zijn. Ik geef hun (wanneer zij er naar vragen) de attesten van het ziekenfonds waarop duidelijk staat vermeld hoeveel ziekengeld ik krijg. Zij moeten dan berekenen wat het verschil is ten opzichte van een leefloon.... en dat verschil moeten ze mij uitbetalen. Dat is dus al bijna 4 jaar fout berekend. Zelfs al heb ik dat meermalen dat attest van het ziekenfonds gestuurd, het werd telkens verkeerd berekend. Ik vind het wel heel erg vreemd.

wanton
Berichten: 9303
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#11 , 29 sep 2019 18:53

Linda, bespreek uw zaak eens rechtstreeks met de voorzitter ipv een maatschappelijk werker.
Ik weet uit ervaring dat de voorzitter meestal enkel de visie kent van de dienst. Uw kant van het verhaal doet hem/haar misschien eens nadenken. En geef niet te vlug op!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Linda001
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#12 , 08 okt 2019 16:57

Ik had gehoopt ondertussen een reactie van het CAW gehad te hebben.... niet dus. Dan via de Chat bij CAW mijn verhaal nog eens gedaan, zij raden me aan om met de sociale dienst van het ziekenfonds contact op te nemen. Ik ga daar dus ook eens informeren. Ondertussen wacht ik de beslissing af van het OCMW en dat is 17 oktober.

Linda001
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#13 , 16 okt 2019 06:53

Update : Vorige week contact gehad met de voorzitter van het OCMW. Deze zei dat ze het ging bespreken met de maatschappelijke assistenten en dat zij mij dan zouden contacteren. Gisteren dan telefoon gehad. De maatschappelijke assistente zei dat ik vrijdag de brief ging krijgen met de beslissing van het OCMW en wilde mij al voorop verwittigen dat ik het bedrag van 1006 euro zou moeten terug betalen. Blijkbaar had ik in juli 2017 al geen recht meer op leefloon tot september 2019, daarna zou ik weer wel recht hebben gehad omdat de index was aangepast. Ik vroeg toen waarom ze dat niet gezien hadden..... eerst zei ze dat het computerfout was, ze kon er niets aan doen, dan had ze het over cijfers na de komma en weer wat later kaatste ze de bal terug. Ik had dit moeten nakijken, had ik dit regelmatig nagekeken dan was die fout niet gebeurd. Ze vroeg dan of ik dat kon betalen... ik zei dat ik er niet goed van was en dat voor mij heel moeilijk was aangezien ik een paar maanden geleden een Dela verzekering had afgesloten. Dan zei ze dat ik de Dela verzekering tijdelijk kon stop zetten. Ik zei dat ik dat niet wilde en dat ik dat zeker niet van plan ben. Ik vroeg toen hoe ik dit zou moeten terug betalen. Ze zei dan dat ik voortaan geen leefloon meer zou krijgen en gedurende 4 jaar maandelijks 20 euro moet terug betalen. Met andere woorden, ik moet het dus de komende maanden stellen met minder als een leefloon. Weer zei ik dat ik er niet goed van was. Ik kreeg zelfs geen verontschuldigingen.

Zodra ik de brief met de beslissing heb gekregen ga ik naar de sociale dienst van het ziekenfonds, gelijk CAW mij heeft aangeraden. In de eerste brief staat dat ik beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank maar hier heb ik geen ervaring mee, hopelijk kan de sociale dienst van het ziekenfonds mij hierbij helpen. Ook al is het maandelijks maar 20 euro, ik vind het niet eerlijk.

Linda001
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#14 , 25 okt 2019 22:16

Update : Vandaag aangetekend schrijven gehad van het OCMW met heel de berekening wanneer ik teveel aan leefloon heb gehad. Het leefloon waar ik recht op heb..."momenteel 20,84 euro ...wordt voortaan ingehouden, en dan staat er nog bij . ""De verhoging van haar ziekte-uitkering werden niet doorgegeven aan het OCMW, waardoor haar recht op leefloon moet herzien worden".

Ik werd er niet goed van, telkens het OCMW attesten vroegen heb ik dat gegeven. Hier heb helaas geen bewijzen van ...niks. Attesten over mijn invaliditeitsuitkering kan ik makkelijk raadplegen en opslaan vanuit de website van mijn ziekenfonds. Ik printte dat uit en gaf dit af op het bureau. Het is wel zo dat het OCMW het laatste jaar geen attest meer gevraagd heeft. Wel de poetsdienst ... ik heb van het OCMW een poetsvrouw en begin dit jaar vroegen zij nog een uitkeringsattest en dat heb ik toen doorgestuurd via mail. Dit kan ik wel nog aantonen. Dit werd gebruikt om te berekenen hoeveel ik aan de poetsdienst moest betalen.

Ik heb er destijds allemaal niet bij stil gestaan, anderzijds vind ik niet dat ik wat heb achtergehouden, telkens het OCMW er om vroeg heb ik alles netjes doorgegeven.
Nu beschuldigen ze mij dat ik dat heb achtergehouden. Djeezes.

Ik vrees dat er nog weinig aan te doen is.

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#15 , 26 okt 2019 10:34

Gelieve te acteren dat het leefloon geen sociale zekerheidsuitkering, maar een bijstandsuitkering is. Dit betekent dat het hier om een inkomens- en vermogensafhankelijk uitkering gaat.

Indien wij OCMW-dienstverlening van Dries Simons erop naslaan, kunnen wij lezen:

"De verplichtingen die op de leefloongerechtigde rust om onmiddellijk aangifte te doen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op het toegekende bedrag, is geen voorwaarde voor het behoud van het leefloon, maar een PLICHT die op betrokkene wordt gelegd opdat het Centrum zou kunnen nagaan of er al dan niet grond is tot herziening of intrekking van het leefloon".

In uw eerste vraag heeft u te kennen gegeven dat u alle info die invloed kon hebben op de hoogte van uw leefloon, heeft verstrekt aan het OCMW. Dit is geen correcte insteek geweest.

Uit uw laatste antwoord geeft u aan dat u niet alle info spontaan in het kader van uw recht op leefloon aan het OCMW heeft verstrekt.
Uit de rechtspraak blijkt overduidelijk dat u alle info spontaan moet verstrekken en dus niet enkel op aanvraag.

Het is dus niet het OCMW dat in de fout is gegaan, maar u als gerechtigde op een leefloon.

De terugvordering is dan ook terecht inzoverre er rekening wordt gehouden met het correcte bedrag aan sociale zekerheidsuitkeringen ten laste van het ziekenfonds.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Andere”