Ziekenfonds

Gigi87
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Ziekenfonds

#1 , 7 maand 3 weken geleden (30 aug 2018 20:14)

Ik ben reeds enkele jaren werkonbekwaam en ontvang een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds. Ik was tot juni dit jaar alleenstaand met een kind ten laste. Sinds juni ben ik gaan samenwonen met mijn partner. Ik heb toen een attest ingevuld dat de gezinssamenstelling is gewijzigd. Tot op heden heb ik daarop geen reactie gekregen en dus ook geen aanpassing van mijn uitkering.
Om zeker te zijn belde ik eerder deze week met de vraag of mijn uitkering nu zal aangepast worden of niet. Plots schieten zij in actie en vragen ze me een document in te vullen mbt het inkomen van mijn partner. Deze is werkloos en ontvangt ook een ziekte-uitkering. Als antwoord daarop willen ze van hem nu zijn aanslagbiljet, een verklaring van de rijksdienst van jaarlijkse vakantie dat hij werkloos is en effectief geen vakantiegeld en eindejaarspremie ontvangt. Mogen zij dit zomaar vragen? Ze weten welke uitkering hij nu ontvangt, dit heb ik doorgegeven. Het aanslagbiljet van hem lijkt me privé en niet relevant aangezien dat niet zijn huidige situatie weerspiegelt maar die van een jaar geleden.

Alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
wanton
Berichten: 8993
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 7 maand 3 weken geleden (30 aug 2018 22:19)

Dat aanslagbiljet is toch voor vele diensten die uitkeringen betalen, een basisdocument. Het geeft wel zoals u zegt de situatie van vorig jaar. Daarom ook moet je ingrijpende wijzigingen to. vorig jaar ook meedelen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

jefke007
Berichten: 1484

#3 , 7 maand 3 weken geleden (30 aug 2018 23:41)

dat is in de wetgeving zo voorzien dat zij een aanslagbiljet MOETEN vragen, wil je het niet geven, dan heb je geen recht op een eventuele hogere uitkering. De keuze is aan jou , je vermeende pricacy geld laten kosten of braafjes een kopie van het aanslagbiljet bezorgen

Er kunnen interessante zaken op zo een aanslagbiljet staan - die anders soms wel eens verzwegen worden
( een bepaald percente rente arbeidsongeval, of beroepsziekte )

Reclame

Gigi87
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#4 , 7 maand 2 weken geleden (31 aug 2018 12:08)

Mijn uitkering zal sowieso dalen aangezien ik nu samenwonend ben en hiervoor alleenstaande. En mijn partner werkte in 2016 nog terwijl hij nu zelf langdurig ziek is. Ik ben bang dat ze mijn uitkering laten afhangen van wat hij vroeger verdien itt wat hij nu aan uitkering ontvangt.

Franciscus
Berichten: 32288

#5 , 7 maand 2 weken geleden (31 aug 2018 12:31)

Hou er rekening mee dat bij niet indienen ze ofwel de uitkering schorsen en dan bij de nodige instanties alle mogelijke info gaan verzamelen.
Tevens aan gemeente vragen via ocmw een woonstcontrole uit te voeren.
Buiten een schorsing ook de teveel uitbetaalde vergoedingen zullen terugvorderen.

jefke007
Berichten: 1484

#6 , 7 maand 2 weken geleden (31 aug 2018 12:50)

Mijn uitkering zal sowieso dalen aangezien ik nu samenwonend ben en hiervoor alleenstaande. En mijn partner werkte in 2016 nog terwijl hij nu zelf langdurig ziek is. Ik ben bang dat ze mijn uitkering laten afhangen van wat hij vroeger verdien itt wat hij nu aan uitkering ontvangt.

Ze houden zich gewoon aan de wet

-indien het inkomen van de partner effectief boven de hoogste inkomstengrens is, dan is er geen aanslagbiljet nodig ( indien lager dan wel )
-als je kan BEWIJZEN dat je het ziekenfonds al eerder hebt verwittigd dat er een wijziging in het gezin is, dan hebben zij een fout gemaakt en mogen de ten onrechte uitkeringen van het verleden niet terugvorderen ( daar bestaat een arrest van het Grondwettelijk Hof van)
- uitkeringen worden berekend op het loon( of in geval je toen werkloos was of het theoretisch loon ) dat je had de dag voor je ziek werd.
( het jaar voordien weinig of veel verdienen doet niks terzake )

Tenzij inderdaad bij een "koppel" zieken/invaliden daar voorziet de wet dat mogelijk toch één van beiden als alleenstaande wordt betaald, indien die een bepaalde mimimum uitkering krijgt, en dan is toch het aanslagbiljet nodig- maar dan zit men niet boven de hoogste inkomstengrens, maar enkel boven de middelste inkomstengrens

In Belgie mag met niet alles te eenvoudig maken

Een ziekenfonds betaalt niet graag een terugvordering met hun eigen werkingskosten, ze trachten het dikwijls in het geniep toch terug te vorderen

https://www.demorgen.be/wetenschap/ziek ... -bfe2965e/

https://www.n-va.be/nieuws/de-ziekenfon ... mde-plicht

"Paul Callewaert, algemeen secretaris van de socialistische mutualiteiten, is boos omdat de ziekenfondsen vanaf 1 september 2012 geen ‘terugvorderingen ingevolge van eigen fouten’ mogen doen. "

jefke007
Berichten: 1484

#7 , 7 maand 2 weken geleden (31 aug 2018 21:49)

"Tenzij inderdaad bij een "koppel" zieken/invaliden daar voorziet de wet dat mogelijk toch één van beiden als alleenstaande wordt betaald, indien die een bepaalde mimimum uitkering krijgt, en dan is toch het aanslagbiljet nodig- maar dan zit men niet boven de hoogste inkomstengrens, maar enkel boven de middelste inkomstengrens"

https://www.riziv.fgov.be/NL/THEMAS/ARB ... jkgesteld)

kon deze link niet meer in hetzelfde berichtje toevoegen

Gigi87
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#8 , 7 maand 1 week geleden (11 sep 2018 18:03)

Mijn uitkering zal sowieso dalen aangezien ik nu samenwonend ben en hiervoor alleenstaande. En mijn partner werkte in 2016 nog terwijl hij nu zelf langdurig ziek is. Ik ben bang dat ze mijn uitkering laten afhangen van wat hij vroeger verdien itt wat hij nu aan uitkering ontvangt.

Ze houden zich gewoon aan de wet

-indien het inkomen van de partner effectief boven de hoogste inkomstengrens is, dan is er geen aanslagbiljet nodig ( indien lager dan wel )
-als je kan BEWIJZEN dat je het ziekenfonds al eerder hebt verwittigd dat er een wijziging in het gezin is, dan hebben zij een fout gemaakt en mogen de ten onrechte uitkeringen van het verleden niet terugvorderen ( daar bestaat een arrest van het Grondwettelijk Hof van)
- uitkeringen worden berekend op het loon( of in geval je toen werkloos was of het theoretisch loon ) dat je had de dag voor je ziek werd.
( het jaar voordien weinig of veel verdienen doet niks terzake )

Tenzij inderdaad bij een "koppel" zieken/invaliden daar voorziet de wet dat mogelijk toch één van beiden als alleenstaande wordt betaald, indien die een bepaalde mimimum uitkering krijgt, en dan is toch het aanslagbiljet nodig- maar dan zit men niet boven de hoogste inkomstengrens, maar enkel boven de middelste inkomstengrens

In Belgie mag met niet alles te eenvoudig maken

Een ziekenfonds betaalt niet graag een terugvordering met hun eigen werkingskosten, ze trachten het dikwijls in het geniep toch terug te vorderen

https://www.demorgen.be/wetenschap/ziek ... -bfe2965e/

https://www.n-va.be/nieuws/de-ziekenfon ... mde-plicht

"Paul Callewaert, algemeen secretaris van de socialistische mutualiteiten, is boos omdat de ziekenfondsen vanaf 1 september 2012 geen ‘terugvorderingen ingevolge van eigen fouten’ mogen doen. "

Ik heb het ziekenfonds de nodige stukken bezorgd en mijn uitkering daalt. Ze vragen inderdaad een terugvordering.

Even korte uitleg: ik ben begin juni gaan samenwonen. Ik heb dit aan de cm doorgegeven. Ze hebben me een doc doorgestuurd dat de nieuwe gezinssamenstelling opvraagt. Dit is per direct ingevuld en terug gezonden. Op 28/8 heb ik hen gebeld met de vraag OF en WANNEER mijn uitkering wordt aangepast. De dame in kwestie zag dat er mij destijds geen document is opgestuurd waarin de loongegevens van mijn partner worden opgevraagd. Ze heeft dat die dag verstuurd. Als ik niet had gebeld dat de cm nog steeds niets ondernomen.

Ik verwees in mijn mail naar het bovenstaande arrest en vermelde dat ik dus de teveel betaalde gelden niet zal terugbetalen. Hieronder hun antwoord:

(Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in de zin van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het gehele bedrag van een prestatie.) <W 1997-06-25/41, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1997>”

Het aangeduide gedeelte geeft aan dat we in uw geval moeten terugvorderen aangezien u wist dat een wijziging in de gezinssituatie een impact kon hebben op uw uitkering.

Wat nu?

jefke007
Berichten: 1484

#9 , 7 maand 1 week geleden (11 sep 2018 20:39)

met dat argument schermen ze inderdaad terecht graag,

Die argumentatie van dat zelf moeten weten gaat meestal enkel op bij cumul loon en ziektuitkeringen of rente arbeidsongeval of beroepsziekte.
Men gaat ervan uit dat iedereen weet dat men geen twee zaken gelijk kan ontvangen. bv kaartje van werkhervatting niet binnengezonden, dan heb je het altijd aan je rekker de terugvordering, zelfs als het een fout van ziekenfonds is.

Ingeval van al dan niet gezinslast gaat die argumentatie niet op, maar men pakt er wel graag mee uit.

anderzijds is het een FOUT van hen dat ze je papieren hebben laten liggen of te laat gereageerd hebben.
Je kan bv. eens een mailtje naar het riziv sturen met de vragen hoe zij dat zien. Zij controleren de ziekenfondsen wat.
Ziekenfonds kijkt ( uiteraard ) enkel naar hun zak, en leggen het op een voor hen voordelige wijze uit.
http://WWW.RIZIV.Be tegenwoordig is er niet direct een mailadres terug te vinden , is wel handig voor hen dat je hen ook niet zo makkelijk kan bereiken natuurlijk


of eens aan een concurrerennd ziekenfonds vragen hoe zij in een dergelijke situatie zouden reageren. Ze gaan daar natuurlijk zich heiliger dan de paus voordoen, in de hoop om een klant te kunnen afsnoepen


Dat de uitkeringen zakken is niet altijd waar, uitzonderlijk stijgen ze zelfs, of blijven soms gelijk - afhankelijk van de inkomsten van de partner. Er zijn 3 inkomstengrenzen daar raakt niet zomaar iedereen aanuit

Meestal scannen ze hun papieren in, en blijft er ergens een ontvangstdatum opspoorbaar, en kunnen ze ook niet zonder sporen achter te laten een en ander laten verdwijnen

Overigens is de door hen aangehaald wetgeving OUDER dan het arrest van het Grondwettelijk Hof dat één een ander ongrondwettelijk heeft verklaard

https://www.n-va.be/persbericht/het-riz ... ale-maffia

Terug naar “Andere”