Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
markske11
Topic Starter
Berichten: 43

Meldings plicht

#1 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 09:26)

Een vriend van mij ruim 40 in België ambtelijk geschrapt kreeg brief van gemeente dat hij zich moest melden bij de gemeente en als toerist werd ingeschreven mens krijgt in België invaliditeits uitkering heeft vroeger altijd in België gewerkt en heeft omdat hij nooit verhuist is altijd belasting betaald nu heb en ze hem gezegd als hij binnen 3 maanden niet kan aantonen dat hij een eigen inkomen heeft en geen uitkering van een Belgische mutualiteit hij België moet verlaten Nu hebben ze hem geëgd dat hij ondanks dat hij altijd gewerkt heeft belasting heeft betaald niks van rechten heeft zelfs door al die jaren te werken geen pensioen rechten in zijn vaderland heeft hij nooit geen belasting betaald en ook nooit geen rechten opgebouwd wat is deze man zijn lot als deze 65 word DVZ zegt dat hij geen pensioen gaat krijgen van België dus ze raden hem aan net over de geens te gaan wonen Zodat hij zijn invaliditeits uitkering van de mutualiteit behoud blijkbaar is dit mogelijk heb dit ook al nagevraagd wat kan deze man nog doen. Dat hij ambtelijk geschrapt is zou komen omdat meneer volgens hun gegevens zou zijn terug gekeerd naar nL daarmee dat hij uit het register is geschrapt Ondertussen staat zijn naam wel op het papier van samenstelling gezin dat de gemeente heeft afgegeven

mava105
Berichten: 15739
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 09:34)

Moeilijk te lezen tekst. Meer leestekens zou wenselijk zijn. Ik begin er niet aan. Wil de rest van de dag niet met koppijn rondlopen.

markske11
Topic Starter
Berichten: 43

#3 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 10:05)

Ik vraag iets mava105 wat jij van mijn spelling vind interesseerde me weinig als je niet op mijn vraag kan antwoorden reageer dan niets met jou antwoord ben ik niks en voegt ook niks toe aan mijn vraag dit soort antwoorden die jij geeft verwacht ik op een Facebook pagina niet op pagina,s als hier dus als jij iemand van de taal politie wilt spelen denk ik dat je op Facebook veel meer van je gading gaat krijgen waar he mensen op hun spelling kan bekritiseren

Reclame

denlowie
Berichten: 10774
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 10:25)

Het is moeilijk te lezen, en moeilijk om zo het te begrijpen.

Het enige wat ik begrijp is dat deze man steun trekt van de ziekenbond, en hier geen domicilie meer heeft.

Controleer dit zelf eens met je identiteitskaart en kaart lezer of hij hier nog ingeschreven staat.

Anders moet hij zich laten inschrijven op de burgerlijke stand.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#5 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 10:41)

Als u geen domicilie hebt kan je geen uitkering genieten. Ga naar het OCMW en vraag daar een referentie adres aan.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

markske11
Topic Starter
Berichten: 43

#6 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 10:58)

Hij heeft een mutualiteit uitkering van België dit is heel goed mogelijk blijkbaar hier heb ik navraag voor gedaan mits mijn vriend gewoon zijn bijdrage betaald referentie adres word geweigerd kun je als Nederlander in Nederland gaan wonen als dit net over de grens is en je mutualiteiten uitkering behouden als dit binnen een aantal kilometer is. Ie een Europese wetgeving die dit mogelijk maakt mutualiteit zegt zolang er word betaald heeft meneer rechten meneer staat op invaliditeit krijgt elke maand zijn uitkering van de mutualiteit. Dus iemand die ambtelijk geschrapt is kan een uitkering bekomen ook omdat mijn vriend al jaren op zelf zelfde adres woont maar ik wil nu wel is weten of ze hem na 40 jaar zomaar als kanker patiënt Zomaar buiten kunnen gooien zonder rechten in zijn rhuisland

j.demoor
Berichten: 10362

#7 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 12:08)

‘ze raden hem aan net over de geens te gaan wonen Zodat hij zijn invaliditeits uitkering van de mutualiteit behoud’

”Art.86. § 1. Rechthebbenden op de in titel IV, hoofdstuk III, van deze gecoördineerde wet omschreven uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, onder de voorwaarden die ze bepaalt, zijn, als gerechtigden :1° a) de werknemers die vallen onder de verplichte uitkeringsverzekering, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met inbegrip van de werknemers die een vergoeding genieten die verschuldigd is naar aanleiding van :...”(14 JULI 1994. - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen).

Ga best naar uw vakbond,of een bureau voor juridische bijstand van de Balie of uw OCMW voor verdere ondervraging en opsporing van de toepasselijke wetbepalingen.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

markske11
Topic Starter
Berichten: 43

#8 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 13:23)

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/le ... ntroleerd-

dit kan hij dus niet meer naar de vakvond gaan of naar een bureau voor juridische bijstand mits hij staat geboekt als toerist en niet in het rijksregister vermeld staat van ambtelijk geschrapt is hij omgezet naar toerist onder dwang van een boete van 200 euro
want blijkbaar weten ze mensen voor dit soort dingen wel te wonen en zijn ze dan opeens niet geschrapt als er geld mee gemoeid is
zou toch wel straf zijn als iemand die zolang in belgie verblijft terug zou moeten naar een land waar hij geen banden en geen rechten heeft.
Want als ze hem zijn invaliditeit uitkering afnemen en hij effectief terug naar Nederland zou moeten Heeft hij daar geen rechten nog op pensioen of uitkering mits hij daar nog nooit gewerkt heeft en heel zijn arbeid verleden in Belgie ligt
Want iemand die al zolang in Belgie verblijft welke banden heeft hij met een land als Nederland

Franciscus
Berichten: 31614

#9 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 15:39)

Nationaliteit primeert dus zal jij naar NL moeten.
Als persoon nu door politie wordt tegengehouden en beboet zal het direct betalen zijn.
Na 90 dagen wordt hij zelfs illegaal en kan hij naar land van herkomst teruggebracht worden .. bevel om binnen 5 dagen grondgebied te verlaten.

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#10 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 15:53)

Na 90 dagen wordt hij zelfs illegaal en kan hij naar land van herkomst teruggebracht worden .. bevel om binnen 5 dagen grondgebied te verlaten


Klopt niet Franciscus Is een EU burger.

Iedereen die de nationaliteit van een EU-land heeft, is automatisch ook EU-burger.
Het EU-burgerschap komt niet in de plaats van de nationaliteit, maar vormt daar een aanvulling op.
Het EU-burgerschap geeft u en alle andere EU-burgers een aantal belangrijke rechten,

zoals:
• het recht om in de gehele Europese Unie te reizen en u er te vestigen;
• het actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees Parlement en bij gemeenteraadsverkiezingen in het EU-land waar u verblijft, ook al bent u geen onderdaan van dat land;
• het recht op bescherming van de diplomatieke of consulaire autoriteiten van een ander EU-land in een derde land (een land buiten de EU) waar uw eigen land geen consulaat heeft;
• het recht om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement, een beroep te doen op de Ombudsman en te schrijven naar de Europese instellingen of organen.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

markske11
Topic Starter
Berichten: 43

#11 , 11 maand 1 week geleden (10 okt 2017 16:50)

Zou nog al raar zijn iemand die hier al 40 jaar woont heel zijn hebbe en houwe hier gewoon zou moeten achterlaten maar ondertussen mag hij dan wel belastingen. Betalen terwijl hij in zijn thuisland totaal geen rechten heeft want nu heeft hij hier in al die jaren gewerkt en betaald daarmee dat hij nu invalide is in zijn thuisland heeft hij niks afgedragen gaat hij geen cent krijgen laat staan huisvesting of dis deze man word gewoon dan zonder iets op straat in Nederland gezet. antwoord van Nederlands consulaat Meneer moet maar zo snel mogelijk naar België terug gaan dan Daar heeft hij een huis heeft hij in de loop van de jaren sociale rechten opgebouwd. Meneer heeft nl nationaliteit maar niet. De zelfde rechten als Nederlanders. Met een volledig Nederlanderschap Meneer heeft geen recht op een uitkering om dat recht te verwerven zal meneer eerst een tijd moeten werken en dat moet iemand die invalide is een zorgverzekering afsluiten maar meneer is invalide dus gelden er andere regels maar kan meneer die kosten betalen als hij terug keert na Nederland? Dus zouden ze hem terug sturen heeft hij niks geen recht op uitkering geen recht op inschrijving in het bpr omdat hij geen woning heeft dus dat gaat het lot van iemand zijn die als die jaren betaald heeft toont enkel wet is aan hoe rot België is

j.demoor
Berichten: 10362

#12 , 11 maand 1 week geleden (11 okt 2017 12:24)

“Art.15.Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag en behoudens wanneer de vreemdeling die erom verzoekt zich in één der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° voorziene gevallen bevindt, moet de machtiging tot vestiging verleend worden aan :...2° de vreemdeling die bewijst dat hij gedurende vijf jaar regelmatig en ononderbroken in het Rijk heeft verbleven...”(15 december 1980 Vreemdelingenwet)

‘Een vriend van mij ruim 40 in België’

Toets dit aan voornoemd art.15.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#13 , 11 maand 1 week geleden (11 okt 2017 14:11)

Een EU burger (Nederlander) is geen vreemdeling. art.15 is hier niet van toepassing.
Hij heeft wel recht op inschrijving en steun als hij terugkeert naar Nederland.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

j.demoor
Berichten: 10362

#14 , 11 maand 1 week geleden (13 okt 2017 11:12)

"Art.40...§2.Voor de toepassing van deze wet wordt onder burger van de Unie verstaan, een vreemdeling die de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie [u]bezit[/u] en verblijft in of zich begeeft naar het Rijk..."(15 december 1980 Vreemdelingenwet)
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#15 , 11 maand 6 dagen geleden (13 okt 2017 20:07)

Burgers van de Europese Unie hebben het recht zich in een ander EU-land vrij te verplaatsen en er te wonen onder de voorwaarden bepaald in de EU-verdragen. Dit vrije verkeer van personen is een van de fundamentele principes van de EU.


http://europa.eu/youreurope/citizens/re ... dex_nl.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... SUM:l33152
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”