grensarbeider, recht op belgisch pensioen?

GuidoD
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

grensarbeider, recht op belgisch pensioen?

#1 , 7 maand 4 weken geleden (20 dec 2018 13:48)

Ik ben Belg en woon in Belgie. Ik heb in 1985 mijn legerdienst(10 maanden) in Belgie gedaan en ben onmiddelijk daarna in Nederland gaan werken tot op de dag van vandaag (nu reeds 33 jaar) Ik heb naast mijn Nederlands werk in de jaren 1990.2002 nog wat bijgewerkt in Belgie met dagcontracten( total ongeveer 80 dagen ,conform My-pension)
Ik heb de volgende vraag: heb ik straks recht (naast het Nederlands) op ook een Belgisch pensioen?
Na een volledige loopbaan in Nederland als grensarbeider moet je, je na pensoenering laten verzekeren als verdrags verzekerde in Nederland (voor de sociale zekerheid) Indien ik een Belgisch pensoentje krijg kan ik mij gewoon in Belgie verzekeren. Wat aanzienlijk goedkoper is. Klopt deze redenering?
Alvast bedankt voor uw antwoord

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 7 maand 4 weken geleden (20 dec 2018 14:15)

Beste,

Bij wonen in België met een pensioen uit België op basis van een effectief Belgisch tijdvak, hoe gering ook, en een pensioen uit het buitenland, wordt u verplicht ziekenfondsverzekerd in en ten laste van België, met een bijdrageplicht ziv (3,55%) als grensbedrag wordt overschreden over het totaalbedrag aan bedrijfspensioen Nederland, rustpensioen België (plus eventueel aanvulling intern recht) plus AOW en desgevallend ook een solidariteitsbijdrage.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

GuidoD
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 7 maand 4 weken geleden (21 dec 2018 11:09)

Beste,
Bedankt voor uw snelle reactive. Ik begrijp hieruit dat ik hoe dan ook een Belgisch pensioen ga krijgen
Ik had ergens vernomen dat men minimaal een vol jaar met 104 werkdagen gewerkt moet hebben om aanspraakt te kunnen maken op een Belgisch pensioen.
Met mijn militairedienst kom ik daar ook aan, maar ik weet niet of militaire dienst als dusdanig ook mee telt.
Mvg

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 7 maand 4 weken geleden (21 dec 2018 11:33)

Beste,
Militaire dienst telt sowieso mee. De 104-dagenregel geldt over een kalenderjaar en geldt als minimum om als loopbaanjaar mee te tellen voor de bepaling van het recht op een vervroegd pensioen. Het gaat om 104 voltijdse dagen, dit komt ook overeen met gemiddeld 13 uur per week deeltijds. Deze regel geldt dan ook voor de loopbaanbepaling, maar niet voor de berekening van een pensioen of voor de afgeleide rechten zoals bv. ziektekostenverzekering.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Zirkonia
Berichten: 70
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 2 weken geleden (04 jan 2019 12:48)

Beste,
op basis van jouw vroegere tewerkstelling in België heb je sowieso recht op een Belgisch pensioen. Op basis van dat Belgisch pensioen ben je in België ziekteverzekerd.
Het probleem waar grensarbeiders momenteel mee kampen is dat België het pensioen eerder uitbetaalt dan Nederland. De AOW is pas later waardoor je moet leven van het kleine Belgisch pensioentje tot de AOW leeftijd.
De keus is ook indien deze er is, gebruik te maken van het Nederlands bedrijfspensioen vroeger in te laten gaan om het klein Belgisch pensioen aan te vullen.

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 7 maand 2 weken geleden (04 jan 2019 12:59)

Beste,

inmiddels is in het Belgisch Staatsblad van 31.12.2018, het KB 12.12.2018 verschenen dat het art. 64 van KB 25.11.1991 houdende werkloosheidsuitkeringen wijzigt zodat in geval van werkloosheid de grensarbeider tot AOW-leeftijd werkloosheidsuitkeringen zal kunnen genieten indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Zirkonia
Berichten: 70
Juridisch actief: Nee

#7 , 7 maand 1 week geleden (06 jan 2019 22:46)

Dat is goed nieuws voor de grensarbeiders.
Heeft het RIZIV nog niets beslist betreffende ziekteuitkering / invaliditeit?

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#8 , 7 maand 1 week geleden (07 jan 2019 10:44)

Beste,

Kan u uw vraag ietwat meer specifiëren, concretiseren?

Er is immers een essentieel onderscheid tussen werkloosheid en invalide na grensarbeid.

Ik hoor wel.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

GuidoD
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#9 , 7 maand 1 week geleden (07 jan 2019 13:32)

Beste,
Mijn vraag ging over het feit dat ik maar erg beprekt in Belgie gewerkt heb( 80 dagen + militaire dienst) ik bang was dat ik na pensionering geen Belgisch pensioen zou ontvangen en dus verdrags verzekerde in Nederland zou blijven. Uit bovenstaande begrijp ik dat beide vragen beantwoord zijn nameijk: Hoe klein ook ik zal een Belgisch pensioen krijgen en zal in Belgie social verzekerd zijn.
Nogmaals bedankt voor Uw reacties
Mvg Guido

Zirkonia
Berichten: 70
Juridisch actief: Nee

#10 , 7 maand 1 week geleden (07 jan 2019 21:13)

Beste,

Kan u uw vraag ietwat meer specifiëren, concretiseren?

Er is immers een essentieel onderscheid tussen werkloosheid en invalide na grensarbeid.

Ik hoor wel.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Ik doelde op de grensarbeider die een lange arbeidsverleden heeft in Nederland, werkloos wordt en in België werkloosheidsuitkering ontvangt, ziek valt en daarna ziekengeld/invaliditeit ontvangt.

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#11 , 7 maand 1 week geleden (08 jan 2019 06:13)

Beste,
Per 01.05.2010 heeft de VO 883/2004 het recht op invaliditeitsuitkeringen grondig gewijzigd. De landen met een risicoverzekering werden landen met een opbouwverzekering, zoals voorheen al het geval was met bv. Duitsland. Dit betekent dat je uit je uit meerdere landen een pro rata invaliditeitsuitkering kan genieten.
Je moet een onderscheid maken tussen invalide na 01.05.2010 of voor 01.05.2010.
Indien je invalide wordt na 01.05.2010 en je heb in meerdere landen gewerkt, dan zal de invaliditeitsuitkering pro rata berekend worden op basis van de tewerkstelling in de verschillende landen en ook pro rata betaald worden door de verschillende landen.
Als we Nederland en België als voorbeeld nemen.
Als je invalide werd na 01.05.2010 dan loopt je WAO/WIA ten laste van Nederland door na 65 jaar en dit tot de AOW-leeftijd. In de huidige stand van de wetgeving stopt de Belgische invaliditeitsuitkering op 65 jaar. Je kan het Belgisch rustpensioen cumuleren met de WAO/WIA, die voor de Belgische wetgeving als een rustpensioen beschouwd worden. Belangrijk in deze is of je per 01.12.2015 al dan niet aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarde voldeed voor een Belgisch rustpensioen. D.w.z of je al dan niet aanspraak maakt op een intern recht pensioen op de Belgische pensioenleeftijd, dan wel op de buitenlandse pensioenleeftijd.
Als je invalide werd voor 01.05.2010 en je enkel invaliditeitsuitkeringen geniet uit België, kan je aan je ziekenfonds een herziening vragen in toepassing van de VO 883/2004.
Zo kom je te weten of het bedrag berekend volgens de verhouding van de verzekerde tijdvakken per land voor jou voordeliger is of niet. Op 65 jaar geldt dan ook het voorgaande zoals voorzien bij invalide na 01.05.2010.
Je ziet er is dus een essentieel verschil tussen werkloosheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen. De werkloosheidsuitkeringen vallen immers ten laste van het woonland en invaliditeitsuitkering ten laste van het laatste werkland of pro rata ten laste van meerdere landen. Voor wat de werkloosheidsvergoedingen na 65 jaar betreft, kan je best de richtlijnen van de RVA afwachten. Alles zal er immers van afhangen of aanvullende pensioenen uit Nederland al dan niet onder art. 65 van de werkloosheidsvergoedingen vallen en vooral hoe het woord kan in het nieuwe art. 64, tweede lid, 2° b uit de werkloosheidsreglementering dient beoordeeld te worden.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Zirkonia
Berichten: 70
Juridisch actief: Nee

#12 , 7 maand 1 week geleden (08 jan 2019 21:33)

Thanx

Terug naar “Pensioenen”