Bijverdienen met pensioen

johanc
Topic Starter
Berichten: 9

Bijverdienen met pensioen

#1 , 8 maand 1 week geleden (13 dec 2018 13:09)

Hallo,
mijn echtgenote is sedert oktober 2018 op pensioen gesteld na 'lichamelijke ongeschiktheid'. Zij is 45 jaar en was werkzaam in het onderwijs. Zij krijgt nu dus haar ambtenarenpensioen. Zij zou toch graag nog iets om handen hebben en wil dus proberen (deeltijds) te werken.
We zijn dus gehuwd en we hebben 2 kinderen. Ikzelf werk ook nog.
Het is ons nu niet meteen duidelijk hoeveel zij mag bijverdienen. Ik heb het schematisch overzicht bekeken en zie daar bedragen staan van 8000 of 12000 € bruto, naargelang ze kinderen ten laste heeft. De kinderen zijn ten laste van mij. Maakt dit uit ? En kloppen deze bedragen ? Want ik dacht ergens eens te hebben gelezen dat zij recht heeft op verhoogde bedragen omdat ze zgn 'van ambtswege' op pensioen is gesteld.
Dit is allemaal nogal onduidelijk en ik vind dit niet direct terug.

Bedankt,
Johan

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Felix VC
Berichten: 303
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#2 , 8 maand 5 dagen geleden (17 dec 2018 13:51)

Beste

Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt berekend als een normaal rustpensioen, en dit op basis van de loopbaan die uw echtgenote bewijst.

Gezien de leeftijd van uw echtgenote, is de kans groot dat het pensioenbedrag laag is en dat dit werd aangevuld met een supplement minimum.
Indien dit het geval is, mag zij slechts zeer weinig (circa 1.000 euro per jaar) bijverdienen. Zodra zij meer verdient dan het grensbedrag, verliest zij het volledige supplement minimum.

Werd er geen minimum toegekend, dan moet uw echtgenote zich houden aan de grenzen betreffende de toegelaten arbeid. Zij mag in 2019 een bedrag van € 12.258 bruto bijverdienen (eventueel vakantiegeld, eindejaarspremie, ... inbegrepen).

In het kader van de pensioenreglementering wordt de kinderlast aanvaard als de gerechtigde een kind opvoedt waarvoor de gerechtigde kinderbijslag ontvangt. Een attest, afgeleverd door het kinderbijslagfonds wordt als bewijs aanvaard.
Als de kinderbijslag wordt uitbetaald aan één van de echtgenoten voor één of meer kinderen opgevoegd in het gezin, kan de verhoging van de grensbedragen op de andere echtgenoot worden toegepast, op voorwaarde dat de gepensioneerde van de overheid, bevoegd inzake de betaling van de kinderbijslag, een getuigschrift krijgt waarbij bevestigd wordt dat deze overeenkomstig de wetgeving betreffende de kinderbijslag het kind (of de kinderen) voor wie kinderbijslag wordt betaald, ten laste heeft.
De hoofdzakelijke last van één of meer kinderen tegelijkertijd, kan evenwel slechts door één enkele persoon worden gedragen.

Uw echtgenote verliest het voordeel van de verhoogde jaargrenzen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin zij of u geen recht meer had op kinderbijslag.

Zodra uw echtgenote meer verdient dan het toegelaten grensbedrag, zal zij een percentage van haar pensioen voor het betrokken kalenderjaar moeten terugbetalen. Dit percentage komt overeen met het percentage waarmee het grensbedrag in het betrokken kalenderjaar werd overschreden.

Hou er ook rekening mee dat de pensioenkas enkel bedrijfsvoorheffing inhoudt op het pensioenbedrag dat wordt uitbetaald. De eventuele werkgever van uw echtgenote zal enkel bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon dat wordt uitbetaald.
Maar, u zal belastingen betalen op het totale bedrag. Hierdoor zal u bij de fiscale aanslag op uw gezinsinkomen veel belastingen moeten opleggen bij de eindafrekening.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 8 maand 5 dagen geleden (17 dec 2018 14:03)

Felix,

Sta mij toe om aan te vullen. Het inkomen van de echtgenoot heeft geen invloed op het brutobedrag aan overheidspensioen aan mevrouw. De overheid kent het begrip gezin en alleenstaande immers niet. Enkel op het vlak van inhoudingen voorheffing en de hoogte van het gewaarborgd minimumpensioen wordt het begrip met of zonder gezinslast nog gehanteerd. De grenzen van de toegelaten arbeid door de huwelijkspartner gelden dan ook niet in deze casus. Als het om samenwonenden zou gaan zou er zelfs geen rekening gehouden worden met het inkomen aan de partner.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

johanc
Topic Starter
Berichten: 9

#4 , 8 maand 4 dagen geleden (18 dec 2018 13:35)

Bedankt voor de deskundige uitleg. We kunnen nu de opties eens bekijken en we zien wel wat het oplevert.

Terug naar “Pensioenen”