Pensioenaanvraag goedgekeurd

GinaGi
Topic Starter
Berichten: 128

Pensioenaanvraag goedgekeurd

#1 , 8 maand 2 weken geleden (05 dec 2018 18:48)

Had al eerder volgend topic aangemaakt maar dit is gesloten viewtopic.php?f=32&t=91055&p=545390#p545330

Nu moest ik vandaag op het bureel van mijn werk zijn.

Daar werd me verteld dat ik in 2019 mijn volledige aantal vakantiedagen van 2019 moet opnemen.
Doe ik dit niet en werk tot de laatste dag zou ik geen vakantiegeld krijgen in 2019?

Nog effe resumeren.
Ga in 2019 op 1 maart op 60 jaar op pensioen en ben arbeidster.

Gr Gina,

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Felix VC
Berichten: 302
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#2 , 8 maand 1 week geleden (06 dec 2018 08:10)

Beste

Het vakantiegeld dat u ontvangt, is gebaseerd op uw tewerkstelling in het voorgaande kalenderjaar.
In 2019 (meestal rond de maand april of mei) ontvangt u vakantiegeld dat u opbouwde door uw tewerkstelling in 2018.
Zelfs als u in 2019 geen enkele vakantiedag opneemt, zal u in de loop van de maand april of mei uw volledige vakantiegeld uitbetaald krijgen door uw verlofkas.

Rond dezelfde periode in 2020 zal u nog een klein bedrag aan vakantiegeld ontvangen voor de dagen dat u werkte van 1 januari 2019 tot uw pensionering.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

GinaGi
Topic Starter
Berichten: 128

#3 , 8 maand 1 week geleden (06 dec 2018 08:52)

Wel raar dat ze op het bureel van mijn werk het anders zeggen.

Tis precies dat ze willen of een beetje onder druk zetten om toch volledig mijn verlof op te nemen.

Daar werd me gezegd dat ik al heel februari met verlof thuis zit.

Rare is dat ze personeel te kort komen, dus dat rijmt niet.

Of ze weten er helemaal niks van!?

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 8 maand 1 week geleden (06 dec 2018 09:12)

Beste,

Enkel bij statutaire ambtenaren geldt het lopend jaar als vakantiedienstjaar.
Je kan 2019 gewoon projecteren op de onderstaande tekst.

Voor de privé-sector:

Hoe wordt het vertrekvakantiegeld berekend in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst ?
Afhankelijk van het aantal vakantiedagen dat de werknemer reeds opgenomen heeft tijdens het jaar waarin zijn arbeidsovereenkomst verbroken wordt[1], zal de werkgever één of twee berekeningen vertrekvakantiegeld dienen te maken.

Het uitgangspunt is het volgende:

in het vakantiedienstjaar 2017 is werknemer het hele jaar bij de werkgever tewerkgesteld geweest. In het vakantiejaar 2018 heeft hij recht op de vakantiedagen opgebouwd tijdens het jaar 2017.
daarnaast bouwt hij tijdens vakantiedienstjaar 2018 vakantierechten op voor het vakantiejaar 2019.
in de loop van het jaar 2018 wordt de werknemer echter ontslagen.
De volgende situaties kunnen zich voordoen:

De werknemer heeft al zijn vakantie reeds opgenomen
Vakantiedienstjaar 2017 – vakantiejaar 2018: geen vertrekvakantiegeld verschuldigd
Vakantiedienstjaar 2018 – vakantiejaar 2019: 15,34% van het totale brutoloon van het lopende vakantiedienstjaar
Periode 2017-2018
De werknemer heeft op het moment van zijn ontslag reeds alle vakantiedagen waarop hij tijdens het jaar 2018 recht had, opgenomen, dus is ook al het vakantiegeld voor dat jaar reeds betaald. De werkgever zal dus geen vertrekvakantiegeld meer moeten uitbetalen voor de periode 2017-2018.

Periode 2018-2019
De werknemer heeft door zijn tewerkstelling in het jaar 2018 vakantierechten opgebouwd voor het jaar 2019. Door zijn ontslag zal hij deze vakantierechten tijdens het jaar 2019 niet meer bij de werkgever kunnen opnemen. De werkgever zal hem dus vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn voor het aantal maanden van tewerkstelling tijdens het jaar 2018.

De werknemer heeft nog geen enkele vakantiedag opgenomen
Vakantiedienstjaar 2017 – vakantiejaar 2018: 15,34% van het totale brutoloon van het afgelopen vakantiedienstjaar
Vakantiedienstjaar 2018 – vakantiejaar 2019: 15,34% van het totale brutoloon van het lopende vakantiedienstjaar
Periode 2017-2018
De werknemer heeft op het moment van zijn ontslag nog geen enkele vakantiedag waarop hij tijdens het jaar 2018 recht had, opgenomen, dus is er ook nog geen vakantiegeld voor dat jaar betaald. Omwille van zijn ontslag zal hij deze vakantierechten tijdens jaar 2018 niet meer bij de werkgever kunnen opnemen. De werkgever zal dus een volledig vertrekvakantiegeld moeten uitbetalen voor het jaar 2018.

Periode 2018-2019
De werknemer heeft door zijn tewerkstelling in het jaar 2018 vakantierechten opgebouwd voor het jaar 2019. Omwille van zijn ontslag zal hij deze vakantierechten tijdens het jaar 2019 niet meer bij de werkgever kunnen opnemen. De werkgever zal hem dus vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn voor het aantal maanden van tewerkstelling tijdens het jaar 2018.

De werknemer heeft zijn hoofdvakantie reeds opgenomen
Vakantiedienstjaar 2017 – vakantiejaar 2018: saldo aan enkel vakantiegeld (aan 7,67%) voor de resterende dagen
Vakantiedienstjaar 2018 – vakantiejaar 2019: 15,34% van het totale brutoloon van het lopende vakantiedienstjaar
Periode 2017-2018
De werknemer heeft op het moment van zijn ontslag zijn hoofdvakantie reeds opgenomen, dus is het dubbel vakantiegeld voor dat jaar reeds betaald. Omwille van zijn ontslag zal hij de vakantiedagen die hem nog resten tijdens het jaar 2018 niet meer bij de werkgever kunnen opnemen. De werkgever zal dus een vertrekvakantiegeld moeten uitbetalen voor het jaar 2018 dat gelijk is aan het enkel vakantiegeld voor de nog op te nemen dagen.

Periode 2018-2019
De werknemer heeft door zijn tewerkstelling in het jaar 2018 vakantierechten opgebouwd voor het jaar 2019. Door zijn ontslag zal hij deze vakantierechten tijdens het jaar 2019 niet meer bij de werkgever kunnen opnemen. De werkgever zal hem dus vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn voor het aantal maanden van tewerkstelling tijdens het jaar 2018.

Cijfervoorbeeld
De bediende werkt bij de werkgever van 1 januari 2017 tot 30 juni 2018. Hij verdient 2.000 euro bruto per maand. Hij heeft geen recht op een eindejaarspremie. In 2018 heeft hij al 15 (van de 20 wettelijke) vakantiedagen opgenomen. Hoeveel bedraagt het vertrekvakantiegeld?

1/ vakantiedienstjaar 2017

Het saldo aan enkel vakantiegeld bedraagt:

(2.000 euro x 12) x 7,67% x 5/20 = 460,20 euro

2/ vakantiedienstjaar 2018

Het vertrekvakantiegeld bedraagt:

(2.000 euro x 6) x 15,34% = 1.840,80 euro

De werknemer heeft reeds enkele vakantiedagen opgenomen
Vakantiedienstjaar 2017 – vakantiejaar 2018: 15,34% van het totale brutoloon van het afgelopen vakantiedienstjaar verminderd met het reeds betaalde enkel vakantiegeld voor de reeds genomen dagen
Vakantiedienstjaar 2018 – vakantiejaar 2019: 15,34% van het totale brutoloon van het lopende vakantiedienstjaar
Periode 2017-2018
De werknemer heeft op het moment van zijn ontslag al enkele dagen vakantie opgenomen, maar moet zijn hoofdvakantie nog nemen. Het dubbel vakantiegeld voor dat jaar is dus nog niet betaald. Omwille van zijn ontslag zal hij zijn hoofdvakantie tijdens het jaar 2018 niet meer bij de werkgever kunnen opnemen. De werkgever zal dus een volledig vertrekvakantiegeld moeten uitbetalen voor het jaar 2018, met aftrek van het enkel vakantiegeld dat reeds betaald is voor de vakantiedagen die de werknemer al genomen heeft.

Periode 2018-2019
De werknemer heeft door zijn tewerkstelling in het jaar 2018 vakantierechten opgebouwd voor het jaar 2019. Door zijn ontslag zal hij deze vakantierechten tijdens het jaar 2019 niet meer bij de werkgever kunnen opnemen. De werkgever zal hem dus vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn voor het aantal maanden van tewerkstelling tijdens het jaar 2018.

Cijfervoorbeeld
De bediende werkte bij de werkgever van 1 januari 2017 tot 31 maart 2018. Hij verdient 2.000 euro bruto per maand. Hij heeft geen recht op een eindejaarspremie. In 2018 heeft hij al 5 vakantiedagen opgenomen. Hoeveel bedraagt het vertrekvakantiegeld?

1/ vakantiedienstjaar 2017

Het vertrekvakantiegeld bedraagt:

(2.000 euro x 12) x 15,34% - (2.000 euro x 12) x 7,67% x 5/20 = 3.221,40 euro

2/ vakantiedienstjaar 2018

Het vertrekvakantiegeld bedraagt:

(2.000 euro x 3) x 15,34% = 920,4 euro[1] Dezelfde regels zijn van toepassing indien vertrekvakantiegeld betaald wordt, omdat de werknemer een volledig tijdskrediet opneemt of onder de wapens geroepen wordt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-01-2018

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

GinaGi
Topic Starter
Berichten: 128

#5 , 8 maand 1 week geleden (06 dec 2018 12:32)

Dus wat ik daaruit kan opmaken is dat ik mijn verlofdagen niet opneem in 2019.
Mijn werkgever dan dat vertrekvakantiegeld "moet" uitbetalen?

Ik werk wel deeltijds, dus( brutomaandloon X 3) X 15.34% = Bruto vertrekvakantiegeld?

Dus maw mijn werkgever wilt in feite al mijn verlofdagen doen opnemen om dat vertrekvakantiegeld niet te moeten betalen?

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 8 maand 1 week geleden (06 dec 2018 13:30)

Beste,

Gelieve tekst volledig en objectief te lezen.

Het verlofgeld 2019 slaat terug op het vakantiedienstjaar 2018 en over 2019 wordt het vakantiegeld vroegtijdig betaald bij uitdiensttreding. Uw werkgever probeert zeker niet van u te profiteren of u een loer te draaien. Hij kan u om organisatorische redenen gevraagd hebben op uw vakantiedagen op te nemen voor uw pensioendatum. Reeds opgenomen dagen zijn betaald, daar kan je toch geen tweede betaling meer voor vragen......

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

GinaGi
Topic Starter
Berichten: 128

#7 , 7 maand 3 weken geleden (28 dec 2018 08:10)

Vorige week een email gehad van mijn werk.

Met hun excuses dat ze me verkeerde info gegeven hadden.

Mag kiezen neem mijn vakantie wel of niet op is mijn vrije keuze en krijg normaal zoals anders wel volledig vakantiegeld.

Terug naar “Pensioenen”