Hoe worden die 104 dagen berekend?

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

Hoe worden die 104 dagen berekend?

#1 , 25 okt 2018 10:57

Ik startte mijn loopbaan op 2/9/1977. Nu stel ik vast op MyPension.be dat hierdoor maar dit jaar daardoor maar voor 103 dagen zou tellen, waardoor die ene dag mij dus een extra jaar wachten op vervroegd pensioen oplevert.

Maar als ik die 103 wens te checken, dan kom ik er niet.

Navraag bij de Pensioendienst leverde slechts één extra verklaring op: een week telt voor 6 dagen. Dan veronderstel ik dat die 6 dagen gaan van maandag tot en met zaterdag? Als we dan dat jaar 1977 eens bekijken, dan komen er na die eerste week nog exact 17 maandag-tot-zaterdag-weken, dus 17 * 6 = 102.
En wat die eerste week betreft: 2/9/77 was een vrijdag. Dus telt die eerste week volgens mij voor 2 dagen (namelijk die vrijdag en de daarop volgende zaterdag, want ze tellen in maandag-tot-zaterdag-weken). Zodus kom ik op een totaal van 102 + 2 = 104 dagen.

Klopt die berekening? En zo niet, waar ligt dan de reden?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 25 okt 2018 11:08

Beste,

Hierover is er al heel wat inkt gevloeid. Er wordt gerekend met 26 dagen per maand beginnende op de eerste van de maand. De regels zijn al een hele tijd strenger geworden waardoor 104 dagen als absoluut minimum wordt genomen. Je kan enkel aan 104 dagen komen als je nog een dag kan bewijzen voorafgaand aan 01.09.. Ik denk hier bv. aan verblijf in het recruteringscentrum, in de volksmond Klein Kasteeltje......of een tewerkstelling in het buitenland.....in hetzelfde jaar

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

#3 , 25 okt 2018 11:14

Beste,

Er wordt gerekend met 26 dagen per maand beginnende op de eerste van de maand. De regels zijn al een hele tijd strenger geworden waardoor 104 dagen als absoluut minimum wordt genomen. Je kan enkel aan 104 dagen komen als je nog een dag kan bewijzen voorafgaand aan 01.09..
Wat is dan verkeerd met mijn berekening? 17 * 6 + 2 = 104 en niet 103, toch?

Reclame

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

#4 , 25 okt 2018 11:27

Je kan enkel aan 104 dagen komen als je nog een dag kan bewijzen voorafgaand aan 01.09.. Ik denk hier bv. aan verblijf in het recruteringscentrum, in de volksmond Klein Kasteeltje
Wacht eens even! Telt zo'n dag OOK mee?
Dan heb ik er meerdere voorafgaandelijk aan 2/9/77 gedaan die meetellen, want 2/9/77 was mijn eerste dag Koninklijke Militaire School. Daar hebben we meerdere dagen ingangsproeven moeten voor doen. Tellen die ook mee? Zo ja, dien ik te bewijzen dat we daar meerdere dagen ingangsproeven hebben voor moeten doen? (en zo ja, hoe?) Of is dat parate kennis van een pensioenambtenaar?

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 25 okt 2018 11:46

Beste,

Je kan best een stamboekuittreksel opvragen.....

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

#6 , 25 okt 2018 12:08

Beste,

Je kan best een stamboekuittreksel opvragen....
Heb ik gedaan, maar daar staan die recruteringdagen niet op, hoor. Zo'n uittreksel begint op de 1ste dag van je tewerkstelling...

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 25 okt 2018 12:32

Beste,

De studieduur situeert zich steeds van 1 september tot 31 augustus van het jaar waarin het diploma werd uitgereikt. Als je ambtenaar bent geweest en je studiejaren tellen mee in je ambtenarenpensioen, wordt mijn inzien 1977 aanzien als een jaar waarin je voldoet aan de loopbaanvoorwaarde voor je ambtenarenpensioen. Ik raad je dan ook aan om op my pension capelo te raadplegen en na te gaan wat je vroegste pensioendatum zal zijn. Via deze website kan je ook aanvullende vragen stellen. Voor wat de loopbaan privaatrechtelijke sector betreft, gelden enkel arbeidsdagen of gelijkgesteld.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

#8 , 25 okt 2018 13:02

Mijn vraag betrof niet mijn ambtenarenpensioen (daarvoor wordt 1977 inderdaad als een vol jaar meegerekend), maar wél het voldoen aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen in de 2 andere statuten die ik gehad heb (zelfstandige) en nog heb (werknemer). En voor dat laatste tellen ze 1977 NIET mee wegens die ontbrekende (?) dag...

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#9 , 25 okt 2018 14:00

Beste,

Inderdaad in het stelsel werknemer privaatrechtelijke sector en zelfstandige, telt het jaar 1977 niet mee gezien niet aan de loopbaanvoorwaarde van 104 dagen of twee kwartalen is voldaan.

Dat is dan ook één van de redenen waarom de ingangsdatum van een overheidspensioen en een pensioen in de privaatrechtelijke sfeer (werknemer en zelfstandige) een verschillende ingangsdatum kunnen hebben.

Er zullen u drie data voorgesteld worden, één datum van de vroegste P-datum, de datum dat u in de drie stelsels pensioen kan krijgen en tenslotte de datum dat uw rpw en rpz kunnen ingaan, indien u uw overheidspensioen op de vroegste P-datum laat ingaan.

Gelieve er tenslotte rekening mee te houden dat in het stelsel werknemers en zelfstandigen, studieperiodes nooit meetellen als loopbaanvoorwaarde voor een vervroegd rustpensioen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

#10 , 25 okt 2018 15:17

Waarmee ik uiteindelijk met 2 vragen ipv 1 overblijf:
- Wat is er verkeerd aan 17 * 6 + 2 = 104 ?
- Tellen dagen in het Klein Kasteeltje mee, en hoe bewijs ik die (41 jaar na datum)?

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#11 , 25 okt 2018 15:46

Beste,

Je moet per maand tellen en niet per week, dus per aparte maand tellen.
Indien je je driedaagse in 1977 (waarschijnlijk 1 dag), voor 02.09.1977 hebt gedaan, dan telt dit mee en kan je hierdoor aan 104 dagen komen. Je driedaagse staat vermeld op je stamboekuittreksel. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

#12 , 21 nov 2018 13:31

Je moet per maand tellen en niet per week, dus per aparte maand tellen.
Ik vraag mij af: is er een wettelijke basis voor dat "tellen per maand en niet per week"? Of is dit louter iets dat de Pensioendienst (of hun informatici) intern afgesproken hebben onder elkaar? In dat laatste geval kan dat dan toch aangevallen worden?
Indien je je driedaagse in 1977 (waarschijnlijk 1 dag), voor 02.09.1977 hebt gedaan, dan telt dit mee en kan je hierdoor aan 104 dagen komen.
De Pensioendienst beweert dat enkel dergelijke "driedaagsen" meetellen waarvoor je effectief soldij getrokken hebt. Dus één betaalde dag Klein Kasteeltje van vroeger geeft je een gelijkgestelde dag méér (en dat kan je - zoals in mijn geval - een extra jaar opleveren), terwijl zeven onbetaalde dagen van allerlei proeven (dezelfde als in het Klein Kasteeltje, plus nog vele andere) niet zouden kunnen meegeteld worden???
Dan vraag ik mij alweer af: zou hier een wettelijke basis voor bestaan?

jefke007
Berichten: 1596

#13 , 21 nov 2018 14:08

in meerdere gebieden van de sociale zekerheid neemt men een maand voor 26 dagen ( in de zesdagenweek )

Het zou anders voor de maand februari nogal problemen geven ( oa OCMW-steun, het al dan niet gezinslast kunnen schenken op basis van een vervangingsinkomen ).
Moest die NIET zo zijn, dan zat men in februari regelmatig ( en soms ook nog in bepaalde andere maanden ) met een probleem dat ze voor die maand wel gezinslast moesten schenken omdat het een kleine maand is.
Vrees als je met zoiets naar de arbeidsrechtbank zou stappen , dat je dan van een kale reis zou thuiskomen.
Voor het schenken van gezinslast in de ziekteverzekering, staat zelfs expliciet in het Staatsblad vermeld dat een volledige maand voor 26 dagen moet genomen worden

blz 7 ( het is wel niet het staatsblad, maar het staat wel degelijk in het staatsblad ),
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectio ... 190_du.pdf

Bartjeuh
Topic Starter
Berichten: 56

#14 , 21 nov 2018 15:06

blz 7 ( het is wel niet het staatsblad, maar het staat wel degelijk in het staatsblad ),
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectio ... 190_du.pdf
Het enige dat ik daarin lees aangaande dat rekenen-per-maand-van-26-dagen, is: "Het dagbedrag van uitkeringen of tegemoetkomingen moet met 26 worden vermenigvuldigd om het maandbedrag te bekomen". Maar dat is mijn ogen toch nog iets anders dan de effectieve werkduur tijdens een jaar in het verleden rekenen per volle maand, dat dan maal 26 doen, en er 26 min het aantal niet-gewerkte dagen van de onvolledige maand aan toevoegen...

Maar goed, toch bedankt voor deze bijdrage.

Terug naar “Pensioenen”