medisch gepensioneerd

mamamie
Topic Starter
Berichten: 15

medisch gepensioneerd

#1 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 18:10)

Geachte,

Ik ben nog maar 33 jaar maar helaas gepensioneerd ambtenaar om medische redenen. Nu het vakantietijd is, zie ik vele mensen op vakantie vertrekken. Ik heb daar geen geld voor... Heeft een gepensioneerde om medische redenen geen recht op vakantiegeld?
Ik heb een vriend en we denken eraan samen te gaan wonen. Nu heb ik al gehoord dat we moeten opletten dat mijn "pensioentje" zal verminderen doordat mijn vriend fulltime werkt... Is dit zo? Is er een verschil voor de uitbetaling van mijn pensioen tussen feitelijk of wettelijk samenwonenden en gehuwden?

Dank bij voorbaat
mamamie

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Jo23
Berichten: 97
Juridisch actief: Nee

#2 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 21:02)

De wetgeving inzake vroegtijdig pensioen om medische redenen voor ambtenaren wordt hervormd, gezien uw jeugdige leeftijd van 33 jaar zal u ook professionele re-integratiekansen als ambtenaar krijgen en dus terug een wedde trekken als ambtenaar. Dit lijkt me een goede maatregel, uiteraard moet er voorzien worden in aangepast werk.

Persbericht 26 juli 2018 van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE
Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: de Regering keurt een voorontwerp van wet goed tot verhoging van de professionele re-integratiekansen van de ongeschikt verklaarde ambtenaren

Wanneer een statutaire ambtenaar van de publieke sector zijn ziektedagen heeft uitgeput, kan hij momenteel op pensioen worden gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid door de medische instanties.

Dit pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid bestaat enkel in de publieke sector en brengt voor vele ambtenaren in noodlijdende situaties. Wanneer dit pensioen definitief is, biedt het immer geen enkele mogelijkheid tot professionele re-integratie. In dit geval moet de ambtenaar zich vaak tevredenstellen met een laag pensioenbedrag, in het bijzonder wanneer deze oppensioenstelling vroegtijdig plaatsvindt.

Dit is de reden waarom de Federale Regering heeft besloten dit systeem te hervormen.

Het voorontwerp van wet dat werd goedgekeurd in eerste lezing door de Ministerraad voorziet dat, bij het eerste onderzoek, de medische instanties niet mogen beslissen over een oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen of ongeschiktheid van de ambtenaar. Bovendien zal hij slechts opnieuw onderzocht kunnen worden na het verstrijken van een termijn van twee jaar.

Deze bijkomende termijn beoogt het verhogen van de professionele re-integratiekansen van de ambtenaar, hetzij door het heropnemen van zijn functie, hetzij door een reaffectatie in een andere functie.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: “Het is belangrijk het pensioensysteem wegens lichamelijke ongeschiktheid te hervormen om de professionele re-integratiekansen te verhogen van de ambtenaar die ongeschikt is verklaard om zijn functie verder te zetten.“

willyboy
Berichten: 892

#3 , 11 maand 1 week geleden (10 aug 2018 21:46)

Volgens uw vroegere berichten op het forum ben je al 8 jaar op medisch pensioen . Misschien weet je al hoeveel je pensioen bedraagt .

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1824
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 11 maand 1 week geleden (11 aug 2018 09:49)

Beste,

Welke invloed heeft samenwonen op het GMP?

Samenwonen (al dan niet met een wettelijk samenlevingscontract) beïnvloedt de toekenning van het supplement gewaarborgd minimum (S) niet.

Mijn echtgenoot heeft eigen beroepsinkomsten. Heeft dit invloed op de toekenning van het GMP?

De inkomsten van uw echtgenoot worden (gedeeltelijk) afgetrokken van het supplement (S).
Aan elke (gehuwde) gepensioneerde wordt echter een basisminimumbedrag gewaarborgd.
Dit basisminimumbedrag is gelijk aan 40% van de gewaarborgde minimumbezoldiging en bedraagt (vanaf 30 juni 2017) € 752,97 voor een pensioen op basis van een voltijdse tewerkstelling.
Dit betekent dat het inkomen van de echtgenoot dat van S wordt afgetrokken, niet tot gevolg mag hebben dat het GMP kleiner wordt dan € 752,97.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

mamamie
Topic Starter
Berichten: 15

#5 , 11 maand 1 week geleden (11 aug 2018 17:16)

Bedankt voor de info, mijnheer Rutten en Jo23
Willyboy, Ik weet wel dat ik geen vakantiegeld ontvangen heb, maar het kon ook een fout zijn of niet?

Met dank en groetjes,
mamamie

mamamie
Topic Starter
Berichten: 15

#6 , 11 maand 1 week geleden (11 aug 2018 17:32)

Een beetje respect op dit forum zou welkom zijn. Er is al genoeg leed in de wereld...

coma
Verwijder berichtMeld privéberichtCiteer bericht
Verstuurd op: 11 aug 2018 17:18
Van: willyboy
Ontvanger: mamamie

ik denk dat jij te lang in coma hebt gelegen

Toch bedankt voor de nuttige info,
mamamie

Mathieu Rutten
Berichten: 1824
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 11 maand 1 week geleden (11 aug 2018 18:29)

Beste,

U heeft recht op het gewoon vakantiegeld indien u, op 1 mei van het lopende jaar, voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De leeftijd van 60 jaar heeft bereikt
• Voor de maand mei een rustpensioen heeft ontvangen dat niet werd verminderd wegens de uitoefening van een beroepsactiviteit
en waarvan het totale bruto maandbedrag lager is dan € 2 259,09
• U dit pensioen niet cumuleert met één of meerdere andere pensioenen of met enig ander voordeel (toegekend krachtens
een Belgische of buitenlandse wetgeving of krachtens een pensioenregeling van een instelling van internationaal publiek recht)
waarvan het totale bruto maandbedrag hoger is dan € 2 259,09.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

tomprive
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#8 , 11 maand 1 week geleden (13 aug 2018 09:00)

De wetgeving inzake vroegtijdig pensioen om medische redenen voor ambtenaren wordt hervormd, gezien uw jeugdige leeftijd van 33 jaar zal u ook professionele re-integratiekansen als ambtenaar krijgen en dus terug een wedde trekken als ambtenaar. Dit lijkt me een goede maatregel, uiteraard moet er voorzien worden in aangepast werk.

Persbericht 26 juli 2018 van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE
Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: de Regering keurt een voorontwerp van wet goed tot verhoging van de professionele re-integratiekansen van de ongeschikt verklaarde ambtenaren

Wanneer een statutaire ambtenaar van de publieke sector zijn ziektedagen heeft uitgeput, kan hij momenteel op pensioen worden gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid door de medische instanties.

Dit pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid bestaat enkel in de publieke sector en brengt voor vele ambtenaren in noodlijdende situaties. Wanneer dit pensioen definitief is, biedt het immer geen enkele mogelijkheid tot professionele re-integratie. In dit geval moet de ambtenaar zich vaak tevredenstellen met een laag pensioenbedrag, in het bijzonder wanneer deze oppensioenstelling vroegtijdig plaatsvindt.

Dit is de reden waarom de Federale Regering heeft besloten dit systeem te hervormen.

Het voorontwerp van wet dat werd goedgekeurd in eerste lezing door de Ministerraad voorziet dat, bij het eerste onderzoek, de medische instanties niet mogen beslissen over een oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen of ongeschiktheid van de ambtenaar. Bovendien zal hij slechts opnieuw onderzocht kunnen worden na het verstrijken van een termijn van twee jaar.

Deze bijkomende termijn beoogt het verhogen van de professionele re-integratiekansen van de ambtenaar, hetzij door het heropnemen van zijn functie, hetzij door een reaffectatie in een andere functie.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: “Het is belangrijk het pensioensysteem wegens lichamelijke ongeschiktheid te hervormen om de professionele re-integratiekansen te verhogen van de ambtenaar die ongeschikt is verklaard om zijn functie verder te zetten.“

Geachte,
Dit wetsvoorstel slaat op mensen die nog niet in dit systeem van ziektepensioen zitten. Of mis ik hier iets?
In diverse openbare verslagen van de commissie pensioenhervorming 2020-2040 staat er immers te lezen dat ze dit systeem willen laten uitdoven voor de mensen die reeds in dit systeem zitten.

Iemand met meer informatie hierover?

Groeten,

Terug naar “Pensioenen”