gemengde loopbaan en pensioen

ergernis2
Topic Starter
Berichten: 90

gemengde loopbaan en pensioen

#1 , 10 maand 1 week geleden (07 mei 2018 18:10)

Binnen de pensioenreglementering heb je een volledige beroepsloopbaan vanaf het ogenblik dat je 14 040 voltijdsequivalente (VTE) dagen bewijst. Dit komt overeen met 45 jaar van 312 voltijdse dagen.
Bij een tewerkstelling als vast benoemde ambtenaar telt 1 kalenderjaar soms voor meer dan 1 jaar. Bijvoorbeeld in het onderwijs wordt een kalenderjaar vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt. (Deze coëfficiënt is van verschillende factoren afhankelijk.)
Het is dus zeer goed mogelijk dat u een volledige beroepsloopbaan bewijst, zonder dat u effectief 14 040 VTE dagen hebt als ambtenaar; dit juist door de toepassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt.

Indien je een loopbaan bewijst van meer dan 14 040 VTE dagen, wordt je een pensioen toegekend voor de 14 040 voordeligste dagen.
Het pensioenstelsel van de vast benoemde ambtenaren is voordeliger ten overstaan van dit van de werknemers, zodat je het pensioen als ambtenaar ontvangt.

Heb je een volledige loopbaanbreuk voor de berekening van je pensioen als ambtenaar, dan is het correct dat je voor je 4 jaar tewerkstelling in de privé niets meer ontvangt. Dit verandert ook niet bij het bereiken van de officiële pensioenleeftijd.

Ondertussen is er op 29 december 2017 een nieuwe wetgeving verschenen die dit wel toestaat voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019.

Met veel zorg dit gelezen , ik zit in hetzelfde schuitje, met veel ergernis. Volgens U kunnen we er voordeel uithalen om ,ons werknemerspensioen, aan tevragen vanaf 2019. klopt dit en kan dit.

Graag info, MVG

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Felix VC
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#2 , 10 maand 1 week geleden (08 mei 2018 14:27)

Beste

De wetgeving geeft aan dat voor gewerkte dagen (voor alle duidelijkheid, het gaat enkel over gewerkte dagen) na de 14.040e VTE-dag een pensioen kan worden toegekend voor pensioenen die "daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 januari 2019". Dit lijkt me interpreteerbaar omdat de wetgever niet duidelijk aangeeft over welk pensioen dit gaat.

Het pensioen als ambtenaar kan ingegaan zijn vóór 01-01-2019 en het pensioen als werknemer nog niet.
Je zou de wetgeving kunnen interpreteren als: het pensioen als werknemer is nog niet ingegaan vóór 01-01-2019, en daardoor geldt de nieuwe wetgeving voor het pensioen als werknemer.
Je zou dit ook kunnen interpreteren als: het pensioen als ambtenaar is ingegaan vóór 01-01-2019, en daardoor is de nieuwe wetgeving niet van toepassing.

Ik vroeg de pensioenkas naar de juiste interpretatie, maar kreeg hierop voorlopig nog geen antwoord.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

rp4172
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 maand 1 week geleden (11 mei 2018 23:22)

De titel van de wet luidt:
"
5 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen
"
Hoodfstuk 4 vermeldt:
"
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 13. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2019 ingaan, met uitzondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 december 2018 ingegaan zijn.

Art. 14. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.
"
Men zou uit de titel van de wet kunnen afleiden dat de in art 13. vermelde pensioenen enkel pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen zijn die ten vroegste op 1 januari 2019 ingaan. Zo voor 1/1/2019 geen werknemers of zelfstandigen pensioen is ingegaan lijkt de aanvang van dergelijk pensioen vanaf 1/1/2019 de nieuwe regeling voor de eenheid van loopbaan te kunnen volgen, zelfs al is er reeds een ander pensioen opgestart. Officiële bevestiging zou uiteraard nog meer geruststellend zijn.

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 957
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 10 maand 1 week geleden (12 mei 2018 06:19)

Beste,
Ik vrees dat ik hier toch een kanttekening moet maken. Een recht op pensioen kan ingegaan zijn voor 01.01.2019, doch niet betaalbaar zijn volgens de regels die golden, bv. toepassing art. 10bis, eenheid van loopbaan. Indien een dossier dus werd beslist en met ingangsdatum voor 01.01.2019, dus is ingegaan voor 01.01.2019, ook al is het niet betaalbaar, vrees ik dat de oude wetgeving van toepassing blijft. Anders ligt het mijn inzien, als er nog geen aanvraag of ambtshalve onderzoek is geweest met ingang voor 01.01.2019, m.a.w. als het dossier wordt opgestart met ingang na 01.01.2019, dan is mijn inzien althans, de nieuwe wetgeving wel van toepassing. Bv. men voldoet voor 01.01.2019 aan de voorwaarden van een overheidspensioen omwille van diploma en pas na 01.01.2019 aan de loopbaanvoorwaarde pensioen privaatrechtelijke sector omdat de studiejaren niet meetellen. Anders ligt het ook als de opbouw van een pensioen nog doorloopt na 01.01.2019, bv. opbouw in ander stelsel waarvoor nog geen pensioen werd toegekend. Ik denk haar aan toegelaten arbeid. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden. Laat ons realistisch zijn, het zal zeker niet de bedoeling van de wetgever zijn dat iedereen waar deze regel in het verleden werd toegepast of tot 01.01.2019 wordt toegepast, een herziening zou aanvragen en gelijk zou krijgen.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

zibarrie
Berichten: 115

#5 , 10 maand 6 dagen geleden (12 mei 2018 22:56)

Ik ga voort uit de vorige wijziging tot berekening van rustpensioenen (berekening in 14040 dagen ipv 45/45ste, waarbij er een versoepeling van 10bis werd doorgevoerd)

Bij deze gevallen waarbij mensen eerst een weigering hadden ontvangen wegens 10bis, konden allen een nieuwe aanvraag indienen waarbij wél de nieuwe wetgeving van tel was.

Ik ben er van overtuigd dat men een nieuwe aanvraag kan indienen en ze zullen voortgaan op de oorspronkelijke werkelijke ingang van het werknemerspensioen.
We zullen het snel weten.

Mathieu Rutten
Berichten: 957
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 10 maand 5 dagen geleden (13 mei 2018 11:01)

Beste,

Het principe van de eenheid van loopbaan in de vorige wetswijziging bleef overeind, nl 14040 dagen, hetgeen overeenstemt met een volledige loopbaan van 45/45ste. De invulling werd enkel maar verfijnd.
Het is dan ook geen vergelijkbare situatie.

Ik sluit me bij mijn collega Felix aan en zie uit naar het definitieve standpunt dat hij van de collega's van de FPD en het RSVZ zal ontvangen.

Ik probeer te vermijden dat mensen teleurgesteld worden.

Een fijne zondag nog

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Mathieu Rutten
Berichten: 957
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#7 , 10 maand 5 dagen geleden (13 mei 2018 11:01)

Beste,

Het principe van de eenheid van loopbaan in de vorige wetswijziging bleef overeind, nl 14040 dagen, hetgeen overeenstemt met een volledige loopbaan van 45/45ste. De invulling werd enkel maar verfijnd.
Het is dan ook geen vergelijkbare situatie.

Ik sluit me bij mijn collega Felix aan en zie uit naar het definitieve standpunt dat hij van de collega's van de FPD en het RSVZ zal ontvangen.

Ik probeer te vermijden dat mensen teleurgesteld worden.

Een fijne zondag nog

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Mathieu Rutten
Berichten: 957
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#8 , 10 maand 5 dagen geleden (13 mei 2018 11:01)

Beste,

Het principe van de eenheid van loopbaan in de vorige wetswijziging bleef overeind, nl 14040 dagen, hetgeen overeenstemt met een volledige loopbaan van 45/45ste. De invulling werd enkel maar verfijnd.
Het is dan ook geen vergelijkbare situatie.

Ik sluit me bij mijn collega Felix aan en zie uit naar het definitieve standpunt dat hij van de collega's van de FPD en het RSVZ zal ontvangen.

Ik probeer te vermijden dat mensen teleurgesteld worden.

Een fijne zondag nog

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Mathieu Rutten
Berichten: 957
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#9 , 10 maand 5 dagen geleden (13 mei 2018 11:01)

Beste,

Het principe van de eenheid van loopbaan in de vorige wetswijziging bleef overeind, nl 14040 dagen, hetgeen overeenstemt met een volledige loopbaan van 45/45ste. De invulling werd enkel maar verfijnd.
Het is dan ook geen vergelijkbare situatie.

Ik sluit me bij mijn collega Felix aan en zie uit naar het definitieve standpunt dat hij van de collega's van de FPD en het RSVZ zal ontvangen.

Ik probeer te vermijden dat mensen teleurgesteld worden.

Een fijne zondag nog

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

ergernis2
Topic Starter
Berichten: 90

#10 , 9 maand 2 weken geleden (31 mei 2018 11:43)

Beste allemaal,

wat is nu de beste denkpiste. Wachten met privepensioen tot 2019 en dan eigenlijk ons recht krijgen of nu ,...., akkoord gaan. Blijkbaar is er in juni opleiding daaromtrent bij de pensioendienst. Voor ons is het redelijk dringend om ons dossier althans nog te wijzigen.
Alvast bedankt en ik lees ,met volle moed, verder.MVG

Felix VC
Berichten: 258
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#11 , 8 maand 3 weken geleden (21 jun 2018 07:45)

Beste

De Federale Pensioendienst bevestigt dat ingeval een pensioen als werknemer nooit daadwerkelijk is ingegaan (bijvoorbeeld door toepassing van het vroegere artikel 10bis in geval van een volledige loopbaan in een ander stelsel), kan de betrokken persoon nu inderdaad een nieuwe aanvraag indienen voor het werknemerspensioen met ingangsdatum vanaf 1 januari 2019, en dit op basis van de nieuwe wetgeving.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

ergernis2
Topic Starter
Berichten: 90

#12 , 8 maand 3 weken geleden (23 jun 2018 08:53)

Beste,

Zo gelezen zo gedaan . Naar pensioendienst geweest om nieuwe aanvraag van werknemerspensioen vanaf 01/01/2019 aan te vragen en dus niet te starten op 01/09/2018. Had de indruk dat die persoon er weigerachtig tegenover stond , wou dit eerst niet veranderen uiteindelijk wel . Computerprogramma is sinds nu aangepast op de nieuwe wetswijziging ,
Ik heb dus de indruk dat het afhankelijk zal zijn van de persoon die ons dossier behandeld of er een ,vind in mijn ogen rechtzetting , kan gebeuren .
Hou jullie op de hoogte .
MVG

zibarrie
Berichten: 115

#13 , 8 maand 3 weken geleden (23 jun 2018 10:07)

Je zal inderdaad in de nieuwe wetgeving vallen voor het werknemerspensioen; maar toch is het mogelijk dat er gewerkte dagen zullen verwijderd worden. Je zal nu wel spoedig antwoord ontvangen omdat hun programma aangepast werd.

ergernis2
Topic Starter
Berichten: 90

#14 , 8 maand 3 weken geleden (23 jun 2018 10:19)

Beste, dank voor je antwoord.

Waarom zouden er nu nog gewerkte dagen verwijderd worden ? Indien men , zoals nu werkt met aangepast programma. Op welke basis denk je dat ?
Mvg

Mathieu Rutten
Berichten: 957
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#15 , 8 maand 3 weken geleden (23 jun 2018 11:57)

Beste,

Vanaf 01.01.2019 vallen enkel tijdvakken van gelijkstelling weg als deze na de 14040 dagen vallen.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Pensioenen”