Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
surviver
Topic Starter
Berichten: 45
Locatie: Belgie

Pensioen wegens medische redenen ambtenaar en pensioensparen

#1 , 7 jaar 1 week geleden (06 jan 2011 13:26)

Een 36 jarige vriendin is op pensioen gezet wegens medische redenen (ambtenaar). Zij deed ongeveer 5 jaar pensioensparen bij een een bank. Kan zij van dat pensoensparen nu al iets ontvangen?


Veebee
Berichten: 567

#2 , 7 jaar 1 week geleden (06 jan 2011 13:55)

Best het contract eens nalezen? Volgens mij wordt dat fonds nu "bevroren" want van het moment dat je gepensioneerd bent, gaat de werkgever niet meer storten.
En dan kan je vanaf bepaalde leeftijd over dat geld beschikken, maar 36 is wel heel jong he. Ze zal er waarschijnlijk pas kunnen over beschikken als ze de "normale" pensioenleeftijd bereikt heeft denk ik.

Mathieu Rutten
Berichten: 695
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 7 jaar 1 week geleden (06 jan 2011 16:54)

Geachte,

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat de Belgische overheid voor haar statutaire ambtenaren geen tweede pijler en/of pensioensparen opbouwt. Dit is een loutere persoonlijke aangelegenheid van betrokken ambtenaar zelf. Let wel op, het gaat hier niet om een pensioen wegens leeftijd, doch om een pensioen wegens ongeschiiktheid. Het gaat dan ook om een contractuele verbintenis met haar bank in het kader van de derde pensioenpijler. Zij kan de fasciliteiten hieromtrent dan ook best bespreken met haar bank. Waarom zou zij echter niet meer aan pensioensparen doen. Gezien een rustpensioen wegens ongeschiktheid, bouwt zij geen loopbaan overheid meer op. Een later appeltje voor de dorst zal dan ook meer dan welkom zijn.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

surviver
Topic Starter
Berichten: 45
Locatie: Belgie

#4 , 7 jaar 2 dagen geleden (14 jan 2011 12:15)

Dan kan ze best blijven doorsparen.
Bedankt voor de info.

westhoek
Berichten: 397

#5 , 6 jaar 11 maand geleden (17 jan 2011 18:05)

Beste Mathieu,
Je kent blijkbaar iets van die pensioenregeling.
Zo is er ene in mijn familie die toevallig, net na zijn benoeming, 'ziek' is geworden en nu een ziektepensioen heeft (op zijn 29ste aub).
Hoe word dit later berekend op pensioengerechtigde leeftijd ? Is dat ook een volwaardig pensioen ?
Valt dat 'ziektepensioen' aan te vallen ?
Er is blijkbaar geen medische controle meer, geen jaarlijkse controle.
Met alle respect voor diegenen die werkelijk ziek zijn, maar de SZ wordt naar de vaantjes geholpen door mee-eters.
Het stoort me voornamelijk dat betreffende persoon hier geen doekjes omwind en grijnzend verkondigd dar zijn 'win-for-life' lotje ge-indexeerd is.

Mathieu Rutten
Berichten: 695
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 6 jaar 11 maand geleden (17 jan 2011 20:03)

Geachte,

Ik vind het zeer jammer dat je je zo denigrerend uitlaat over een familielid. Aan je antwoord te merken ben je zeker geen geneesheer. Dus laat het aan geneesheren over om te oordelen of iemand ziek is of niet.
Indien je met "ziektepensioen" bedoelt dat betrokkene een rustpensioen geniet wegens ongeschiktheid, dan ziet het er niet zo rooskleurig uit voor betrokkene. In dit geval is zijn rustpensioen vastgesteld en bouwt hij in de huidige stand van de wetgeving geen verder overheidspensioen meer op. Ik hoop voor hem dat zijn nominaal pensioen hoger ligt dan het minimumpensioen. Immers als hij gerechtigd is op een aanvulling tot het gewaarborgd minimumpensioen overheidssector zal bij de bepaling van deze aanvulling rekening gehouden worden met heel wat factoren.
Indien hij echter nog verder wordt uitbetaald door de overheid, de dienst waarbij hij is te werk gesteld, dan gaat het om een tijdelijke maatregel, tijdelijke ziekte. In een aantal gevallen wordt de wedde behouden, doch in deze gevallen gaat het om zeer ernstige situaties van tijdelijke aard. Immers bij een definitieve ongeschiktheid wordt de persoon op rustpensioen wegens ongeschiktheid gesteld.

Ik sluit niet uit dat er geen rotte appels zijn, doch dit kom je overal tegen zowel in de privé-sector als in de overheidssector.

Tenslotte zou ik willen stellen dat als je kan bewijzen wat je in dit forum stelt, dat je dan met de overheid moet contact opnemen waar je familielid werd tewerkgesteld en deze situatie moet aankaarten. Op dit forum zal je eventuele mistoestanden niet oplossen.

Groetjes,

Thieu Rutten.
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

westhoek
Berichten: 397

#7 , 6 jaar 11 maand geleden (18 jan 2011 00:07)

Het Rekenhof klaagt anders al veel langer over dit soort van wantoestanden hoor, ik ben de enige niet. Verder ken je de situatie lang niet, dus zou ik graag hebben dat je mij niet aanvalt, en mij geen lessen geeft in hoe omgaan met een medemens. Wil je alsnog informatie over die persoon, dan kan ik je die wel geven die doelbewust op zoek gegaan is naar een of andere vergoeding. Maar ik ben al blij met uw antwoord dat ie geenpensioen kan opbouwen, zodat ik die persoon financieel zal kraken. Ik heb daar mijn redenen voor.
Soms is de druppel teveel, en bij mij zijn het al vele druppels. Als u alles precies wil weten, dan in een pm, want doet niets ter zake op het forum.
Toch bedankt voor de nuttige info.

Carlo
Berichten: 72

#8 , 6 jaar 8 maand geleden (09 mei 2011 13:23)

@ westhoek
Je kan je opgekropte woede altijd kwijt bij Medex.
Dat is de dienst die je familielid, eventueel terug op controle verwacht.
En, zijn uitkering zal niet zo hoog zijn, dan hij laat uitschijnen.
Je krijgt een uitkering, gerekend op de laatste 5 jaren en rekening houdend met de jaren dienst.
Daarboven krijg je een aanpassing, die verminderd wordt als je nog pensioen verkrijgt van de privé. (deze kan je pas op je 60° aanvragen)
Zijn ziektedagen, die krijgt hij wel aan 100% uitbetaald, maar op zo'n jonge leeftijd, zullen die snel op zijn.
De wachttijd tussen het einde van zijn ziektedagen en zijn oppensioenstelling (disponibiliteit) krijg à rato van 100%, als je voorgoed ongeschikt wordt verklaard.
En ik ben blij, dat je toch niet iedereen over dezelfde kam scheert, want ik ben enkele jaren voor mijn pensioen, lichamelijk ongeschikt bevonden.
Ik had veel liever mijn jobke nog enkele jaartjes uitgevoerd, maar daar beslist de patiënt niet zelf over.
Het ga je goed..........

Mariette
Berichten: 2519

#9 , 6 jaar 8 maand geleden (09 mei 2011 14:38)

Gezien een rustpensioen wegens ongeschiktheid, bouwt zij geen loopbaan overheid meer op.


Ik ben zelf arbeidsongeschikt verklaard op 45 jaar. (Voor de geinteresseerden: ja er is regelematige controle).

Men heeft me verteld dat de jaren arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld worden aan gewerkte jaren. Ik ben geen ambtenaar. Heb ik dit nu heel de tijd verkeerd begrepen?

Carlo
Berichten: 72

#10 , 6 jaar 8 maand geleden (09 mei 2011 17:36)

@Mariette,
raar dat jij nog regelmatig controle krijgt, of ben je arbeidsongeschikt met kans op herstel.
in mijn geval, geen herstel mogelijk, dus ook geen verdere controle.
Als je zoals in mijn geval een vastbenoemd lid was in een openbare dienst, en er is geen kans op genezing, ben je voor levenslang ongeschikt verklaard en dan is het ook nutteloos om te controleren.

Periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit worden voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld met gewerkte periodes, op voorwaarde dat u hiervoor ziekte- of invaliditeitsuitkeringen genoten hebt.

westhoek
Berichten: 397

#11 , 6 jaar 7 maand geleden (21 mei 2011 10:59)

Aan Carlo : zijn ziektepensioen is nu een kleine 1100 euro, en dat voor iemand met niemand ten laste. Als u wil kan ik dat bewijzen met een pensioenafschrift. Controle : 0.0 Mijn ma krijgt nog geen 1000 euro. Een ander ziek iemand in de privé, laat staan een ziek zelfstandige krijgt zoveel niet.
Het is inderdaad een zekere woede, te weten dat het gewoon een luierik is, die via het internet de gaten van dit 'systeem' heeft ontdekt via 'zieke lotgenoten'. Na alle dokters van 't dorp afgelopen te hebben, heeft hij toch een goede dokter gevonden,....
Sociale onrechtvaardigheid, dat klaag ik aan waar ik niets kan aan doen en waar echt zieke mensen soms het dupe van zijn.
Ik laat er verder mijn eigen leven niet door vergallen.
En wat bedoel je met die 'ziektedagen' ? Al meer dan 10 jaar krijgt hij dat vol 'ziektepensioen'.

Carlo
Berichten: 72

#12 , 6 jaar 7 maand geleden (06 jun 2011 09:57)

@westhoek,
u hoeft voor mij helemaal niets te bewijzen, ik geloof u graag.
Dat hij voor die enkele jaren toch nog 1100€ ontvangt, is omdat je als vastbenoemd ambtenaar altijd een minimum ontvangt dat hoger is dan in de privé.
Een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid is ook hoger dan het normale pensioen.
Die 1100€ is een samenhang, voor die korte tijd dat hij werkte krijgt hij niet die 1100€, maar een zekere som, aangevuld met een supplement om aan die 1100€ te komen.
Dat supplement vervalt of wordt verminderd, indien er andere inkomsten worden vergaard.
Dus indien je vriend, later nog iets van zijn prive-jaren wil innen, zal dat verrekend worden inzijn supplement.
Ziektedagen zijn;
als vastbenoemde krijg je 21 werkdagen per jaar, die je als er een ziekte voordoet mag opgebruiken zonder dat er loonverlies is.
Deze dagen kan je opbouwen (sommige bouwen deze zoveel mogelijk op, om een paar jaar voor hun pensioen, al thuis te blijven met de volle loon.
Als je start krijg je 3 jaar voorschot op je ziektedagen, dus je start vanaf den eerste dag met 63 ziekte dagen.
Als die op zijn, en je kan/mag nog niet terug aan 't werk, wordt je in disponibliteit geplaatst.
Disponibliteit is;
de tijd tussen na de opgebruikte ziektedagen en de tijd dat je terug je werk hervat of op pensioen wordt geplaatst.
(dit kan makkelijk een jaar duren en krijg je meestal ook met terugwerkende kracht aan 100% loon).
kwestie 'ziektepensioen', indien hij definitief lichamelijk ongeschikt is verklaard, ontvangt hij voor de rest van zijn leven, die vergoeding wegens lichamelijke ongeschiktheid.
ik weet het, het leven is niet eerlijk.............

yoke1
Berichten: 1

#13 , 6 jaar 4 maand geleden (13 sep 2011 22:13)

Wat ik hier allemaal lees, is anders dan men mij verteld heeft hoor. Ik ben al 27 jaar statutair ambtenaar en als ik op de site van Personeel en Opleiding lees, dan zou het pensioen om medische redenen anders berekend worden dan gewoon pensioen.
Het gewone pensioen wordt berekend aan 70% van het gemiddelde loon van de laatste vijf dienstjaren en om medische redenen zou dit maar 62,5 % zijn (dan nog te delen door aantal gewerkte jaren/45). Ook de disponibiliteitsvergoeding bedraagt bij mijn werkgever maar 60 % van de laatste wedde en geen 100%. bij de Vlaamse gemeenschap is dit inderdaad 100 % maar er is verschil tussen de federale ambtenaren en de gewestelijke.

Dus een pensioen om medische redenen is zeker niet hoger dan een wettelijk pensioen. Verder wil ik aan westhoek zeggen dat er mensen zijn die tegen hun zin op pensioen om medische redenen geplaatst worden. Zo verklaarde de dokter van het geneeskundig centrum van de overheid dat ik niet meer geschikt was om voltijds te werken, maar doordat er op dat moment geen regeling was zoals in de privé (halftijds werken en halftijds ziekte-uitkering) was ik verplicht om voltijds terug aan de slag te gaan om pensionering te vermijden. Is dit goed, neen, want doe mijn lichaam verdere schade aan, maar het verschil tussen loon en vervroegde pensionering is wel bijna 1000 euro en is veel de dag van heden.
Dan verdien je veel zal je denken ? Mag niet klagen, maar mijn pensioen zou ook maar ongeveer 1100 euro geweest zijn ondanks dat ik vijftig was en in de twintig jaar dienst had. Aub , denk niet dat alle mensen profiteurs zijn. Ik zou graag de energie hebben om nog volledige dagen te werken, maar het lukt me niet meer

Binky
Berichten: 1

#14 , 6 jaar 1 week geleden (09 jan 2012 19:42)

Ik word dit jaar 60 jaar en ga binnenkort op pensioen gesteld worden wegens medische ongeschiktheid (kanker), ik ben statutair ambtenaar. Normaal gezien zou ik tot 65 jaar moeten werken want ik heb geen volledige loopbaan, er zijn een aantal jaren in de privé-sector, 13 jaar als statutair ambtenaar en de resterende jaren zou ik pensioen krijgen als gescheiden echtgenote omdat mijn ex-man in de privé-sector werkt(e).
Van het moment ik mijn pensioen ga krijgen wegens medische ongeschiktheid, kan ik dan ook mijn pensioen aanvragen als gescheiden echtgenote, of moet ik daar op wachten tot ik 65 jaar ben ? Natuurlijk indien ik dan nog in leven ben ..

JeroenDX
Berichten: 1

#15 , 4 jaar 11 maand geleden (30 jan 2013 17:22)

@westhoek
Volgens mij stel je de situatie toch wat anders voor dan hij is hoor. Het volstaat heus niet om ergens een huisdokter te vinden die je 'ziek' wilt zetten om definitief gepensioneerd te worden om medische redenen. Bij Medex moet je immers ook verschijnen voor twee artsen, en die zijn niet zo makkelijk hoor. Het lijkt me dan ook vrij onwaarschijnlijk dat je zonder reële medische problemen hierin terecht komt. Ik ontken je verhaal niet, maar misschien ken je ook het hele verhaal niet (medische voorgeschiedenis vb...)

Terug naar “Pensioenen”