overlevingspensioen

magiclife
Topic Starter
Berichten: 16

overlevingspensioen

#1 , 30 apr 2019 02:34

Mijn echtgenoot is recent overleden. Hij genoot een rustpensioen enerzijds van de FPD als ambtenaar (hij was onderwijzer-regent) en anderzijds ook van de vroegere DOSZ voor de jaren dat hij in Congo heeft gewerkt (ook als onderwijzer-regent).
Ik heb nu overlevingspensioen aangevraagd bij de FPD en dat is momenteel in onderzoek, maar zal in orde komen, zou vanaf volgende maand ingaan.
Ik stuurde ook een mail naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waar de vroegere DOSZ nu is ondergebracht, maar hun antwoord laat op zich wachten. Kan ik ook op dat gedeelte van zijn pensioen een overlevingspensioen aanvragen en kunnen beide stelsels gecumuleerd worden zoals bij zijn rustpensioen het geval was ?
Zelf heb ik momenteel een bescheiden rustpensioen van mijn eigen loopbaan.
Hoe wordt zo'n gecumuleerd overlevingspensioen dan berekend ?
Dank bij voorbaat voor jullie antwoord.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Mathieu Rutten

#2 , 30 apr 2019 09:48

Beste,

Een overlevingspensioen ten laste van de Federale Pensioendienst, sector overheid, kan gecumuleerd worden met een eigen rustpensioen ten belope van maximum 55% van de maximumwedde verbonden aan de laatste graad van de overledene bij de overheid. Het totaal de rust- en overlevingspensioen wordt alleszins beperkt tot het absoluut maximum overheidspensioen. Er is mijn inzien geen beperking voorzien in de overlevingspensioenen ten laste van de dienst Overzeese Sociale Zekerheid binnen de RSZ.

Indien nodig zal collega Felix me wel aanvullen dan wel verbeteren.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.

Felix VC
Berichten: 404
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#3 , 30 apr 2019 10:49

Beste

Er zijn mij ook geen beperkingen gekend ivm het overlevingspensioen van de vroegere DOSZ.

De berekening van het overlevingspensioen in dit pensioenstelsel gebeurt wel op een volledig andere wijze.
Het overlevingspensioen is een percentage van het rustpensioen dat uw overleden echtgenoot ontving. Dit percentage is afhankelijk van een aantal factoren, waarbij onder meer de leeftijd van uw overleden echtgenoot en uw leeftijd een rol kunnen spelen. Was uw man ouder dan 65 jaar, en hebt u ook deze leeftijd bereikt, dan is het overlevingspensioen gelijk aan 60 % van het rustpensioen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Reclame

magiclife
Topic Starter
Berichten: 16

#4 , 30 apr 2019 18:19

Dank voor beide reacties. Ik heb online ook de documenten gevonden die ik moet invullen voor mijn aanvraag bij RSZ.

Het verwondert mij wel dat ik van hen nog helemaal niets hoorde, terwijl bij de FPD alles bijna geregeld is..

Vriendelijke groeten.

Rita Versmissen

magiclife
Topic Starter
Berichten: 16

#5 , 01 mei 2019 09:24

Na verder opzoekingswerk in oude papierenvan mijn echtgenoot kan ik u onderstaande gegevens doorgeven.

Kan u mij op basis hiervan (onder alle voorbehoud) uitleggen hoe de berekening voor mijn overlevingspensioen (met eventuele cumuls) zal worden gemaakt ?

Dank bij voorbaat.

Rita Versmissen


Burgerlijke stand overleden echtgenoot :
- Geboren 30 september 1930
- Eerste huwelijk in 1956, echtgenote overleden in 1990
- Tweede huwelijk (met mijzelf) 19 oktober 1996
- Overleden 11 april 2019, echtgenoot was toen 88 jaar oud

Loopbaangegevens overleden echtgenoot :
- september 1952 – maart 1953 als onderwijzer LO in Belgie
- september 1953 – juli 1957 als onderwijzer LO in Congo
- september 1957 - juni 1959 als leraar MO in Congo
- september 1959 - augustus 1962 als leraar MO on Belgie
- september 1962 - augustus 1967 als leraar MO in Congo
- september 1968 – juni 1977 als onderwijzer LO voor kinderen van de belgische militairen in Duitsland
- september 1977 – december 1983 als onderwijzer LO in Belgie
Vanaf december 1983 een hobbelig parcours wegens wat wij nu een burn out zouden noemen. Wel steeds in actieve dienst gebleven voor het Ministerie van Onderwijs
- december 1983 – april 1985 onderwijzer LO en taakleraar in diverse scholen
- april 1985 – september 1987 terbeschikkingstelling
- oktober 1987 tot op de dag van oppensioenstelling onderwijzer LO

- definitief op pensioen gesteld (wegens gezondheidsredenen) vanaf 1 juli 1989

Laatste graad bij de overheid : weddeschaal 148 (onderwijzer LO)

Pensioen overleden echtgenoot
- Laatste ontvangen pensioen FPD : maand april 2019 bruto 2583,63 euro - netto 1576,32 euro
- Laatste ontvangen pensioen DOSZ (RSZ) : maand maart 2019 bruto 1400,54 euro - netto 858,50 euro


Ik zelf ben geboren 4 juni 1951 en momenteel dus 67 jaar oud.
Laatste ontvangen rustpensioen (als werknemer) april 2019 : bruto 1610,87 euro – netto 1440,02 euro

Terug naar “Pensioenen”