Gepensioneerde militair-bijverdienste

Sanja1
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Gepensioneerde militair-bijverdienste

#1 , 8 maand 1 week geleden (02 apr 2019 21:12)

Beste,
Mijn man gaat eind dit jaar na 40 jaar dienst en met de leeftijd van 56 jaar, met de pensioen. Maar hij heeft een zeer aantrekkelijke job offerte gekregen om (voltijds) bij de NAVO te gaan werken als burger (dus niet militair). Van een gepensioneerde collega die ook bij de NAVO werkt, hadden wij gehoord dat deze loon niet aangegeven moet worden omdat dit niet belastbaar is.
Van nog een andere collega horen wij dat hij alles aan de belasting geeft en +-500€ belasting moet betalen. Beiden collega's krijgen volledige pensioen uitbetaald.
Nu vragen wij ons af welke van deze beweringen klopt? Wij zouden zeker geen fouten willen maken en zouden graag willen weten of dit goed te doen is.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 18497
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 8 maand 1 week geleden (03 apr 2019 08:55)

Een oude school vriend was onverrichter , nadien testpiloot en uiteindelijk F16 piloot en commandant van een vliegbasis in ons land, en is na zijn oppensioenstelling ook nog eens 4 jaar voor de Navo gaan werken als burger.
Over zijn belastingen weet ik echter niet

Felix VC
Berichten: 323
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#3 , 8 maand 1 week geleden (03 apr 2019 10:51)

Beste Sanja1

De reglementering ivm toegelaten arbeid voor beroepsmilitairen werd een paar jaar geleden verstrengd.

Militairen die vóór de leeftijd van 65 jaar automatisch op pensioen werden gesteld wegens leeftijdsgrens, mogen als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen indien ze een beroepsloopbaan van 45 jaar (zoals berekend in het werknemersstelsel) kunnen bewijzen. Is dit niet het geval, dan gelden voor hen ook de regels betreffende de toegelaten arbeid, en moeten de beroepsinkomsten beperkt blijven.

Onder beroepsinkomen worden alle winsten, baten, en bezoldigingen in aanmerking genomen, verworven in België, in het buitenland of bij een instelling van internationaal publiek recht. Dus ook de inkomsten uit een beroepsactiviteit bij de NAVO komen hiervoor in aanmerking.

Over de belastbaarheid van een inkomen van de NAVO kan ik me niet uitspreken.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Reclame

LeenW
Berichten: 8674

#4 , 8 maand 1 week geleden (03 apr 2019 10:53)

Kan het zijn dat de inkomsten op zich wel vrijgesteld zijn, maar dat die 2de collega hierdoor wel in een hogere schijf terecht komt en 500 moet bijbetalen?

Sanja1
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#5 , 8 maand 1 week geleden (04 apr 2019 16:38)

Bedankt voor jullie antwoord!
Ik vraag me af waar kan ik NAVO regeling raadplegen? Bestaat er een dienst die zou de regeling hierrond weten te verduidelijken?

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 8 maand 1 week geleden (04 apr 2019 16:58)

Beste,

Zoals collega Felix al aangaf dient u zich te houden aan de grenzen toegelaten arbeid gezien u geen 45 jaar loopbaan bewijst en/of de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Indien u ambtshalve met pensioen werd gesteld wegens leeftijd, dient u het inkomen uit de activiteit te beperken tot de verhoogde toegelaten grens. Opgelet het gaat om bruto-bedragen, vakantiegeld, eindejaarspremie enz. inbegrepen.

Voor wat de belastingen betreft, kan ik u meedelen dat het inkomen uit de tewerkstelling van de Nato niet zal belast worden in België, maar wel zal meegenomen worden voor de bepaling van de aanslagvoet. Je kan dit vergelijken met de Duitse pensioenen uitbetaald in België. Gezien de voorheffing op het Belgische overheidspensioen zich beperkt tot het Belgische pensioenbedrag, zal u dus sowieso moeten bijbetalen.

Er is nogal weinig info te vinden over de Nato-reglementering.

Voor wat uw ziektekostenverzekering en die van de leden van uw gezin betreft, raad ik u aan om contact op te nemen met uw ziekenfonds.

De link die ik zelf wel eens gebruik:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Dienst ... _basisnota

Ik hoop dat ik u hiermee wat wijzer heb gemaakt.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige;
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Sanja1
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#7 , 8 maand 1 week geleden (06 apr 2019 07:30)

Dat is heel duidelijk nu en verklaart veel! Een van de collega is inderdaad boven 65 vandaar dat hij niets moet betalen!
Een dikke merci voor jullie snelle en zeer deskundige hulp :).

Erwin134POL
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#8 , 8 maand 1 week geleden (06 apr 2019 09:10)

De NATO heeft een verdrag met de Belgische staat omtrent de belastingen. Belastingen worden aan de bron afgehouden en worden niet opgenomen in de belastingsbrief. Men legt u de modaliteiten uit bij de aanwerving. Er is ook een specifieke regeling voor de sociale zekerheid.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#9 , 8 maand 1 week geleden (06 apr 2019 12:10)

Beste Erwin,

Op welke rechtsregel of op welk artikel uit het WIB 92 baseert u zich. Laat ons niet uit het oog verliezen dat de vraagsteller stelt dat hij een Belgisch ambtenarenpensioen geniet, in België woont en dus belastingen moet aangeven en verschuldigd is in België. Er is dus sprake én van een belastbaar inkomen én van een aangifte. Het inkomen uit een tewerkstelling bij de Nato moet mijn inzien dan ook aangegeven worden in België vermits het mijn inzien althans gaat om een internationale tewerkstelling waarbij vrijstelling wordt toegekend mits progressievoorbehoud. Het inkomen uit de tewerkstelling bij de Nato wordt wel vrijgesteld van Belgische belastingen als het om een internationaal ambtenaar gaat.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioenambtenaar.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#10 , 8 maand 1 week geleden (06 apr 2019 12:54)

Sanja,

Het al dan niet moeten bijbetalen hangt niet af van het feit dat je ouder bent dan 65 jaar of niet maar van de hoogte van het inkomen en de wijze waarop dit inkomen wordt belast. Enkel het bedrag dat men mag bijverdienen verschilt naargelang men jonger of ouder is dan 65 jaar of een loopbaan van 45 jaar. Dit om alle misverstanden te vermijden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#11 , 7 maand 3 weken geleden (18 apr 2019 13:44)

Beste,

Gelieve uw concrete vraag, concrete situatie voor te leggen aan
hilde.leus@minfin.fed.be
om welke functie gaat het? burgerpersoneel? Militair personeel?
nationaliteit en woonplaats
enz....

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Erwin134POL
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#12 , 7 maand 3 weken geleden (19 apr 2019 09:29)

Beste Thieu Rutten,

NATO ambtenaren zijn internationale ambtenaren en hebben een speciaal statuut.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#13 , 7 maand 3 weken geleden (19 apr 2019 09:36)

Daar ben ik mij wel degelijk van bewust. Vandaar dat ik betrokkene verwijs naar een meer gespecialiseerde dienst die een correct antwoord kan geven op de verzuchtingen van betrokkene. Betrokkene was immers in zijn carrière beroepsmilitair en derhalve onderworpen aan de Belgische wetgeving sociale zekerheid en fiscaliteit. Hij had in deze hoedanigheid dan ook geen speciaal statuut. Nu wil hij eventueel gaan "bijklussen" bij de Nato. Het is dan ook belangrijk dat hij correct geïnformeerd wordt en dus wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst. Dit forum is immers beperkt tot de kennis van de forumgebruikers en een team van adviseurs.

Groetjes,

Thieu Rutten
(pensioen)deskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Sanja1
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#14 , 7 maand 3 weken geleden (20 apr 2019 10:53)

Bedankt Thieu, dit is een goede tip. Ik zal naar mevrouw Leus schrijven en haar antwoord hier mee delen.

Terug naar “Pensioenen”