Jonge statutaire ambtenaar en vervroegd pensioen: opties?

Marie84
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Jonge statutaire ambtenaar en vervroegd pensioen: opties?

#1 , 17 mei 2023 17:26

Dag iedereen,

Ik ben langdurig ziek als statutaire ambtenaar (chronische pijn, nu bijna anderhalf jaar thuis). Ik ben naar de vakbond gegaan met tal van juridische vragen over eventueel (medisch) ontslag / vervroegd pensioen, maar ze weten het precies zelf niet zo goed...
Bij deze een paar vragen op dit forum. Wie helpt mij, aub?

1. Als mijn ziektedagen (666) op zouden geraken, word ik dan sowieso ‘verplicht’ om met vervroegd pensioen te gaan? Ja of neen?

2. Indien ja, wordt dit vervroegd pensioen aangevuld tot een gewaarborgd minimumpensioen? Waar kan ik dit bedrag concreet laten berekenen?

3. Mag ik na herstel, ik hoop over 1 à 2 jaar, maar wie weet is het pas over 5 jaar, terug gaan werken? En mijn vervroegd pensioen opzeggen? Gaat dit?

4. Als ik vóór mijn ziektedagen op zijn om medische redenen maximaal halftijds kan werken, behoud ik dan een voltijds loon? Heb ik dan recht op een halftijdse ‘aanvulling’ (van de overheid of van mijn werkgever)?

Heel erg bedankt!

andoramata
Berichten: 84
Juridisch actief: Nee

#2 , 18 mei 2023 13:50

Uw datum voor vervroegd pensioen en het bedrag bij benadering kan u te weten komen via My Pension.be van de Overheid. (Digitaal aanmelden met Eid of anders)
Verplichten kan volgens mij niet.
Een werkgever kan je altijd aangepast werk bezorgen binnen zijn bedrijf. Het is de werkgever die het grootste deel van de ziekte uitkering betaalt.

Marie84
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 18 mei 2023 15:14

Mijn werkgever heeft geen aangepast werk, en ook zal ik nog lange tijd niet hersteld zijn. Wat gebeurt er dan, wanneer mijn ziektedagen op zijn?

Reclame

Jo23
Berichten: 303
Juridisch actief: Nee

#4 , 18 mei 2023 15:29

Voor Vlaamse ambtenaren:
https://www.vlaanderen.be/intern/medisch-pensioen

Het bedrag van uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen voor ambtenaren. Dit wil zeggen dat iemand die door medische problemen als ambtenaar ziek valt, een pensioen op basis van de gewerkte jaren krijgt.

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar kan - onder strikte voorwaarden – zijn ambt met verminderde prestaties uitoefenen. Een dergelijk verlof kan voor ten hoogste 30 dagen worden toegekend, maximaal te verlengen voor eenzelfde periode. Per schijf van tien jaar mag een ambtenaar zijn ambt niet langer dan 90 dagen uitoefenen met verminderde prestaties wegens ziekte. Hetzelfde principe geldt voor de federale ambtenaren; voor hen is het echter niet beperkt tot 90 dagen per jaar. Er wordt door de Administratieve Gezondheidsdienst gestreefd naar een progressieve tewerkstelling zodat maximaal na 6 maanden een volledige werkhervatting gerealiseerd wordt.

Elke ambtenaar kan, ongeacht zijn leeftijd, voortijdig worden gepensioneerd in geval van behoorlijk vastgestelde vroegtijdige invaliditeit. Dergelijke beslissing wordt genomen door de pensioencommissie van de Administratieve Gezondheidsdienst, wanneer blijkt dat het personeelslid niet meer in staat is zijn ambt volledig, geregeld en onafgebroken waar te nemen. In zeldzame gevallen wordt eerst een tijdelijk pensioen toegekend. Dit wordt na 18 maanden automatisch omgezet in een definitief pensioen. Vroegtijdige pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid is pas mogelijk nadat het ziektekrediet van de ambtenaar opgebruikt is.

Men wil in de huidige krappe arbeidsmarkt het stelsel aanpassen, dit kwam al meermaals aan bod in de kamer. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221019_91285726

Marcus Aurelius
Berichten: 3293
Juridisch actief: Nee

#5 , 21 mei 2023 14:42

Kleine aanvulling op Jo. Als de ziekte niet tot een defnitieve ongeschiktheid leidt is het mogelijk dat u nog even tijdelijk ongeschikt blijft bovenop uw opgebruikt ziektekrediet en dit aan 60% van de wedde. Deze periode geeft recht op verdere opbouw pensioen. Eenmaal definitief met pensioen wegens ongeschiktheid, zelfde berekening als het gewone pensioen zoals door Jo aangehaald, bouw je geen ambtenarenpensioen meer op. Je kan wel nog een pensioen in de privaatrechtelijke sector opbouwen als je in de privé gaat werken. Wel opgelet als je een aanvulling tot de gewaarborgd minimumpensioen geniet, dan zijn de mogelijkheid tot "bijklussen" omzeggens nihil, gezien het lage bedrag dat je mag bijverdienen. Tenslotte moet je een onderscheid maken naargelang het om federale, Vlaamse dan wel lokale ambtenaren gaat. Je kan best de RPR raadplegen. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Marie84
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#6 , 01 jun 2023 13:05

Bedankt voor de info!

Het enige wat ik graag nog zou weten is dit: bestaat er een mogelijkheid dat ik als statutair op een of andere manier toch ontslagen word, en dat ik dan op een uitkering (en/of opleiding van de vdab) kan terugvallen?

Dus (hoe) kunnen mijn werkgever en ik het statuut (vaste benoeming) in onderling overleg beëindigen?

Terug naar “Pensioenen”