geschat wettelijk pensioen kan wel degelijk zakken door langer te werken.

jefke007
Topic Starter
Berichten: 1676

geschat wettelijk pensioen kan wel degelijk zakken door langer te werken.

#1 , 05 okt 2021 18:16

Ik had hier enkele maanden geleden een vraag op dit forum over gesteld, en men had gevraagd om het antwoord te delen ( draad is ondertussen afgesloten )
Vandaag een antwoord ontvangen dat het wel degelijk kan zakken, door langer te werken.
Ze gaan nog een gedetailleerde berekening opsturen, heb de indruk dat ze zo een situatie zelden of nooit tegenkome ).

( Los daarvan zou het wel 15 000 euro aan zwaardere taxatie bij de groepsverzekering kunnen kosten bij vervroegd pensioen ).

"U hebt ons gevraagd om na te kijken waarom het geraamd pensioenbedrag in uw mypension-dossier vanaf 01/12/2021 hoger is dan vanaf 01/01/2022.Uw loopbaanoverzicht vermeldt vanaf 2015 een periode van 1 2e eindeloopbaan tijdskrediet die valt onder de RVA-wetgeving 2012 – 2014.De perioden van eindeloopbaantijdskrediet worden voor de pensioenberekening gelijkgesteld met perioden van tewerkstelling op voorwaarde dat RVA-onderbrekingsuitkeringen zijn genoten.Het fictief loon dat er aan wordt toegewezen is echter afhankelijk van:- het feit of er al dan niet al niet-gemotiveerd tijdskrediet onder het “RVA-stelsel geldend sinds 2012” is opgenomen en- de leeftijd op het ogenblik van de verminderde prestatie.De gelijkstelling van uw perioden van tijdskrediet eindeloopbaan onder de RVA-wetgeving 2012 – 2014, vanaf het jaar 2015, zal als volgt gebeuren:- er wordt een normaal fictief loon (normaal is het fictief loon gebaseerd op het gemiddelde van dewerkelijke, forfaitaire en fictieve lonen van het kalenderjaar voorafgaand aan de gelijkstelling) toegewezen aan de eerste 312 gelijkgestelde dagen. De voorraad van 312 gelijkgestelde dagen wordt echter wel eerst verminderd met het aantal dagen al genomen niet-gemotiveerd tijdskrediet onder het “RVA-stelsel geldend sinds 2012” en nadien wordt er een begrensd fictief loon toegewezen.- er wordt een normaal fictief toegewezen aan de eerste 312 gelijkgestelde dagen die volgen op de maand van de 60ste verjaardag en nadien wordt er een begrensd fictief loon toegewezen.Het beperkt fictief loon bedraagt voor een volledig loopbaanjaar (312 dagen) 25.833,78 EUR (index 147,31).Bij de raming van uw pensioen is rekening gehouden met bovenvermelde regelgeving. Aangezien de maximale voorraad van 624 dagen waarvoor u gelijkstelling kunt krijgen op basis van een normale fictieve verloning in 2020 is opgebruikt, is er vanaf het jaar 2020 (in het jaar 2020 voor 143 dagen een gelijkstelling op basis van het beperkt fictief loon) een gelijkstelling van uw periodes van tijdskrediet eindeloopbaan op basis van een beperkt fictief loon.

Bij de berekening van het rustpensioen als werknemer is de bezoldiging van het kalenderjaar dat het jaar van de ingangsdatum van het pensioen onmiddellijk voorafgaat gelijk aan de geherwaardeerde bezoldiging van het voorlaatste jaar. Het loon van het kalenderjaar waarin de werknemer met pensioen gaat, is gelijk aan het totaal van de werkelijke, fictieve en forfaitaire lonen van het voorlaatste kalenderjaar dat voorafgaat aan het ingangsjaar, vermenigvuldigd met een breuk, die als teller het aantal maanden heeft die voorafgaan aan de ingangsmaand van het rustpensioen en als noemer 12.In de raming van uw pensioen vanaf 01/12/2021 wordt uw pensioenopbrengst van de jaren 2020 en 2021 aldus berekend op basis van de lonen en dagen van het jaar 2019. In de raming van uw pensioen vanaf 01/01/2022 wordt uw pensioenopbrengst van de jaren 2021 en 2022 berekend op basis van de lonen en dagen van het jaar 2020. Maar aangezien er in het jaar 2020 een gelijkstelling is op basis van een beperkt fictief loon en in het jaar 2019 nog een gelijkstelling is op basis van een normale fictieve verloning, resulteert dat in een hoger pensioenbedrag vanaf 01/12/2021 ten opzichte van het pensioenbedrag vanaf 01/01/2022, ook al zou het pensioen dan een maand later ingaan.
Aan onze dienst ramingen hebben wij gevraagd om een manuele raming van uw rustpensioen als werknemer op de ingangsdatums 01/01/2022 en 01/12/2021 naar u te sturen. Bij deze ramingen zal een berekening zijn bijgevoegd, zodat u aan de hand van deze berekeningen duidelijker zult kunnen vaststellen hoe de geraamde pensioenbedragen worden bekomen."

Thomas Morus
Berichten: 4792
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 05 okt 2021 19:23

Gevolg van frivole ficties.
Dan krijgt men ongeleide projectielen die niemand nog beheerst.
WIJSHEID IS EEN VERHEFFENDE VORM VAN INTELLIGENTIE

Felix VC
Berichten: 407
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#3 , 06 okt 2021 14:32

Dit is inderdaad een situatie die zich uitzonderlijk voordoet.
Bedankt om dit antwoord te delen.

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 2652
Juridisch actief: Nee

#4 , 06 okt 2021 22:40

Inderdaad, bedankt om dit te delen.

Toch stel ik voor om de ramingen af te wachten. Kan u deze dan ook delen?
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

jefke007
Topic Starter
Berichten: 1676

#5 , 07 okt 2021 12:49

Ja, zal ik doen.

Een mens moet al opletten dat door langer te werken, er niet MINDER inkomen gaat zijn
-één dag voor de pensioenleeftijd stoppen, is een aanslag van 16,5% ipv 10 % op de groepsverzekering

Marcus Aurelius
Berichten: 2652
Juridisch actief: Nee

#6 , 07 okt 2021 21:24

Om het verlaagd tarief op de uitbetaling van de tweede pijler te genieten moet men of 65 jaar oud zijn, of een loopbaan van 45 jaar bewijzen én de laatste drie jaar actief of gelijkgesteld zijn gebleven.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

zibarrie
Berichten: 129

#7 , 08 okt 2021 11:29

Komt er op neer dat het niet zozeer ligt aan het werken, maar dat het dus een beperking van de gelijkgestelde dagen zijn. Een lager pensioen door langer gelijkgestelde periode te krijgen, zo ongeveer.

Als men in staat was een correcte berekening te maken met de werkelijke gegevens is het waarschijnlijk rechtvaardiger en heeft iedereen gelijktijdig "last" van hervormingen.
Maar door 2 jaar gelijk te stellen zit je dus met deze situatie.

Eveneens kan het lager zijn dan waar je eigenlijk recht op zou kunnen hebben, indien je de laatste jaren bijvoorbeeld van job verandert en een veel hoger loon hebt.

Goed opletten en je pensioen voorbereiden is dus de boodschap, maar gezien het een "hot topic" blijft onder de meeste mensen, zal dit wel niet zo een groot probleem opleveren.

Je pensioen aanvragen van zodra het kan, onder voorbehoud van einde beroepsactiviteit/vervangingsuitkeringen, legt je rechten vast op die datum zodat je steeds "terug in de tijd" zou kunnen als je aan de betaalvoorwaarden voldoet.

Marcus Aurelius
Berichten: 2652
Juridisch actief: Nee

#8 , 08 okt 2021 17:30

Een vervroegd pensioen kan ten vroegste ingaan op de eerste van de maand volgend op de aanvraag.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Pensioenen”