SWT en progressieve tewerkstelling

Wieke1
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

SWT en progressieve tewerkstelling

#1 , 26 apr 2021 23:45

Ik ben in 2017 ontslagen om op SWT te gaan. In 2018 ben ik in ziekteverlof gegaan na een operatie. Na 8 maanden revalidatie ben ik terug beginnen werken met progressieve tewerkstelling en de rest ziekenkas. Tot op heden is daar niets aan veranderd. Mijn opzegtermijn loopt af de laatste dag van September. Ik heb raad gevraagd aan het ACV wat betreft een vlotte overgang, ziekenkas naar RVA en hen ook gevraagd of het mogelijk is om een vrijstelling te krijgen voor aangepaste beschikbaarheid. Ik zal dit jaar in Oktober 61 jaar worden en ik zal einde loopbaan 40 jaar gewerkt hebben. Volgens heb ga ik gewoon uit ziekenkas in RVA en zal ik nog twee jaar kunnen opgeroepen worden maar wel aan de huidige werkomstandigheden. Omdat ik in een essentieel beroep werk, en op invaliditeit sta, wou ik hier vragen of er nog andere oplossingen zijn zodat ik zeker niet meer kan opgeroepen worden. Terug op ziekenkas? of zijn er andere mogelijkheden via de RVA?
Alvast bedankt,
Mijn stelsel SWT is “zwaar beroep"

demonen
Berichten: 219

#2 , 29 apr 2021 23:34

Iemand in het SWT-statuut die ziek of invalide wordt heeft de keuze tussen een uitkering vh ziekenfonds of de RVA. Bijna iedereen kiest voor RVA omdat die uitkeringen meestal hoger zijn voor een SWT-er. Een SWT-er onderscheidt zich op vele vlakken van reguliere werkzoekenden. Een reguliere werkzoekende die ziek of invalide wordt dient zich bij de VDAB uit te schrijven (hij is niet meer arbeidsgeschikt) en zich in te schrijven bij zijn ziekenfonds die dan zijn ziekteuitkering betaald (dat zijn andere tarieven dan voor werkloosheid). Een SWT-er kan bij ziekte of invaliditeit gewoon ingeschreven blijven bij de VDAB. U wordt als SWT-er namelijk niet geacht arbeidsgeschikt te zijn. U mag geen aangeboden job weigeren maar de VDAB verdeelt geen jobs maar is bemiddelaar tussen een werkgever en een werkzoekende (tussenpersoon vraag en aanbod van betaald werk). Gezien uw tamelijk groot beschermd statuut van swt en uw leeftijd (dicht bij uw (vervroegd) pensioen) en uw medische geschiedenis is de kans zeer klein dat de VDAB U gaat bemiddelen. Men geeft dat openbaar niet toe maar de realiteit is wat ze is en U wordt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beschouwd als "niet toeleidbaar". Indien U toch ooit naar een sollicitatie gestuurd wordt is de statistische kans dat U aangeworven wordt quasi 0, vandaar.

Marcus Aurelius
Berichten: 2419
Juridisch actief: Nee

#3 , 30 apr 2021 08:00

Ik raad u aan om my pension te raadplegen om uw vroegste pensioendatum te zien en dus ook uw geraamd pensioenbedrag. Indien uw pensioenbedrag hoger ligt dan uw swt dan kan u opteren voor een rustpensioen. Dit geeft u meer mogelijkheden. Geen oproepingen, mogelijkheid van toegelaten arbeid en vanaf 65 jaar geen beperking toegelaten arbeid. Wel cumulatieverbod met uitkeringen, covid-19 uitgezonderd.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

demonen
Berichten: 219

#4 , 30 apr 2021 08:22

Ik raad u aan om my pension te raadplegen om uw vroegste pensioendatum te zien en dus ook uw geraamd pensioenbedrag. Indien uw pensioenbedrag hoger ligt dan uw swt dan kan u opteren voor een rustpensioen. Dit geeft u meer mogelijkheden. Geen oproepingen, mogelijkheid van toegelaten arbeid en vanaf 65 jaar geen beperking toegelaten arbeid. Wel cumulatieverbod met uitkeringen, covid-19 uitgezonderd.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
Tot kort konden swt-ers niet met vervroegd pensioen. Gezien het feit dat de meeste swt-ers (ondertussen is de gemiddelde leeftijd van die mensen reeds ver voorbij de 60 jaar en de instroom kan pas vanaf 60 jaar en mits meerdere zware voorwaarden) ontoeleidbaar zijn heeft de regering beslist om vervroegd pensioen voor deze groep toch toe te staan. Dit levert een groot voordeel op voor de staat en een groot nadeel voor de betrokkene want tijdens de swt-periode bouwt hij/zij pensioenrechten op. Met vervroegd pensioen gaan betekent dus een lager pensioen voor de rest van zijn/haar leven.

Marcus Aurelius
Berichten: 2419
Juridisch actief: Nee

#5 , 30 apr 2021 14:12

Misschien toch eens leren lezen. Als uw SWT hoger ligt. SWT is werkloosheid, dit betekent dat als de 45 jaar overschreden wordt deze periode werkloosheid wegvalt. Met mensen die mij consulteren raadpleeg ik altijd samen met hun my pension en maak een afweging tussen swt en pensioen én het aanvullend pensioen gezien de fiscale inhouding kan verschillen. Ook het feit of de andere huwelijkspartner een inkomen geniet dat het gezinspensioen in de weg staat, speelt een rol.
Betrokkene is als SWT'er altijd vrij om al dan niet te opteren voor een vervroegd rustpensioen in plaats van het SWT. Zeker SWT'ers die destijds een kapitaal hebben gekregen in plaats van een periodieke aanvulling door de werkgever, kunnen enorme voordelen behalen. Beweren dat dit een groot voordeel voor de staat oplevert getuigt dan ook van weinig kennis van de pensioenwereld.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

demonen
Berichten: 219

#6 , 30 apr 2021 17:19

Misschien toch eens leren lezen. Als uw SWT hoger ligt. SWT is werkloosheid, dit betekent dat als de 45 jaar overschreden wordt deze periode werkloosheid wegvalt. Met mensen die mij consulteren raadpleeg ik altijd samen met hun my pension en maak een afweging tussen swt en pensioen én het aanvullend pensioen gezien de fiscale inhouding kan verschillen. Ook het feit of de andere huwelijkspartner een inkomen geniet dat het gezinspensioen in de weg staat, speelt een rol.
Betrokkene is als SWT'er altijd vrij om al dan niet te opteren voor een vervroegd rustpensioen in plaats van het SWT. Zeker SWT'ers die destijds een kapitaal hebben gekregen in plaats van een periodieke aanvulling door de werkgever, kunnen enorme voordelen behalen. Beweren dat dit een groot voordeel voor de staat oplevert getuigt dan ook van weinig kennis van de pensioenwereld.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
1/Als swt-er bouw je wettelijke pensioenrechten op, niet berekend op de werkloosheidsuitkering maar op het (veel) hogere normale fictieve loon. Als ge met vervroegd pensioen gaat heeft dat een negatieve invloed op de hoogte van uw wettelijk pensioen (minder loopbaanjaren tov wachten tot de wettelijke pensioenleeftijd). 2/De meeste mensen die met swt gaan zien hun aanvullend pensioenopbouw ook gestopt worden aangezien je om in swt te kunnen gaan eerst ontslagen dient te worden en de werkgever die betalingen meestal stopzet. 3/Ik heb het in mijn uitleg niet gehad over de bijpassing vd werkgever die je verliest als je ze maandelijks laat uitbetalen (ik heb ze ook éénmalig in kapitaal laten uitbetalen, werd wel zwaarder belast). Nu goed, ik spreek uw stelling ook niet tegen nl men kan best een berekening laten uitvoeren door een specialist om te kijken welke de beste optie is. Die is afhankelijk van veel parameters.

Terug naar “Pensioenen”