AOW pensioen uit Nederland

Audi
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

AOW pensioen uit Nederland

#1 , 13 sep 2020 17:34

Van 20.08.1973 tot 01.09.2018 ben ik in Nederland werkzaam geweest als grensarbeider, al die tijd heb ik in Belgie gewoond. Per 01.09.2018 ben ik met 45 dienstjaren op 64 jarige leeftijd met vervroegd pensioen gegaan. Sindsdien heb ik een Nederlands pensioen en een aanvullend pensioen uit Belgie. Van dit laatste pensioen wordt de ziektekostenverzekering ingehouden, ik ben in Belgie verzekerd omdat ik mijn militaire dienstplicht in Belgie heb vervuld. Op 29.12.2020 wordt ik 66 jaar en 4 maanden en heb vanaf dan recht op een AOW pensioen, dat ik heb aangevraagd via het BIO van de pensioendienst. Van deze dienst heb ik de mededeling gekregen dat mijn aanvullend pensioen uit Belgie tot 29.12.2020 wordt uitbetaald en daarna stopt omdat ik dan het AOW pensioen uit Nederland ontvang.
Ik vraag me nu af of ik geen recht meer heb op een Belgisch pensioen, de lectuur die ik erover vind is niet altijd duidelijk. Volgens de pensioendeskundige die de pensioenaanvraag in 2018 gedaan heeft is dat wel het geval, mijn huidig aanvullend pensioen zou dan verlaagd worden met het bedrag van het AOW pensioen.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groeten.

Marcus Aurelius
Berichten: 1925
Juridisch actief: Nee

#2 , 13 sep 2020 19:02

Uw uitleg is m.i. niet volledig.

De cruciale vraag in deze is of u per 01.12.2015 aan de loopbaanvoorwaarde en leeftijdsvoorwaarde voldeed voor een Belgisch vervroegd rustpensioen, om na te gaan of u onder het oude, dan wel het nieuwe stelsel grensarbeid valt. Uw uitleg klopt sowieso niet gezien het aanvullend ouderdomspensioen niet wordt verrekend voor de AOW-leeftijd. Als uw loopbaan klopt zoals u deze aangeeft, voldoet u m.i. aan de voorwaarden van het oude stelsel grensarbeiderspensioen. Dit betekent dat u op AOW-leeftijd gerechtigd wordt op een intern recht pensioen waarvan enkel de AOW wordt afgetrokken. Gezien u militaire dienst bewijst in België, bewijst u een Belgische tijdvak met recht op ziektekostenverzekering ten laste van België. Dit betekent dat uw Nederlands ouderdomspensioen bruto = netto en op uw Belgische pensioen, d.i. strikt Belgisch plus recht tot aanvulling intern recht, een inhouding ziv-bijdrage en desgevallend een solidariteitsbijdrage wordt ingehouden berekend op de totale som België en Nederland. Indien u onder het oude stelsel valt zal het ouderdomspensioen ten laste van Nederland niet verminderd worden op de aanvulling tot het intern recht, doch enkel de AOW-uitkering. Mocht u op 01.12.2015 niet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voor een vervroegd rustpensioen voldeed, bv. omdat u nog geen 60 jaar was, dan zal op AOW-leeftijd zowel de AOW als het aanvullend ouderdomspensioen ingehouden worden op de aanvulling tot het intern recht. In dat geval is het best mogelijk dat er geen aanvulling verschuldigd is en het Belgisch strikt recht wordt weggekort door de inhouding ziv- en solbijdrage. Ook al wordt het Belgisch bedrag ingevolge inhouding tot nul herleid, blijft u ziekenfondsverzekering in en ten laste van België zolang u in België woont en zijn uw Nederlandse pensioenen bruto=netto. Alle pensioenen zullen belastbaar zijn in België.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Pensioenen”