regularisatie studiejaren ivm pensioenberekening

philbond08
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

regularisatie studiejaren ivm pensioenberekening

#1 , 28 jul 2020 13:43

Hallo all,

Ik ben in dienst als federaal ambtenaar.

Voorwaarde voor benoeming was oa. diploma licenciaat.
Dit diploma heb ik echter behaald als "werkstudent"; ttz tijdens de 4-jaar durende studie was ik ook werkzaam en heb ik dus pensioenrechten opgebouwd.

Op mypension.be werd mij automatisch voorgesteld de studiejaren van dit diploma te regulariseren.
Na aanvraag regularisatie bij de FPD kreeg ik een voorstel berekening waarin 3 vd 4 jaren (3/4) als gratis bonificatie geteld werden, en 1 jaar dus regulariseerbaar zou zijn. In totaal zie ik dan dus 48 maand meer in de teller van relevant tantieme.
De 3 bonificatiejaren en het regulariseerbare jaar brengen volgens de FPD dus een meeropbrengst op.

Maar bij nadere beschouwing denk ik dat de FPD hier een fout gemaakt heeft: ze laten de 4 jaar effectief dubbel tellen als pensioenrechtopbouwende jaren toch? Of niet?

Nochtans zijn ze toch duidelijk in het bezit van alle gegevens, blijkt uit al hun documenten ivm mijn loopbaan.

Als ik de aanvraag tot regularisatie verstuur, zal er normaal gezien een "betekening regularisatiebeslissing" volgen.
Indien hun zienswijze hierin onveranderd blijft, moet ik dan dus binnen de 6 maand betalen voor het te regulariseren jaar.

Ik ga normaal binnen 6-tal jaar met pensioen.

Ik stel mij de vraag of ze dan binnen 6 jaar wegens "vergissing" kunnen terugkomen op een betekende regularisatiebeslissing? Of is die definitief, ook al is ze foutief?

Ik heb vroeger ook een graduaatsdiploma (2 jaar)behaald als zuivere student (niet werkend).
Als ik dit diploma wil regulariseren (dit kan, ook al was het niet vereist voor benoeming) heb ik vermoedelijk geen recht op gratis bonificatie zijnde 3/4 van de 2 studiejaren, vermits dit diploma niet in aanmerking kwam(en dus zeker niet vereist was) voor benoeming.
Dit betekent dat ik dus eventueel de 2 volledige jaren moet regulariseren?
Dit is duurder en brengt uiteraard minder op dan het licenciaatsdiploma.

Zie ik een en ander correct, of maak ik hier paar denkfouten?
En hoe kan de FPD een incorrecte berekening opsturen, als ze in bezit zijn van alle gegevens: ze kunnen toch duidelijk zien dat ik tijdens studieduur ook werkzaam was???

Dank en mvg, Phil.

Marcus Aurelius
Berichten: 1807
Juridisch actief: Nee

#2 , 28 jul 2020 15:39

Diploma nodig voor bevordering is niet meer van toepassing. Zie ook https://www.sfpd.fgov.be/nl/loopbaan/ja ... enperioden en uitplooien.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

philbond08
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#3 , 29 jul 2020 16:34

nee dat vermeldde ik ook. Enig idee ivm met alle andere issues vermeld in mijn post?

Reclame

philbond08
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#4 , 30 jul 2020 11:11

Hallo idereen,

Is er een pensioenexpert in de zaal die info kan verstrekken ivm deze post aub?

Kan de FPD na enkele jaren bij ingang pensioendatum terugkomen op een foutieve "betekening regularisatiebeslissing" ?
Is er ook gratis bonificatie voor diplomajaren van een diploma niet vereist voor benoeming?

dank en mvg.

Marcus Aurelius
Berichten: 1807
Juridisch actief: Nee

#5 , 30 jul 2020 11:38

U heeft toch wel heel weinig geduld. Eerst en vooral wil ik u vragen om de tekst waarnaar ik verwezen heb, nog eens GRONDIG te lezen. Anderzijds kan ik u meedelen dat ik uw dossier voor verdere analyse heb voorgelegd. Zodra ik een antwoord ontvang, zal ik u berichten.

Dus a.u.b. gelieve het nodige geduld aan de dag te leggen.

Hou het gezond.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Felix VC
Berichten: 377
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#6 , 30 jul 2020 13:02

Beste,

In het verslag aan de Koning (BS 29.12.2017) wordt vermeld dat de verschuldigde bijdrage in principe niet wordt terugbetaald, behalve wanneer het bedrag van de betaalde bijdrage voortvloeit uit een juridische of materiële vergissing van de pensioenkas, én dat de betrokkene niet wist of niet had kunnen weten dat de pensioenkas een vergissing had begaan.

Voor zover de algemene reglementering.

Betreffende uw specifieke situatie verwijs ik naar de bijdragen van Marcus Aurelius.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Marcus Aurelius
Berichten: 1807
Juridisch actief: Nee

#7 , 30 jul 2020 15:02

Beste,

Dit is het officiële standpunt dat ik zo-even heb ontvangen:

Sinds de wet van 2 oktober 2017 betreffende de regularisatie van de studiejaren wordt een diploma niet meer gesitueerd in de tijd wat betreft eventuele overlappende diensten. Het maakt dus met andere woorden niet uit of het diploma behaald werd vooraleer betrokkene aan het werk ging of tijdens de periode wanneer hij reeds aan het werk was.

De voorwaarde van het criterium volledig leerplan werd behouden, diploma’s behaald via sociale promotie komen dus niet in aanmerking voor bonificatie, noch voor regularisatie.

Een diploma licentiaat wordt behaald in een volledig leerplan, ook al wordt het behaald als werkstudent. Indien het licentiaatsdiploma een voorwaarde is voor de vaste benoeming, wordt er inderdaad een verworven recht berekend (studieduur x loopbaan afgelegd tot 30-11-2017/45jaar). In uw voorbeeld is het verworven recht gratis aanneembaar en levert het een pensioenvoordeel op van 36 maanden die extra in aanmerking worden genomen voor de pensioenberekening. De overige 12 maanden kunnen geregulariseerd worden en zullen dan inderdaad nog 12 maanden extra pensioenvoordeel opleveren. Het feit dat betrokkene al aan het werk was tijdens het behalen van het diploma maakt sinds de invoering van de mogelijkheid tot regulariseren van de studiejaren (dus indien de vroegst mogelijke ingangsdatum 1/01/2019 is of later) niet meer uit. Er is inderdaad zo sprake van een ‘dubbel voordeel’ voor bepaalde jaren. Dit alles geldt wel enkel voor het pensioenbedrag, er is geen dubbeltelling voor het bepalen van de vroegst mogelijke ingangsdatum van pensioen.

Voor de invoering van de regularisatie van de studiejaren en de pure toepassing van een diplomabonificatie zou in het geval zoals het beschreven staat een diplomabonificatie van 48 maanden zijn toegekend. Vervolgens zouden bij een tewerkstelling als ambtenaar gedurende deze periode, deze 48 maanden zijn afgetrokken wegens overlappende diensten. Of bij een tewerkstelling als werknemer/zelfstandige tijdens deze periode zou het pensioenvoordeel dat voor deze maanden in het andere regime zijn opgebouwd zijn afgetrokken van het ambtenarenpensioen.

Wat het graduaatsdiploma betreft, dat kan niet geregulariseerd worden. Er wordt eerst gekeken naar het diploma dat een voorwaarde was voor de vaste benoeming. In dit geval het licentiaatsdiploma. Eventueel kan nog een bijkomend diploma dat hierop volgt (bv. manama) geregulariseerd worden. Een diploma dat niet logisch volgt op het diploma dat een voorwaarde was voor de vaste benoeming, kan niet geregulariseerd worden.

Personen met vragen over de mogelijkheid tot regularisatie en de daaraan gekoppelde gevolgen kunnen best de FPD contacteren zodat we concreet voor het desbetreffende dossier kunnen nagaan over welke gegevens we beschikken en welke de mogelijkheden/gevolgen zijn.

Ik raad u dan ook aan om uw dossier met uw vraag, met vermelding van uw rijksregisternummer, voor te leggen aan de Federale Pensioendienst. U kan dit in uw dossier binnen my pension of via mail aan info@sfpd.fgov.be.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

philbond08
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#8 , 02 aug 2020 18:39

@felix vc. Ok dank voor uw inbreng. Blijft de vraag of verkeerdelijk voorspiegelen pensioenbedrag wegens onzorgvuldig in aanschouwnemen beschikbare gegevens een materiele vergissing is? Mij zal je de grove maar gepaste term "incompetentie" niet in de mond horen nemen, maar indien wel is het bedrijf, of hier de FPD voor verantwoordelijk vind ik.
Terugbetaling regularisatie is 1 ding, maar betaling pensioenbedrag volgens betekende beslissing regularisatie is een ander.
mvg.

Marcus Aurelius
Berichten: 1807
Juridisch actief: Nee

#9 , 02 aug 2020 18:49

Ik raad u aan om mijn tussenkomst nog eens te lezen en vooral de verwijzing naar de in het rood ingekleurde tekst. Ik kan u verzekeren dat deze tekst van een zeer competente medewerker van de Federale Pensioendienst komt. Blijkbaar wenst u enkel maar uw gelijk te halen terwijl u oplossingen worden aangeboden om een correct antwoord te krijgen. Met zulke houding zal u geen goed resultaat krijgen. Als ambtenaar zou u toch beter moeten weten. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden. Dit forum is er om aan personen met een probleem een antwoord te bieden op hun vraag en niet om de vraagstellers naar de mond te praten. Daar zijn andere fora voor. Als u nog verder hierover een boompje wil opzetten, dan verwijs ik u naar het praatcafé binnen dit forum.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

philbond08
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#10 , 03 aug 2020 23:30

Beste Marcus Aurelius,

Excuseer heb wegens drukte nu pas uw reactie gelezen.

Iig eveneens dank voor uw omstandige reactie; meer gedetailleerde info heb ik totnogtoe niet kunnen vinden.
Op het eerste zicht betekent mogelijkheid tot gedeeltelijke bonificatie en regularisatie werkstudent-studiejaren goed nieuws voor mij (en mijn mede ex-werkstudenten).
Maar mijn twijfel betreffende geldigheid berekening FPD vond eigenlijk zijn oorsprong in het lezen van volgend artikeltje van de hand van een lector KULeuven:

https://blog.ncoi.be/nl/hr-learning-dev ... rt-het-op/

Daarin wordt toch gesteld onder "welke studiejaren komen in aanmerking", punt 1:
<quote>
Het moet gaan om lessen die een volledige cyclus omvatten. Dat wil zeggen dat naast het dagonderwijs ook het avondonderwijs of de open universiteit meetelt, op voorwaarde dat er tijdens die periode geen pensioen wordt opgebouwd."
</quote>
Vergist de lector zich hierin? Of is er mij iets ontgaan hier? Wat is uw mening hieromtrent? Of van de FPD-medewerker?

Ik heb dezelfde vraag natuurlijk reeds gesteld aan de FPD zelf via invullen webform op hun website, maar heb nog steeds geen antwoord ontvangen. Ondertussen komt de deadline aanvaarding hun voorstel wel nader.
Uitblijven respons FPD is de reden dat ik mij tot dit forum wend.

Ik wil geenszins enkel "gelijk halen" op dit forum - daar heb ik de tijd immers niet voor -, maar zo nauwkeurig mogelijke en ondubbelzinnige info verkrijgen, dat spreekt nogal voor zich.

Mvg, Phil Bond.

Marcus Aurelius
Berichten: 1807
Juridisch actief: Nee

#11 , 04 aug 2020 12:24

Ik raad u aan om het KB van 19.12.2017, B.S. 29.12.2017 ook eens te lezen.

Ik overleg met Paul Roels om na te gaan hoe zijn topic kan ingepast worden in de mail van de FPD.

Zodra ik meer verneem, zal ik mijn antwoord op het JF plaatsen. De infosessie die door de Federale Pensioendienst werd georganiseerd bevat heel wat nuttige info. Paul heeft deze sessie samen met mij gevolgd.

Ik ga er vanuit dat de job als werkstudent geen voltijdse job inhoudt en dus ook geen volledig pensioen oplevert?

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

philbond08
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#12 , 04 aug 2020 16:44

Beste Marcus Aurelius,

Werkstudenten zijn niet te verwarren met jobstudenten. Vrijwel alle werkstudenten hebben een fulltime job (tenminste diegenen uit het tijdperk rond 1990), en combineren die met avondonderwijs aan een universiteit die dit inricht voor welbepaalde richtingen. Ik had dus ook een voltijdse job destijds gedurende de 4 studiejaren.

Maar uit het door u geciteerde antwoord vd medewerker FPD betreffende "desituering in de tijd van diploma betreffende overlappende diensten" blijkt iig. niet dat dat enig verschil uitmaakt dacht ik?
Iemand moet zich hier in zijn uitspraak vergist hebben, dat is tenslotte snel gebeurd.

mvg.

Marcus Aurelius
Berichten: 1807
Juridisch actief: Nee

#13 , 04 aug 2020 20:41

Kan u mij uw rr-nummer meedelen via P.B.? Dan kan uw dossier concreet nagezien worden zodat er geen vergissing kan gebeuren. Nog een aanvullende vraag, dit job als werkstudent was dit in de openbare sector, contractueel of statutair, of in de privaatrechtelijke sector?
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

philbond08
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#14 , 05 aug 2020 10:35

Beste Marcus Aurelius,

Ik heb, zoals u aanraadde in uw roodgemarkeerde tekst, reeds opnieuw de FPD aangemaild met vraag en vermelding rr.
Indien ik binnen de paar weken geen antwoord ontvang wend ik mij opnieuw tot u.

Maar hoe interpreteer ik dan antwoord FPD-medewerker ivm desituering in tijd studiejaren wat betreft overlappende diensten sinds wet 2/10/2017?

Mijn originele vraag was eigenlijk ook:
Als ik de aanvraag tot regularisatie verstuur, zal er normaal gezien een "betekening regularisatiebeslissing" volgen.
Indien zienswijze FPD onveranderd blijft, kunnen ze dan binnen 6 jaar bij ingang pensioen wegens "vergissing" terugkomen op een betekende regularisatiebeslissing? Of is die definitief, ook al is ze foutief?

Dank en mvg.,
Phil Bond

Marcus Aurelius
Berichten: 1807
Juridisch actief: Nee

#15 , 05 aug 2020 11:43

Heb uw dossier met opgave van uw laatste aanvullende inlichtingen terug voorgelegd aan de directie van de Federale Pensioendienst. Heb zo-even de vraag terug gekregen met de vraag naar uw RR-nummer. U heeft opnieuw een vraag gesteld. Dit is een algemene vraag en gaat dan zijn gewone weg. Mijn weg is rechtstreeks naar de hoogste regionen. Ik heb u voorgesteld om uw N.N. mee te delen zodat ik dit kan laten linken aan uw dossier zodat uw situatie concreet kan bekeken worden. Dit is een unieke gelegenheid die ik u bied. Indien u echter dit niet wenst, blijft er mij niets anders over als uw dossier zonder meer af te sluiten. Gelieve mij via PB dringend te laten weten wat uw wens is. Ik wil immers mijn Postbus JF dringend terug afsluiten wegens oneigenlijk gebruik door sommige forumleden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Pensioenen”