grensarbeiderspensioen

hendrik 1
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

grensarbeiderspensioen

#1 , 5 maand 1 week geleden (13 aug 2019 00:42)

Geachte.
Ik ben geboren op 19-01-1954 ,ik heb gewerkt in Nederland van 10-08-1970 tot 01-10-2006 ,in Belgie heb ik gewerkt van 28-09-2006 tot 01-01-2015
van 01-01-2015 tot 01-02-2019 in het S.W.T gezeten , van 01-02-2019 op pensioen . Volgens mijn informatie zou ik recht hebben op een grensarbeiderspensioen de federale pensioendienst zegt dat het grensarbeiderspensioen is afgeschaft .Ik krijg op dit ogenblik 788,34 euro pensioen uitbetaald , is dit juist heb ik dan
geen recht op dat grensarbeiderspensioen ?
vriendelijke groeten
rene _smeets@skynet.be

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1295
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 1 week geleden (13 aug 2019 07:38)

Waar woonde u toen u in Nederland werkte?
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Marcus Aurelius
Berichten: 1295
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 1 week geleden (13 aug 2019 09:55)

Ik heb met recht en reden gevraagd naar de woonplaats tijdens de tewerkstelling in Nederland, om te vermijden dat er foute antwoorden zouden gegeven worden.

Ik vrees dat TS de Federale Pensioendienst fout begrepen heeft, gezien het antwoord zoals TS dit schets volledig fout is.

Indien er geen tijdvak is van grensarbeid, wonen in België en werken in Nederland, dan is er sowieso geen grensarbeiderspensioen.

Als er sprake is van wonen in België en zelfstandige in Nederland, is er ook geen sprake van een grenswerknemerspensioen.

De AOW-leeftijd voor de TS is 19.05.2020, nl. 66 jaar plus 4 maanden.

Indien TS op 01.12.2015 voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd Belgisch rustpensioen, komt hij in aanmerking voor het grensarbeiderspensioen oud stelsel. Dit betekent dat hij dan tot AOW-leeftijd, 01.06.2020, gerechtigd is op een aanvulling tot het intern recht voor de jaren dat hij in België woonde en in Nederland werkte als werknemer. In dat geval zal er ook bij de berekening van deze aanvulling geen rekening gehouden worden met een eventueel aanvullend pensioen uit Nederland, wel voor wat de berekening van de inhoudingen ziv en sol betreft. Per 01.06.2020 zal er wel rekening gehouden worden met de AOW.

Per 01.01.2015 is inderdaad het grensarbeiderspensioen afgeschaft voor wie voor de eerste keer na 01.01.2015 in Nederland is gaan werken.

Voldoet hij daarentegen per 01.12.2015 niet aan de loopbaanvoorwaarde voor een Belgisch vervroegd pensioen, dan zal hij pas gerechtigd worden op een aanvulling grensarbeiderspensioen op AOW-leeftijd, dus per 01.06.2020, waarbij zowel rekening zal gehouden worden met de AOW als met het aanvullend pensioen uit Nederland, zodat er maar er een zeer geringe kans zal zijn dat een aanvulling verschuldigd is.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Marcus.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1295
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 1 week geleden (13 aug 2019 17:14)

Vervelend dat ik mijn bericht niet kan aanpassen. Vandaar dat ik een aanvullend antwoord post.

Er is heel wat discussie of een SWT verhindert dat de datum van 01.12.2015 kan gehandhaafd worden, gezien tot 31.12.2018 geldt dat SWT pas kan eindigen op 65 jaar. Inmiddels is er vonnis van de Arbeidsrechtbank van Gent, waarin de Federale Pensioendienst in het ongelijk wordt gesteld. De Federale Pensioendienst heeft nagelaten hiertegen in beroep te gaan. Daarna is er een gelijkaardig vonnis gekomen uitgesproken door de arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt. Hiertegen is de Federale Pensioendienst wel in beroep gegaan. Dit zou kunnen betekenen dat het grensarbeiderspensioen precies omwille van de SWT niet werd toegekend. Ik raad u aan om uw dossier voor te leggen aan de ombudsman voor pensioenen en te verwijzen naar de rechtspraak van de arbeidsrechtbank van Gent en Antwerpen, afdeling Hasselt.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

hendrik 1
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#5 , 5 maand 1 week geleden (13 aug 2019 23:48)

bedank voor U antwoord ik heb altijd in Belgie gewoond ook toen ik in Nederland werkte Toen ik de berekening
van mijn pensioen kreeg heb ik getelefoneerd met de federale pensioendienst .Die zeiden toen als gij niet
akkoord zijt moet gij maar naar de rechtbank gaan
vriendelijke groeten hendrik 1

Marcus Aurelius
Berichten: 1295
Juridisch actief: Nee

#6 , 5 maand 1 week geleden (14 aug 2019 11:11)

René,

Er zijn momenteel verschillende hogere beroepen lopende tegen de beslissing van de Federale Pensioendienst omwille van uitsluiting grensarbeiderspensioenen op basis van het feit dat de aanvrager op 01.12.2015 in het genot was van een SWT. Al deze mensen voldeden op 01.12.2015 aan de leeftijdsvoorwaarde én de loopbaanvoorwaarde. Zij voldeden omwille van het SWT niet aan de betaalvoorwaarde van hun Belgisch rustpensioen, gezien zij hier niet aan konden verzaken tot 31.12.2018.
De Programmawet voorziet niet dat aanleggende partij zijn rustpensioen effectief moet genieten op 1 december 2015, maar wel dat aanleggende partij vóór 1 december 2015 diende te voldoen aan de voorwaarde om een vervroegd rustpensioen te verkrijgen. De Federale Pensioendienst acht het vonnis van de arbeidsrechtbank te Gent enkel van toepassing op de partij die in dit vonnis betrokken was en niet voor andere dossiers.
De cruciale vraag in deze casussen is of primo een SWT op 01.12.2015 een hinderpaal vormt om het intern recht oude stelsel toe te passen, louter en alleen omwille van het cumulatieverbod van een rustpensioen met een werkloosheidsuitkering, waarin tot 01.01.2019 niet kan verzaakt worden en secundo of een gerechtelijk vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden al dan niet als een rechtsregel dient beschouwd te worden.

Naar aanleiding van je antwoord op mijn vraag naar woonplaats, ga ik er van uit dat je op 01.12.2015 zowel aan de leeftijdsvoorwaarde én aan de loopbaanvoorwaarde voldeed.

Gezien je tot 31.01.2019 gerechtigd was op een SWT en je aan de voorwaarde voldoet van werkloosheidsuitkeringen na 65 jaar, zou je de toepassing kunnen vragen van art. 64, eerste en tweede lid van het KB 25.11.1991, gewijzigd bij KB 12.12.2018. Dit betekent dat je werkloosheidsuitkeringen verder kan genieten tot AOW-leeftijd. Een strikte voorwaarde is wel dat je geen aanvullend pensioen mag genieten.

Indien je geen aanvullend pensioen uit Nederland geniet, zou je dus kunnen opteren om vooralsnog te verzaken aan je rustpensioen en te opteren voor werkloosheidsuitkeringen tot AOW-leeftijd. Een rustpensioen is immers niet cumuleerbaar met een werkloosheidsuitkering. Dit geeft je respijt tot er meer duidelijkheid komt over SWT en grensarbeiderspensioen oud stelsel.
Indien je toch reeds een aanvullend pensioen uit Nederland geniet, dan kan je dit zonder invloed op je Belgische rustpensioen samen genieten tot AOW-leeftijd. In hoeverre bij de bepaling van de aanvulling tot het intern recht op AOW-leeftijd zal rekening gehouden worden met dit aanvullend pensioen zal afhangen van de uitspraken van de rechtbank en het standpunt dat de Federale Pensioendienst uiteindelijk in deze casussen zal innemen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Pensioenen”