Afkoop studiejaren

hugo55
Topic Starter
Berichten: 16

Afkoop studiejaren

#1 , 4 maand 5 dagen geleden (10 jul 2019 23:37)

Topics samengevoegd JurecaBE moderator


In totaal heb ik ongeveer 35 jaar bijdragen aan de RSZ en DOSZ. gestort Ik verwacht een brutto pensioen van rond de 900 EURO De dienst regularisties liet me weten dat ik 4 studiejaren kan afkopen van 91 tot 95. In 1995 werden echter bijdragen betaald aan de DOSZ. Zou het kunnen dat deze betaalde sociale bijdragen aan de Dosz ertoe leiden dat de regularisatie niet in rekening wordt gebracht wegens een '' overlapping'' in 95? Deze vraag heb ik gesteld aan regularisties. en werd door verwezen naar ramingen. De vraag werd 3 maand geleden gesteld aan ramingen , doch hierop is geen antwoord gekomen. Graag de opinie van een pensioen expert. Met dank

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 4 maand 5 dagen geleden (11 jul 2019 08:25)

Hugo,

Je kan best via my pension invoeren dat je pensioen hebt opgebouwd in de overzeese sociale zekerheid. Dan kan je zien in my pension hoeveel jaar je kan regulariseren en wat je dat kan opbrengen. Hou wel rekening met het feit dat als je in het buitenland woont geen fiscaal voordeel haalt indien dit niet in het belastingstelsel van het woonland is voorzien. Verder moet je ook rekening houden met het principe van eenheid van loopbaan, in zoverre dit voor jou van toepassing is. Je kan studiejaren regulariseren voor de jaren dat je geen pensioen hebt opgebouwd in een stelsel sociale zekerheid. Heb je al een raming laten maken van je jaren overzeese sociale zekerheid? 900 euro lijkt me immers weinig, rustpensioen België en overzeese sociale zekerheid samen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

hugo55
Topic Starter
Berichten: 16

#3 , 4 maand 4 dagen geleden (11 jul 2019 21:57)

Mathieu,

Bedankt voor de reactie.
Ik woon in het buitenland (Centraal America) en heb geen toegang tot mypension.
je kan toegang vragen om vanuit het buitenland my pension te raadplegen.
Mijn Dosz pensioen van 22 jaar bijdrage is 560, mijn RSZ pensioen voor 11 jaar bijdrage 300 (raming van de RSZ van een 8 tal jaren geleden).
Inmiddels is de wetgeving van de minimumpensioenen grondig gewijzigd. Dit bedrag is dan ook niet meer correct. Je voldoet immers aan de voorwaarde van 2/3de loopbaan. Volgend jaar wordt ik er 65 en dan zal dit RSZ pesnioen rond de 340 liggen. Misshien heb ik nog pensioenrechten voor 2 jaar seizoenarbeid, tenminste dat hoop ik??Gaat het hier om seizoenarbeid of grensarbeid? Je moet deze periode sowieso aangeven aan het RSVZ zodat de rechten buitenland kunnen onderzocht worden.
Vandaar mijn wens om zoveel mogelijk studiejaren af te kopen.
'' Je kan studiejaren regulariseren voor de jaren dat je geen pensioen hebt opgebouwd in een stelsel sociale zekerheid. ''. Dit is precies het probleem, De regularisatie dienst stelt mij een afkoop voor van 4 jaar van 91- tot 95, doch het ganse jaar 95 heb ik DOSZ bijdragen betaald .Ik had de afkoop aangevraagd vanfaf 89 doch om een en andere reden stelt men mij voor vanaf 91 . Hugo, je maakt hier een serieuze denkfout. 91+92+93+94 zijn 4 jaar.
qte Het eindpunt van de volledig regulariseerbare periode is 31 augustus van het jaar waarin het diploma dat u kunt regulariseren werd behaald , dus in uw geval 1995 uqte
Veiligheidshalve zal ik waarschijnlijk opteren voor maar 3 jaar ttz van 91 tot en met 94. 91 t/m 94 zijn 4 jaar Hugo. :P
Toch vreemd dat de dienst regularisaties hierop niet kan antwoorden, en dat de dienst ramingen na 3 maand geen antwoord geeft. Zoals u weet is het voorstel van afkoop door regularisatie geldig voor 4 maand en moet ik binnen de komende weken een beslissing nemen.
Hugo, het is nu aan jou om te beslissen of je de bijdrage betaalt of niet. Je hebt je antwoord immers ontvangen. Ik wil er je ook nog op wijzen dat je vanaf 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar onbeperkt mag bijverdienen zonder enig verlies op je pensioen. Denk er wel aan dat je een aanvraag inleidt gezien je in het buitenland woont.
mvg

Hugo .

Reclame

Felix VC
Berichten: 319
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#4 , 4 maand 1 dag geleden (15 jul 2019 07:56)

Beste

Ter aanvulling: één studiejaar wordt geacht te beginnen op 1 september en te eindigen op 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Dit betekent dat 4 studiejaren beginnen te lopen op 1 september 1991 en eindigen op 31 augustus 1995.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Marcus Aurelius
Berichten: 1006
Juridisch actief: Nee

#5 , 4 maand 1 dag geleden (15 jul 2019 09:29)

Betrokkene heeft een regularisatie gevraagd vanaf 1989, maar er wordt toegestaan van 1991 tot 1995.

Om alles in een juist daglicht te plaatsen, kan TS best meedelen om welke studies het gaat, wanneer deze werden aangevat en wanneer deze werden beëindigd. Wanneer is de onderwerping aan de DOSZ, nu RSZ precies aangevat, begindatum onderwerping.

Pas zo kunnen wij uitmaken over het telkens om ganse jaren gaat in de periode van 01.01.1991 tot 31.12.1994 of 01.09.1991 tot 31.08.1995.

Graag een reactie van TS.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

hugo55
Topic Starter
Berichten: 16

#6 , 4 maand 1 dag geleden (15 jul 2019 17:08)

Felix,

Bedankt voor de reactie. Vandaar de periode van 1 september 91 tot en met einde augustus 94 geeft mij dan ook 3 jaar. Voor mypension heb je een eID nodig , die heb ik niet ,enkel een groene papieren ID. De vermelding van het minimumpension had ik echter niet in rekening genomen.

Marcus,

Ook bedankt voor de reactie.
RSZ bijdragen van 1976 tot en met 1985, ook nog 1989 en 1990(. Raming van RVP in 2007, pensioenrechten 298,34 aan index 125,73)
DOSZ bijdragen van november 1985 tot en met april 89 ook nog van mei 94 tot en met oktober 2012
De studies van Licentiaat van 89 tot en met 94 ( 5 jaar avondonderwijs), doch de thesis werd pas voorgelegd in 95 en pas in 95 werd het diploma uitgereikt.
Volgens de dienst regularisaties '' Het beginpunt van deze periodes wordt vastgesteld door het eindpunt te verminderen met het minimum aantal jaren nodig om het diploma te halen (dus voor mij 91)

Anderzijds heb ik volgende bedenking gemaakt . De berekening van het minimum pensioen zal mij waarschijnlik rond de 970 geven (1245 x 35/45)
Mijn RVP (340) en DOSZ (560) pensioen zijn samen 900, indien ik 2 jaar aanvulling krijg voor seizoenarbeid komt daar misschien nog 45 bij , indien ik 3 jaar studiejaren afkoop 66, samen dus 1011. M.a.w enkel 41 meer dan het minimum pensioen.

Misschien is deze afkoop toch niet zo gunstig voor mij, ook rekening houdende dat mijn totaal van 35 jaren , ganse jaren zijn , waarschijnlijk zou het 36 jaar jaar zijn als alle periodes in rekening worden gebracht en dan is het minimum pensioen 996 (1245 X 36/45)

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet

Marcus Aurelius
Berichten: 1006
Juridisch actief: Nee

#7 , 4 maand 23 uur geleden (15 jul 2019 17:24)

Als je een overzicht van tijdvakken overzeese sociale zekerheid hebt, kan je deze best dringend digitaal doorsturen aan de Federale pensioendienst, bio@sfpd.fgov.be, info.nl@sfpd.fgov en vragen om de regulariseerbare studiejaren te bepalen. Als het om jaren grensarbeid Nederland gaat, moet je ook nog eens rekening houden met het feit dat de jaren grensarbeid pas gevalideerd zullen worden op AOW-leeftijd als je per 01.12.2015 niet voldeed aan de voorwaarden voor een vervroegd pensioen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

hugo55
Topic Starter
Berichten: 16

#8 , 4 maand 15 uur geleden (16 jul 2019 01:20)

Marcus,

Toen ik vroeg om een raming , 3 maanden geleden , heb ik de periodes DOSZ medegedeeld.
De seizoenarbeid was als volgt:
Duitsland van 16 juni 73 to 15 nov 73
Zwitserland van 22 dec. 73 tot 25 april 74
Spanje van 23 april 74 tot 15 sep 74
Zwitserland van 15 dec 74 tot 15 april 75
Denemarken 24 april 75 tot 31 maart 76

hugo55
Topic Starter
Berichten: 16

#9 , 3 maand 1 dag geleden (14 aug 2019 19:12)

Mijn voorbije loopbaan bestond uit 3 verschillende periodes die aanspraak maken op pensioenrechten:
2 jaar seizoenarbeid in het buitenland
12 jaar bijdragen aan de RSZ in Belgie
22 jaar bijdragen aan de DOSZ , nu RVP

Voor de berekening van het aantal jaren van het minimum pensioen , welke periodes worden in rekening gebracht?? Enkel de RSZ of ook deze van de DOSZ en seizoenarbeid?

Bij voorbaat dank .

Marcus Aurelius
Berichten: 1006
Juridisch actief: Nee

#10 , 2 maand 4 weken geleden (16 aug 2019 20:19)

Hugo,

Er werd gevraagd om dit topic samen te voegen met je andere topics in deze, zodat wij terug het volledige verhaal hebben, niet meer en niet minder. Jammer dat het JF hier nog niet op ingegaan is.

Franciscus mag ik je nogmaals verzoeken om dit topic samen te voegen met de andere topics van Hugo 55.

Het was immers de bedoeling om je te antwoorden als de topics waren samengevoegd.

Om even terug te komen op jouw nieuwe topic:

12 jaar bijdragen aan de RSZ in Belgie
deze 12 jaar behoren tot de bevoegdheid van de Federale Pensioendienst, de vroegere RVP.
22 jaar bijdragen aan de DOSZ , nu RVP
Deze 22 jaar behoren tot de bevoegdheid van de RSZ, de vroegere DOSZ.

Voor de bepaling van de loopbaanvoorwaarde worden de jaren buitenland, overzeese sociale zekerheid en België samengeteld.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

hugo55
Topic Starter
Berichten: 16

#11 , 2 maand 3 weken geleden (18 aug 2019 22:47)

Marcus,

Met dank voor de verklaring alsook de nuttige informatie.
Hierdoor zou het antal dienstjaren voor de bereking van het minimumpensieon op (ongeveer) 36 komen (12 RSZ, 22 DOSZ en 2 seizoenarbeid).
Toch nog een bijkomende vraag .Indien ik toch zou beslissen 3 studiejaren af te kopen , zou het totaal van de dienstjaren dan 39 zijn, voor de berekening van het minimumpensioen ??. M a w , worden de afgekochte studiejaren bijgeteld bij de loopbaan-.jaren?? Ik meen te hebben gelezen dat de afgekochte studiejaren niet meetellen als loopbaan- jaren voor het bepalen van het vervroegd pensioen.

Marcus Aurelius
Berichten: 1006
Juridisch actief: Nee

#12 , 2 maand 3 weken geleden (18 aug 2019 22:59)

Geregulariseerde studiejaren leveren een forfaitaire pensioenopbrengst op, maar tellen niet mee voor de loopbaanvoorwaarde.
Elk studiejaar dat u afkoopt verhoogt uw brutopensioenbedrag.
Bijvoorbeeld: een studieperiode van 12 maanden waarvoor u de afkoop aanvroeg in december 2018, en die daadwerkelijk afgekocht werd als werknemer, levert aan de huidige index 144,42 een extra brutopensioen op van:
271,76 EUR bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande;
339,70 EUR bruto per jaar aan het gezinsbedrag.
Het nettobedrag hangt van verschillende fiscale factoren af.
Het nettobedrag hangt van verschillende fiscale factoren af. Dit bedrag nemen we op in de globale berekening van uw pensioen. Het is dus mogelijk dat het bedrag dat de afkoop opbrengt, wordt verminderd door andere berekeningsregels.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Felix VC
Berichten: 319
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#13 , 2 maand 3 weken geleden (19 aug 2019 09:43)

Beste,

Geregulariseerde studieperioden komen niet in aanmerking voor de minimumloopbaan die je moet bewijzen om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. (Dit gaf je zelf al aan.)
Ze worden ook niet in aanmerking genomen om het minimumpensioen eventueel te kunnen verhogen.

Geregulariseerde studiejaren verhogen enkel je pensioen met een forfaitair bedrag (zie tussenkomst Marcus Aurelius).

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Marcus Aurelius
Berichten: 1006
Juridisch actief: Nee

#14 , 2 maand 3 weken geleden (19 aug 2019 10:17)

Felix,

zie ook de andere topics.

search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=13292
Vandaar dat ik vroeg om de topics samen te voegen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Pensioenen”