werkgever wil pensioenplan afnemen

leek1
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

werkgever wil pensioenplan afnemen

#1 , 3 maand 3 weken geleden (23 mei 2019 19:28)

ik werk bij een multinational met verschillende vestigingen in Belgïe ( en ook daarbuiten uiteraard ) .
op ons bedrijf werken +/- 180 personen
wij hebben een pensioenplan waarbij de firma een deel stort en wijzelf ook een kleiner deel , momenteel zit dit bij alianz . ( eerst zeiden dat Allianz er vanaf wou , nu is het hogere directie die dit wil doorvoeren )
nu wil onze firma ons verplichten over te stappen in een fonds dat zijzelf beheren en waarbij we dus helemaal afhankelijk zijn van voortbestaan van de firma ,er staat in de nieuwe polis letterlijk dat ze het plan kunnen stopzetten indien onderneming in moeilijkheden komt .
ze bedreigen nu de vakbonden om geen bonussen meer uit te keren indien men niet akkoord gaat .
kan ik als individu weigeren ? eventueel uit de vakbond gaan zodat zij niet voor mij kunnen tekenen ? ( volgens de juridische dienst van de vakbond is akkoord van 1 bond voldoende om nieuw plan in werking te stellen ? ) er zou ook een stemming komen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
basejumper
Berichten: 3178
Locatie: Diest

#2 , 3 maand 3 weken geleden (23 mei 2019 23:34)

Beste

Als directie een akkoord maakt met de vakbonden is dit een CAO die geldt voor iedereen in het bedrijf. Ook voor de niet gesyndiceerden.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

leek1
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 3 maand 5 dagen geleden (11 jun 2019 19:04)

stel dat we met enkele collega's ervoor kiezen tegen te werken, welke advocaat zouden we dan contacteren, iem. gespecialiseerd in arbeidsrecht ? en misschien nog moeilijker vraag, iemand idee kostprijs ?

Reclame

Felix VC
Berichten: 304
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#4 , 3 maand 4 dagen geleden (12 jun 2019 07:45)

Beste

In 2015 schreef Line Hellemans volgend artikel:

"Zowel de voorloper van de wet betreffende de aanvullende pensioenen (Wet Colla), als de huidige wet (van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen) bepalen dat de beslissing tot invoering, wijziging, of opheffing van een pensioentoezegging tot de uitsluitende bevoegdheid van de inrichter behoort.

Uit de voorbereidende werken van deze wetten blijkt echter heel duidelijk dat die bepaling geen afbreuk doet aan artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 1134 B.W.
Volgens artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet is het beding, waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig. Artikel 1134 B.W. handelt over de bindende kracht van overeenkomsten: alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan tot wet.

Artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet verbiedt de werkgever voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Volgens cassatierechtspraak terzake, vindt dit artikel enkel toepassing op bedingen die betrekking hebben op wijzigingen van essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst en niet op de wijziging van bijkomstige voorwaarden.

Het arbeidshof argumenteert dat groepsverzekeringen en de door de werkgever betaalde bijdragen een tegenprestatie vormen voor de geleverde arbeid. De bijdragen in de groepsverzekering maken dus deel uit van het overeengekomen loonpakket, dat de bestaanszekerheid bij het bereiken van de pensioenleeftijd, overlijden of invaliditeit veilig stelt. Een eventuele opschorting van betaling van werkgeversbijdragen zou dan ook een loonsvermindering ten aanzien van wat als tegenprestatie voor de arbeid zijn, en is dan een wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.

Het Arbeidshof van Brussel verwijst naar het cassatiearrest van 25 juni 2013 (JT2013, 494). Dit arrest gaat over artikel 1184 B.W., dat bepaalt dat in wederkerige contracten de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen is, voor het geval dat één van de partijen haar verbintenis niet nakomt. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keuze om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding.

Dergelijke uitvoering kan gevorderd worden zolang de verjaringstermijn nog niet is verstreken.
Wanneer de polis van een groepsverzekering bepaalt dat de inrichter eenzijdig kan overgaan tot wijziging of stopzetting, zal dit de werkgever dus nog geen vrijgeleide geven. Er zal altijd rekening moeten worden gehouden met voormelde principes."

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 3 maand 4 dagen geleden (12 jun 2019 09:12)

https://www.fsma.be/nl/faq/kan-de-inric ... stopzetten

Volg de hyperlink en lees dan de 3 onderwerpen.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Pensioenen”