Vakantiegeld en Pensioenen

DMC1975
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Vakantiegeld en Pensioenen

#1 , 14 mei 2019 17:19

Deze maand mei is de bedrijfsverheffing op het ambtenarenpensioen van mijn vader een goeie 240 euro hoger dan de voorgaande maanden. Dit komt uiteraard door de bedrijfsvoorheffing die wordt geïnd wordt op het vakantiegeld. Alleen is het totaalbedrag van het uitgereikte pensioen in mei nu bijna 180 euro lager dan die voorgaande maanden. Kan dit kloppen dat meer bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld betaald dan je overhoudt? Of dat het pensioen + vakantiegeld - (normale +v vakantie) bedrijfsvoorheffing dan lager ligt netto dan de maand ervoor? En dus in de plaats van in mei meer pensioen te hebben, je dan netto minder overhoudt? Mijn moeder heeft de FOD Pensioenen hierover al gecontacteerd en die zeggen dat er geen berekeningsfout is gebeurd.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
asperger
Berichten: 6494
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#2 , 14 mei 2019 17:29

Het zijn dan ook maar voorheffingen. De echte (af)rekening komt via het aanslagbiljet.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Felix VC
Berichten: 367
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#3 , 15 mei 2019 08:30

Beste

Het klopt dat in de maand mei er mogelijk meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden omdat er dan vakantiegeld wordt uitbetaald in het pensioenstelsel van de werknemers en in het stelsel van de ambtenaren.
Er is echter wel een verschil: enkel op het vakantiegeld als werknemer wordt al bedrijfsvoorheffing ingehouden. Op het vakantiegeld als vast benoemde ambtenaar worden er geen belastingen ingehouden. In het ambtenarenstelsel is het bruto vakantiegeld = netto vakantiegeld.

Indien uw vader enkel een pensioen als ambtenaar ontvangt, kan de verhoging van de bedrijfsvoorheffing dus niet het gevolg zijn van de uitbetaling van het vakantiegeld.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 15 mei 2019 19:55

Kan u het bruto-bedrag van uw "ambtenaren"pensioen weergeven? Pas dan kunnen we uitmaken of u überhaupt recht heeft op vakantiegeld ambtenaar. Het vakantiegeld voor gepensioneerde ambtenaren is immers verbonden aan de hoogte van het pensioenbedrag. Boven een bepaald bedrag heeft men immers helemaal geen recht op vakantiegeld.

Geniet uw moeder ook een pensioen? Sedert wanneer?
heeft uw vader een gemengde loopbaan? Of geniet hij enkel een ambtenarenpensioen?

Pas dan kunnen wij een simulatieberekening maken om te zien wat er gaande is. Het lijkt me immers weinig waarschijnlijk dat het totaalbedrag aanleiding geeft tot een lager bedrag dan het maandelijks pensioen. Zoals Felix reeds stelde, wordt er geen voorheffing ingehouden op het vakantiegeld als ambtenaar.

Ik hoor wel.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Pensioenen”