Progressieve tewerkstelling of toegestane arbeid en effect op pensioen?

luclefaucon
Topic Starter
Berichten: 14
Juridisch actief: Nee

Progressieve tewerkstelling of toegestane arbeid en effect op pensioen?

#1 , 1 week 1 dag geleden (10 feb 2019 17:31)

Hallo, wat is het financieel effect op het pensioen wanneer je bijvoorbeeld 2 dagen per week opniew aan de slag gaat in het systeem van toegestane arbeid?

Mathieu Rutten
Berichten: 903
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 1 week 1 dag geleden (10 feb 2019 17:55)

Beste,

Indien je een rustpensioen geniet als werknemer en je oefent een toegelaten arbeid uit als werknemer, heeft dit geen invloed op je rustpensioen. Je bouwt immers geen rustpensioen meer op. Een rustpensioen is niet cumuleerbaar met een vervangingsinkomen. Hou er wel rekening mee dat fiscus nog eens langs komt om het geheel te taxeren.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Jo23
Berichten: 83
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 week 1 dag geleden (10 feb 2019 19:02)

Beste

Via onderstaande kan u meer informatie terugvinden, best goed nakijken wat u situatie is zeker als u nog geen 65 jaar bent of niet de vereiste aantal jaren (45 jaar) hebt gewerkt.

https://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/wo ... fault.aspx

https://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/ret ... fault.aspx

https://www.sodiwe.be/nieuwsberichten/d ... en-in-2019

Reclame

Felix VC
Berichten: 249
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#4 , 1 week 18 uur geleden (11 feb 2019 12:37)

Beste

De informatie van collega Thieu Rutten is correct indien je al gepensioneerd bent.
Uit de titel van je topic meen ik te mogen afleiden dat je nog niet met pensoen bent

Indien u een ziekte- of invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds ontvangt, worden deze dagen als gelijkgestelde dagen aanzien. Het pensioen wordt voor deze dagen berekend op basis van een fictief loon, dat op zijn beurt berekend wordt op basis van het totale loon van het voorgaande kalenderjaar.

Indien u als ZIV-gerechtigde een progressieve tewerkstelling aanvat, zal u voor de gewerkte dagen een pensioen ontvangen op basis van het verdiende loon. De andere inactiviteitsdagen (ziektedagen) blijven meetellen voor je pensioen op basis van het fictieve loon.

Een progressieve tewerkstelling kan je pensioenbedrag dus iets verhogen.

Ontvang je een uitkering wegens beroepsziekte of arbeidsongeval, dan moet je er voor zorgen dat je minder dan 33 % gaat werken. Zoniet ben je geen 66 % arbeidsongeschikt meer, en verlies je pensioenrechten op de niet-gewerkte dagen.

In het kader van een ZIV-uitkering bepaalt de pensioenreglementering dat indien je recht hebt op een ZIV-uitkering, deze dagen worden gelijkgesteld voor je pensioen.
In het kader van een uitkering voor arbeidsongeval of beroepsziekte, bepaalt de reglementering dat je 66 % arbeidsongeschikt moet zijn.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Mathieu Rutten
Berichten: 903
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 1 week 15 uur geleden (11 feb 2019 15:48)

Beste,

Ik heb inderdaad niet stilgestaan bij het feit dat het hier om wedertewerkstelling gaat in het kader van arbeidsongeschiktheid. De casusstelling was dan ook alles behalve helder en duidelijk.

Ik heb geantwoord in het kader van toegelaten arbeid en pensioen. Deze casus hoort dan ook meer bij collega Felix.

In deze heb ik nog een interessante link:

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectio ... _45_du.pdf

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

luclefaucon
Topic Starter
Berichten: 14
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 week 10 uur geleden (11 feb 2019 20:50)

Dankjewel voor de antwoorden. Mijn vraag was inderdaad nogal beknopt. waarvoor mijn excuses.

Terug naar “Pensioenen”