Overlevingspensioen - rustpensioen

Kattyke
Topic Starter
Berichten: 7

Overlevingspensioen - rustpensioen

#1 , 8 maand 3 dagen geleden (14 mei 2018 20:04)

Geachte,

Ik geniet van het overlevingspensioen. Brengt men het rustpensioen in mindering, op de pensioengerechtigde leeftijd?
Mijn man was 52 als hij overleden is.


Met vriendelijke groet,

Kattyke

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mathieu Rutten
Berichten: 887
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 8 maand 2 dagen geleden (16 mei 2018 05:09)

Beste,

U kan uw wettelijk Belgisch overlevingspensioen cumuleren met uw eigen rustpensioen tot maximum 110% van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan. Indien u een overlevingspensioen werd toegekend voor 32/32ste, is dit dus het huidige brutobedrag x 1.10. Is het bv. 30/32ste: huidig bedrag x 32/30ste x 1.10 enz.. Voor wat de overlevingspensioenen ten laste van de openbare sector betreft, is het cumulatieplafond bepaald op maximum 55% van de maximumwedde in de laatste graad. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

Terug naar “Pensioenen”