Recht op gedeelte pensioen na echtscheiding?

binneke
Topic Starter
Berichten: 14

Recht op gedeelte pensioen na echtscheiding?

#1 , 5 jaar 5 maand geleden (12 okt 2013 12:03)

Beste,Ik ben gescheiden en heb een bescheiden inkomen, zou ik eventueel recht hebben op een gedeelte van het pensioen van mijn ex echtgenoot die ambtenaar is?
Hij werkt als vastbenoemd ambtenaar aan de gemeente en ik heb een deeltijdse job.
Vorig jaar heb ik een pensioenraming aangevraagd die ongeveer 650 euro zou bedragen wanneer ik 65 jaar ben.
Een kennis heeft me verteld dat ik eventueel aanspraak zou kunnen maken op een overlevingspensioen voor de 27 jaren die we gehuwd waren indien mijn ex echtgenoot niet zou hertrouwen.
Ik ben tijdens ons huwelijk ook een 10 tal jaar huisvrouw geweest zonder inkomen.

Alvast bedankt voor uw respons.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mathieu Rutten
Berichten: 963
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 5 jaar 5 maand geleden (12 okt 2013 19:50)

Geachte,

Eerst en vooral, er is pas sprake van een overlevingspensioen indien de rechtgevende statutaire ambtenaar is overleden en de rechthebbende niet of niet meer gehuwd is. Of de rechtgevende is hertrouwd of niet, doet hier helemaal niet ter zake. Er kunnen immers meerdere rechthebbenden zijn op een overlevingspensioen hoofdens de loopbaan van dezelfde statutaire overleden ambtenaar.

Zolang uw ex-echtgenoot leeft, kan u enkel aanspraak maken op een gedeelte van zijn loon of pensioen ingevolge een gerechtelijke uitspraak of uiteraard na onderling overleg, dus op vrijwillige basis, dus onder de vorm van alimentatie.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

binneke
Topic Starter
Berichten: 14

#3 , 5 jaar 5 maand geleden (12 okt 2013 20:51)

Geachte Heer,


Bedankt voor uw uitvoerige uitleg.


Met vriendelijke groeten,

Reclame

binneke
Topic Starter
Berichten: 14

#4 , 5 jaar 5 maand geleden (12 okt 2013 22:14)

Beste,


Als ik het goed begrijp heb ik dus wel recht op een gedeelte overlevingspensioen vanaf 65 jaar nadat mijn ex-echtgenoot is overleden? Dit word dan berekend op het aantal huwelijksjaren en dat zou misschien dan toch een hoger bedrag zijn dan de 650 euro die ik ga krijgen.
Indien mijn ex-echtgenoot opnieuw gehuwd is heeft zijn weduwe dan recht op de helft van het overlevingspensioen?
Moet ik dat dan zelf aanvragen bij de PDOS of gebeurt dit automatisch?

Alvast nog eens bedankt voor uw respons

Mathieu Rutten
Berichten: 963
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#5 , 5 jaar 5 maand geleden (13 okt 2013 09:28)

Geachte,

De leeftijd van 65 jaar is voorzien voor de rustpensioenen, niet voor de overlevingspensioen. De niet of niet meer gehuwde uit de echtgescheiden echtgenote heeft recht op een overlevingspensioen als zij 45 jaar of ouder is, behalve als ze een kind ten laste heeft of plus 66% invalide werd erkend. Zij heeft nooit recht op het gewaarborgd minimum overlevingspensioen.

De pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) zal van ambtswege een dossier overlevingspensioen openen als :
• de overleden ambtenaar een rustpensioen genoot dat werd beheerd door de PDOS, en de rechthebbende is :
• een langstlevende echtgenoot ;
• de uit de echt gescheiden echtgenoot (echtgenoten) als enige mogelijke rechthebbende(n) (d.w.z. de overleden ambtenaar laat geen langstlevende echtgenoot of kinderen na) ;

Wanneer er tegelijk een langstlevende echtgenoot en een rechthebbende uit de echt gescheiden echtgenoot is : in dit geval wordt het overlevingspensioen verdeeld. Het gedeelte waarop de
uit de echt gescheiden echtgenoot recht heeft, wordt van het overlevingspensioen afgetrokken. De langstlevende echtgenoot krijgt dan het overblijvende gedeelte, maar in ieder geval krijgt hij als garantie ten minste de helft van het overlevingspensioen. Deze verdeling is definitief, d.w.z. dat het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot niet wordt aangepast bij bijv.
het opnieuw huwen of het overlijden van de uit de echt gescheiden echtgenoot.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

archimedes
Berichten: 77

#6 , 5 jaar 1 maand geleden (18 feb 2014 12:42)

Ben ik nu juist als ik denk dat het gedeelte dat je van je ex als bijkomend pensioen kunt krijgen omdat je bvb ongehuwd was, niet door je ex, maar door de overheid wordt betaald. m.a.w., als je ex recht heeft op een gedeelte van jouw pensioen omdat je bvb 25 j gehuwd was en nu gescheiden, dan blijf je je volle pensioen behouden, maar krijgt uw ex een extra gedeelte door de overheid gestort.

roharro
Berichten: 13441
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#7 , 5 jaar 1 maand geleden (18 feb 2014 12:52)

Ben ik nu juist als ik denk dat het gedeelte dat je van je ex als bijkomend pensioen kunt krijgen omdat je bvb ongehuwd was, niet door je ex, maar door de overheid wordt betaald. m.a.w., als je ex recht heeft op een gedeelte van jouw pensioen omdat je bvb 25 j gehuwd was en nu gescheiden, dan blijf je je volle pensioen behouden, maar krijgt uw ex een extra gedeelte door de overheid gestort.
Als men niet gehuwd was met de ex kan men geen pensioen (via hem/haar) krijgen.

Allszins kan een gescheiden persoon NOOIT een pensioen van PDOS krijgen "via de ex" zolang die ex nog leeft.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

sprinkeltje
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 4 maand geleden (31 okt 2017 05:47)

Beste,

Ik ben een uit de echt gescheiden vrouw en ben nooit hertrouwd.
In 2019 word ik 65 jaar en ga ik dus met pensioen.

Mijn ex man en ik waren maar ongeveer 3 jaar gehuwd en in die periode was hij werkloos. Hij ontving wel een werkloosheidsuitkering.
Ondertussen woont hij terug samen met een partner waar hij niet mee gehuwd is, ook heeft hij nu vast werk.

Heb ik ook ergens recht op als ik met pensioen ga?

Mvg

Felix VC
Berichten: 260
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#9 , 1 jaar 4 maand geleden (02 nov 2017 08:14)

Beste Sprinkeltje

Het feit dat uw ex-echtgenoot werkloos was tijdens uw huwelijksperiode betekent dat hij geen vast benoemde ambtenaar was. Hij ontvangt voor die periode een pensioen uit het stelsel van de werknemers. Dit pensioenstelsel kent een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote.
Dit betekent dat de pensioenkas bij de vaststelling van uw pensioenrechten ook gaat nakijken of u een pensioen kan verkrijgen op basis van de loopbaan van uw ex-echtgenoot, en dit voor de periode van het huwelijk. U moet hiervoor geen extra pensioenaanvraag indienen, tenzij u zelf nooit een loopbaan als werkneemster opbouwde.

U moet wel aan volgende voorwaarden voldoen:
- u mag momenteel niet gehuwd zijn (wat volgens uw bericht niet het geval is);
- u mag nooit uit de ouderlijke macht ontzet zijn;
- u mag nooit veroordeelt zijn voor feiten die aanleiding zouden kunnen geven tot het verlies van recht op erven (u mag bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor moordpoging op uw ex-echtgenoot).

Het feit dat uw ex-echtgenoot zelf eventueel hertrouwd is, doet geen afbreuk aan uw rechten.

Was u tijdens de huwelijksperiode tewerkgesteld of ontving u zelf een uitkering, dan ontvangt u al een pensioen op basis van deze eigen loopbaan. De pensioenkas kijkt daarna na of dit bedrag eventueel kan worden aangevuld met een stukje pensioen op basis van de loopbaan van uw ex-echtgenoot.
Het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote dat u wordt toegekend, blijft u ook na het eventuele overlijden van uw ex-echtgenoot ontvangen. Als uit de echtgescheiden echtgenote hebt u geen recht op een overlevingspensioen.

Ondanks de toekenning van een pensioentje als uit de echt gescheiden echtgenote blijft uw ex-echtgenoot zijn volledige pensioen ontvangen. Hij zal dus niet minder pensioen ontvangen omdat er een gedeelte aan u werd toegewezen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

sprinkeltje
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 4 maand geleden (03 nov 2017 10:37)

Beste Felix,

dank je wel voor deze nuttige uitgebreide informatie!

Ik had nog 1 vraagje.
Als ik binnen 2 jaar met pensioen ga, gelden deze regels dan ook voor mijn ex?
Hij is 4 jaar jonger dan ik, hij werkt en heeft momenteel een vaste benoeming in een bedrijf. Woont samen met een andere vrouw waarmee hij niet gehuwd is.

Zal hij dan bovenop zijn loon een deel van mijn pensioen krijgen? Of is dat enkel als hij zelf met pensioen gaat?

Mvg

Felix VC
Berichten: 260
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#11 , 1 jaar 4 maand geleden (07 nov 2017 14:35)

Beste Sprinkeltje

Om een pensioen als uit de echt gescheiden echgenoot (bij een wettelijke scheiding) te kunnen verkrijgen, moet uw ex-echtgenoot zelf met pensioen gaan. (Bij een feitelijke scheiding gelden er andere regels.)
Zodra de pensioenkas aan het pensioendossier van uw ex-echtgenoot begint, zal de pensioenkas ook nakijken of hij eventueel een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot kan verkrijgen op basis van uw loopbaan.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Kiresreom
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 1 week geleden (12 mar 2018 19:23)

Ik begin mij toch ernstige vragen te stellen over de regeling van het overlevingspensioen als er zowel een langstlevende echtgenote als een uit de echt gescheiden echtgenote zijn.

Ik begrijp volkomen, dat toen deze regeling ingesteld werd (met dank aan Napoleon Bonaparte), dit tegemoet kwam aan de noodzaak om de echtgenote van een ambtenaar te beschermen die haar actieve loopbaan had opgegeven, geheel of gedeeltelijk, om voor de kinderen te zorgen bv. en daardoor haar eigen pensioenrechten geschaad zag wanneer ze met pensioen ging.

Maar de maatschappij evolueert en de reële context is veranderd. Vroeger bestond er alleen de status van vrijgezel, gehuwd of gescheiden.
Ondertussen, in de 21e eeuw, bestaan er allerlei nieuwe samenlevingsvormen buiten het traditionele huwelijk.
De regelgever past zich hier (zeer) langzaam aan.

Het is nu perfect mogelijk dat een echtgenote, onder druk van de inkomensnoodzaak, door de fel verbeterde kinderopvang en zeker door de emancipatie, niet meer thuis blijft en haar loopbaan dus helemaal niet onderbreekt.

Het is net hier dat ik vind dat er een onderscheid moet gemaakt worden.

Er zijn mensen die hun pensioenrechten beknot zien, door thuis te blijven, maar er zijn er minstens evenveel die gewoon blijven doorwerken en geen enkele nadelige invloed ondervinden voor hun pensioen.

Zou men bijgevolg niet een onderscheid moeten maken, minstens een voorwaarde toevoegen, in het geval de echtgenoot zijn/haar rechten op een volledig pensioen behoudt. Waarom moet deze na een echtscheiding nog het recht behouden op een deel van het pensioen van een overleden ambtenaar die hertrouwd is en kinderen heeft uit zijn 2e huwelijk. Welke bescherming heeft deze echtgescheiden echtgenote nog nodig ?
Waar is het aantoonbaar nadeel m.b.t. haar/zijn pensioen ?

Wordt hier niet de langstlevende echtgenote sterk benadeeld ? Zij/hij die wellicht aan het sterfbed stond van haar/zijn geliefde partner.
Moet deze persoon nu plots het overlevingspensioen gaan delen met iemand waren vele jaren alle contact mee verbroken was na een echtscheiding ?

Ik pleit er dus voor dat men aan de toekenningsvoorwaarden voor de uit de echtgescheiden partner zou toevoegen, dat die ook het geleden nadeel moet kunnen aantonen m.b.t. het eigen pensioen of minstens de rechten daarop. Of anders nog, dat degenen uit deze groep van personen die een volledige loopbaan hebben, niet meer voldoen aan de voorwaarden van toekenning.

Een aanpassing is een financiële nul operatie, maar vermijdt wel dat er een onrechtvaardige situatie ontstaat voor de langstlevende partner.
De oorspronkelijk bedoelde beschermende maatregel mag in laatste instantie niet aangewend worden als een "appeltje voor de dorst", in het nadeel van een langstlevende partner die ook vele jaren lief en leed heeft gedeeld met de overleden ambtenaar.

Wanneer gaat men eindelijk eens werk maken van een herziening die aangepast is aan het huidig tijdskader en de juiste accenten legt voor degenen die dit het meest nodig hebben ?

Ik lees met belangstelling een stand van zaken in deze materie.

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#13 , 1 jaar 1 week geleden (12 mar 2018 20:34)

Ik laat het detailantwoord over aan de specialisten maar er zit alleszins een denkfout in uw stellingname.
Het is immers niet zo dat iemand die zelf een volkomen volwaardig pensioen heeft dat nog ongelimiteerd mag cumuleren
met een overlevingspensioen. In een aantal gevallen zal dat zelfs tot nul worden herleid.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Felix VC
Berichten: 260
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#14 , 1 jaar 1 week geleden (14 mar 2018 08:10)

Beste Kiresreom

Je schreef:
"Ik pleit er dus voor dat men aan de toekenningsvoorwaarden voor de uit de echtgescheiden partner zou toevoegen, dat die ook het geleden nadeel moet kunnen aantonen m.b.t. het eigen pensioen of minstens de rechten daarop. Of anders nog, dat degenen uit deze groep van personen die een volledige loopbaan hebben, niet meer voldoen aan de voorwaarden van toekenning."
Thomas Morus heeft gelijk. Er zit een beperking in het systeem doordat er steeds rekening wordt gehouden met het eigen pensioen hetzij voor hetzelfde kalenderjaar (in geval van pensioen bij scheiding), hetzij met het volledige pensioenbedag (in geval van een overlevingspensioen).

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Mathieu Rutten
Berichten: 963
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#15 , 1 jaar 1 week geleden (14 mar 2018 19:09)

Beste,

We moeten hier duidelijk een onderscheid maken tussen het privaatrechtelijk stelsel (werknemer en zelfstandige) en ambtenarenstelsel.
In het privaatrechtelijke stelsel kent men geen overlevingspensioen na echtscheiding, maar wel een rustpensioen feitelijke scheiding en een rustpensioen wettige scheiding beperkt tot de jaren van huwelijk en rekening houdend met het pensioen opgebouwd op deze eigen loopbaan.
In de sector overheid kent men het principe van feitelijke scheiding en echtscheiding niet. In deze twee situaties kan men enkel aanspraak maken op een deel van het pensioen van de ex-partner ingevolge een vonnis/arrest. Er is sowieso in beide stelsel een cumulatiebeperking tussen een overlevingspensioen en een rustpensioen. Het Grondwettelijk hof heeft beide stelsel in deze specifieke situaties niet als in strijd met de grondwet gezien.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Pensioenen”