Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
wvandeke
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Pensioenrecht partner van ambtenaar die naar rusthuis moet

#1 , 11 maand 6 dagen geleden (11 nov 2017 15:10)

Beste,

Volgende situatie:

- Partner was altijd ambtenaar (nu pensioen gerechtigd) en moet omwille van zware dementie opgenomen worden in rusthuis
- thuisblijvende partner heeft geen pensioenrechten opgebouwd (huisvrouw)
- Pensioen bedrag van ambtenaar is voldoende om rusthuis te betalen maar wat overblijft is onvoldoende voor thuisblijvende partner om van te leven

Specifieke vragen:
- gezien ambtenaren pensioen een persoonlijk recht is, is er geen regeling zoals bij "werknemers" waarbij de partner aanspraak kan maken op pensioenregeling bij scheiding, dus moet dit via "onderhoudsgeld" geregeld worden
- kan een onderhoudsregeling worden afgesproken (bvb 50%/50% of zelfs bvb. 60 % thuisblijvende partner/40 % rusthuis) die als gevolg heeft dat er onvoldoende geld is voor het rusthuis (en bijgepast wordt door de kinderen of OCMW) en dus voldoende overlaat voor de thuisblijvende partner
- wat is hier de meest optimale situatie opdat voor beide personen een waardig en voldoende inkomen kan worden bekomen
- is een echtsheiding nodig ? of is er sprake van een feitelijk scheiding en wat hebben beide als invloed op het inkomen alsook wat is het effect hiervan op een later te betalen overlevingspensioen indien de "rust"huis partner komt te overlijden


met dank,

Wouter

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#2 , 11 maand 6 dagen geleden (11 nov 2017 15:41)

Indien het koppel SAMEN niet over voldoende middelen beschikt om het rusthuis te betalen (en dat is ruimer dan pensioen, ook spaargeld, beleggingen en onroerend goed tellen mee) dan zullen de kinderen een bijdrage moeten leveren indien ze voldoende inkomen hebben. Daar bestaan regels (en tabellen) voor.

En neen er is geen sprake van feitelijke scheiding wanneer partijen door omstandigheden buiten hun wil om (tijdelijk of blijvend) niet bij mekaar wonen. Wordt beschouwd alsof beiden nog steeds op het domicilieadres verblijven.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Mathieu Rutten
Berichten: 834
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 11 maand 5 dagen geleden (11 nov 2017 16:36)

Beste,

Eerst en vooral is er bij ambtenarenpensioenen geen regeling feitelijke scheiding voorzien. Met andere woorden, de thuisblijvende partner kan enkel aanspraak maken op een deel van het rustpensioen als gewezen ambtenaar ingevolge een vonnis/arrest onderhoudsgeld.

In deze situatie, huwelijkspartner woont thuis en de andere echtgenoot in een woonzorgcentrum, is er wel degelijke sprake van een feitelijke scheiding, zij het een virtuele.

Mevrouw moet zich dringend wenden tot de pensioendienst in haar gemeente en een aanvraag om Inkomensgarantie voor Ouderen inleiden. In deze situatie kan de huwelijkspartner best in het woonzorgcentrum gedomicilieerd worden. Hierdoor zal er bij de berekening van de IGO geen rekening gehouden worden met het pensioen van de huwelijkspartner in het woonzorgcentrum.

De thuisblijvende huwelijkspartner zal desgevallend gerechtigd worden op een IGO tarief alleenstaande indien zij alleen woont of gelijkgesteld.

Bij de berekening van de IGO zal wel rekening gehouden worden met roerende en onroerende goederen en de opbrengst uit verkopen/afstand over de laatste 10 jaar en het niet vrijgestelde KI van de eigen woning.

In geval de huwelijkspartner/ambtenaar komt te overlijden, zal de langstlevende echtgenote rechten openen op een overlevingspensioen indien zij in 2018, ouder is dan 46 jaar en zes maanden.

Een wettige scheiding dringt zich hier niet op.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

eylis
Berichten: 7118

#4 , 11 maand 5 dagen geleden (11 nov 2017 16:42)

In soortgelijke gevallen overweegt men vaak om het koppel samen naar een RVT te laten gaan, waar de dementerende weliswaar méér zorgen toegediend zal krijgen, maar de partner toch de kamer kan delen. Een gedeelde kamer is minder duur in proportie. De gezinswoning (als er één is) kan dan verkocht worden en/of verhuurd waardoor het totale kostenplaatje beheersbaar wordt.

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#5 , 11 maand 5 dagen geleden (11 nov 2017 16:50)

eylis schreef:In soortgelijke gevallen overweegt men vaak om het koppel samen naar een RVT te laten gaan, waar de dementerende weliswaar méér zorgen toegediend zal krijgen, maar de partner toch de kamer kan delen. Een gedeelde kamer is minder duur in proportie. De gezinswoning (als er één is) kan dan verkocht worden en/of verhuurd waardoor het totale kostenplaatje beheersbaar wordt.


Maar dan wordt de totaalrekening nog zoveel hoger.....
ik ken verschillende koppels die dat wensen maar wegens de nog veel hogere kosten uiteindelijk niet doen omdat het voor hen financieel
onhaalbaar is en/of hun kinderen zwaar zou belasten.

Indien er beroep kan worden gedaan op IGO is de suggestie van Matthieu Rutten beter.
Ik wist niet dat virtuele feitelijke scheiding bestaat en aanvaard wordt om dat mogelijk te maken.
De mogelijkheid is zeer welkom en aangezien niemand voor zijn plezier naar rusthuis gaat is
misbruik uitgesloten.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

eylis
Berichten: 7118

#6 , 11 maand 5 dagen geleden (11 nov 2017 18:37)

@asperger, ik opperde deze mogelijkheid omdat - als er een eigen woning is - en de achterblijvende persoon blijft daar wonen: dat dit vaak zelf een veel te dure en energie/kostelijke oplossing is: één persoon die in een (meestal te grote) woning blijft wonen die ook nog onderhouden moet worden enz... In veel gevallen is een gedeelde kamer in een RVT echt niet zoveel duurder en dekt de verkoop of verhuur van de (te grote) gezinswoning ruimschoots de extra kosten van de RVT. Veel families aarzelen echter om dat te doen omdat ze de woning liever intact willen houden tot de erfenis. Maar dat is natuurlijk de bedoeling niet van eigendom.

wvandeke
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 maand 5 dagen geleden (12 nov 2017 09:23)

Heel erg dank voor de snelle reacties.
Toch nog een vraag of verduidelijking

Het pensioen van de partner (ambtenaar) opgenomen in rusthuis is dus meer dan de kosten van het rusthuis. ALs ik het goed begrijp zou dit dan via een onderhoudsregeling aan de thuisblijvende partner kunnen uitgekeerd worden. Ik vermoed dat dit dan meegnomen wordt in het IGO ?
Stel dat er geen onderhoudsuitkering aan de thuisblijvende partner wordt uitgekeerd, wie beheerd het geld van de dementerende bejaarde en hoe gaat daat dan in zijn werking ?

vr.gr.

Mathieu Rutten
Berichten: 834
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#8 , 11 maand 5 dagen geleden (12 nov 2017 10:06)

Mevrouw,

Onderhoudsgeld wordt inderdaad aangerekend in de berekening van het recht op ene IGO. Zolang er geen voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld of als u als voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld beheert u de gelden van uw echtgenoot. Het beheer van de gelden van uw echtgenoot betekent niet dat u de beschikking heeft over deze gelden. U betaalt dan met deze gelden de onkosten in het woonzorgcentrum en/of andere kosten eigen aan uw man.
Ik zou in deze aanbevelen om u of één van uw kinderen als bewindvoerder te laten aanstellen. Het kan ook een én én verhaal zijn, bv. vertrouwenspersoon en bewindvoerder, Een vertrouwenspersoon is een verbindingspersoon tussen de beschermde en de bewindvoerder. U zou bv. vertrouwenspersoon kunnen zijn en één van uw kinderen bewindvoerder of vice versa. Bewindvoering kan uiteraard ook toevertrouwd worden aan een advocaat of een derde. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan familie tenzij het niet anders kan of in geval van onenigheid of complexe situaties.
http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Be ... rsoon.html
http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Pr ... ering.html

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

wvandeke
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#9 , 10 maand 2 weken geleden (02 dec 2017 11:25)

Beste Thieu,

Terecht een penisoen deskundige,
Heel hartelijk dank,

Intussen de voorgelegde links doorgenomen rond bewindvoering enz en met de kinderen doorgesproken. Zie hier idd. wel een mogelijk oplossing in. Begrijp echter dat de vrederechter eigenhandig een andere bewindvoerder kan aanduiden (bvb. een advocaat) wat we liefst willen vermijden. Heb in mijn omgeving al wat verhalen gehoord: voor elke uitgave (bvb aankoop pyama) toestemming vragen aan bewindvoerder... Begrijp ook dat het voor de vrederechters "makkelijker" is als ze de bewindvoering overlaten aan advocaten om zodoende hun "controle" taak beter te kunnen uitoefenen (eenvormigheid enz...)
Weet u in welke mate de vrederechters afwijken indien wij ons als bewindvoerder willen voorstellen ?

Begrijp ook dat een "buitengerechtelijke bescherming" wellicht niet meer zal kunnen (man heeft af en toe wel nog heldere momenten).

Nog een vraagje met betrekking tot IGO:
- in welke mate kan men van hieruit "eisen" dat er een vonnis onderhoudsgeld wordt uitgesproken en is dergelijke vonnis mogelijk bij een "vriteue" feitelijke scheiding...
- pensioen van man wordt op een gemeenschappelijk rekening geplaatst, moet dit onder rekening op zijn naam om discussies te vemrijden ?

Met vr.gr.

wvandeke
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#10 , 10 maand 2 weken geleden (02 dec 2017 11:29)

Beste THieu,

Was nog een vraagje vergeten:
- als er vandaag geen aanvraag rond bewindvoering gebeurd en het beheer wordt blijvend door de partner gedaan ziet u dan mogelijke problemen m.b.t. de verdere werking (man in rusthuis, IGO enz...) tot zolang er door andere vraag tot bewindvoering wordt gesteld.

met dank

Mathieu Rutten
Berichten: 834
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#11 , 10 maand 2 weken geleden (02 dec 2017 17:17)

Beste,

https://www.notaris.be/download/%252Fne ... 4cd14b.pdf

Via deze link kan u een pdf-brochure downloaden die zeer helder is.

Bewindvoering op zich heeft geen invloed op de IGO. De Bewindvoering kan zonder problemen uitgeoefend worden door de huwelijkspartner, één van de kinderen of andere familieleden of derden. Het lijkt me dat de vrederechter niet op het verzoek om een familielid aan te stellen in gaat als er onenigheid is over de bewindvoering. De partner zou bv. ook de vertrouwenspersoon kunnen zijn en vb één van de kinderen de bewindvoerder of vice versa. U kan niet gedwongen worden om onderhoudsgeld aan te vragen. Om alle verwarring te vermijden en de inkomsten en uitgaven van/voor uw man zuiver te houden, zou ik u persoonlijk aanraden om het ambtenarenpensioen van uw echtgenoot niet meer op een gemeenschappelijk rekening te laten storten, maar op een individuele rekening die door de voorlopig bewindvoerder wordt beheerd.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij

om dat te verdragen

wat niet kan veranderd worden

en de moed

om dat te veranderen

wat kan,

maar vooral de wijsheid

het ene van het andere te onderscheiden.?Marcus Aurelius

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Pensioenen”