Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Rockele
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Weduwepensioen plus rustpensioen

#1 , 11 maand 2 weken geleden (11 okt 2017 21:30)

Mijn vriendin wordt volgend jaar 65. Zij is een weduwe en trekt een weduwepensioen. Zij heeft ook gewerkt in het verleden.
Als zij haar wettelijk pensioen krijgt blijft ze dan ook het weduwegeld ontvangen ?

Mathieu Rutten
Berichten: 812
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 11 maand 1 week geleden (12 okt 2017 05:09)

Beste,

Je vriendin kan haar overlevingspensioen samen genieten met haar eigen rustpensioen ten belope van 110% van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan voor wat de privaatrechtelijke sector betreft, werknemer en zelfstandige. Voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) van een statutair aangestelde ambtenaar in de overheidssector is het cumulatieplafond: 55% van de maximumwedde verbonden aan de laatste graad bij de overheid.

Een praktisch voorbeeld:
Opgelet het gaat hier om een fictief voorbeeld om te illustreren. Bedrag overlevingspensioen kan hoger of lager zijn.
privaatrechtelijk:
overlevingspensioen voor een loopbaan van 40/45ste= 1200 euro
rustpensioen: 1000 euro
cumulatieplafond: 1200x45/40x1.10= 1485 euro
overlevingspensioen= 1485 - 1000 = 485 euro
rustpensioen: 1000 euro
samen: 1485 euro.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thiieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Pensioenen”