Discriminatie

AutismeAdhdEpelepsie
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Discriminatie

#1 , 7 maand 3 weken geleden (11 apr 2019 13:32)

MEERDERE onderwerpen zijn samengevoegd JurecaBE moderator

Beste Lezers, ik ben een man van 29 Lentes en ik denk juridische steun/begeleiding nodig te hebben.
ik heb van af een twee jarige leeftijd Epelepsie, daarnaast kampte ik alsook van jongs af met moeite om lijftijdsgenoten ten begrijpen, te kunnen volgen.
Op school resulteerde zich dat tot het feit dat ik mits beverigheid in het beroepsonderweis en in andere scholen echt hard moest mijn best doen om een gemiddelde score te behalen, alsook werd ik overal gepest.
mijn ouders waren bezig met hun zaak en wilden de problemen niet zien... ik zou maar meer moeite moeten doen maar dit kon ik niet.
Dokters minimaliseerde de zaken en schoven alles af op zogenaamde bijwerkingen van mij anti-epileptica medicijnen.
Dit heb ik dan ook jaren lang gelooft en toch wilde ik proberen bewijzen dat ik even veel als een ander kon...kon ik zelf mijn gebrek als kind en als volwassene ook lange tijd niet aanvaarden.

Op latere leeftijd werd mijn aanvalsfrequentie steeds stabieler en stabieler waarna ik ongeveer nog om de 3 jaar een aanval deed waarna medicijnen werden aangepast en dan zat ik in kettingverband terug zoon 3 jaar goed tot op een gegeven moment dat ik panikeerde omdat ik de epileptische symptomen lichtjes dacht te herkennen... dokters noemden dit een paniekaanval en om mij te kalmeren hebben ze op mijn vraag andere anti epileptica voorgeschreven waarna ik nu al een 6 tal jaar aanvalsvrij ben omdat men niet heeft gewacht tot een volgende aanval!

Intussen ben ik na een aantal jaren een jaar over te doen uit eindelijk via de leertijd aan een tuinbouwdiploma geraakt.

Nu Probleemstelling is nu dat ik nog steeds even gebrekkig functioneer
-ik ben nog steeds veel trager als anderen
-ik heb nog steeds meer rust nodig om mijn spieren te laten recupereren van zware inspanningen en om deze los te krijgen na een periode van rust
-mijn geheugen laat mij nog steeds heel veel in de steek
-ik heb nog steeds concentratiestoornissen en problemen met plannen/structuur behouden

Nu ik dacht vol ambitie een toekomst te hebben, ik vertrouwde in mijzelf maar ik geraakte niet aan een job.

ik werd begeleid door het sbs en ik vroeg om raad bij de huisarts waarna de diagnose Adhd aan het licht kwam in ik verwezen werd naar het ucbo denk ik.

Uiteindelijk kwam ik terecht bij het GtB Gespecialiseerde trajectbegeleiding maar deze beweerden niets voor mij te kunnen beteken zolang ik werd opgevolgd door het Sbs Uiteindelijk heeft er toen juridische ondersteuning nodig geweest want dit kwam maar niet in orde.

eens ik opgevolgd kon worden door het gtb werd dan uiteindelijk de Vop toegekent... ik dacht dat met deze premi al mijn problemen opgelost zouden zijn maar opnieuw overschatte ik mijzelf.

ik heb 1,5 jaar met veel problemen bij .....(wegenwerken) gewerkt en dat geng niet zonder problemen... dat bedrijf was zo groot dat men mij van ploeg naar ploeg kon schuiven zodat ik beeje kon doen waar ik goed in was maar de werkuren werden te zwaar en ik wilde alleen gaan wonen omdat ik niet overeen kwam met moeder haar vriend (papa was intussen al gestorven).

probleemstelling ik kreeg na 1.5 jaar nog steeds geev vast contract en ik kreeg een aanbod van een andere werkgever met vast contract op het ogenblik dat een teidelijk contract eindigde en hier ging ik op in.

ik kwam dus terecht in een kleine zelfstandige zaak (groenonderhoud) en in het begin ging dat goed.
het duurde niet lang of men bekon zwart werk te eisen en meer van mij te verwachten op manieren die juridische niet kunnen en waarbij mijn rechten werden geschonden.

ik woonde alleen en had dat aangegeven...men hield hier geen rekening mij dus wilde ik geen overuren meerdoen...begon ik mij te verzetten waarna ik opnieuw geplaagd werd met pesterijen.

ik verstopte mij achter het alleen wonen maar ik kon die arbeid gewoon echt ook niet aan.

uiteindelijk werd ik ontslagen maar dan begon de grootste miserie pas wand ik geraakte niet meer aan werk!

ik had dat redelijk rap door en ik panikeerde omdat ik niet uit mijn appartement gezet wilde worden dus ik vroeg al snel eigenhandig hulp bij de vdab en dus kwam ik opnieuw terecht bij het gtb.

de vop werd toegekend in 2013 waara ik mij 3 jaar heb uitgesloofd voor werkgevers zonder eigen sociaal leven.
3 jaar later dus ongeveer maart 2016 kwam ik dan opnieuw onder begeleiding van het gtb
nu zijn we dus 2019 en ik heb nog steeds geen job... het eenige welk veranderd is is dat ik intussen ook de diagnose autismespectrumstoornisen heb bekomen en dat er 1 uurtje om de 14 dagen of een half uur per week iemand van woonbegeleiding langs komt.
Hierbij wil ik dan ook de nadruk legen op de duur... iedereen beseft dat dit te weinig is en meer steun krijg ik niet!
Intussen heb ik nog steeds geen job en heb ik een dagvaarding van de huisbaas gekregen.
ik moet van €1000 per maand rondkomen en iedereen weet gewoon dat dan zonder sociaalwonen en andere vormen van steun gewoon niet lukt.
De vdab bevestigd dat ik in aanmerking zou komen voor een beschutte job maar men verwijst mij niet door en zelf bij een beschutte werkplaats solliciteren gaat niet... wa zotten boel is da... ik wil werken en zon sukkelaar ben ik nu ook niet... als ik aangepast werk heb dan moet werken mogelijk zijn maar ik geraak niet aan een job.

van in januarie al heeft de cm een fod aanvraag gepland..binnen een week moet ik naar die arts.... diensten werken appart maar ik den dat er een link is tussen het feit dat men mij geen job wil geven en de rede waarom mijn aanvraag nu al 4 maand duurt.

hoe dienst ondersteuningsplan dit bekeek was als volgt
3 dagen werken en de rest van het inkomstverlies opvangen met de inkomstvervangende en intigratietegemoetkoming..ik vind dit niet slecht maar ik heb beetje opzoekwerk gedaan en ik heb gelezen dat twee dagen eigen lijk al voldoende zou zijn dat de rest toch van de tegemoetkomingen zou worden maximaal afgetrokken... wat denk ik hier samen van... ik denk dat gewoon halftijds werken voor mijn nood aan structuur aan te vullen zonder mij te overbelasten de beste manier is maar bon wie ben ik ....verloren en werkloos
er is niets mis met screening enzo maar kunnen ze dat dan niet terwijl ze mij aan een job helpen...terweil ik werk heb... werk vinden zou toch eerste prioriteit moeten zijn en al de rest zou daar toch op voort moeten bouwen.... niemand heeft toch een glazen bol...dit is toch een vorm van discriminatie..... leg ke ne normalen mens uit dat ik niet mag werken!

voor prodeo kom ik niet in aanmerking omdat ik mijn domicile momenteel bij moeder heb staan en moeder heeft zware leningen dus die kan mij niet helpen met juridische bijstand te bekomen.

Heeft iemand hier Advies, Weet iemand hier raad???

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mathias1
Berichten: 130

#2 , 5 maand 2 weken geleden (21 jun 2019 00:57)

Onderwerpen zijn samengevoegd JurecaBE moderator


Vakbond handelt zonder mijn toestemming.
Ik geniet momenteel ziekte-uitkering en mijn vakbond beslist op eigen houtje in eens bij de RVA stempelgeld aan te vragen.
Ik wil dit niet, ik ga dit moeten terugbetalen, dit kan vragen oproepen ivm mijn FOD invaliditeidsherkenning
Hoe vernietig ik die ongewenste aanvraag en kan ik mijn vakbond op zen plaats zetten, ik ben hier niet mee gediend ma in het voornaam tracht ik gewoon uit problemen te blijven.
Ik wil dus geen geld ontvangen van den RVA of vakbond... hoe maak ik de handeling van de vakbond ongedaan? Bovendien ik heb bijna constand bewijs dat ik daar niet kan geweest zijn en dat er dus geen toestemming gegeven kan zijn... (persoonlijk camera bewakingssysteem, woonbegeleiding, aanwezigheid op afspraken ivm lopende trajecten/ begeleidingen enzv...)
Kzou hun graag het deksel tegen de neus duwen ma kben al tevreden als ik weet hoe uit problemen te blijven, hoe ik kan voorkomen de uitkering te ontvangen...

father b
Berichten: 925
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 2 weken geleden (21 jun 2019 10:36)

Indien u ziekte uitkering krijgt; kunt u geen werkloosheidsuitkering krijgen.
Indien uw info correct; de vakbond kan zo maar niet in uw plaats zonder toestemming beslissen. Boven al indien u door de medisch adviseur niet van de ziekte uitkering bent geschorst of werk bekwaam bent verklaard; blijft u op de ziekte uitkering. Beide samen kan niet.

Reclame

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#4 , 5 maand 2 weken geleden (21 jun 2019 10:44)

Zoals father terecht opmerkt kan je niet tegelijkertijd een Belgische ziekte-uitkering en een Belgische werkloosheidsuitkering genieten. Als je ziek bent, d.i. meer dan 66% arbeidsongeschikt, ben je niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Een aanvullende Belgische werkloosheidsuitkering kan enkel samen genoten worden met een WAO/WIA uit Nederland tot een bepaald maximumbedrag.
Is er hier geen sprake van werkloosheidsuitkeringen medische overmacht?
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

jefke007
Berichten: 1555

#5 , 5 maand 2 weken geleden (21 jun 2019 17:42)

Er is één uiterst zeldzame situatie waar dit wel kan, en dat is

als je van de adviserend arts van het ziekenfonds toelating hebt om een activiteit uit toe oefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid, en tijdens die activiteit is er technische werkloosheid

(Bij een door de adviserend arts toegelaten activiteit zakt de vereiste plus 66% arbeidsongeschiktheid naar 50%.)

AutismeAdhdEpelepsie
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#6 , 5 maand 2 weken geleden (22 jun 2019 23:57)

onderwerpen samengevoegd JurecaBE moderator

Beste,
GTB= gespecialiseerde trajectbegeleiding (via VDAB)
deze dienst helpt mensen met beperking aan een job, dit werkt anders dan de vdab zelf omdat mensen met een arbeidsbeperking niet zomaar kunnen solliciteren omdat er bepaalde zorgbehoeften zijn.

nu heb ik het gevoel dat ik door deze dienst gediscrimineerd word, het GTB vermelde mij zelf dat ze vonden dat ik rust nodig had, ik werd er niet attent op gemaakt dat dit van lange duur was, ik genoot gewone werkloosheidsuitkering via Vakbond-RVA.
nu zijn mijn spierproblemen afgetakeld en nu kan ik zelf niet meer gaan werken.
er zijn twee permanente medische diagnoses aanwezig.
ik ben nu twee dingen te weten gekomen.

1 mijn uitkering kon voor verder onderzoek op de tweede schijf bevroren worden, dit is niet gebeurd.
2 men heeft mij toen niet aansluitend recht op ziekte-uitkering gegeven, nog heeft men mij doorverwezen voor medische onderzoeken, ik moest eerst crashen eer ik echt ziekte-uitkering kon genieten???

(ik moet alles op eigen initiatief ondernemen, ik ken nu deze stof omdat ik het gestudeerd heb, ik weet dit niet uit mijn hoofd en ik vergeet ook heel snel waardoor ik verstandiger overkom als in realiteid.. tog ben ik zeker niet dom maar wel kwetsbaar.)

nu ben ik door psychologisch te crashen uiteindelijk tog op de ziekenkas terecht gekomen maar blijkt dat ik eigenlijk veel vroeger op de ziekenkas had moeten staan want toen ik nog kon werken had ik een inkomen van bruto €2000 (tuinbouw)
had ik niet uitgekeert of beperkt uitgekeert geweest door de vakbond/rva dan had ik nu dus regt op meer €200 extra inkomen per maand. mijn situatie is permanent ik ben hierdoor getekend voor mijn leven! ik heb ook medisch thuiszorg nodig en zo en ik vind mijn weg niet. Dit is de fout van het GTB zij hebben deze situatie veroorzaakt en niet gehandeld in mijn belang! ik zit nu nog mee betaalachterstand maar nu heb ik nog iets van inkomen dus dat komt nog goed maar eens ik 1 jaar op de ziekenkas sta heb ik maar recht op 40% van het bruto, terwijl ik nu nog recht heb op 60%
ader onder het gras; dat word berekend op mijn werkloosheidsuitkering van voordien en niet op €2000 bruto welk ik verdiende toen ik nog werkte terwijl het de keuze van het GTB was om mij arbeid te ontzeggen ten koste van mijn gezondheid want ik beweeg te weinig, ik zit financieel krap en mijn spierproblemen worden erger en erger (ik ben bang)
ik ben als samenwonend geregistreerd, kheb toch een dak boven mijn hoofd nodig maar moeder leeft zelf krab en lost amper iets.

1600 Bruto werkloosheidsuitkering*0,40= +-666 euro(40%) waar ik na een jaar ziekte uitkering permanent zal van moeten leven, ziekte-uitkering
door dat ik samen woon kom ik niet in aanmerking voor prodeo en zoek ik hier advies in te winnen. door dat het gtb mij viseert is het fod ook erg voorzichtig, men herkent mijn handicap met 2 permanente diagnoses maar voor de duur van 1 jaar??? ik begrijp niet dat hulp mij word geweigerd terwijl ik er nood aan heb.
wat moet ik nu doen, hoe kan ik nu nog waardig leven, heeft iemand tips, kan ik op enige manier nog aanspraak maken op die extra €200 per maand (ik denk zelf dat het meer is)
ik ga in problemen komen en weet mij geen raad. elk advies is welkom.

lucas123
Berichten: 406

#7 , 5 maand 1 week geleden (23 jun 2019 09:39)

666 euro(40%) waar ik na een jaar ziekte uitkering permanent zal van moeten leven, ziekte-uitkering
...door dat ik samen woon
...hoe kan ik nu nog waardig leven
Er zijn in Belgie zo tienduizenden mensen die als samenwonende werkloze van dat bedrag moeten leven....
De politieke meerderheid in Belgie beschouwd dit als voldoende...

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#8 , 5 maand 1 week geleden (23 jun 2019 09:50)

Beste, laat ons bij de les blijven. Het gaat hier om een uitkering ten laste van het ziekenfonds en niet om werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA. Het percentage van 40 % geldt als samenwonende omdat het inkomen van de persoon met wie men samenwoont hoger ligt dan de grens persoon ten laste. In deze raad ik betrokkene aan om contact op te nemen met zijn ziekenfonds en hun te vragen om te onderzoeken of hij in aanmerking komt voor hulp van derde. Deze aanvullende uitkering is een niet-belastbare vergoeding. Dit heeft niets met politieke meerderheid te maken...Het is de toepassing van de bestaande wetgeving. Zodra betrokkene niet meer als samenwonende wordt beschouwd, zal hij een uitkering als alleenstaande ontvangen zolang de medische adviseur hem als arbeidsongeschikt erkent. Ik raad betrokkene aan om een aanvraag tegemoetkoming in te leiden bij de FOD, integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming. Ik ben het wel met u eens dat samenwoonst met ouders misschien nog eens onder de loep moet genomen worden als het om invaliditeitsuitkeringen gaat.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#9 , 5 maand 1 week geleden (24 jun 2019 13:43)

Jefke Bond,

Je antwoord heeft me aan het denken gezet en ik moet je bijtreden:

Volgens artikel 61 §1 tweede lid van het Werkloosheidsbesluit vormt een progressieve werkhervatting van een arbeidsongeschikt erkende gerechtigde met toelating van de adviserend arts een uitzondering op de arbeidsgeschiktheidsvereiste als toekenningsvoorwaarde van de werkloosheidsuitkering. ( ‘In afwijking van het eerste lid kan hij nochtans uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten indien hij krachtens de op hem toepasselijke verzekeringsregeling bepaalde arbeid mag verrichten onder voorbehoud van schorsing of tijdelijke vermindering van zijn recht op uitkering of pensioen wegens ziekte of invaliditeit’).

De uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld aan inkomsten uit de toegelaten activiteit en op dezelfde manier aangerekend op de primaire AO/invaliditeitsuitkering betaald door het ziekenfonds (dus volgens dezelfde tewerkstellingsbreuk; zie art. 230 KB 3/7/1996)
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Mathias1
Berichten: 130

#10 , 4 maand 4 weken geleden (07 jul 2019 17:41)

Ik wil iedereen alvast bedanken voor de informatie, het fod herkent maar 1 punt voor termijn van 1 jaar, dit houd in dat ik alleen tegemoetkoming kan genieten bij het alleen wonen, sociale tarieven kan ik niet genieten want ik betaal aan moeder en moeder betaald deze facturen (facturen op haar naam) beide medische diagnoses zijn permanent maar mijn zenuwen moeten nog verder onderzocht worden omdat huidige diagnoses niet alle klachten dekken.
Wat word bedoeld met hulp van derden?
Rth is actief en vaph zoon aanvraag zou 2 jaar duren... is dat de hulp van derden of word daar iets anders mee bedoelt... dit is me nog onduidelijk mag ik hier beetje meer info over?

Terug naar “Werkloosheid”