Uitkering technisch werkloos door corona

gaetanf
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Uitkering technisch werkloos door corona

#1 , 21 nov 2020 09:55

als vaste werknemer bij een grote culturele instantie heb ik sinds eind maart recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid door toedoen van corona.
Dus zoals het hoort heb ik eind maart het document C3.2 (corona) ingediend bij de hulpkas HVW (online,vereenvoudigde versie).
Alles gaat goed, begin april krijg ik een eerste uitkering van de hulpkas.
De 2de uitkering begin mei, krijg ik van het ABVV.

uiteraard klopt dit niet dus ga ik opnieuw naar de hulpkas om dit te melden. Uitleg hulpkas en abvv: door teveel aan dossiers zijn dossiers doorgestuurd.
Ik was ooit lid van ABVV (10 jaar geleden).
ik vraag bij het ABVV bewijs van uitschrijving (datum, 2010), ga hiermee naar de hulpkas om het dossier opnieuw te laten overzetten naar de hulpkas.
antwoord: alles komt goed meneer, maakt u zich geen zorgen!
ondertussen zijn we de maand juli, u raadt het al... geen uitkering te bespeuren op mijn rekening.
we zijn volop in corona crisis/lockdown, bereikbaarheid van betrokken diensten is zo goed als onmogelijk. En als het al lukt krijg je een onbekwame medewerker aan de lijn die wat onzinnige informatie kan geven, verder niks (zowel ABVV en hulpkas wijzen de vinger naar elkaar).

We zijn ondertussen begin juli, plots krijg ik opnieuw een uitkering van ABVV en een week later de uitkering van juni eveneens gestort door ABVV.
De maanden gaan verder en ABVV blijft mijn uitkering storten op onregelmatige basis.
we zijn ondertussen oktober, ik krijg een eerste mail van ABVV waarin ze dringend verzoeken om mijn lidgeld te betalen.
Vreemd, want om lidgeld te betalen moet je dus lid zijn. Ik heb me niet ingeschreven bij ABVV noch heb ik hen de toestemming gegeven mijn dossier te behandelen en mijn uitkeringen te storten.
Ik neem opnieuw telefonisch contact op met ABVV en geef aan dat ik bereid ben om te betalen, om verdere problemen te vermijden (ik ben er eigenlijk niet akkoord mee, het wringt...). Tot hiertoe heeft de ABVV geen enkele keer de vraag gesteld of ik wel lid ben of lid wil worden! geen probleem meneer: factuur wordt opgestuurd.

Uiteraard in de weken die volgen, geen factuur noch enige andere vorm van betalingsgegevens worden verstrekt aan mij.
Begin november, geen uitkering te bespeuren. Ik heb 3x contact opgenomen met de ABVV, begin november.
De eerste 2x is alles in orde met het dossier, geen probleem meneer, u geld staat volgende week op de rekening...
de 3x krijg ik de meest onbeschofte medewerker aan die lijn die vertelt; als meneer zijn lidgeld niet betaalt, betalen wij ook de uitkering niet. Er volgt een hevige discussie aan de lijn, dit was voor mij de druppel...

Via via heb ik contact kunnen opnemen met de secretaris van ABVV Oost-Vlaanderen, omwille van de complexiteit van het dossier. Meneer stelde voor dat ik het lidgeld retroactief terugbetaal, ik ga hiermee uiteraard niet akkoord en probeer een minnelijke schikking te treffen. Ik wijs meneer ook op het feit, dat het niet wettelijk is om lidgeld te eisen van iemand die geen lid. Ik stel voor dat ik mij lid wil maken en lidgeld betaal vanaf september. Meneer geeft uiteraard geen duimbreed toe aan de gemaakte fouten noch enige vorm van minnelijke schikking. Einde verhaal bij ABBV dus.

Gevolg: nog steeds geen uitkering van oktober, november zal ook niet betaald worden.
Naar mijn inziens is dit afpersing op een legale manier.

Ik neem contact op met de RVA, de medewerkster aan de lijn bevestigde mijn vermoeden dat het dossier vol administratieve fouten zit. Op aanraden van de RVA heb ik volledig mijn dossier opgevraagd en de vraag gesteld of het kan onderzocht worden door de proces cell (onderzoeksdienst RVA).
En verder zit ik helemaal blok en loop ik tegen een administratieve muur en ondertussen worden de uitkeringen waarop ik recht heb niet betaald.
ik ben dan ook niet meer bereid te onderhandelen met de ABVV en zoals eerder aangehaald, ik heb nooit toestemming gegeven aan ABVV om mijn dossier te behandelen en ben ook geen lid van de ABVV. Bijgevolg is het onwettelijk om lidgeld te eisen.

het vreemde vind ik dat het overduidelijk is dat de ABVV in fout gaat en dan zijn ze niet eens bereid om daarover een schikking te treffen met mij.
Ik snap niet dat ze willen dat ik lidgeld moet betalen vanaf april, ik ben nog steeds geen lid dus ik ben hun niks verschuldigd. Dan gebruiken ze als excuus dat ze wel mijn uitkeringen betalen. Waar ik geen toestemming voor gegeven heb, noch om gevraagd heb.

Ik zou graag een oplossing hebben waardoor ik zo snel mogelijk mijn uitkeringen krijg.

Marcus Aurelius
Berichten: 2063
Juridisch actief: Nee

#2 , 21 nov 2020 12:08

Misschien uw topic nog eens lezen. U stelt op een bepaald ogenblik dat u bereid bent om het lidgeld te betalen en toch....U stelt zelf geen toestemming gegeven en niet om gevraagd????
Waar bent u dan nog verwonderd over?

Indien u niet wenst dat uw uitkering wordt uitbetaald door het ABVV, dan moet u het ABVV hiervan schriftelijk in kennis stellen (niet telefonisch) en tegelijkertijd HVW in kennis stellen en uitdrukkelijk vermelden dat u wenst dat HVW uw dossier uitvoert.

Beide instanties stellen zich nog argwanend op omdat zij allebei willen vermijden dat er dubbele betalingen gebeuren.

U kan zich best positief opstellen, anders vrees ik dat uw dossier niet echt vlot zal raken en u mogelijk tijdelijk zonder centen komt te zitten.

Wij zitten in een zeer uitzonderlijke situatie en er is een overvloed aan dossiers. Dus best even begrip tonen.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

gaetanf
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 21 nov 2020 15:31

Laten we het liever hebben over het feit dat de ABVV lidgeld eist van mij als niet-lid van de ABVV. Omdat ze mijn uitkering storten, waar ik hen niet om gevraagd heb, wel bij HVW.
Staat duidelijk in het RVA dossier.

Reclame

Ct86
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#4 , 22 nov 2020 08:58

@ Marcus Aurelius:
U werkt voor het ABVV, me dunkt?

Ik denk dat het hier gaat om zware administratieve fout. Er kan geen lidgeld geëist worden als er geen bewijs van aansluiting of inschrijving is. Dit is pure afpersing. Ik ken ondertussen al tal van schrijnende situaties waarin burgers terechtkomen omwille van het onbekwaam handelen van de vakbond ABVV.
Als ik het verhaal lees, lijkt me dat er genoeg contact is geweest om de situatie op te lossen. Wat moet een burger meer doen? ABVV had op het moment van ontvangst van het dossier, contact moeten opnemen met de desbetreffende om de situatie uit te klaren. Onrechtmatig een dossier toekennen en achteraf eisen dat er retroactief lidgeld moet betaald worden? Is dit de manier hoe een vakbond tegenwoordig hun ledenbestand tracht te vergroten? Lang leve de bureaucratie in België!

Marcus Aurelius
Berichten: 2063
Juridisch actief: Nee

#5 , 22 nov 2020 09:25

Ct86,

"Indien u niet wenst dat uw uitkering wordt uitbetaald door het ABVV, dan moet u het ABVV hiervan schriftelijk in kennis stellen (niet telefonisch) en tegelijkertijd HVW in kennis stellen en uitdrukkelijk vermelden dat u wenst dat HVW uw dossier uitvoert."

Ik probeer gewoon een goede raad te geven en een oplossing aan te bieden.

Uw antwoord draagt hier zeker niet toe bij.

Het is hier een juridisch forum en geen facebookpagina.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Ct86
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#6 , 22 nov 2020 14:16

Dan bevestigt u alsnog mijn vermoeden...

U vraagt begrip voor de tal van dossiers omwille van deze uitzonderlijke situatie die trouwens de hele wereld in zijn greep heeft.

Echter waar is het begrip voor alle mensen die ten gevolge van een slecht werkende organisatie gedupeerd zijn?
De persoon hier in kwestie geeft aan verschillende contacten te hebben gehad met zowel ABVV als HVW, ook persoonlijk én met bewijsstukken.
En dit komt ook in alle andere verhalen terug.

Het gaat hier wel om een loon, geld dat mensen nodig hebben om te overleven en waar ze recht op hebben...

Om dit euvel zo snel mogelijk op te lossen lijkt er geen andere oplossing dan lid te worden van het ABVV voor deze persoon. Maar wie wil ( in dit geval opnieuw) lid worden van een organisatie op deze manier?

Zoals ik in mijn eerste bericht vermeld heb; het gaat hier om administratieve fouten en geen juridische.

U verwijst tevens naar het niet bijdragen van mijn initieel bericht. De opstart van uw bericht lijkt me ook niet constructief.
Mensen komen hier om advies te winnen, niet om afgebroken te worden.

Marcus Aurelius
Berichten: 2063
Juridisch actief: Nee

#7 , 22 nov 2020 14:38

TS heeft advies gevraagd en een advies gekregen. Nergens heb ik gesteld dat hij lid moet worden van een vakbond.
"Indien u niet wenst dat uw uitkering wordt uitbetaald door het ABVV, dan moet u het ABVV hiervan schriftelijk in kennis stellen (niet telefonisch) en tegelijkertijd HVW in kennis stellen en uitdrukkelijk vermelden dat u wenst dat HVW uw dossier uitvoert."

Mijn antwoord op de vraag van TS is zeker niet afbreken, integendeel.

Ik meen dan ook dat TS een antwoord heeft gekregen op zijn vraag.

Dit kan m.i. dan ook afgesloten worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Werkloosheid”