artikel 43 invaliditeit

erna.engelen
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

artikel 43 invaliditeit

#1 , 3 maand 4 dagen geleden (22 mar 2019 21:12)

Beste, ik kreeg een jaar ziekteuitkering voor mentale problemen. Na een jaar een invaliditeitsuitkering , degelijk en de berekening was op mijn laaste loon. Plots werd ik op 22.1.2018 geschorst door de adviserende geneesheer mutualiteit. Ik ging over naar werkloosheid met een ernstige inkomstenval van enkele 100den euro's. 27 september 2018 werd ik opnieuw ziek, lymfenklier kanker en kwam terug op een ziekteuitkering, dat zelfde minimum als de werkloosheid. Nu heb ik ergens gelezen dat er een wet bestaat met bepalingen van toepassing op de arbeidsgeschiktheid artikel 43. Dat zegt m..i. dat voor de gerechtigde opnieuw ziekte binnen de 24 maanden volgend op de invaliditeit van voorheen, het gederfde loon niet lager mag zijn dan de uitkering voordien.
Niemand lijkt dat artikel 43 te kennen. Wij weten ook niet of dat nog bestaat. Volgens ons hebben wij nu recht op terug de invaliditeitsuitkering van toen voor de inkomensval van invaliditeit naar dop en terug naar ziek en terug naar invaliditeit. Het lijkt ons een systeem om je inkomsten kunstmatig te verminderen maar ziek zijn of niet willen werken is een groot verschil waar blijkbaar finacieel via de uitkeringen geen rekening mee wordt gehouden.
Wie kent dat artikel 43 en kan ons daar uitleg over geven;...alvast bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 13669
Juridisch actief: Nee

#2 , 3 maand 4 dagen geleden (22 mar 2019 21:32)

16 APRIL 1997. - [Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994]
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-11-1997 en tekstbijwerking tot 18-01-2017)

Art. 43. Voor de gerechtigde die, na een tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid van méér dan zes maanden of na een tijdvak van invaliditeit, binnen (vierentwintig) maanden volgend op het einde van dat tijdvak, opnieuw arbeidsongeschikt wordt buiten de termijn gesteld in artikel 87, tweede lid of artikel 93, tweede lid van de gecoördineerde wet, mag het gederfde loon niet lager zijn dan het gederfde loon op grond waarvan de uitkering zou zijn berekend indien voornoemd tijdvak ononderbroken had voortgeduurd. <VARIA 2004-09-15/33, art. 5, 008; Inwerkingtreding : 05-12-2004>

(De termijn van vierentwintig maanden bedoeld in het vorige lid wordt geschorst tijdens een tijdvak van volledige gecontroleerde werkloosheid.) <VARIA 2004-09-15/33, art. 5, 008; Inwerkingtreding : 05-12-2004>
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

erna.engelen
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#3 , 3 maand 4 dagen geleden (23 mar 2019 11:22)

Bedankt voor uw snelle reactie. Het artikel 43 bestaat dus nog en wij zouden ons daar op kunnen beroepen meen ik om het bedrag van invaliditeit van vroeger terug te kunnen krijgen en zo de inkomensval van naar de werkloosheid te zijn verwezen terug te krijgen of niet ?
Wat betreft de laatste alinea "wordt geschorst tijdens een tijdvak van volledige gecontroleerde werkloosheid begrijp ik niet. Kan je me dat uitleggen aub. Bij de mutualiteit zwijgen ze hierover in alle talen. mvg Erna

Reclame

jefke007
Berichten: 1497

#4 , 3 maand 4 dagen geleden (23 mar 2019 13:44)

Als ze bij de mutualiteit daarover zwijgen, dan zitten daar echte debielen.

In de veronderstelling dat je er een vraag hebt overgesteld natuurlijk
Er spelen echter heel wat beperkingen en percentages mee.

O.a. als je opnieuw ziekt valt zal de eerste 6 maanden je ziektevergoeding nooit hoger ( wel lager) mogen zijn dan de werkloosheid die je voordien genoot.
De uitwerking van art. 43 zal dan ten vroegste op 27-03-2019 uitwerking hebben ( als ze bij het ziekenfonds de gebruikelijke achterstand hebben zal het nog wel iets langer duren

Vanaf 27-09-2019 ben je een jaar ziek, en wordt je bedrag opnieuw bekeken, oa afhankelijk van het gezinsinkomen en de samenstelling van het gezin.
Maar in princiepe is art 43 inderdaad wel een soort garantie, voor het gederfd loon waarop je ziekengeld wordt berekend, en van dat gederfd loon ontvang je na een jaar ( 40%, 55% of 65 % ), het eerste jaar zou het 60% zijn , met de eerste 6 maanden de begrenzing tothet bedrag van de dop

Komt er op neer dat je die garantie hebt, als je bij een van de vorige ziektes minstens 6 maanden ziek geweest bent, en nu terug binnen de 24 maanden na het einde van een vorige ziekte die langer dan 6 maanden heeft geduurd, opnieuw ziek valt
( dat kan je wel niet uit die wetgeving afleiden, maar het is wel zo )
en het voordeel dan ook maar kan genieten na 6 maanden
er zijn dus 2 termijnen van 6 maanden die een rol spelen : de eerste ziekte moet minstens 6 maanden geduurd hebben, en het voordeel blijft maar geldig tot 24 maanden na het einde van een van de vorige ziektes, maar het voordeel gaat ook maar opnieuw in na 6 maanden na de aanvang van de HUIDIGE ziekte (ingeval je voor de huidige ziekte werkloos was, anders gaat het voordeel onmiddellijk in )
de beperking die de wetgever heeft ingevoerd om het voordeel voor mensen die voordien werkloos waren maar na 6 maanden te garanderen, is om te vermijden dat werklozen te veel misbruik van het systeem zouden maken, en zich ook korte periode ziek zouden melden. Voor werkenden is de wetgever blijkbaar van oordeel dat die geen misbruik zouden maken van het systeem om zich korte tijd ziek te melden ( controles door dokters van werkgever enz, en gewaarborgd loon van minstens 14 dagen uit de zak van de werkgever te betalen )

jefke007
Berichten: 1497

#5 , 3 maand 4 dagen geleden (23 mar 2019 14:20)

ook rekening houden met het feit dat er na 6 maanden altijd "belastingen" worden ingehouden, en de eerste 6 maanden enkel belastingen worden ingehouden indien men het bij de dop ook deed.- om "misbruiken" tegen te gaan van onrechtematige ziektemeldingen
( maar op zich geeft dat geen voor- of nadeel )

na één jaar worden er dan weer geen voorheffingen ingehouden

Belastbaar zijn de uitkeringen altijd, soms is het bedrag van de uitkeringen zo laag dat je bij de eindafrekening niks moet betalen

Belgie is toch een "eenvoudig" land

Mathieu Rutten
Berichten: 1594
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#6 , 3 maand 3 dagen geleden (23 mar 2019 17:14)

Beste,

Je kan best even de tekst van denlowie even kopiëren en deze aan je ziekenfonds voorleggen. Het gaat immers niet om art. 43 van de gecoördineerde wet maar om art. 43 uit de Verordening van 16 april 1997. Uw ziekenfonds zal dan uw dossier desgevallend opnieuw onderzoeken en u hierin bijstaan. U kan ook contact opnemen met de sociale dienst van uw ziekenfonds die de zaak verder kunnen onderzoeken en voor u kunnen overleggen met de juridische dienst van het ziekenfonds. Blijft er een dispuut dan kan u best contact opnemen met het riziv, dienst betwiste zaken. U zou ook contact kunnen opnemen met de sociale dienst van uw gemeente die desgevallend uw vraag "verder vertalen" naar uw ziekenfonds. Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

jefke007
Berichten: 1497

#7 , 3 maand 3 dagen geleden (23 mar 2019 18:59)

Best wachten tot je 6 maanden ziek bent , anders bestaat de kans dat ze je neus eraf bijten

https://old.cm.be/backendimage/publicat ... _54785.pdf

dat art. 43 heeft slecht uitwerking na 6 maanden ziekte

( ondertussen is wegens bezuinigingsmaatregelen, zelfs de garantie dat de je de eerste 6 maanden dezelfde vergoeding krijgt niet meer geldig )

erna.engelen
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#8 , 2 maand 4 weken geleden (27 mar 2019 20:36)

Helea dikke merci voor de informatie. In ons geval zou vandaag 27/03/2019 artikel 43 ingaan. Ik ga dat navragen bij de mutualiteit tenzij het automatisch aangepast gaat worden. Bedankt en vele groeten ik ben goed geholpen.

jefke007
Berichten: 1497

#9 , 2 maand 4 weken geleden (27 mar 2019 22:56)

je kan evengoed wat wachten, want er zitten zoveel controlemiddelen in dat ze zoiets niet kunnen vergeten

( achterstanden van enkele weken kunnen wel )

erna.engelen
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#10 , 2 maand 2 weken geleden (09 apr 2019 20:02)

Beste allemaal, op 27.03.2019 was er terug 6 maanden ziekte en de mutualiteit heeft de berekening correct uitgevoerd. Dank aan allen voor de info want van de mutualiteit kreeg ik geen enkele reactie of enig antwoord, wel een juiste berekening. Merci voor alle reacties.

Mathieu Rutten
Berichten: 1594
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#11 , 2 maand 2 weken geleden (09 apr 2019 21:44)

Eind goed al goed.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Werkloosheid”