66% FOD invaliditeit en RVA/VDAB

Brillemans
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

66% FOD invaliditeit en RVA/VDAB

#1 , 2 jaar 1 maand geleden (02 feb 2017 17:58)

Heeft het zin dat iemand die 66% FOD invaliditeit werd toegewezen( en IT en IVT ontvangt minus inkomsten zoals forfaitair werkloosheiduitkering) nog bij RVA /VDAB ingeschreven is? Want ik veronderstel dat VDAB deze persoon op de hielen gaat blijven zitten met allerlei trajectbegeleidingen, stages en beschutte of sociale werkplaatsen en dergelijke?
Of moet zo'n persoon 66% RVA invaliditeit aanvragen?
En als RVA 66% weigert?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#2 , 2 jaar 1 maand geleden (06 feb 2017 08:25)

iemand die 66% FOD invaliditeit heeft, kan in theorie nog werk zoeken. Als deze dan ook ingeschreven is, zal deze werk moeten zoeken, natuurlijk wel aangepast werd. Meer dan waarschijnlijk zal de VDAB na 1 controle die persoon als "niet-toeleidbaar" beshcouwen en is de kous af.

Vraag is of je naast de handicap ook arbeidsongeschikt bent (beide komen meestal samen voor, maar niet altijd).

Brillemans
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 1 maand geleden (09 feb 2017 14:34)

Dank voor verduidelijking. Het wordt complexer dan ik dacht. Een paar vraagjes:

1/ niet-toeleidbaar.

- Ik kende het begrip "niet-toeleidbaar" niet. Betekent dit dat een werkloze die "niet-toeleidbaar" wordt beschouwd nog steeds stempelgeld blijft ontvangen, maar niet meer door trajectbegeleiding en werkzoeken wordt verplicht? Of betekent het dat die werkloze niet meer kan geholpen worden door VDAB en ook geen RVA uitkeringen kan krijgen?

- Ik kan mij inbeelden dat RVA/VDAB niet zal aarzelen om een werkloze uit de werkloosheidcijfers te kunnen schrappen. RVA/VDAB weet dat er FOD handicap is en dit is vermoedelijk -voor hen- geen reden tot aarzelen: je kan gewoon volledig terugvallen op een volledige FOD uitkering. Maar er zit wel een addertje onder het gras: volledige FOD uitkering is minder hoog dan RVA uitkering met pijpassing FOD. Indien die uitkering lager is dan leefloon, kan men dan aan ocmw vragen het verschil bij te passen?

2/ arbeidsongeschiktheid

a/
- Bedoel je arbeidsongeschiktheid erkend door de RVA? Neen, die is er niet. Nooit aangevraagd. En nooit door RVA/VDAB voorgesteld, ook nu nog steeds niet. Ik vermoed dat het hen niet interesseerd vermits werkloze volledig op FOD kan vervallen...

- Wordt iemand met een RVA arbeidsongeschiktheid ook verplicht trajectbegeleiding te volgen? Want Ik veronderstel dat iedereen die RVA uitkering krijgt nooit een trajectbegeleiding en/of werkzoeken kan weigeren.

- Hanteert RVA ook 66% arbeidsongeschgiktheid, of enkel 33% ?

b/
- Of bedoel je arbeidsongeschiktheid volgens FOD? Er wordt "inkomensvervangende tegemoetkoming IVT" (<<verdienvermogen verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen>>) uitgekeerd. Ik veronderstel dat dit betekent dat er "arbeidsongeschiktheid" is, al gebruikt FOD deze terminologie niet?

Dank bij voorbaat voor info.

Reclame

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#4 , 2 jaar 1 maand geleden (09 feb 2017 16:59)

Dank voor verduidelijking. Het wordt complexer dan ik dacht. Een paar vraagjes:

1/ niet-toeleidbaar.

- Ik kende het begrip "niet-toeleidbaar" niet. Betekent dit dat een werkloze die "niet-toeleidbaar" wordt beschouwd nog steeds stempelgeld blijft ontvangen, maar niet meer door trajectbegeleiding en werkzoeken wordt verplicht? Of betekent het dat die werkloze niet meer kan geholpen worden door VDAB en ook geen RVA uitkeringen kan krijgen?
geen van beide. het betekent dat de VDAB de moeite niet meer doet om tijd in die persoon te investeren. Het zoeken naar werk is echter nog altijd verplicht, de VDAB zal wel die persoon niet streng controleren. Als de RVA/VDAB echter doorkrijgt dat deze een gepaste job geweigerd heeft, zal toch de RVA een sanctie kunnen uitspreken.

- Ik kan mij inbeelden dat RVA/VDAB niet zal aarzelen om een werkloze uit de werkloosheidcijfers te kunnen schrappen. RVA/VDAB weet dat er FOD handicap is en dit is vermoedelijk -voor hen- geen reden tot aarzelen: je kan gewoon volledig terugvallen op een volledige FOD uitkering. Maar er zit wel een addertje onder het gras: volledige FOD uitkering is minder hoog dan RVA uitkering met pijpassing FOD. Indien die uitkering lager is dan leefloon, kan men dan aan ocmw vragen het verschil bij te passen?
je hebt altijd recht op het leefloon zolang je de voorwaarden van het leefloon volgt.
2/ arbeidsongeschiktheid

a/
- Bedoel je arbeidsongeschiktheid erkend door de RVA? Neen, die is er niet. Nooit aangevraagd. En nooit door RVA/VDAB voorgesteld, ook nu nog steeds niet. Ik vermoed dat het hen niet interesseerd vermits werkloze volledig op FOD kan vervallen...
66% arbeidsongeschiktheid zoals door RVA of mutualiteit vastgesteld.
- Wordt iemand met een RVA arbeidsongeschiktheid ook verplicht trajectbegeleiding te volgen? Want Ik veronderstel dat iedereen die RVA uitkering krijgt nooit een trajectbegeleiding en/of werkzoeken kan weigeren.
een 33% ongeschiktheidsuitkering geeft enkele rechten (zoek daarvoor eens op de site van de RVA), maar dan moet je nog steeds werk zoeken. Sowieso kan iedereen een bepaalde arbeidsongeschiktheid hebben. Ik heb een lichte hernia, de RVA zou me wss bvb 4% ongeschiktheid geven (wat me geen enkel recht oplevert).
- Hanteert RVA ook 66% arbeidsongeschgiktheid, of enkel 33% ?
van 0% tot 100% (in hun interne evaluaties), slechts "meer dan 33%" en "meer dan 66%" geven rechten.

Brillemans
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 10 maand geleden (25 apr 2017 21:38)

Kan iemand mij schetsen hoe de VDAB te werk gaat om een werkloze FOD 66% werkonbekwaamheid aan het werk te krijgen?
1. Is die werkloze verplicht om zelf vacatures te zoeken?
2. En als dit niet lukt gaat VDAB hem job(s) onder de neus duwen die hij 'moet' aanvaarden zoniet verliest hij werkloosheidsvergoeding?

Ik heb de indruk dat indien iemand op een FOD uitkering kan terugvallen indien VDAB schorst (ook als is de FOD uitkering lager dan RVA uitkering)
, dan zal VDAB niet aarzelen om puntje 2 hierboven door te drukken. Met alle financiïele gevolgen voor die FOD invalide.

Voor een niet-FOD-invalide zie ik dat nog zo niet gebeuren: welke werkloze is ooit door RVA/VDAB verplicht geweest om een werkaanbod te aanvaarden?

Kjb
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 3 weken geleden (26 feb 2018 09:02)

Beste,

een persoon die in een gtb/vdab traject zit met een arbeidshandicap van boven de 33% en maar enkele uuren vrijwilligers werk aan kan; dit zal uiteindelijk lijden tot niet toereikend.

Kan deze persoon na afloop van het traject op de mutualiteit terecht of is deze persoon verplicht van een tegemoetkoming van de FOD aan te vragen?

Met vriendelijke groeten

The Oscars
Berichten: 230
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 3 weken geleden (28 feb 2018 09:11)

Als gecontroleerde werkloze met een 33% arbeidsongeschiktheid, kunt u in principe genieten van een uitkering van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u reeds bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Voor wat betreft uw vrijwilligers werk: u moet de adviserende geneesheer hierover inlichten. Zie ook: http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbe ... pZjImN8Mdc

Zie eveneens: https://www.devoorzorg.be/antwerpen/voo ... mmunicatie

Terug naar “Werkloosheid”