Weigering erkenning arbeidsongeval

Amelietje
Topic Starter
Berichten: 48
Juridisch actief: Nee

Weigering erkenning arbeidsongeval

#1 , 20 mei 2018 22:45

Beste,

Op 15/04/18 had ik een arbeidongeval (val op de rug), waardoor ik buiten strijd was van 15/04 t/m 24/04. Het werd ook herkend als arbeidsongeval door de arbeidsongevallendienst. Nadien moest ik zonder pardon terug aan het werk. Toen ik zei dat dit niet ging, schreef de arbeidsongevallengeneesheer mij extra zware pijnstillers voor (Zaldiar) zodat ik wel terug aan het werk kon. Dit voorschrift is op dezelfde dag opgesteld dan zijn verklaring waarin stond dat ik het werk terug moest hervatten. Ik gaf mijn akkoord en hervatte het werk.

Echter, op 15/05/18 heb ik de arbeid moeten staken omdat het ondanks de medicatie niet meer ging. Omdat de arbeidsongevallendienst enkel in de voormiddag geopend is, meldde ik mij aan bij de dokter van wacht. Deze stelde een lumbago vast en schreef mij voorlopig een week arbeidsongeschiktheid voor.
Daags nadien meldde ik mij met het attest bij de arbeidsongevallengeneesheer, maar die weigerde het te erkennen als een arbeidsongeval omwille van het feit dat ik 3 weken ben gaan werken en er zijn inziens geen causaal verband meer te bewijzen valt. Ook was hij van oordeel dat een lumbago geen reden is om thuis te blijven.
Wel schreef hij die dag- 16/05 dus- een nieuw voorschrift om opnieuw medicatie te gaan halen en zalf tegen de spierpijn. Zo zou ik vanaf 17/05 opnieuw moeten gaan werken. Indien dit niet zou gaan, moest ik mij van hem bij de gewone controlearts aanbieden omdat het onder ziekte zou vallen.
Markant detail: Op al die geneesmiddelenvoorschriften die ik van de arbeidsongevallendienst krijg, staat vanonder wel expliciet vermeld: "Enkel voor letsels die in verband staan met een arbeidsongeval".

Nu heb ik volgende vragen:


- Hoe kan men enerzijds stellen dat het causaal verband na 3 weken niet meer te bewijzen valt, maar anderzijds wel op dezelfde datum een nieuw attest uitschrijven "enkel voor letsels die in verband staan met een arbeidsongeval"?

-Het klopt dat ik, met moeite weliswaar, 3 weken ben gaan werken. Maar als ik met een kopie van het geneesmiddelenvoorschrift kan aantonen dat dit onder medicatie moest, bewijst dit dan niet dat het letsel tijdens de werkhervatting nog steeds aanwezig was? In dergelijk geval valt het causaal verband toch wel te bewijzen?

- Toen ik mij op 17/05 bij de controledokter voor gewone ziektes ging aanmelden, weigerde zij tot overmaat van ramp ook de arbeidsongeschiktheid toe te kennen. "De enige remedie voor een lumbago is bewegen, bewegen en nogeens bewegen: U zal dus terug aan het werk moeten. Bovendien worden de vorige 2 dagen niet aanvaard en bent u dus ongewettigd afwezig geweest."
Kan een controledokter uitspraak doen over dagen waarop ze mij niet onderzocht heeft?

- Op 18/05 ben ik bij mijn eigen huisarts geweest. Deze wou overleg plegen met de controlegeneesheer om een arts-scheidsrechter aan te stellen, maar kreeg te horen dat de controledokter in kwestie vanaf dan met vakantie was. Nochtans schrijft de procedure voor dat zo'n scheidsrechter in overleg met de 2 dokters moet aangesteld worden. Toch kreeg mijn huisdokter te horen dat het hoe dan ook ongeldig was indien hij nieuwe arbeidsongeschiktheid zou voorschrijven, omdat enkel de conclusie van een arts-scheidsrechter telt, eens de controledokter geweigerd heeft.
Omdat het gezond boerenverstand bij mijn huisdokter primeerde, schreef hij mij alsnog arbeidsongeschiktheid voor.
Inmiddels, op 20/05 heb ik ook nog een ander ongeschiktheidsattest, met name van de spoedarts+ voorgeschreven sessies bij kinesist. Dit omdat ik tintelingen in mijn onderrug begon te voelen en veiligheidshalve naar ziekenhuis ging --> Wat is de kans dat ik effectief een tuchtsanctie/ontslag krijg wegens "ongewettigde afwezigheden"???
Als 3 artsen onafhankelijk van elkaar stellen dat ik arbeidsongeschikt ben en het onmogelijk is om een scheidsrechter aan te stellen, kan men mij volgens de letter van de wet dan nog steeds sancties opleggen omdat de 2 laatste attesten NA het oordeel van de controlearts zogenaamd "ongeldig" zijn en ik ondanks het negatief oordeel toch thuisgebleven ben?

Grrrr, wat een gedoe!

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.