Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Patrick16
Topic Starter
Berichten: 35
Reputation: 0

Arbeidsongevallen

#1 , 1 jaar 9 maand geleden (21 aug 2016 13:12)

Geachte

graag had ik vernomen hoe het zit met meerder arbeidsongevallen aan mijn linkerschouder arbeidsongeval met 15% economische invaliditeit.
Nu aan de rechterschouder erkend en vermoedelijk 60% economische invaliditeit.
Kan mij iemand vertellen op wat dit nu neerkomt.

JPV
Berichten: 14726
Reputation: 0
Juridisch actief: Ja

#2 , 1 jaar 9 maand geleden (21 aug 2016 20:47)

indien je met economische invaliditeit de arbeidsongeschiktheid tgv arbeidsongeval (in het kader van een arbeidsongevallenverzekering) bedoelt, worden ze niet afgetrokken van elkaar. Je zal dus 15% van je eerste basisloon én 60% van je tweede basisloon ontvangen.

Patrick16
Topic Starter
Berichten: 35
Reputation: 0

#3 , 1 jaar 9 maand geleden (21 aug 2016 22:21)

oké bedank voor uw antwoord, dacht dat dit niet kon omdat ze het eerste ongeval van 15% invaliditeit aftrokken van mijn invaliditeit ondanks dat ik deze vroeger boven op mijn loon kreeg als meer inspanning.
Echter bij het huidige ongeval waarbij vermoedelijk 60% zal worden begroot, werd deze door de invaliditeit uitkering afgetrokken zodat ze mij slechts 850€ per maand uitkeerde.

Reclame

JPV
Berichten: 14726
Reputation: 0
Juridisch actief: Ja

#4 , 1 jaar 8 maand geleden (22 aug 2016 08:49)

invaliditeitsuitkeringen zijn uitkeringen van ofwel FOD Sociale zekerheid ofwel via de mutualiteit, dat heeft op zich niet veel te maken met de arbeidsongevallenwetgeving (behalve bepaalde cumuls).

Een uitkering arbeidsongevallen zal niet beperkt worden door het krijgen van mutualiteitsuitkeringen, het krijgen van mutualiteitsuitkeringen zal mogelijks wel beperkt worden door uitkering arbeidsongevallen (heb ik zelf te weinig kennis over).

ADVOCATEN VAN LOO
Berichten: 45
Reputation: 0
Juridisch actief: Ja

#5 , 1 jaar 7 maand geleden (27 sep 2016 12:56)

In arbeidsongevallen is er een plafond voor vergoedingen.

Ten tweede: er is cumul mogelijk. Door het eerste ongeval op het werk hebt u door een later ongeval een extra nadeel. De wettelijke criteria in de berekening van % BAO:
- leeftijd en vakkennis
- omscholingsmogelijkheden en oude diploma's
- algemene situatie op de arbeidsmarkt, concurrentie met andere werknemers.

Welnu als u door het tweede ongeval een % ziet berekenen, vermeld dan of er rekening is gehouden met u reeds eerder invaliderende toestand. U had al een gebrek en nu is u nog extra benadeeld door het tweede arbeidsongeval.

Het berekenen van het percentage gebeurt anders dan met invaliditeit of persoonlijke ongeschiktheid volgens OBSI. Dat staat voor OFFICIELE BELGISCHE SCHAAL INVALIDITEIT. Die meetlat proberen sommige controle dokters van de verzekeringen vooruit te schuiven met oneerlijke bedoelingen.

U laat dit best eens nakijken door een dokter expert verzekeringsgeneeskunde. Best een raadsdokter die alleen voor de slachtoffers wil werken. Een onafhankelijke dr.spec.verzekeringsgeneeskunde. Deze dokters hebben een examen afgelegd over de cursus van berekenen van arbeidsongeschiktheid.

Patrick16
Topic Starter
Berichten: 35
Reputation: 0

#6 , 1 jaar 6 maand geleden (07 nov 2016 12:28)

waar vindt men zulke dokters welke onafhankelijke bijstandsdokter de meeste doen de 2 zowel verzekering als persoonlijke

ADVOCATEN VAN LOO
Berichten: 45
Reputation: 0
Juridisch actief: Ja

#7 , 1 jaar 5 maand geleden (04 dec 2016 01:13)

u vraagt waar ge zulke dokters vindt. Google op onafhankelijk medisch expert. En stel de vraag tijdens uw tel. gesprek met de dokter die u mogelijk zal kiezen, of hij aan de kant van de verzekeringen werkt die slachtoffers moeten vergoeden. De meesten dragen beide petten, soms op dezelfde dag in een serie expertise vergaderingen tussen zelfde dokters. De orde van artsen kan u ook namen geven van o n a f h a n k e l i j k e dokters voor bijstand in verzekeringsdossier.
Benadruk in uw contact met uw orde dat het moet gaan om iemand die niet verdediging doet van vergoedingsplichtige BA verzekeringen want de orde van artsen is er soms zelf niet selectief in. Er is nieuwe wetgeving in de maak over selectie wetsdokters volgens al dan niet pro verzekering werken.

Terug naar “Arbeidsongevallen”