ongeval weg naar het werk - loonverlies - verhalen bij verzekeraar tegenpartij

nikke999
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

ongeval weg naar het werk - loonverlies - verhalen bij verzekeraar tegenpartij

#1 , 05 mar 2019 15:11

Ik werd op weg naar het werk met de fiets aangereden en was een tweetal maanden arbeidsongeschikt. De tegenpartij was in fout.
De tweede maand ontving ik van de arbeidsongevallenverzekering slechts 90% van mijn gemiddelde dagloon jaar ervoor.
M.a.w. ik had ongeveer 400 euro bruto loonverlies + ook de maaltijdcheques.
De verzekeraar van de tegenpartij (nochtans dezelfde verzekeraar dan die van de arbeidsongevallenverzekering) weigert dit loonverschil te betalen.
Mijn advocaat vindt het niet billijk maar beweert dat de verzekeringen dit altijd zo toepassen.
Mijn vraag naar jullie toe is: heeft iemand hier ervaring mee en/of een mening over?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15485
Juridisch actief: Nee

#2 , 05 mar 2019 15:19

Maaltijdcheques is normaal daar deze per gewerkte dag zijn .
Verlies van loon vind ik niet correct !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

scorpioen
Berichten: 8894
Juridisch actief: Nee

#3 , 05 mar 2019 17:41

Het loonverlies wordt berekend op het netto loon. Tenzij u bewijst dat op de vergoeding die de verzekeraar zou moeten uitbetalen dezelfde lasten (sociale zekerheid - belastingen) rusten als op het loon. Dit is niet het geval. Er is geen RSZ verschuldigd op die schadevergoeding en die schadevergoeding worden anders belast. U zal dus moeilijk kunnen bewijzen dat u loonverlies geleden hebt.

Het antwoord van uw advocaat is bizar. Ofwel hebt u recht op iets ofwel niet. Dat de verzekeringen dit niet betalen is dus naast de kwestie. Als u er recht op hebt kan uw advocaat procederen, kosten voor de rechtsbijstandsverzekeraar.

Reclame

Mathieu Rutten

#4 , 05 mar 2019 22:13

Beste,

Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
bron: Fedris.
Als de verzekeringsonderneming uw ongeval als een arbeidsongeval heeft erkend en u tijdelijk arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op de vergoeding van uw volledige of gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

U bent volledig tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer u niet in staat bent om uw werk te hervatten.

Als u volledig tijdelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u voor de dag van het ongeval uw loon voor de verloren uren als gevolg van het ongeval. Vanaf de dag na het ongeval hebt u recht op een dagvergoeding die als volgt wordt berekend: 90 % van uw basisloon, gedeeld door 365 dagen. U ontvangt een dagvergoeding voor elke kalenderdag van arbeidsongeschiktheid, dus ook voor weekenddagen.

U bent gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer de arts oordeelt dat u in staat bent om het werk dat u op het ogenblik van het ongeval uitvoerde deeltijds te hervatten of om aangepast werk uit te voeren.

Als u gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt bent en u aanvaardt om opnieuw aan het werk te gaan (hetzelfde werk als voor uw arbeidsongeval of een aangepast werk), past de verzekeringsonderneming het verschil bij tussen het loon dat u vóór uw arbeidsongeval ontving en uw verminderde loon door uw arbeidsongeschiktheid.

Als u om een geldige reden de werkhervatting weigert of stopzet (bijvoorbeeld wegens ziekte), hebt u recht op een dagvergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De geldigheid van die reden wordt beoordeeld door de verzekeringsonderneming of door de arbeidsrechtbank als u en de verzekeringsonderneming of uw werkgever het oneens zijn.

Als u zonder geldige reden de werkhervatting weigert of stopzet, hebt u recht op een dagvergoeding die wordt berekend op basis van uw graad van arbeidsongeschiktheid. Als uw arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld 40 % bedraagt, zal uw dagvergoeding gelijk zijn 40 % van uw basisloon, gedeeld door 365 dagen.

De vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt betaald tot aan de volledige werkhervatting of tot aan de consolidatiedatum. De consolidatiedatum is het moment waarop er geen evolutie meer wordt verwacht van uw letsels. U wordt dan genezen verklaard of er wordt een blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld. De consolidatiedatum kan later vallen dan de datum waarop het werk werd hervat.

Terug naar “Arbeidsongevallen”