Dadingsovereenkomst

AD_Kor
Topic Starter
Berichten: 25

Dadingsovereenkomst

#1 , 5 maand 2 weken geleden (07 jan 2019 19:47)

Na een ongeval waarbij ik in mijn recht was en esthetische schade heb geleden dewelke nog steeds zichtbaar is en nooit zal weggaan kreeg ik vandaag een brief binnen (nadat ik op controle geweest was voor een Minnelijke medische schikking) van de verzekering waarin ze mij een voorstel doen tot vergoeding. De vergoeding is mooi maar dat is het me niet echt om te doen. Mijn esthetische schade blijft en er staat en clausule in waar ik niet mee akkoord ga.

Enerzijds zou ik liever hebben dat ze gedurende mijn levensloop maandelijks een storting doen omwille van estetische schade (dat hoeft geen honderden euro's per maand te zijn) en anderzijds vind ik deze clausule niet correct:

"Daarenboven, erkent de ondergetekende anderdeels dat hij er door AXA Belgium opmerkzaam op
gemaakt werd dat hij een dading treft zelfs over de toekomstige schade en dat het vast
overeengekomen bedrag hem wordt uitbetaald tot vereffening van alle huidige en gebeurlijke
schade. Hij erkent eveneens aan AXA Belgium te hebben geantwoord dat hij weet dat hij door het
aangaan van een dading afziet van elke latere eis en dat hij de hierbovenvermelde som aanvaardt
als definitieve regeling. Bijgevolg verklaart hij afstand te doen van iedere huidige of toekomstige
rechtsvordering tegen haar, op grond waarvan ook.
Meer in het bijzonder strekt deze afstand zich zelfs uit tot de verergeringen die zich in zijn
gezondheidstoestand zouden kunnen voordoen of tot de gevolgen die zij zouden kunnen hebben,
zelfs als uit de gegevens van het geval blijkt dat op het ogenblik waarop de dading werd aangegaan
deze verergeringen wetenschappelijk niet voorzien konden worden.
Van haar kant doet AXA Belgium evenzeer afstand ten voordele van de ondergetekende anderdeels
voor het geval van verbetering van zijn gezondheidstoestand.
De ondergetekenden hebben over deze punten een kanscontract gesloten."

Daarmee maken ze er zich wel gemakkelijk mee af. Wie heeft hier ervaring mee en wat zijn mijn mogelijkheden?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
puttemanp
Berichten: 512

#2 , 5 maand 2 weken geleden (08 jan 2019 05:59)

Dat is net de bedoeling van een dading: een einde maken aan een geschil/conflict/onenigheid... door de betaling van een som geld. Uiteraard wil de betalende partij er zeker van zijn dat het geschil/conflict/onenigheid... in de toekomst niet terug opgerakeld wordt.

Maw: dit zijn normale bewoordingen voor een dadingsovereenkomst, anders heeft zulk een overeenkomst geen zin.

P.

AD_Kor
Topic Starter
Berichten: 25

#3 , 5 maand 2 weken geleden (08 jan 2019 07:39)

Ik vermoed dat het in mijn geval beter is een extra clausule op basis van 'medisch voorbehoud' te laten opnemen dan voor toekomstige letselschade voortvloeiend uit het ongeval en ervan uitgaan dat de afkoop van de verzekeraar lager zal liggen.

Reclame

lucas123
Berichten: 384

#4 , 5 maand 2 weken geleden (08 jan 2019 09:13)

Ik heb jaren geleden ook zo een dading moeten afsluiten. Ik moest daarvoor ook afstand toen van al mijn rechten in de toekomst. Als je hiermee niet akkoord ben,t ZOU het kunnen dat je nog heel wat langer moet wachten op centen...

Terug naar “Arbeidsongevallen”