Schadevergoeding

RTA2018
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

Schadevergoeding

#1 , 1 jaar 1 week geleden (11 apr 2018 11:02)

Gedurende een aantal jaren heb ik af en toe een scheve schaats gereden telkens met dezelfde vrouw.
Zij was op de hoogte dat ik getrouwd was en kinderen had.
5 jaar geleden vertelde ze mij dat ze zwanger was. Ik heb haar toen aangeraden om een abortus te doen.
Zij was toen (en nu nog) alleenstaand en in ziekteuitkering. Ik heb haar toen ook voorgesteld om de kosten te betalen maar ik mocht niet.
Ik heb kort na de abortus alle contact verbroken mede doordat zij een nieuwe relatie had.
Twee jaar daarna heeft ze terug contact opgenomen en gezegd dat ze psychologische begeleiding volgde omdat ze dit niet kon verwerken.
Ik heb toen een bijdrage geleverd om die sessies te kunnen betalen. Daarna is haar relatie op de klippen gegaan en is ze mij begin stalken met berichten en zo.
Vorig jaar dreigde ze met een rechtszaak voor schade vergoeding tenzij we onderling konden overeenkomen.
Ze wilde zich verder laten begeleiden
Zij heeft toen een bedrag voorgesteld waarmee ik akkoord ben gegaan. Ik heb haar toen ook een document laten ondertekenen waarbij ze verklaart dat ze de som ontvangen heeft en ze dit hoofdstuk daarmee als afgesloten ziet. In het document staat ook dat ze geen contact niet meer mag opnemen met mij en mijn familie en ze ook geen gerechtelijke stappen zal ondernemen.
Tijdens haar nieuwe begeleiding (zogezegd want ik heb nog geen enkel bewijs daarvan gezien) zou ze aangeraden zijn om toch nog een rechtszaak aan te spannen om te claimen waar ze recht op heeft. Ze dreigt met een rechtszaak en stuurt zelf terug aan op een onderlinge overeenkomst.
Wat kan ik doen, wat is er mogelijk?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 1 jaar 1 week geleden (11 apr 2018 13:12)

Ik zie niets waarop ze recht zou kunnen hebben.
Welke schade wil ze vergoed zien?
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 1 week geleden (11 apr 2018 13:19)

Als ze een schadevergoeding wenst, zal ze toch deze "schade" moeten bewijzen en ook bewijzen dat jij verantwoordelijk bent voor die "schade". Geen idee hoe ze dit zou doen.

Vraag haar nog één keer aangetekend om jou niet meer te contacteren en meld haar dat je bij de politie klacht zal neerleggen wegens stalking / belaging als ze je toch nog contacteert.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Reclame

RTA2018
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 1 week geleden (11 apr 2018 18:18)

Ik zie niets waarop ze recht zou kunnen hebben.
Welke schade wil ze vergoed zien?
Ze wil morele schadevergoeding omdat ik haar gedwongen heb abortus te plegen. Ik heb geinsisteerd om abortus te plegen gezien mijn gehuwde situatie en zij alleen en zonder inkomen. Nu kan ze blijkbaar geen kinderen meer krijgen en ik heb haar die kans ontnomen.

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#5 , 1 jaar 1 week geleden (11 apr 2018 21:14)

En hoe bewijst ze dat?
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 1 week geleden (12 apr 2018 09:15)

Ze wil morele schadevergoeding omdat ik haar gedwongen heb abortus te plegen.
Op welke manier zou je haar "gedwongen" hebben? Er sterk op aandringen is niet "dwingen". Haar een pistool tegen het hoofd houden, of chanteren met het één of ander, is wel dwingen. Maar ik denk niet dat je iets in die zin gedaan hebt. Het is dus aan haar om die dwang te bewijzen.
Ik heb geinsisteerd om abortus te plegen gezien mijn gehuwde situatie en zij alleen en zonder inkomen.
Het is uw goed recht dit te insisteren. Het is dan aan haar om er al dan niet op in te gaan. Zij heeft gekozen om daar wel op in te gaan.
Nu kan ze blijkbaar geen kinderen meer krijgen en ik heb haar die kans ontnomen.
Een abortus betekent niet dat je achteraf geen kinderen meer kan krijgen. Als dit zo is, is er mogelijk een medische fout gebeurd, en moet ze haar pijlen op de arts richten.

Neen, juridisch gezien kan ze jou niets maken. Zij had een relatie met een getrouwde man, werd per ongeluk zwanger en in overleg met jou heeft ze een abortus laten uitvoeren. Zij draagt daar evenveel verantwoordelijkheid in als jou.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

RTA2018
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#7 , 1 jaar 1 week geleden (12 apr 2018 09:57)

Kan de onderlinge schadevergoeding die al betaald is eventueel tegen mij gebruikt worden als schuldbekentenis.
Of is dit totaal bij het haar gegrepen.
Wat doe ik het best als volgende stap. Een aangetekend schrijven sturen en zeggen dat het deels haar verantwoordelijkheid was ook en dat de betaalde schadevergoeding voldoende moet zijn en dat ze me met rust moeten laten. Of laat ik een brief schrijven door een advocaat?

alvast bedankt

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 1 week geleden (12 apr 2018 12:10)

Wat is de tekst van dat ondertekende document? Staat daar ergens de term "schadevergoeding" in? Zoals ik het zie is dit document bedoelt als bewijs dat je een deel van de kosten van de abortus hebt betaalt. Als dit document ook zo opgesteld is, is het geen bewijs dat er verder schade geleden is.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#9 , 1 jaar 1 week geleden (12 apr 2018 12:17)

Als je in de overeenkomst hebt staan dat hiermee een situatie juridisch afgehandeld is, en het gaat over wederzijdse toegevingen (jij vergoedt, zij ziet af van verdere stappen), dan heeft dit de eigenschappen van een dading. Is het document door beiden ondertekend, opgemaakt in tweevoud en gedateerd?
Dat sterkt jouw juridische situatie.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

RTA2018
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 1 week geleden (12 apr 2018 12:32)

Ik, naam persoon en rijksregisternummer verklaar hierbij dat ik het bedrag van x ontvangen heb van naam + voornaam en rijksregisternummer als schadevergoeding voor alle geleden schade.
Met deze schadevergoeding verbind ik mij er ook toe dat:
- Noch ik, noch mijn familie verdere gerechtelijke stappen zal ondernemen tegen x en/of zijn familie
- Noch ik, noch mijn familie contact zoekt of neemt met x en /of zijn familie onder geen enkele vorm (sms, email, messenger,…).
- Ik dit hoofdstuk als afgesloten beschouw.

Gelezen en goedgekeurd

Datum

Het document is gedateerd, door beide ondertekend maar enkel in enkelvoud opgemaakt. Heb er toen niet bij stilgestaan en zij heeft ook geen kopie gevraagd.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 1 week geleden (12 apr 2018 14:26)

OK, dus zij heeft dit document niet? Case closed, dan.

Zoals hierboven gezegd: je kan dit als dading zien, waarbij de zaak afgesloten is, maar het zou langs de andere kant ook wel een begin van bewijs kunnen zijn dat er effectief schade gelden is in het verleden. Als dan zou blijken dat het reeds betaalde bedrag totaal niet voldoet om de schade die er was (die moet uiteraard ook bewezen worden), te vergoeden, zou men alsnog stappen kunnen ondernemen.

Maar aangezien enkel jij dit document hebt, heeft de tegenpartij geen enkel bewijs in handen van geleden schade, laat staan schade waar jij voor verantwoordelijk zou zijn.

Dus zie mijn eerste antwoord: stuur haar een formeel AS waarin je haar verzoekt geen contact meer op te nemen met jou of je familie. Meldt haar dat, wanneer ze dit toch doet, je niet zal nalaten aangifte te doen voor belaging.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 1 week geleden (13 apr 2018 00:40)

De dading moet schriftelijk opgemaakt zijn (art. 2044 bW) - tot zover geen probleem.
Naar verdere vormvereisten zijn er echter enkele voorbehouden:
(1) Het voorwerp moet duidelijk bepaald zijn - hier wordt érg vaag gesproken.
(2) Het bewijs per geschrift wordt streng toegepast in de rechtspraak. Volgens art. 1325 BW moet het zijn opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben. Dat is hier niet het geval.
(3) Die strengheid wordt ook gereflecteerd in het feit dat bij begin van schriftelijk bewijs (waaraan het document wél zou voldoen) er voor een dading geen aanvulling door bewijs met getuigen en vermoedens mogelijk is.

De juridische waarde van dit document is maw beperkt tot onzeker (omwille van het bewijs).

Als onderhands biljet (art. 1326 BW) van jouw kant voldoet het evenmin aan de (strenge) regels van het bewijs in het verbintenissenrecht: voor zover ik kan zien is het bedrag niet in letters en voluit met de hand, samen met een tekst in een variant van "goed voor", geschreven door jezelf.

Mijn inschatting is dus dat deze overeenkomst niet afdwingbaar is op basis van het opgemaakte document. Dat is niet noodzakelijk een voordeel - ik interpreteer dit dus enigszins anders dan TomVDJ.

In de mate dat het verleden niet gekend is in je eigen directe familiale kring, kan dit wel een vorm van chantage worden, die nog niet zo eenvoudig te stoppen is zonder er een publieker karakter aan te geven. Want ondanks de (onvolmaakte) dading komt men opnieuw bij jou aankloppen.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

RTA2018
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#13 , 1 jaar 1 week geleden (13 apr 2018 07:19)

@bart
Bedrag is zowel in letters voluit geschreven als in cijfers.
Wat bedoel je met publiek karakter?

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#14 , 1 jaar 1 week geleden (13 apr 2018 09:42)

Mijn inschatting is dus dat deze overeenkomst niet afdwingbaar is op basis van het opgemaakte document. Dat is niet noodzakelijk een voordeel - ik interpreteer dit dus enigszins anders dan TomVDJ.
Ik zeg nergens dat de TS dit document ten voordele kan gebruiken. Ik zeg enkel dat het document moeilijk TEGEN hem kan gebruikt worden. En nu al zeker niet, aangezien de tegenpartij geen exemplaar heeft. Wat mij betreft mag de TS dit document gewoon als onbestaande beschouwen in deze zaak.
In de mate dat het verleden niet gekend is in je eigen directe familiale kring, kan dit wel een vorm van chantage worden.
Als de tegenpartij tot chantage zou overgaan (wat nu nog niet het geval is, voor zover ik begrepen heb), kan de TS ook hiervoor een klacht indienen en eventueel geleden schade door de chantage verhalen op de tegenpartij. In dat geval moet de TS wel de nodige bewijslast verzamelen van die geleden schade en het bewijs dat de schade het directe gevolg is van de chantage.

Maar bon, zover zijn we nog lang niet. Nogmaals: TS kan best de tegenpartij een AS sturen waarin hij duidelijk maakt dat hij geen contact meer wenst, en dat hij stappen zal ondernemen als de tegenpartij hem blijft lastigvallen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Bart Vissers
Berichten: 1567
Juridisch actief: Nee

#15 , 1 jaar 1 week geleden (13 apr 2018 16:34)

@bart
Bedrag is zowel in letters voluit geschreven als in cijfers.
Wat bedoel je met publiek karakter?
De wetgever bedoelt hier: met de hand (en pen) getal letterlijk geschreven. Maar speelt dan enkel tav jou, en aangezien wederpartij hier geen exemplaar van heeft, kan ze het ook niet inroepen (tenzij je het document zelf inbrengt in de discussie, waarbij wederpartij je een bewijs van betaling zou kunnen vragen).
Met “publiek karakter” bedoel ik: waardoor andere personen (bv je gezin) zich ook bewust worden van de problematiek. Bv. als er ineens een deurwaarder voor de deur staat met een dagvaarding.
Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces.
Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Terug naar “Andere”