Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Manu 5 Ahau
Topic Starter
Berichten: 5

Domicilieadres: rechten en plichten! Voor en tegen?

#1 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 12:09)

Een tante van mij werkt in het buitenland (El Salvador) ze heeft de dubbele nationaliteit.
Tot nu toe heeft ze steeds haar domicilie bij haar moeder gehad. Deze word echter een dagje ouder en nu vraagt ze aan mij of ze op mijn adres haar domicilie kan plaatsen.
Ik weet niet goed wat dit van plichten meebrengt. Wat zijn de nadelen of voordelen? Zijn er valkuilen?
Waar moet ik op letten of welke afspraken moet ik op papier laten zetten?

Is dat voor mij een extra persoon ten laste? Zij zal hier 2x per jaar een drietal weken verblijven.

dank bij voorbaat voor de mogelijke antwoorden.

Manu


Franciscus
Berichten: 29554

#2 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 12:36)

Best niet doen - vraag bij de gemeente dat uw tante met referentieadres bij u kan worden ingeschreven.
Vraag daar uitleg over het veschil van domicilie en referentie.

Nu als domicilie woont uw tante bij u en zijn dus ook alle goederen op dat adres ook van haar - dus beslagname kan perfect op uw goederen voor haar rekening.
Zij woont dan ook samen met alle consequenties daaraan verbonden.
U kan ze dan zomaar niet meer op straat zetten ongeacht of zijn iets betaald of niet.
Gezien zij er woont ... wat zal de huisbaas zeggen indien het een huurgegeven betreft?

Ook naar belastingen en sociale lasten kan het een verandering zijn.
Referentieadres is dan weer mogelijk in drie gevallen
iemand die in een mobiele woning verblijven, die om beroepsredenen geen vaste verblijfplaats heeft, of die bij gebreke aan middelen geen vast verblijfplaats heeft.

Nu voor personen die in feite in buitenland wonen is er een specieke oplossing mogelijk.
nl:
16 JULI 1992. - Koninklijk besluit betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Art. 18. Worden beschouwd als tijdelijk afwezig, evenals, in voorkomend geval, de leden van hun gezin :

2° personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen of reizen in verband met hun gezondheid of voor de toerisme of vakantieverblijf buiten de gemeente van inschrijving;
3° personen die omwille van beroepsredenen gedurende maximum een jaar bepaald werk of een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het Rijk of in het buitenland.

artemis
Berichten: 2774

#3 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 13:42)

Manu 5 Ahau schreef:Een tante van mij werkt in het buitenland (El Salvador) ze heeft de dubbele nationaliteit.
Tot nu toe heeft ze steeds haar domicilie bij haar moeder gehad. Deze word echter een dagje ouder en nu vraagt ze aan mij of ze op mijn adres haar domicilie kan plaatsen.


Wat maakt de ouderdom van haar moeder uit voor haar domicilie als ze eigenlijk het hele jaar in het buitenland verblijft, op 2 x 3 weken na. Ze kan tijdens die 'vakanties' nog steeds elders logeren als dat beter past.

Franciscus
Berichten: 29554

#4 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 16:10)

Als moeder sterft of huis wordt verkocht of huur opgezegd.
Dame heeft dubbele nationaliteit - vermoedelijk Belgische oorsprong en zal dan via Belgische? werkgever ook Belgisch? pensioen willen.

PS Ter overweging: hoe wordt een Belgisch pensioen in het buitenland uitbetaald aan een Belg? ( hint van de dag)

Manu 5 Ahau
Topic Starter
Berichten: 5

#5 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 16:20)

Ja, inderdaad: mijn tante wil dit geregeld voordat haar moeder inderdaad sterft.

Mijn tante is inderdaad belgische van oorsprong en werkt zolang ik weet voor broederklijk delen in ontwikkelingssamenwerking.

Haar loon word hier ook gestort. Betaalt dus hier ook belastingen!

Franciscus
Berichten: 29554

#6 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 16:25)

Nieuwe hint : raadpleeg eens iemand over pensioenen inzake Belgen die hun pensioen in het buitenland laten uitbetalen.

Manu 5 Ahau
Topic Starter
Berichten: 5

#7 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 16:28)

Mijn tante woont en werkt in El Salvador voor een Belgische werkgever. Al jaren.
Er zijn binnen de familie nooit vragen gesteld bij domicilie. Maar nu de vraag aan mezelf word gesteld wil ik toch meer weten.

Ze is hier 2x per jaar en dan logeert ze bij iedereen in de familie. 1x voor het werk en eenmaal voor de kerst en nieuwjaarsperiode (vakantie). Mijn broer heeft ook al een tijd haar domicilie bij hem gehad zonder er veel bij na te denken.

Franciscus als ik het goed lees komt zij dus ook niet in aanmerking voor dat referentieadres aangezien zij voor langere periode dan één jaar in het buitenland werkt?

Reeds bedankt voor de antwoorden.

Manu 5 Ahau
Topic Starter
Berichten: 5

#8 , 8 jaar 1 week geleden (09 jan 2010 16:36)

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

* u hebt geen eigen adres en behoort tot één van volgende groepen:
o woonwagenbewoners (mobiele woning)
o militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
o diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
o de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
o u bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen
o u hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
* de persoon waar u het referentieadres neemt:
o stemt hiermee in
o bezorgt u alle post en documenten die op het referentieadres toekomen

ok dus blijkbaar kan mijn tante hier wel gebruik van maken

Manu 5 Ahau
Topic Starter
Berichten: 5

#9 , 8 jaar 6 dagen geleden (10 jan 2010 14:33)

Hoelang is een referentieadres geldig?


shani72
Berichten: 4

#11 , 7 jaar 10 maand geleden (10 mar 2010 08:26)

Nog een vraagje betreffende een referentieadres :
Wij hebben een woning in een recreatiezone waar dus niet mag gewoond worden, ttz domicilie mag daar niet zijn. We hebben ook een mobilhome waar we heel veel mee op reis zijn, maar dus ook geen woning is waar een domicilie in kan zijn.
Komen wij dan ook in aanmerking voor een referentieadres ?

Franciscus
Berichten: 29554

#12 , 7 jaar 9 maand geleden (22 mar 2010 14:48)

U voldoet niet aan de voorwaarden

Terug naar “Andere”