wie mag mijn identiteitskaart vragen?

samoht
Topic Starter
Berichten: 9

wie mag mijn identiteitskaart vragen?

#1 , 8 jaar 1 maand geleden (23 nov 2010 18:01)

Hallo,

Ik had ooit ergens eens gelezen dat eigenlijk enkel politie bevoegd is om je identiteitskaart te vragen?
hiermee bedoel ik dat anderen het wel kunnen vragen maar dat je deze niet moet geven en dat men dan als men ze perse wil zien beroep moeten doen op politie? klopt dit?

Ik denk hiermee aan nmbs personeel, ticketcontrol metro, controle op fuiven door security, ...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#2 , 8 jaar 1 maand geleden (23 nov 2010 18:14)

Er is een verschil tussen een vaststelling van de identiteit en een identiteitscontrole.

De vaststelling van de identiteit:
"Een van deze beide documenten moet worden overgelegd bij elke vordering van de politie, evenals bij elke aangifte, bij elke aanvraag van getuigschriften en, in het algemeen, telkens als de houder het bewijs van zijn identiteit dient te leveren.
Een van deze beide documenten moet ook worden overgelegd aan de gerechtsdeurwaarder die belast is met de betekening van een exploot of aan de personen die overeenkomstig artikel 37, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, belast zijn met de afgifte van het afschrift van een dergelijk exploot."

(art. 1 Koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten)

De identiteitscontrole:
Art. 34. § 1. De politieambtenaren controleren de identiteit van ieder persoon wiens vrijheid wordt benomen of die een misdrijf heeft gepleegd.
Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder persoon indien zij, op grond van zijn gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke gronden hebben om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren of heeft verstoord.
§ 2. Overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie, kunnen de politieambtenaren eveneens de identiteit controleren van ieder persoon die een plaats wenst te betreden die het voorwerp is van een bedreiging in de zin van artikel 28, § 1, 3° en 4.
§ 3. Teneinde de openbare veiligheid te handhaven of de naleving te verzekeren van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, kunnen de overheden van bestuurlijke politie, binnen de perken van hun bevoegdheden, identiteitscontroles voorschrijven, uit te voeren door de politiediensten in de omstandigheden die deze overheden bepalen.
§ 4. De identiteitsstukken die aan de politieambtenaar overhandigd worden, mogen slechts ingehouden worden gedurende de voor de verificatie van de identiteit noodzakelijke tijd en moeten daarna onmiddellijk aan de betrokkene worden teruggegeven.
Indien de persoon waarvan sprake in voorgaande paragrafen weigert of in de onmogelijkheid verkeert het bewijs te leveren van zijn identiteit, alsook indien zijn identiteit twijfelachtig is, mag hij worden opgehouden gedurende de voor de verificatie van zijn identiteit noodzakelijke tijd.
De mogelijkheid moet hem worden geboden zijn identiteit te bewijzen op eender welke wijze.
In geen geval mag de betrokkene te dien einde langer dan twaalf uur worden opgehouden.
Indien de vrijheidsberoving geschiedt met het oog op het verifiëren van de identiteit, maakt de politieambtenaar die deze verrichting doet, daarvan melding in het register van de vrijheidsberovingen.

Voor metro, nmbs en bewakingsagenten gelden nog andere regelingen.
Enkel de politie kan afdwingen dat u uw identiteitskaart overlegt ;-)

sniper
Berichten: 780
Locatie: meetkerke

#3 , 8 jaar 1 maand geleden (23 nov 2010 21:01)

Enkel de politie kan afdwingen dat u uw identiteitskaart overlegt ;-)
er zijn nog een paar mensen die dat kunnen
59.1. Elke persoon die meer dan 15 jaar oud is moet zijn identiteitskaart of het als zodanig geldend bewijs vertonen op elk door een bevoegd persoon gedaan verzoek naar aanleiding van een overtreding op de politie van het wegverkeer of van een verkeersongeval.

Artikel 3. Bevoegde personen
De personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen, zijn :

...
13°
en wat betreft 'controle op fuiven door security' meen ik gehoord te hebben dat dit op vrijwillige basis is
of ze je binnenlaten bij weigering is natuurlijk ook maar de vraag
beter een slechte dag op zee,
dan een goede dag op het werk

Reclame

Vandebos
Berichten: 16087

#4 , 8 jaar 1 maand geleden (23 nov 2010 23:14)

Controleurs en inspecteurs sociale zekerheid, riziv, rva en nog een hele reeks andere alfabetsoepen ook niet vergeten. Deze amb"etan"(volgens sommigen...) tenaren mogen eveneens de identiteit van personen controleren in functie van hun officiële opdracht.

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#5 , 8 jaar 1 maand geleden (24 nov 2010 05:53)

Ze krijgen inderdaad toelating om die te vragen, maar ze kunnen die niet afdwingen :)

mava105
Berichten: 16484
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#6 , 8 jaar 1 maand geleden (24 nov 2010 11:46)

Ze krijgen inderdaad toelating om die te vragen, maar ze kunnen die niet afdwingen :)
Maar als je weigert ze te geven, kunnen ze wel de politie erbij roepen.

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#7 , 8 jaar 1 maand geleden (24 nov 2010 12:55)

Inderdaad, maar dan is de vraag of de politie haar beroepsgeheim niet schendt als zij de identiteit zou doorgeven aan de betrokken dienst.

Vandebos
Berichten: 16087

#8 , 8 jaar 1 maand geleden (24 nov 2010 12:57)

Gelet op het feit dat de beperkte politionele bevoegdheid van deze diensten is geregeld per kb mag de gegevensoverdracht in kwestie geen probleem vormen daar de samenwerking in het kb vervat is.

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#9 , 8 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 09:12)

Samenwerking is nog geen gegevens-uitwisseling hé ;-)

Vandebos
Berichten: 16087

#10 , 8 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 12:08)

Deze is wel vervat in de samenwerking.

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#11 , 8 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 13:18)

Heb je een voorbeeldje voor mij?

artemis
Berichten: 2931

#12 , 8 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 13:32)

Als een zwartrijder op de trein weigert een identiteitsbewijs voor te leggen aan de betrappende conducteur, mag/moet die laatste er dan de politie bijhalen?

Vandebos
Berichten: 16087

#13 , 8 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 13:57)

Mag/moet...Gelet op de bakken kritiek die de NMBS de laatste tijd krijgt voor slechte verbindingstijden zal het vermoedelijk een zeldzaam verschijnsel worden.

artemis
Berichten: 2931

#14 , 8 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 14:20)

Ik stelde de vraag omdat zo iemand mijn adres aan de nmbs heeft opgegeven.

Lanox
Berichten: 3151
Juridisch actief: Nee

#15 , 8 jaar 1 maand geleden (25 nov 2010 14:49)

Ik stelde de vraag omdat zo iemand mijn adres aan de nmbs heeft opgegeven.
En? Heeft U iets gewonnen? :mrgreen:

Terug naar “Privacy-bescherming”