Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
jennyke3
Topic Starter
Berichten: 76

heeft een notaris zwijgplicht?

#1 , 11 maand 2 weken geleden (28 jul 2017 09:23)

Heeft een notaris zwijgplicht

Als een notaris hoort dat er beslag gelegd gaat worden op een woning van een zeer goede vriend van hem.

Mag hij dit dan aan die vriend doorgeven zodat alles sneller ih werk kan gesteld worden waardoor het beslag dan niet door kan gaan?

ik heb online ernaar gezocht maar vind niet echt een antwoord op deze vraag

ook had ik graag geweten welke sancties er tegen zijn

grts

bosprocureur
Berichten: 2322

#2 , 11 maand 2 weken geleden (28 jul 2017 09:29)

m.i. hangt het ervan af hoe de notaris dit verneemt, dus in het kader van zijn ambt, of ergens "tussen pot en pint". In het ene geval zal het beroepsgeheim spelen, indien hij/zij het toevallig verneemt, meen ik dat hij die info vrij kan delen met betrokkene.

denlowie
Berichten: 10311
Juridisch actief: Nee

#3 , 11 maand 2 weken geleden (28 jul 2017 09:45)

Notaris is geen deurwaarder, het zou al iets speciaals zijn dat de notaris via zijn ambt zou te weten komen dat een beslag gaat gelegd worden op een woonst, een notaris geeft niks met een beslag te maken.

Een notaris ie een openbare ambtenaar en tevens een handelaar, hoe meer klanten hoe meer hij verdient.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

jennyke3
Topic Starter
Berichten: 76

#4 , 11 maand 2 weken geleden (28 jul 2017 10:07)

men moet de notaris passeren om te weten of er al een akte wel of niet getekend is en de rest ivm die info die de deurwaarder nodig heeft vh beslag

gezien de compromie omgezet is naar officieele koop

de notaris zal dan de link wel leggen dat er een beslag gaat komen

het is dus niet tussen pot en pint maar tijdens de kantooruren op het kantoor

mvg

bosprocureur
Berichten: 2322

#5 , 11 maand 2 weken geleden (28 jul 2017 11:49)

Als hij het vernomen heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het kader van zijn beroep/ambt, dan meen ik dat het beroepsgeheim ten volle geldt.

Maar wie ben ik ?

Er zullen vast antwoorden komen van mensen die het reilen en zeilen op een notariskantoor beter kennen.

Franciscus
Berichten: 31070

#6 , 11 maand 2 weken geleden (28 jul 2017 16:33)

Uit http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/3 ... 001_AC.pdf.


Op basis van art. 13 van de deontologische code die van toepassing is op het notariaat (282)
wordt de notaris onderworpen aan de discretieplicht. Dit artikel stelt:
“Zelfs in de gevallen waarin het beroepsgeheim dat gewaarborgd wordt door artikel 458 van het Strafwetboek niet meespeelt omdat de informatie waarover de notaris beschikt niet als vertrouwelijk kan beschouwd worden, is de notaris gehouden tot een discretie plicht, die hem verbiedt deze inlichtingen mee te delen aan derden, behoudens wanneer deze mededeling noodzakelijk of nuttig is voor de verrichtingen waarmee hij belast is.
In dit opzicht houdt de notaris rekening met het feit dat de tussen twee notarissen gevoerde briefwisseling niet vertrouwelijk is, behoudens andersluidende overeenkomst.”
De notaris is dus in ieder geval onderworpen aan een discretieplicht. Uit de bewoordingen van het artikel kan worden afgeleid dat de notaris onderworpen zal worden aan het beroepsgeheim voor zover de informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd.(283)
Dit notarieel beroepsgeheim is bijgevolg beperkt tot alle gegevens die vertrouwelijk werden meegedeeld.

denlowie
Berichten: 10311
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 maand 2 weken geleden (28 jul 2017 16:49)

Als er beslag word gelegd is dit wel openbaar, of bestaan deze gele brieven niet meer?
waarin een de openbare verkoop aangekondigd word bij de beslagname.

En als iets openbaar is waarom zou men het dan niet mogen zeggen ??
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

jennyke3
Topic Starter
Berichten: 76

#8 , 11 maand 6 dagen geleden (09 aug 2017 16:15)

denlowie


dat bestaat nog maar daar ging de vraag niet over

franciscus merciekes dat antoord had ik nodig

grts

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Privacy-bescherming”