Aankoop Woning Feitlijk Samenwonend

GuanoApe
Topic Starter
Berichten: 38

Aankoop Woning Feitlijk Samenwonend

#1 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 08:39)

Wat bij het aankopen van een woning 50/50 in de verkoopovereenkomst en nadien besluit om alsnog te trouwen.
Veranderd er niks? Woning zou dan sowieso 50/50 in gemeenschappelijk vermogen komen te zitten, klopt deze redenering?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 11:04)

Er even van uitgaande dat je onder het wettelijke stelsel trouwt (en niet onder algemene gemeenschap van goederen): In principe blijven de eigendommen die je had voor je trouwde, je eigendommen, en gaan die niet mee in het gemeenschappelijke vermogen, dacht ik. Moest de woning dus 70% van jou geweest zijn, zou die na het trouwen nog steeds voor 70% van jou zijn en 30% van je vrouw. Als de woning daarna meer waard zou worden (door verbouwingen of wat dan ook) zal de meerwaarde op de woning echter wel 50/50 moeten verdeeld worden.

Dus dat de woning 50/50 zal zijn na het trouwen, is juist, dat dit is omdat het in het gemeenschappelijk vermogen komt, is niet juist (vermoed ik. Ben niet 100% zeker). Meerwaarde op de woning komt wel in het gemeenschappelijk vermoegen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#3 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 12:43)

In beschreven geval komt het huis niet in het gemeenschappelijk vermogen.
Daardoor zal bij een overlijden de langstlevende echtgenoot geen volle eigenaar worden van de woning,
maar enkel het vruchtgebruik verkrijgen.
Indien men eerst zou huwen en vervolgens de woning kopen dan zou de langstlevende echtgenoot, gesteld dat er geen
kinderen zijn, wel volle eigenaar van de woning worden.

Dit alles in de veronderstelling dat men onder het wettelijk stelsel huwt.

opmerking: "Meerwaarde op de woning komt wel in het gemeenschappelijk vermogen."
Dat is niet zo. Het geldt enkel voor de inkomsten, als het huis wordt verhuurd is dat een gemeenschappelijk inkomen.
Maar het huis blijft persoonlijk bezit, ook de meer- of minwaarde.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Reclame

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 13:06)

Maar het huis blijft persoonlijk bezit, ook de meer- of minwaarde.
Stel dat de woning 70% van de TS zou zijn, 30% van de partner, en ze trouwen en verbouwen de woning, waarbij deze plots €50.000 meer waard is dan daarvoor. Ze scheiden vervolgens en willen de woning verkopen, dan zal die extra €50.000 toch niet 70/30 verdeeld worden, maar wel 50/50, of zie ik het verkeerd? De meerwaarde gerealiseerd door de verbouwing, zijn toch "inkomsten" die tijdens het huwelijk verworven zijn? (Niet dat het in dit geval relevant is, want het is 50/50, maar puur uit interesse wil ik dit wel eens weten.)
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#5 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 13:23)

Indien de gemeenschap geïnvesteerd heeft in een onroerend goed dat persoonlijke eigendom is van één of van beide echtgenoten, dan dient ingeval van echtscheiding gevolgd door boedelverdeling de gemeenschap eerst terug vergoed te worden voor de gedane investeringen alvorens tot de verdeling over te gaan.
Maar van de verkoop van het huis gaat vervolgens het volledige verkoopbedrag naar de echtgenoot wiens eigendom het is (of in verhouding volgens eigendomsaandeel indien in onverdeeldheid tussen echtgenoten).
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 13:32)

Indien de gemeenschap geïnvesteerd heeft in een onroerend goed...
Dus de investering komt uit de gemeenschap, maar de "return on investment" komt niet in de gemeenschap terecht?

Hier lees ik iets anders: https://www.neobemiddeling.be/blog/mijn ... -scheiding

Daaruit maak ik op dat de "return on investment" toch pro rata moet verdeeld worden (geen 50/50, maar volgens het aandeel van de investering in de totale kostprijs van de woning)?

Aan de topic starter: al het bovenstaande is voor u niet van toepassing, wegens 50/50. Voor jou blijft het dus sowieso makkelijk te verdelen ;-).
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#7 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 13:50)

Indien de gemeenschap geïnvesteerd heeft in een onroerend goed...
Dus de investering komt uit de gemeenschap, maar de "return on investment" komt niet in de gemeenschap terecht?

Hier lees ik iets anders: https://www.neobemiddeling.be/blog/mijn ... -scheiding

Daaruit maak ik op dat de "return on investment" toch pro rata moet verdeeld worden (geen 50/50, maar volgens het aandeel van de investering in de totale kostprijs van de woning)?

Aan de topic starter: al het bovenstaande is voor u niet van toepassing, wegens 50/50. Voor jou blijft het dus sowieso makkelijk te verdelen ;-).
Heb ik het tegendeel beweerd?

Voor alle duidelijkheid herhaal ik het nog eens:
De gemeenschap moet worden vergoed door zij die er voordeel hebben uit geput én de vergoeding moet overeenstemmen met dat voordeel.
Wat dat voordeel is hangt af van de feitelijke omstandigheden. Het is dus niet noodzakelijk gelijk aan het nominale geldbedrag dat ooit door de gemeenschap in het huis werd geïnvesteerd.

Wat er na die compensatie in meer of min nog overblijft gaat per saldo netto naar de echtgenoot wiens persoonlijke eigendom het is (om hetzelfde nog eens anders te formuleren).
Dat kan dus meer of minder zijn dan wat die echtgenoot oorspronkelijk heeft betaald voor zijn eigendom.
Indien er geen enkele investering door de gemeenschap werd gedaan gaat de volledige meerwaarde naar de echtgenoot die eigenaar is.

Hopelijk is het nu duidelijker.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 14:07)

Heb ik het tegendeel beweerd?
U zei hetvolgende:
Indien de gemeenschap geïnvesteerd heeft in een onroerend goed dat persoonlijke eigendom is van één of van beide echtgenoten, dan dient ingeval van echtscheiding gevolgd door boedelverdeling de gemeenschap eerst terug vergoed te worden voor de gedane investeringen alvorens tot de verdeling over te gaan.
Dit zou betekenen dat in het voorbeeld van de link die ik gaf, de €50.000 eerst terugbetaald wordt, en vervolgens over gegaan wordt tot de verdeling. U zei daarna:
Maar van de verkoop van het huis gaat vervolgens het volledige verkoopbedrag naar de echtgenoot wiens eigendom het is
Dus terug in het geval van het voorbeeld, zou de volledige 420.000 naar partner C gaan
én de vergoeding moet overeenstemmen met dat voordeel.
In uw eerdere post had u het enkel over de investering zelf, vandaar mijn bijkomende vraag. Maar u gaat dus wel akkoord met wat in de link gezegd wordt. In concreto moet gerealiseerde meerwaarde op de woning door gemeenschappelijke investeringen dus weldegelijk verrekend worden bij een eventuele scheiding. Zelfs al is de woning voor 100% van één partner, dan nog zal de andere partner een deel van de meerwaarde toegekend krijgen indien er tijdens het huwelijk in de woning geïnvesteerd werd.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#9 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 15:45)

Vergoed worden voor gedane investeringen is niet hetzelfde als exact hetzelfde inlegbedrag terugkrijgen.
Dan zou men moeten schrijven "het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen".
Met die uitzondering hebt u het bijna volledig begrepen en correct herhaald.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#10 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 15:56)

Vergoed worden voor gedane investeringen is niet hetzelfde als exact hetzelfde inlegbedrag terugkrijgen.
Tja, dan is de term "Vergoed worden" wel héél erg verwarrend. Je kan dan ook stellen dat je het "vergoed worden" het terugkrijgen is van het bedrag + een gangbare intrest, om maar iets te zeggen. Het feit dat mogelijke waardevermeerdering van het vastgoed door de investering zal moeten verrekend worden bij de scheiding, vind ik toch het vermelden waard (en dit vond ik niet terug in uw originele antwoord, dat een beetje de andere richting uitwees, door de zinsnede: "Maar van de verkoop van het huis gaat vervolgens het volledige verkoopbedrag naar de echtgenoot wiens eigendom het is").

Maar bon, u hebt uzelf verduidelijkt. Ik denk dat het voorbeeld in de link die ik postte voor potentiële andere lezers ook wel één en ander zal verduidelijken.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#11 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 16:07)

Vergoed worden voor een investering is standaardtaal die eigenlijk geen verdere verduidelijking behoeft.
Elke belegger die vergoedt wordt voor zijn investering verwacht meer terug te krijgen dan zijn begininvestering.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#12 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 16:40)

Ik miste in uw eerdere post (post #5) gewoon de vermelding ivm de waardevermeerdering. In het voorbeeld dat ik postte krijgt partner D immers €10.000 van de waardevermeerdering uitgekeerd op een geïnvesteerd bedrag van €25.000. Da's een "rendement" van 40%. Da's al iets hoger dan een rendement van een gewone investeringslening, denk ik... Dus toch wel het vermelden waard. Maar bon, is bij deze dus gebeurd...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Etak
Berichten: 84
Juridisch actief: Nee

#13 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 17:13)

gezien dit item wel mijn interesse opwekt en ik inzake deze ook een vraag heb
hetvolgende : inbreng gedaan in woning, wettelijk samenwonend.
Lening aangegaan voor het overige deel
Woning werd verkocht na amper 3 jaar en er was geen meerwaarde amper net genoeg om de openstaande hypotheek terug te betalen, geen geld meer over om mijn inbreng terug te krijgen
Wat nu?

Gebruiker21
Berichten: 10818
Juridisch actief: Nee

#14 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 17:18)

Wat zijn de details: wat was uw inbreng, wat was de inbreng van de partner? Als beiden evenveel ingebracht hebben, zullen beiden "verlies" lijden als met de verkoop enkel de hyptheek kan terugbetaald worden, om maar iets te zeggen. Als enkel jij een inbreng gehad gedaan hebt, zou je kunnen stellen dat uw ex nog een openstaande schuld heeft bij jou die ze nog moet terugbetalen...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Thomas Morus
Berichten: 1729
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#15 , 1 jaar 1 week geleden (13 mar 2018 17:19)

gezien dit item wel mijn interesse opwekt en ik inzake deze ook een vraag heb
hetvolgende : inbreng gedaan in woning, wettelijk samenwonend.
Lening aangegaan voor het overige deel
Woning werd verkocht na amper 3 jaar en er was geen meerwaarde amper net genoeg om de openstaande hypotheek terug te betalen, geen geld meer over om mijn inbreng terug te krijgen
Wat nu?
Het "verlies" verdelen à rato van ieders inbreng en de relatieve eigendomsverhouding.
Dat zijn de twee parameters.
Indien ieder heeft ingebracht in zelfde verhouding als aandeel in de woning een eenvoudige berekening.
In het andere geval ingewikkelder.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”