Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
merci
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

Break up

#1 , 10 maand 4 dagen geleden (07 feb 2018 21:55)

Ik heb 5jaar samengewoond met mijn ex partner. Hij heeft een appartement gekocht waar ik ben gaan bijwonen. Omdat ik zijn woning niet mee wou afbetalen maar het hem financieel op dat moment wel draagelijk wou maken, hebben we onderling afspraken gemaakt en die op papier gezet en beide ondertekend.7 september 2014

Overeenkomst tussen pers A en pers B inzake afbetaling van de lening voor het appartement op adres 1 via de bank op rekening nr:...

Wij, pers a + pers b, betalen elk de helft van de lening voor bovengenoemd appartement vanaf 1 januari 2013. Dit bedrag 929€/ maand (samen), of 464,50€ elk/maand. Het geld dat pers a (Ik dus) mee afbetaalt voor deze lening blijft van haar. Dit zal worden gebruikt om te herinvesteren in een woning die wij samen zullen aankopen.
Het is mijn wil (pers b, hij dus) dat, wanneer ik sterf of zelf niet meer bekwaam ben om mijn zalen te regelen, het geld dat pers a mee betaald heeft aan bovengenoemd appartement terug naar haar gaat.

In tweevoud opgemaakt op 7 september

aftekenen voor akkoord,
Dit papier is door ons allebei getekend. Ik heb geen origineel exemplaar in mijn bezit enkel een doorgemaild papier, wel getekend.

Mijn vraag is of ik hier iets mee ben aangezien we uit elkaar zijn en niet samen gaan herinvesteren. Ik zou wel graag mijn centen terug krijgen maar vraag me af of ik wettelijk gezien ergens sta...

Bedankt bij voorbaat voor de reacties

basejumper
Berichten: 2873
Locatie: Diest

#2 , 10 maand 4 dagen geleden (07 feb 2018 22:22)

Beste

En wat is uw vraag? 'mijn vraag is of ik hier iets mee ben' In welke zin of richting?
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

merci
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 maand 4 dagen geleden (07 feb 2018 23:03)

Het terug krijgen van het geld dat ik heb betaald voor dat appartement

Reclame

merci
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#4 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 10:57)

basejumper schreef:Beste

En wat is uw vraag? 'mijn vraag is of ik hier iets mee ben' In welke zin of richting?


De discussie tussen hem en mij is dat hij vindt dat ik huur moet betalen en hij wilt een bedrag rekenen dat hij aftrekt van het totaal bedrag dat ik betaald heb.
Ik vind dat onze afspraak op papier staat en dat hij mij het volledig bedrag terug moet betalen.

Ik vraag mij af of ik wettelijk gezien in mijn recht ben. Omv het papier dat we samen hebben ondertekend...

TomVDJ
Berichten: 10512
Juridisch actief: Nee

#5 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 10:58)

De discussie over "huur" is zinloos. Tenzij uw ex een huurovereenkomst kan voorleggen, slaat dit nergens op. MAAR...

De overeenkomst zegt niets over wat er moet gebeuren als jullie uit elkaar gaan. Enkel wat er gebeurt indien jullie zouden herivensteren of als er iets met uw ex-partner zou gebeuren.

Volgens de overeenkomst verbind u zich ertoe de helft van het appartement te blijven afbetalen. Het geld blijft van u en zal gebruikt worden voor te investeren in een woning die jullie samen zullen bouwen. Er staat nergens in het document wat er juist moet gebeuren als jullie niet meer herinvesteren in een gezamelijke woning.

Dus concreet: uw ex kan u op basis van dit document verplichten om mee te blijven afbetalen. Als u dit niet meer doet, kan uw ex proberen om u te verplichten via de rechtbank. Het is dan aan de rechter om te bepalen of het document voldoende sluitend is om u die verplichting op te leggen.

Als u uw geld terug wenst, zal u met dit document eveneens naar de rechter moeten, en deze zal dan moeten bepalen of de zinsnede "het geld blijft van u" voldoende is om uw geld terug te krijgen (er staat immers expliciet bij dat het geld ook zou dienen om te herinvesteren in een woning, wat nu dus niet zal gebeuren => ruimte voor discussie).

Je hebt wel het voordeel dat uw naam niet op de lening staat, als ik het goed begrijp. Dit betekent dus dat je alvast geen schrik moet hebben voor de bank. Zij zullen niet bij jou aankloppen. Waar je wel schrik moet voor hebben, is de situatie dat uw ex het appartement niet meer kan afbetalen. De bank zal dit dan waarschijnlijk verkopen om de lening af te betalen. Of je je geld dan nog zal terugzien? Je kan een kei het vel niet stropen, zoals ze zeggen...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

mava105
Berichten: 16221
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#6 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 11:14)

En vindt jij het normaal dat je 5 jaar GRATIS gewoond hebt als je alles terug vraagt? Een vergoeding voor dat dak boven uw hoofd en verwarming enz...is het minste dat je zou moeten betalen.

TomVDJ
Berichten: 10512
Juridisch actief: Nee

#7 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 11:39)

mava105 schreef:En vindt jij het normaal dat je 5 jaar GRATIS gewoond hebt als je alles terug vraagt? Een vergoeding voor dat dak boven uw hoofd en verwarming enz...is het minste dat je zou moeten betalen.
Hoe bedoel je dit? TS zegt toch nergens dat ze niet mee betaald heeft voor de leefkosten (electriciteit, water, voeding, etc...)? Waarom zou zij een deel van het appartement van de ex moeten betalen, omdat ze daar een paar jaar gewoond heeft?

Ik heb samen met mijn vriendin ook een woning gekocht. Stel dat zij nu wil vertrekken, heeft zij het recht op de helft van de woning. Ik zie niet in waarom ik zou kunnen zeggen: "jamaar, je hebt hier wel 8 jaar gewoond, dus ik geef u uw helft terug, maar min 8 jaar huur! Dus de woning is €300.000 waard. Jouw helft is dus €150.000. Ik reken een huur van €900 per maand, en dit voor 8 jaar, dus € 86.400 in totaal. Ik betaal jou dus €63.300 uit en de woning is van mij. Bedankt en tot ziens!". Geen enkele rechter zal daarmee akkoord gaan.

Moest de TS samen met de ex het appartement gekocht hebben (samen ook de lening aangegaan zijn), was er weinig discussie geweest: ze had recht op de helft van het appartement (afin, als ze elk voor 50% eigenaar zouden geweest zijn, en dan met verrekening van het nog af te betalen kapitaal, uiteraard). Maar met het ondertekende document ligt de zaak wel serieus anders. TS heeft zich geëngageerd om mee te betalen met enkele randopmerkingen die nu niet echt relevant meer zijn. Vervelende zaak...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

merci
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#8 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 11:58)

Leefkosten hebben we steeds gedeeld... elektriciteit, water, eten, KI voor t appartement, brandverzekering enz...

Het punt is dat ik andere keuzes zou gemaakt hebben indien er op voorhand geweten zou zijn dat ik 'huur' had moeten betalen... dan had ik voor mezelf gekocht. 't plan was om toen op korte termijn samen te kopen en dat is nooit gebeurd.. ik wou zijn appartement niet afbetalen vandaar het opgemaakte papier... niet sluitend dus en afhankelijk van interpretatie... wat bescherming had moeten zijn kan zich tegen me keren...

TomVDJ
Berichten: 10512
Juridisch actief: Nee

#9 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 13:25)

Ik vrees dat uw laatste zinnen inderdaad correct zijn. Maar "huur" kan uw ex sowieso niet eisen, aangezien jullie nergens overééngekomen zijn dat er huur zou moeten betaald worden. Geen enkele rechter zal uw ex volgen in dat verhaal.

Langs de andere kant heeft uw ex inderdaad wel een stok achter de deur ivm het document om het appartement mee af te betalen. Maar dit document is zo onvolledig dat het inderdaad voor interpretatie vatbaar is. Er staat nergens dat jij de door u afbetaalde bedragen op elk moment als geld terug kan opvragen bij uw ex. Er staat wel dat het geld van jou is om dan later te herinvesteren in een woning die jullie samen zullen bouwen. En daar blijft het bij.

Je zou een AS kunnen sturen waarbij je verwijst naar die overeenkomst en uw ex vraagt u terug te betalen. Iets in de zin van:

"Beste x,

verwijzend naar onze overeenkomst op datum X ivm het mee afbetalen van de lening van uw appartement, zou ik u willen verzoeken om de door mij betaalde bedragen (Y keer € X, dus totaal € Z) terug te betalen op rekening .... . In de hierboven vermeldde overeenkomst staat immers gestipuleerd dat dit geld mij bijft toebehoren.

Graag verneem ik van u binnen de 14 dagen hoe u deze terugbetaling wenst uit te voeren (éénmalige betaling of in een aantal maandelijkse schijven). Indien ik binnen de 14 dagen geen antwoord gekregen heb op dit schrijven, zal ik niet nalaten om de nodige juridische stappen te zetten om te betaalde bedragen terug te kunnen vorderen."


Je speelt dan uiteraard wel wat blufpoker (en "vergeet" je het stuk van de herinvestering even), want als uw ex hier niet op ingaat en je moet met dat document naar de rechtbank, kan het alle kanten uit, naar mijn mening...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

merci
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#10 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 14:37)

Samen herinvesteren wil hij zelf niet meer...

Er is nog wel mailverkeer geweest waarbij een extra zin is toegevoegd... dat beide partijen bij het uit elkaar gaan menselijk zullen reageren maar wederom... voor interpretatie vatbaar...
Hij wil op zich iets overeen komen maar ik denk dat ik dan veel moet laten vallen...

Ik had hem voorgesteld 2,8% te laten vallen, zogezegd "interesten die je bij de bank betaald"

Ik heb ook voor de laatste maand dat ik daar was "huur" betaald... Omdat dan de regeling zogezegd veranderde...

Beetje ingewikkeld misschien..

TomVDJ
Berichten: 10512
Juridisch actief: Nee

#11 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 15:09)

Als het bedrag €464,50 het reëele bedrag is, en het contract werd begin september 2014 opgemaakt, en ik ga er van uit dat jullie in januari uit elkaar gegaan zijn, dan gaat het over 29 maanden of €13470,5. Da's al een mooi bedragje. Als je in het achterhoofd houdt dat wanneer dit voor de rechtbank komt (ik vermoed dat dit al geen vredegerecht meer zal zijn, maar burgerlijke rechtbank, maar ben niet 100% zeker), wat kosten met zich meebrengt (zeker als je een advocaat onder de arm neemt) en het feit dat de uitkomst van zo'n zaak zeer onzeker is, is een redelijke minnelijke schikking misschien wel de beste oplossing.

Stel hem bijvoorbeeld voor dat je tot een schikking wil komen waarbij hij u €10000 terugbetaalt, en je dan een kwijtschelding voor de overige €3470 zal tekenen. Als jullie niet tot zo'n schikking komen, zal het toch rechtbank worden, vrees ik. Met alle kosten vandien.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

eylis
Berichten: 7258

#12 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 15:14)

Moraal van het verhaal: probeer best niet op eigen houtje een papier op te stellen om dit soort constructies af te spreken. waarom? omdat we niet echt juridisch onderlegd zijn en dus niet aan de gevolgen denken als het scenario anders loopt dan verwacht. Je had zeker een akte kunnen laten opstellen bij een notaris om een bepaalde financiele afspraak op te stellen. en die had waarschijnlijk veel vollediger geweest. Jammer, de put wordt pas gedempt etc...

merci
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#13 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 15:57)

't Gaat om 55 maanden x 464,50 = 25547,50€

Behoorlijk wat...

Bedankt Tom voor je hulp in uitleg!

TomVDJ
Berichten: 10512
Juridisch actief: Nee

#14 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 16:16)

merci schreef:'t Gaat om 55 maanden x 464,50 = 25547,50€
'k Heb me vergist in mijn berekening (jaartje ernaast). Moet dus 41 maanden zijn ipv 29.

Maar als ik lees dat het 55 maanden zijn, dan is de begindatum van jullie "contract" is vroeger dan september 2014? Want je kan enkel het geld terugvorderen dat gegeven is nadat jullie dit contract opgesteld hebben. Voor alle betalingen die je voor de aanvangsdatum van dat contract gedaan hebt, blijft het "gegeven is gegeven" (tenzij je een ander bewijs hebt dat op voorhand afgesproken was dat je die bedragen zou terugkrijgen moest de relatie aflopen).
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

merci
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#15 , 10 maand 4 dagen geleden (08 feb 2018 16:34)

Staat in de regeling "vanaf 1 januari 2013"

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”