relatie moeder kinderen

Cizen
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

relatie moeder kinderen

#1 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 12:05)

Beste,

graag had ik informatie over wat ik moet doen.

ik ben de oudste kind van de 4.
ik ben momenteel 30 jaar en heb mijn studies afgerond en ben aan het werk. mijn studies heb ik kunnen afronden door zelf te gaan werken.
mijn broer die 29 jaar is, is op 20 jarige leeftijd moeten stoppen met zijn studies om de rekeningen thuis te betalen. dit omdat mijn ouders onderling een stille oorlog voerden. het huis is bijna afbetaald. mijn ouders hebben er amper geld in gepompt. ondertussen zijn die ook gescheiden en heeft mijn moeder het huis op haar naam staan. natuurlijk was dit niet zonder kosten. zo heeft mijn broer opnieuw een lening aangegaan van 7000 euro en gaat er maandelijks een bedrag van zijn rekening. nu is het zo dat hij sinds een anderhalve jaar terug is gestart met zijn studies. hij heeft hiervoor loopbaan onderbreking genomen. hij heeft ongeveer 7 jaar gewerkt en al zijn geld werd 'beheerd' door onze ouders.

mijn zus is toen ze 18 was ook gestopt met school en is gaan werken. zij werd schoolmoe gemaakt door de scholen en ook door onze ouders. zo werd er gebeld naar de school met vraag haar naar huis te sturen zodat ze kon zorgen voor mijn moeder. ook haar geld werd gestort op de rekening van mijn moeder. nadat ze geld had afgehaald en beschuldigd werd van diefstal heeft een eigen rekening genomen. ik heb dezelfde stap ondernomen nadat bleek dat er geen geld was om naar school te gaan terwijl mijn loon van de voorbije maand werk gestort.
ook zei is gestart met een opleiding.

mijn jongste broer is begonnen met zijn studies.

nu is het zo dat mijn moeder manisch depressief is. echter stel ik mij hier vragen bij. zo ontdekten we dat ze ons heeft voorgelogen. enkele jaren terug erfde ze ongeveer 25.000 euro van haar ouders. deze heeft ze er doorgejaagd. tijdens die tijden bleek ze niet ziek en kon ze genieten van het leven. nu het geld op is, is ze terug depressief.

tijdens onze jeugd volbracht ze haar taken als moeder niet. zo werd er gekookt door mijn oma. na ons verhuis werd deze taak overgenomen door mijn zus. ik stond in voor het net houden van huis en broer stond in voor het uitvoeren van betalingen en nadien voor het geld. terwijl zij leeft van een uitkering en de hele dagen thuis was. ook mijn vader stopte met werken. waardoor de financiële schuld groter en groter werd.

een korte situatie schets:
wij hebben een migratieachtergrond en binnen de gemeenschap is het niet aanvaard dat kinderen alleen gaan wonen zolang ze niet getrouwd zijn. ook heerst er een soort van respect die wij strikt volgden tot enkele maanden geleden. mijn moeder zonderde ons ook volledig af van de buitenwereld inc haar familie zodat wij niet wakker geschud werden en het maar normaal vonden. tot wij zijn begonnen met hogere studies en werk. toen werden we geconfronteerd met wat er mag en kan en wat er werd verwacht van ouders.

mijn vraag is:
natuurlijk is het subjectief, maar wil toch weten of ik stappen kan ondernemen en wat ik hiervoor nodig heb.
aangezien mijn broer instond voor het betalen van de lening (het huis zou mijn ouders 250.000 euro kosten, mijn broer zijn inkomen van de voorbije jaren komt ongeveer op 129.000) kan er iets gedaan worden zodat hij mede eigenaar wordt van het huis?

kan de lening van die persoonlijke lening van 7000 euro die op zijn naam staat overgezet worden naar die van mijn moeder?
want door die lening kan hij het huis niet uit. ook heeft hij de mogelijkheid niet gehad om geld te sparen omdat al het geld werd opgebruikt door mijn ouders.

is het mogelijk dat we onze ouders in gebreke kunnen stellen? dit zal dan wel met terugwerkende kracht moeten zijn.
een laatste vraag:
ondertussen zijn onze ouders gescheiden en leven ze allebei van de ziekteuitkering die ze krijgen. echter doen ze allebei geen moeite om terug te integreren in de maatschappij. we zijn er ook achtergekomen dat ze stiekem terug contact hebben en mijn moeder in principe gesponserd wordt door mijn vader.
mijn vader vertelde aan de artsen dat hij geen contact heeft met zijn kinderen en dat mijn moeder ons opsteekt tegen hem. een maand geleden hebben we dan ook contact opgezocht met onze vader en alles leek ok tot we te horen kregen dat mijn moeder en vader nog steeds contact hadden. onze vader heeft het contact verbroken wij hebben er niet achtergevraagd. kan hier iets aan gedaan worden? heeft hij recht op een ziekte uitkering?


groeten
Cizen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Sirkii
Berichten: 3014

#2 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 12:35)

Om uw broer mede-eigenaar te laten worden proportioneel aan z n inbreng moet een notariële akte verleden worden. Dit kan alleen als uw ouders mee tekenen...

Uw ouders doen met hun ge erfd geld wat ze willen.

De lening die uw broer afsloot moet hij terugbetalen. Hij zou een leningsovereenkomst moeten afsluiten met de ouders...

Juridisch ben je op 18 meerderjarig en ga/doe je wat je wil. Ook voor authochtone belgen komt ouderdominantie op meerderjarige kinderen nog voor doch veel minder dan pakweg één of twee generaties terug.

Praktisch kan je alleen de toekomst veranderen: neen zeggen tegen toekomstige vragen tot onderhoud. Afwegen of je de gevolgen van er uit stappen (cfr je familietraditie) wil trotseren. Eventueel hulp zoeken.

k Zou niet proberen om vervangingsinkomens van je ouders te fnuiken: jij wordt daar niet beter van en t zou de druk verhogen om financieel te blijven bijdragen. Dit los van uitkeringsfraudeproblematiek.

Hopelijk vind je een uitweg

iota
Berichten: 372

#3 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 12:42)

Hallo Cizen,

Moeilijke situatie voor jullie. Maar zo lang er niets strafbaars is gebeurd (en dat lijkt hier niet het geval), kan je op juridisch vlak niets tegen je ouders beginnen.
Wat je broer betreft: juridisch gezien heeft hij ingestemd met die betalingen en heeft hij die lening vrijwillig genomen.
Gezien het huis blijkbaar eigendom is van je moeder, hangt het van haar af of je broer mede-eigenaar kan worden. Als zij daar mee akkoord gaat, wel.
Je broer had dit als voorwaarde moeten stellen voordat hij mee betaalde. Binnen jullie gemeenschap is dat wss niet gebruikelijk of niet aanvaardbaar, maar wettelijk het is nu eenmaal zo. Als hij niets op papier heeft gezet en vrijwillig heeft betaald, is daar achteraf weinig tegen beginnen.
De lening op je moeder overzetten: ook alleen als zij akkoord gaat. Voor de bank heeft je broer geleend en ze zullen dus ook bij hem gaan aankloppen als er niet wordt terugbetaald.

Iets anders is de erfenis later. Als je broer duidelijk bewijs heeft dat hij al die betalingen heeft verricht en/of de andere kinderen erkennen dit, zou hij een groter deel kunnen krijgen.

In de wet staat ook, dat kinderen moeten bijdragen in het onderhoud van hun ouders als deze behoeftig zijn. Uiteraard indien de kinderen zelf niet behoeftig zijn. Er wordt niet van kinderen verwacht dat ze hun studieplannen opbergen of hun studies stopzetten om te gaan werken voor hun ouders. In tegendeel, als de kinderen gaan studeren en de ouders zijn behoeftig, kunnen de kinderen zelf financiële ondersteuning krijgen.
Als een kind toch stopt met studeren om te gaan werken, is dat vrijwillig, zelfs als het kind moreel onder druk wordt gezet door de ouders of omgeving.

Jullie beide ouders hebben momenteel een ziekte-uitkering. Mss frauderen ze, mss ook niet. Dat moeten de bevoegde instanties beoordelen.
Maar als ze frauderen en hun uitkering kwijt geraken, zijn ze aangewezen op het ocmw. Dit kan een bijdrage vragen aan de werkende kinderen, voor zo ver zij voldoende inkomen hebben. Trouwens ook als je geen contact meer hebt met je ouders.

Het beste wat jullie kunnen doen, is allemaal jullie eigen leven in handen nemen en aan jullie eigen toekomst beginnen werken.

Reclame

Cizen
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 13:50)

bedankt voor de snelle respons!

de lening betaal ik nu zodat mijn broer niet hoeft te denken aan het financiële en zijn studies kan afmaken.
jullie spraken beide van 'dat wij in de toekomst mogelijks moeten instaan voor de zorg van hen als ze hun uitkering verliezen'.

kunnen wij hier iets aan doen? wij hebben hiervan gehoord en willen dit zeker niet. afstand nemen van bepaalde rechten of hen officieel niet erkennen als ouder?
aangezien het mensen zijn die volgens ons in staat zijn om te gaan werken moeten ze ook werken.

Franciscus
Berichten: 32120

#5 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 14:00)

Twee generaties terug mochten vrouwen die gehuwd waren ook niet werken. Mijn moeder moest na de oorlog als onderwijzeres stoppen in het vrij katholiek onderwijs op het ogenblik dat ze huwde.
Dat gezegd zijnde.
Best eens bij een http://www.caw.be in uw buurt binnenwippen.
Daar uw verhaal eens doen en deze kunnen ofwel zelf ondersteunen ofwel verwijzen die door naar een meer geëigende organisatie.

Wat de onderhoudsplicht ( die steeds wederzijds is zie o.a. art 203 BW) betreft wordt het moeilijker indien er na 18 jaar nog een band is dan is de kans reëel dat kinderen moeten bijdragen voor hun ouders.
Maar hangt van veel factoren af vb het misprijzen van ouders tgo hun kinderen.

Wettelijk 'scheiden' van uw ouders kan u niet.

iota
Berichten: 372

#6 , 1 jaar 4 maand geleden (09 nov 2017 14:34)

jullie spraken beide van 'dat wij in de toekomst mogelijks moeten instaan voor de zorg van hen als ze hun uitkering verliezen'.
Je insinueerde dat je ouders misschien frauderen. Vandaar het antwoord: hou je liever niet bezig met de uitkering van uw ouders. Dat is hun zaak. En die van de instanties die controleren of mensen terecht een uitkering krijgen.
Jullie hebben er geen belang bij dat ze die zouden verliezen, want dan kloppen ofwel jullie ouders, ofwel het ocmw waarschijnlijk bij jullie aan voor financiële hulp.

Als moeder of vader terugvalt op het ocmw, hangt het van gemeente tot gemeente af of aan jullie een bijdrage wordt gevraagd. En uiteraard van uw financiële draagkracht, gezinslast, enz.
Afstand nemen van bepaalde rechten (bedoel je de erfenis?) gaat niet en je ouder niet meer als ouder erkennen, is ook onmogelijk.
Zelfs als je nu geen contact meer hebt met je ouders, maar ze hebben je wel opgevoed, kan het gebeuren dat je hen financieel moet ondersteunen.
Overigens: als je ouders terugvallen op het ocmw, gaan die zeker moeite doen om hen aan het werk te krijgen indien nog mogelijk.

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”