Uit elkaar gaan - Woning

Fellow
Topic Starter
Berichten: 95

Uit elkaar gaan - Woning

#1 , 1 jaar 4 maand geleden (23 okt 2017 11:04)

Beste,

Indien men 2 jaar geleden een woning heeft aangekocht en uit elkaar gaat.

Hoe bereken je nu 'het meest correct' wat je moet uitbetalen?

Enkel kapitaal? Gedeeld door twee?

(Kapitaal + interesten)/2

(Er is geen meerwaarde gerealiseerd ... er zijn zelfs nog kosten aan het huis), dus het zou gewoon gaan om de lening over te nemen, maar dan te bepalen wat je verschuldigd bent aan elkaar.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 1 jaar 4 maand geleden (23 okt 2017 12:27)

“Art.1446.Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door het overlijden van een der echtgenoten, kan de langstlevende, tegen opleg indien daartoe grond bestaat, zich bij voorrang doen toewijzen een van de onroerende goederen die tot gezinswoning dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad, en het onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de roerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden.Art.1447.Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding, scheiding van tafel en bed of scheiding van goederen, kan elk der echtgenoten in de loop van de vereffeningsprocedure aan de familierechtbank te zijnen voordele toepassing van artikel 1446 vragen...”(Burgerlijk Wetboek).

Indien u de woning overneemt in onderling overleg dan dient u onderling ook de waarde ervan te bepalen. De schulden die nog op de woning rusten dienen vooraf in mindering gebracht en blijven door beiden te vereffenen in overleg met de schuldeiser. De tussenkomst van een notaris is noodzakelijk voor de eigendomsovergang.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”