Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
natje1711
Topic Starter
Berichten: 2

Onderling Co- ouderschap

#1 , 6 jaar 3 weken geleden (22 dec 2011 16:37)

Hallo, mijn partner heeft met zijn ex co-ouderschap, ze hebben het op papier staan en allebei getekend, maar het is niet vastgelegd voor de rechter ofzo.
Nu zijn ex kan mij niet uitstaan, nu heeft ze tegen mijn partner gezegd dat zolang ik hier woon zijn dochter niet meer mag komen, kan zij dit inderdaad maken ??
Mijn partner wil het graag onderling houden en niet via de rechtbank gaan enz, en met zijn ex valt totaal niet te praten... Kan iemand me helpen aub ?

Grtjs Natje


Moraelin
Berichten: 319

#2 , 6 jaar 3 weken geleden (23 dec 2011 12:05)

Wat wil je horen ? Als er niet mee te praten valt dan zal je best met dat ondertekende document naar de jeugdrechtbank gaan. Die zal op basis daarvan en ook puur op basis van het feit dat dit nu standaard is wel de co-ouderschap vastleggen dan. Als ze zich er dan niet aan houdt dan hangen daaraan straffen. Nu kan echter niets afgedwongen worden zonder akte of uitspraak.

j.demoor
Berichten: 10310

#3 , 6 jaar 3 weken geleden (24 dec 2011 10:31)

“Art.1134.Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun WEDERZIJDSE toestemming of op gronden door de wet erkend...”(Burgerlijk Wetboek).

‘mijn partner heeft met zijn ex co-ouderschap, ze hebben het op papier staan en allebei getekend’

Behoudens rechterlijke beslissing kan die overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming herroepen worden. Deze overeenkomst is echter geen ‘beslissing’ in de zin van art.432,§3 Strafwetboek. Uw partner kan wel zijn ex laten veroordelen tot naleving van de overeenkomst door de rechtbank van eerste aanleg en dit onder verbeurte van een DWANGSOM.

‘Artikel 1142 Burgerlijk Wetboek belet niet dat de uitvoering van de verbintenis in natura zou worden gevorderd en door de rechter bevolen wanneer zij nog mogelijk is. Op de persoon van de schuldenaar mag nochtans geen dwang worden uitgeoefend ten einde hem die uitvoering op te dringen‘(Cass. 5 januari 1968,R.W. 1967-68,1535-1538,noot).

‘De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de verbintenissen om iets te doen als van die om iets niet te doen. Alleen wanneer die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is moet de uitvoering door het gelijkwaardige geschieden‘[Cass. ARC930161F,14 april 1994(Spitaels t. Rigo),onuitg.,geciteerd door TRD&I 1994,775;Cass. 30 januari 2003(H.B./CSDEP),R.W.2005-06,1219-1220]
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

roderidder
Berichten: 2960
Contacteer: Website

#4 , 6 jaar 2 weken geleden (27 dec 2011 22:07)

j.demoor schreef:“Art.1134.Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun WEDERZIJDSE toestemming of op gronden door de wet erkend...”(Burgerlijk Wetboek).

Het juridische probleem is dat ouders geen wettige overeenkomst/overeenkomsten kunnen sluiten inzake verblijfsregelingen van de kinderen, en hebben dus ook geen kracht van wet. Het is de rechter die over "onwettige" regeling zijn zegen moet geven wil de "titel" uitvoerbaar zijn. Dit is ook zo voor het strafrecht. Het onozele is dat de geest van de wet is dat die rechter en citeer art. 374 BW
"Ingeval de ouders niet samenleven en hun geschil bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, wordt het akkoord over de huisvesting van de kinderen door de rechtbank gehomologeerd, tenzij het akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind.

eigenlijk de overeenkomst tussen de ouders zou moeten honoreren.

Zeer vreemde juridische materie, maar op strafrechterlijk vlak zal de verdachte van art. 432SW vrijgesproken worden. De strafrechter zal noch met boterbriefjes, noch met overeenkomsten op bierkaartjes maar ook niet met regelingen gemaakt en medeondertekend door beide ouders en de notaris rekening moeten houden. Wat in de strafrechtbank telt inzake art. 432SW zijn de verblijfsregelingen uitgesproken door de rechter.

Heeft het dan nut dat je als beide ouders zo een papier opmaken?

Ja dit is zeer zinvol!! Na verloop van tijd onstaat er een soort "vaste regeling". Rechters vinden het doorgaans belangrijk als ouders er niet meer samen uitkomen en bij hem/haar om een rechtsgeldige uitspraak komen vragen over de regeling van het kind/kinderen dat de "vaste regeling" primair zal naar voor geschoven worden als zijnde de regeling die in het belang van het kind is. Uiteraard zijn er uitzonderingen maar dan zou dat goed gemotiveerd moeten zijn.

RR

eylis
Berichten: 6310

#5 , 6 jaar 2 weken geleden (28 dec 2011 09:27)

je partner kan zijn ex misschien het volgende vertellen:
- of ze wenst dat de situatie correct en helder wordt geregeld, zodat er geen misverstanden zijn en dat het kind zich rustig en goed kan voelen over duidelijke afspraken tussen de ouders over omgang en verblijf?
- dat ze dat samen voor de jeugdrechtbank kunnen regelen: dat dan ontegensprekelijk op papier zal staan, dat kan en is geen peperdure zaak; Maen als beiden het er niet over eens zijn tot 3000 euro per persoon.
- dat als ze kiest voor de jeugdrechtbank, ze zich door haar advocaat goed de huidige wetgeving over co-ouderschap én verblijfsco-ouderschap laat uitleggen; Want als er al een afspraak op papier bestaat waar verblijfsco-ouderschap in werd afgesproken de rechter graag zal willen weten waarom ze dat niet meer wenst.
- dat het bestaan van een nieuwe partner voor de rechtbank géén reden is om het bestaande verblijfsco-ouderschap te weigeren, tenzij er bewijzen zijn dat de nieuwe partner kinderen mishandelt, zwaar aan de drugs zit of een drankorgel is.
Integendeel: de rechter kan en zal vermoeden dat mevrouw het kind aan de omgang met de vader wil onttrekken en daar kan een rechter soms heel ontstemd over raken.
- dus als ze misschien samen de afspraken over verblijfsco-ouderschap tov de jeugsrechtbank willen laten bevestigen? Het is geen gebruikelijke procedure, maar het is technisch mogelijk
-
- de wettelijke situatie en betekenis van het co-ouderschaop anno 2012
- de

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”