feitelijk scheiden en een koppel blijven, mag/kan dat?

Bourdonne
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

feitelijk scheiden en een koppel blijven, mag/kan dat?

#1 , 15 okt 2019 04:52

Beste,
Ik vraag me af of een specifieke situatie mogelijk is. Is het mogelijk om feitelijk te scheiden, met wederzijdse instemming en als lieve vrienden, en we zouden zelfs nog man-vrouw relaties houden maar met als enig verschil dat we elk een eigen territorium zouden hebben... een soort together apart situatie. Hij of ik zou bvb in een andere appartement in hetzelfde gebouw gaat wonen.
We zien onszelf immers nog steeds graag maar zouden graag ons environment "uitbreiden" om elk een eigen plek, een eigen keuken, een eigen badkamer te hebben...en toch heel vaak met elkaar zouden zijn, juist voor de beste momenten. Feitelijk gescheiden maar nog steeds een koppel in het hart....

Mijn concrete vraag is de volgende : om zo'n situatie te bekomen, is het genoeg dat één van ons zich elders gaat domiciliëren, dus enkel naar het gemeentehuis gaat, zonder tussenkomst van notaries, rechter, advocaat...? Er valt immers niets te regelen, we leven zoals vroeger maar gewoon "breder"...
Ik weet dat we dan 2 fiscale belastingen zullen moeten declareren maar heeft zo'n "feitelijke scheiding" (dus zonder echtscheiding) ook een gevolg op pensioen en successierechten?
Ter info, we zijn al 20 jaar samen, niet meer zo jong, getrouwd zonder huwelijkscontract, en we hebben elk volwassen kinderen (maar geen gemeenschappelijke kinderen, hij heeft er 3 en ik heb er 3)
Alvast dank voor advies over pros & contras als we voor zo'n speciale levenswijze zouden kiezen...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Inazuma
Berichten: 5888
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#2 , 15 okt 2019 09:45

Ieder ouder koppel waarvan één partner in rusthuis gedomicilieerd wordt ontdekt een jaar later aan hun belastingsbrieven dat ze feitelijk gescheiden zijn ...

Dus ja, dat kan perfect.

Marcus Aurelius
Berichten: 1363
Juridisch actief: Nee

#3 , 15 okt 2019 10:38

Ieder bouwt zijn pensioen op indien hij/zij eigen pensioengerechtigde tijdvakken opbouwt. Zodra één van de feitelijk gescheiden partners gerechtigd wordt op een rustpensioen, dus effectieve betaling, zal de voordeligste toestand onderzocht worden, of 2 pensioenen "alleenstaande" of ieder de helft van het gezinspensioen als de andere feitelijke gescheiden huwelijkspartner aan de betaalvoorwaarden voldoet, geen vervangingsinkomen en/of geen beroepsinkomen hoger dan de toegelaten grenzen. Dit houdt ook in dat de langstlevende huwelijkspartner gerechtigd wordt op een overlevingspensioen, dan wel een overgangsuitkering, als de andere huwelijkspartner komt te overlijden. Het huwelijk werd dan immers niet ontbonden ingevolge echtscheiding, maar ingevolge overlijden. Binnen de overheidspensioenen=ambtenarenpensioen kent men het principe van feitelijke scheiding niet, gezien het hier om een strikt persoonlijk pensioen gaat, een zogenaamd uitgesteld loon.

Mondelinge parlementaire vraag nr. 12181 van de heer Marco Van Hees dd. 06.07.2016


Mondelinge parlementaire vraag nr. 12181 van de heer Marco Van Hees dd. 06.07.2016Kamer, Integraal Verslag – Commissie voor de Financiën, 2015-2016 CRIV 54 COM 465 dd. 06.07.2016, blz. 17Fiscale behandeling van gepensioneerden in bejaardentehuizenVRAAG (van de heer Van Hees)

Zolang een gepensioneerd koppel, waarvan één van de partners geen inkomen heeft, onder hetzelfde dak woont, geniet die partner het huwelijksquotiënt. Als één van beide naar een woonzorgcentrum gaat, terwijl de andere thuis blijft wonen, worden ze dan fiscaal als alleenstaanden beschouwd? Zo ja, vindt u dat niet onrechtvaardig, aangezien men zo een koppel straft dat al geconfronteerd wordt met het hoge kostenplaatje van het verblijf in een woon-zorgcentrum?ANTWOORD (van de Minister)

Als de gezondheidstoestand van een van de echtgenoten heeft geleid tot een definitieve gezinsbreuk omdat hij of zij in een woon-zorgcentrum werd geplaatst, komt dat neer op een feitelijke scheiding. De echtgenoten zullen dan ook apart worden belast vanaf het jaar dat volgt op het jaar van de plaatsing en ze zullen geen aanspraak meer kunnen maken op het huwelijksquotiënt. De kosten van het woonzorgcentrum worden beschouwd als onderhoudsgeld en zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen van de andere echtgenoot, voor zover die de kosten met zijn eigen inkomsten betaalt en de geplaatste echtgenoot niet over voldoende inkomsten beschikt om de kosten zelf te dragen.CONCLUSIE (van de heer Van Hees)

Doen die voorwaarden vragen rijzen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld indien het gezin een vermogen bezit? Oordeelt men dan dat dit gezin over voldoende middelen beschikt?
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Sirkii
Berichten: 3648

#4 , 15 okt 2019 12:16

Als je samen een gezinswoning bezit vervalt dan wel het successievrije vruchtgebruik. Dit nadeel moet je afwegen tegen de voordelen. Niets belet je dat een van jullie regelmatig in een “tweede verblijf” verblijft terwijl je toch samen in de gezinswoning gedomicilieerd blijft.

Thomas Morus
Berichten: 2625
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#5 , 15 okt 2019 13:17

SUCCESSIERECHTEN:
Indien jullie op aparte adressen wonen dan kan dat gevolgen hebben voor de successierechten indien jullie een eigen gezinswoning bezitten. Die is vrijgesteld van successierechten voor de LLE, maar alleen als jullie er samen wonen.
Gaat uw echtgenote apart wonen in een ander appartement dan is er geen gezinswoning meer.
Het "verlies" hangt af van het feit of er al dan niet kinderen zijn.
Met kinderen is dat enkel de vrijstelling van successierechten op het vruchtgebruik die verloren gaat, zonder kinderen op de helft van de woning.

Ik ga ervan uit dat het om een fiscale optimalisatie gaat?
Zijn beide woonsten jullie eigendom?
Gezamenlijk of persoonlijke eigendom?
Genieten jullie van het huwelijksquotient?
Wat is het doel dat jullie nastreven?
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Bourdonne
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

#6 , 16 okt 2019 16:28

Dank voor jullie antwoorden!
Tja... het lijkt meer ingewikkeld dan ik dacht.... Dank u om mij daar attent te maken !
@Thomas Morus: Nee het is niet voor fiscale optimalisatie, er zijn andere private redenen
Eén van de doelen (niet de enige) is om niet verplicht te zijn de woonst te verhuren : we willen vrij blijven om die woonst ook voor ons te behouden, bvb als extra ruimte voor activiteiten (daar waar we nu samen women is het te krap). En in ons gemeente heeft men blijkbaar geen recht om als eigenaar een woonst "leeg" te laten, en we zien geen andere oplossing dan één van ons twee daar te laten domiciliëren. Dan laten ze ons met rust bij de gemeente:-))
Beide woonsten zijn eigendom van één van de partners
We gebruiken geen huwelijksquotiënt.
Maar het is inderdaad wel vervelend, als de eigenaar-partner (dat ben ik) dood zou gaan, dat mijn man moet verhuizen, dat is niet de bedoeling (mijn eigen kinderen zouden dat dan kunnen eisen vermoed ik)
Dus feitelijk scheiden en ieder in één van de woonsten te gaan domiciliëren was dan een slecht idee... :-(
maar "what else"?

Franciscus
Berichten: 33803

#7 , 16 okt 2019 16:46

Als er leegstandbelasting is kan er ook tweede verblijftaks zijn dus kan dat mogelijk ook.
Indien kinderen die studeren kan dan iandere verblijf dan plaats kot zijn.

LennieK
Berichten: 1201
Juridisch actief: Nee

#8 , 18 okt 2019 14:07

ik denk inderdaad dat een aangifte als tweede verblijf voor jullie een goede optie is.

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”