Belg of niet

frieda.M
Topic Starter
Berichten: 106

Belg of niet

#1 , 7 maand 1 week geleden (20 jun 2019 23:37)

Wanner men in België trouwt ( als Belg) met iemand van een andere nationaliteit ( die aan alle voorwaarden voldoet( vb woont jaren samen, hebben kinderen geboren in Belgie enz enz ) wordt die persoon dan automatisch ook Belg. of moet hij dat nog speciaal aanvragen Of heeft hij door het huwelijk een dubbele nationaliteit gekregen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#2 , 7 maand 1 week geleden (21 jun 2019 00:25)

Er zijn nog enkele bijkomende voorwaarden;

Wetboek Belgische nationaliteit Art. 12bis.§ 1
....
3° de vreemdeling die :
a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
b) en vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in België op grond van een wettelijk verblijf
c) en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen;
d) en gehuwd is met een Belg, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België hebben samengeleefd, of de ouder of adoptant is van een Belgisch kind dat de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt of niet ontvoogd is vóór die leeftijd]2;
e) en zijn maatschappelijke integratie bewijst door :
- hetzij een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap of de Koninklijke Militaire School en dat minstens van het niveau is van het hoger secundair onderwijs;
- hetzij een beroepsopleiding van minimum 400 uur erkend door een bevoegde overheid te hebben gevolgd en in de voorbije vijf jaar als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst gewerkt te hebben gedurende ten minste 234 arbeidsdagen of in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep gedurende minstens drie kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben betaald;
- hetzij, naargelang het geval, het bewijs uitgereikt door de daartoe bevoegde overheid te leveren van het met succes gevolgd hebben van het inburgeringstraject, het onthaaltraject of het integratieparcours waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats op het tijdstip dat hij dit aanvat;
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

frieda.M
Topic Starter
Berichten: 106

#3 , 7 maand 1 week geleden (21 jun 2019 10:52)

Bedankt voor de gedetailleerde uitleg. Er worden aan Al die voorwaarden voldaan en er kan gemakkelijk bewijs geleverd worden dat hieraan voldaan wordt.
Bij huwelijk is men dus niet automatisch Belg ( zelfs al voldoet men aan al die voorwaarden) , maar moeten die voorwaarden nog voorgelegd worden aan en instantie. Men moet dus zelf nog een aanvraag indienen dus. Waar gebeurt dit ? In het gemeentehuis?
Als het goedgekeurd wordt is men dus Belg ( na zelf aanvraag te hebben gedaan). Maar behoudt men dan ook de vreemde nationaliteit en heeft men dus een dubbele nationaliteit.

Reclame

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#4 , 7 maand 1 week geleden (21 jun 2019 12:39)

Of je die verliest en wanneer hangt o.m. af van welke die andere nationaliteit is. Dat moet je navragen in dat andere land.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)


willyboy
Berichten: 897

#6 , 7 maand 1 week geleden (21 jun 2019 16:53)

De procedure was vroeger kosteloos . Nu ligt er een voorstel op tafel dat het 1200 euro moet kosten .

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”