Leegstand enige eigen woning

Marcel Stressy
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Leegstand enige eigen woning

#1 , 24 jun 2020 14:16

Mijn moeder heeft gezondsproblemen ( 86 jaar ). Ze woont nu anderhalf jaar bij mij in ( op mijn adres, geregistreerd op de gemeente. De verzorging van mijn moeder is mijn eerste prioriteit. Er verschijnen soms wel eens agressieve makelaars aan de deur, die vertellen dat het huis van mijn moeder moet verkocht worden, andere wordt er een torenhoge leegstandsbelasting geheven na 12 maanden. Dit is voor mij wel shockerend. Ik wil eerst en vooral mijn moeder bijstaan met haar strijd tegen kanker, de verkoop van het huis is voor later, het is al zwaar genoeg. Heeft deze makelaar gelijk en zal onverbiddelijk ( zoals hij het zegt) een leegstandsbelasting in de bus vallen? Misschien kan ik wel iets regelen met de gemeente, maar mijn vraag is: Kan er een leegstand geheven worden op je enige eigen woning, die in uitstekende staat is? In onze westerse wereld wordt er toch wel gesproken over eigendomsrecht, of zijn hier ook geen eigendomsrechten zoals in het communisme?

CityBird
Berichten: 469

#2 , 24 jun 2020 14:21

Ja, veel gemeenten heffen daar leegstandsbelasting op als er niemand gedomicilieerd is, ook al is dit je enige woning. Je kan met de gemeente gaan praten voor vrijstelling, er is echter geen garantie dat dit ook wordt geaccepteerd.

Thomas Morus
Berichten: 3062
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#3 , 24 jun 2020 14:35

Niet reageren op paniekvoetbal van makelaars.Zij komen niet naar u om u te helpen, wel om er zelf geld aan te verdienen.
Leegstandsbelasting wordt niet zomaar van de ene dag op de andere geheven. Eerst wordt de woning op een ljst geplaatst, daarvan wordt u op de hoogte gebracht. Daarna duurt het nog minstens één jaar vooraleer er tot heffing wordt over gegaaan.
Er zijn uitzonderingen voor sociale gevallen.

"of zijn hier ook geen eigendomsrechten zoals in het communisme?"
Wel rechten, u mag een eigendom leeg laten staan, maar dit is een BELASTINGLAND.
Zolang men de leegstandsbelasting braaf betaalt maalt het molentje rustig verder.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Reclame

bosprocureur
Berichten: 5011

#4 , 24 jun 2020 15:31

Lieve, geruststellende woorden Thomas Morus.

Maar.... Ik zou toch maar eens nagaan hoeveel die leegstandsbelasting bedraagt, en kan bedragen na twee of drie jaar.. Een perfecte aanmoediging om 't een of 't ander te ondernemen ivm die woning.

pouly
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#5 , 24 jun 2020 15:58

Men heeft inderdaad gelijk om te stellen dat men zo maar niet in 1- 2- 3 op de lijst terechtkomt maar eenmaal je erop staat ... Heb eens gekeken op de site van onze stad en daar bedraagt de leegstandsbelasting 1.500 €/jaar. Dus volledig ongelijk hebben die makelaars nu ook weer niet.

Thomas Morus
Berichten: 3062
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#6 , 24 jun 2020 16:03

Als de woning nog niet op de lijst is opgenomen moet men zich niet laten opjagen.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Marcel Stressy
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#7 , 24 jun 2020 16:32

Eens op de lijst na 12 maanden 1000 Euro, na 24 maanden 2000 Euro, na 36 maanden 3000 Euro, maximaal maal vijf is 5000 euro. Zo is het in mijn gemeente. Je kan uitstel krijgen voor drie jaar als je ouders in een woonzorgcentrum verblijven ( attest woonzorgcentrum). Maar mijn moeder wordt thuis verzorgd, Het is emotioneel zwaar het huis te verkopen, zoals bij vele ouderen... kan nog in een diepere depressie belanden... tijd zal raad moeten brengen... maar tijd kost veel geld.

Thomas Morus
Berichten: 3062
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#8 , 24 jun 2020 16:40

Als men in een WZC verblijft mag men nog steeds zijn domicilie op zijn woning zetten/behouden. Zo is de gemeente gemuilkorfd en verdwijnt het "probleem".
Domicilieer uw moeder in haar eigen woning. Tijdens haar ziekte mag ze bij u verblijven. Dat geen geen fraude.
Laatst gewijzigd door Thomas Morus op 24 jun 2020 16:56, 2 keer totaal gewijzigd.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Thomas Morus
Berichten: 3062
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#9 , 24 jun 2020 16:48

Als men in een WZC (of bij particulieren) verblijft mag men nog steeds zijn domicilie op zijn woning zetten/behouden. Zo is de gemeente gemuilkorfd en verdwijnt het "probleem".

wetgeving:

".....
de personen die op het Belgisch grondgebied verblijven in verpleeginrichtingen en andere openbare en private instellingen die zieken opvangen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of gedeelten van ziekenhuizen gelijkgesteld met rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen, evenals de personen die geplaatst werden bij particulieren, voor de duur van hun verblijf met therapeutische en/of medische hulpverleningsdoeleinden;"
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

bosprocureur
Berichten: 5011

#10 , 24 jun 2020 16:59

Eens op de lijst na 12 maanden 1000 Euro, na 24 maanden 2000 Euro, na 36 maanden 3000 Euro, maximaal maal vijf is 5000 euro. Zo is het in mijn gemeente. Je kan uitstel krijgen voor drie jaar als je ouders in een woonzorgcentrum verblijven ( attest woonzorgcentrum). Maar mijn moeder wordt thuis verzorgd, Het is emotioneel zwaar het huis te verkopen, zoals bij vele ouderen... kan nog in een diepere depressie belanden... tijd zal raad moeten brengen... maar tijd kost veel geld.
Hangt een beetje van de gemeente af.
In Gent bv vind ik :
"Artikel 15. Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting is telkens verschuldigd bij het verstrijken van één of meer periodes van 12
maanden aanwezigheid op het leegstandsregister, voor zover op die datum geen vrijstelling
van belasting verleend wordt.
De basisbelasting bedraagt 1.400 euro per kamer.
De basisbelasting bedraagt per gebouw of woning, die niet onder het begrip kamer valt:
Reglement opmaak leegstandsregister
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - pag 6 van 8
a. 2.800 euro indien de gevelbreedte maximaal 6 meter is en er maximaal één bouwlaag is;
b. 3.600 euro indien de gevelbreedte meer dan 6 meter is of er meer dan één bouwlaag is;
c. 4.400 euro indien de gevelbreedte meer dan 6 meter is en er meer dan één bouwlaag is.
Als gevelbreedte wordt beschouwd de projectie van de afstand tussen de uiterste punten van
de woningen en/of de gebouwen loodrecht op de straatzijde.
Voor alle gebouwen en/of woningen die palen aan twee of meer straten wordt de gevelbreedte
berekend als de som van de gevelbreedtes aan elk van de straatzijden, gedeeld door het aantal
straten waaraan de woning of het gebouw paalt.
De belasting is gelijk aan de basisbelasting vermenigvuldigd met x+1, waarbij x gelijk is aan het
aantal periodes van 12 maanden dat de woning of het gebouw zonder onderbreking is
opgenomen op het leegstandsregister, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend. X
mag niet meer bedragen dan vier. "

En dat is net iets pittiger dan u vermeldt, zeker na twee of drie jaar....

Thomas Morus
Berichten: 3062
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#11 , 24 jun 2020 17:05

Klopt toch met wat ik schreef?
Eerst na één jaar leegstand kan men op leegstandsregister komen.
En vervolgens nog eens 12maanden voor de eerste heffing kan worden toegepast.
Men heeft dus MINSTENS 2 jaar.

Maar ik heb TS een mogelijke oplossing gegeven. Er zijn op dit ogenblik drie WZC-bewoners die ik dezelfde raad heb gegeven en waar dit werkt.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

bosprocureur
Berichten: 5011

#12 , 24 jun 2020 17:12

Inderdaad, maar niet iedere belanghebbende heeft te maken met WZCbewoners.

Bijkomend : om van de lijst geschrapt te worden is het niet voldoende dat de toestand van leegstand zelf opgeheven wordt, de schrapping moet ook nog eens schriftelijk aangevraagd worden. . Kan niet genoeg benadrukt worden !

Marcel Stressy
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#13 , 24 jun 2020 19:14

Ik heb ook het idee gehad mijn moeder terug te domicileren op haar adres. Maar mijn moeder is zwaarhulpbehoevend en krijgt daarvoor de zorgpremie, ik neem trouwens voltijds tijdskrediet. Eén van de voorwaarden voor de zorgpremie is niet meer zelfstandig kunnen wonen... de voorwaarden voor de zorgpremie zijn de laatste jaren zeer streng geworden, en ze worden goed gecontroleerd. Een adreswijziging wordt automatisch doorgegeven aan de ziekenkas. Dus dit is geen optie... ik hoop dat mijn moeder deze zomer nog enkele goede dagen heeft en de selectie van de inboedel in haar eigen huis kan maken, eens zal het toch moeten verkocht worden, Je wordt met die leegstandsbelasting toch wel onder druk gezet. Tijdens de corona kon het niet, in de winter is het een gezondheidsrisico. het zal dan toch deze zomer of volgende zomer moeten gebeuren. iedereen bedankt voor de reacties!

bosprocureur
Berichten: 5011

#14 , 24 jun 2020 19:28

Als het verhuurd wordt, al is het voor bijvoorbeeld één jaar, dan is het risico van die leegstandshistorie ook weer voor enkele jaren voorbij.

LennieK
Berichten: 1377
Juridisch actief: Nee

#15 , 01 jul 2020 11:08

Neem toch eens contact op met uw gemeente, wij bijten niet hoor :D Een gemeente die inzet op leegstand heeft meestal twee reglementen; een heffingsreglement en een inventarisreglement.

Het ene bepaalt wie op de inventaris terechtkomt, het ander bepaalt wie betaalt en hoeveel...

De gemeenten waar ik voor werk hebben gemiddeld 15(!) vrijstellingsmogelijkheden in hun reglement staan. De heffing bedraagt bij ons 1200 euro op de eerste verjaardatum van de inventarisatie, 2400 tweede verjaardatum, 3600 3e en vervolgens 4800 per jaar vierde en alle daaropvolgende jaren

Over welke gemeente gaat het bij jullie?

Terug naar “Huwelijk & Samenwoning”